Langzame prestaties in InDesign CS5

Probleem

Wanneer u pagina-items verplaatst, reageert InDesign CS5 langzamer dan in eerdere versies.

Oplossingen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Oplossing 1: installeer de InDesign CS5 7.0.4-update

In de release 7.0.4 is een probleem opgelost met de weergave van pagina's wanneer transparantie wordt gebruikt en miniaturen worden weergegeven in het deelvenster Pagina's:

http://www.adobe.com/nl/downloads/updates

Oplossing 2: schakel miniatuurvoorvertoningen uit in het deelvenster Pagina's.

Open het deelvenster Pagina's en schakel de optie Miniaturen weergeven uit, die standaard is ingeschakeld.

Oplossing 3: schakel de voorkeursinstelling Altijd voorvertoningsafbeeldingen opslaan bij documenten uit.

Kies Voorkeuren > Bestandsafhandeling. Hef vervolgens de selectie van Altijd voorvertoningsafbeeldingen opslaan bij documenten op.

Oplossing 4: schakel de modus Patient User opnieuw in.

Kies Voorkeuren > Interface. Stel vervolgens de modus Actieve beeldopbouw op Met vertraging of Nooit in.

Oplossing 5: schakel de actieve Preflight-profielen uit of verminder het aantal profielen.

Kies Venster > Uitvoer > Preflight. Hef de selectie van Actieve preflight vervolgens op.

U kunt ook het aantal beperken door alleen de belangrijkste preflight-regels te selecteren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online