Handboek Annuleren

Voorkeuren instellen

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Gereedschapsset
   3. Voorkeuren instellen
   4. Werkruimte voor aanraken
   5. Standaardsneltoetsen
   6. Document herstellen en ongedaan maken
   7. Capture-extensie
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
   17. Zoeken/Wijzigen
   18. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  6. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Objectstijlen
   3. Initialen en geneste stijlen
   4. Werken met stijlen
   5. Regelafstand
  7. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  8. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
   11. Formulieren
  9. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Objecten uitlijnen en verdelen
   10. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   11. AEM Assets integreren
  10. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Delen
  1. Delen en samenwerken        
  2. Ter beoordeling delen
  3. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  4. Feedback beheren 
 6. Publiceren
  1. Exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Inhoud exporteren voor EPUB
   3. Adobe PDF-opties
   4. Inhoud exporteren naar HTML
   5. Exporteren naar Adobe PDF
   6. Exporteren naar JPEG-indeling
   7. Exporteren naar HTML
   8. Overzicht van DPS en AEM Mobile
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 7. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 8. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Over voorkeuren en standaardinstellingen

Voorkeuren zijn onder andere posities van deelvensters, maatopties en weergave-opties voor afbeeldingen en typografie. Voorkeurinstellingen bepalen hoe InDesign-documenten en ‑objecten in eerste instantie werken.

Algemene voorkeuren instellen

In dit gedeelte komen de voorkeursinstellingen op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren aan de orde. Voor informatie over andere voorkeuren zoekt u naar de desbetreffende instelling.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren  > Algemeen (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en kies het type voorkeur dat u wilt opgeven.
 2. Kies een nummeringsmethode in het menu Weergeven in de sectie Paginanummering. (Zie De absolute nummering of sectienummering in het deelvenster Pagina's weergeven.)
 3. Geef in het deelvenster Downloaden en insluiten van lettertypen een drempel voor het starten van het maken van een subset van het lettertype op basis van het aantal glyphs in het lettertype op. Deze instelling is van invloed op de downloadopties in de dialoogvensters Afdrukken en Exporteren.
 4. In het gedeelte Tijdens schalen kunt u de weergave van geschaalde objecten in deelvensters en het gedrag van de inhoud van geschaalde kaders instellen.
  • Selecteer Toepassen op inhoud als u de tekengrootte wilt aanpassen wanneer tekstkader wordt geschaald. (Zie Tekst schalen.) Als u deze optie hebt geselecteerd en u een afbeeldingskader schaalt, verandert de grootte in procenten van de afbeelding, maar wordt het percentage van het kader weer ingesteld op 100%. (Zie Objecten schalen.)

  • Selecteer Schaalpercentage aanpassen om bij het schalen van tekst de oorspronkelijke tekengrootte gevolgd door de nieuwe tekengrootte tussen haakjes weer te geven. Als u deze optie hebt geselecteerd en u afbeeldingskaders schaalt, verandert de grootte in procenten van zowel het kader als de afbeelding.

 5. Klik op Alle waarschuwingsdialoogvensters opnieuw instellen om alle waarschuwingen weer te geven, ook de waarschuwingen die u niet wilt weergeven. (Wanneer waarschuwingen verschijnen, kunt u een selectievakje inschakelen om te zorgen dat een waarschuwing niet meer wordt weergegeven.)

Schaal van gebruikersinterface aanpassen

Configureer schaalvoorkeuren in InDesign om de schaal van de gebruikersinterface gelijkmatig aan te passen op basis van de schermresolutie. Onderdelen van de gebruikersinterface worden dienovereenkomstig geschaald, waardoor u aangenaam kunt werken op een hogeresolutiemonitor. Als u InDesign start met nieuwe voorkeursinstellingen, wordt uw schermresolutie vastgesteld en wordt de schaal van de interface dienovereenkomstig aangepast.

Opmerking:  De schaal van de interface kan niet worden aangepast op schermen met een lage resolutie.

De schaal van de gebruikersinterface instellen:

 • (Win) Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Schaal van gebruikersinterface
 • (macOS) Selecteer InDesign > Voorkeuren > Schaal van gebruikersinterface

Gebruik in het dialoogvenster Schaal van gebruikersinterface de volgende opties om de interface aan te passen:

 • Interface: Pas de schuifregelaar Grootte van interface aan om de interface te vergroten of te verkleinen op basis van uw wensen. In het algemeen hebben hogeresolutiemonitoren een hogere schaalfactor nodig. Een voorvertoning van de geschaalde gebruikersinterface wordt weergegeven naast de schuifregelaar. Start InDesign opnieuw om de bijgewerkte instellingen toe te passen. Als u later opnieuw opstart, worden wijzigingen toegepast nadat u InDesign opnieuw hebt gestart. 
  Het aantal stops in de schuifregelaar is afhankelijk van de resolutie van uw scherm. Voor schermen met een hogere resolutie worden meer stops weergegeven.
 • Cursor: Als deze optie is ingeschakeld (wat standaard het geval is), wordt de schaal van de cursorpictogrammen evenredig aangepast met de interface.
 • Weergavegrootte van ankerpunten, handgrepen en selectiekader: Gebruik deze schuifregelaar om de weergavegrootte van ankerpunten, handgrepen en selectiekaders aan te passen.

Standaardinstellingen opgeven

Als u instellingen wijzigt wanneer er geen documenten zijn geopend, worden dit de standaardinstellingen voor nieuwe documenten. Is er wel een document geopend, dan zijn die instellingen alleen op dat document van toepassing.

Als u instellingen wijzigt terwijl er geen objecten zijn geselecteerd, worden de instellingen gebruikt als standaardinstellingen voor nieuwe objecten.

Standaardinstellingen voor nieuwe documenten wijzigen

 1. Alle documenten sluiten.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.
Opmerking:

Als u over het algemeen voor documenten hetzelfde paginaformaat en dezelfde taal gebruikt, kunt u deze standaardinstellingen wijzigen als er geen document is geopend. Wilt u bijvoorbeeld het standaard paginaformaat wijzigen, dan sluit u alle documenten, kiest u Bestand > Documentinstelling en selecteert u een paginaformaat. Sluit alle documenten om een standaardwoordenboek in te stellen en kies Bewerken > Voorkeuren > Woordenboek (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Woordenboek (Mac OS). Selecteer vervolgens een optie in het menu Taal.

Standaardinstellingen voor nieuwe objecten in een document opgeven

 1. Open een InDesign-document en kies Bewerken > Alles deselecteren.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.

Alle voorkeuren en standaardinstellingen herstellen

Als InDesign onverwacht gedrag vertoont, kunt u dit probleem vaak oplossen door voorkeuren te verwijderen. (Dit wordt ook wel 'voorkeuren weggooien' genoemd.)

Het verdient aanbeveling een reservekopie te maken van de voorkeursbestanden met de naam InDesign Defaults en InDesign SavedData. Bij problemen kunt u deze reservekopiebestanden dan over de beschadigde voorkeursbestanden heen kopiëren, zodat u uw voorkeuren niet hoeft te verwijderen en er geen aanpassingen verloren gaan.

In Adobe InDesign Presets (PDF, alleen Engelstalig) geeft Mike Witherell een uitgebreid overzicht van de bestanden die bij het herstellen van voorkeuren betrokken zijn.

Voer de volgende stap uit op basis van uw besturingssysteem:

 • Windows: Start InDesign en druk op Shift+Ctrl+Alt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

 • macOS: Druk op Shift+Option+Command+Control en start InDesign. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

De verschillende programmavoorkeuren en standaardinstellingen worden in de voorkeurenbestanden van Adobe InDesign opgeslagen. Deze bestanden, waaronder het bestand met standaardinstellingen van InDesign, worden bij het afsluiten van InDesign opgeslagen. Als u bestanden handmatig wilt verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen, is dit de locatie van de voorkeurenbestanden en cachebestanden:

Opmerking:

Vervang [#] door de productversie zoals 15.0 of 14.0. Vervang [taal] door de landinstelling van uw keuze, zoals en_US of nl_NL. 

 

macOS

Windows

Voorkeuren

~/Bibliotheek/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]

 • Windows 10 of 7 of Vista: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

Cache

~/Bibliotheek/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

 • Windows 10 of 7 of Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

InDesign Defaults

~/Bibliotheek/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]
/[taal]/InDesign Defaults

 • Windows 10 of 7 of Vista:
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[taal]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[taal]\InDesign Defaults

InDesign SavedData

~/Bibliotheek/Caches/Adobe InDesign/Version [#]
/[taal]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 10 of 7 of Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[taal]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[taal]\Caches\InDesign SavedData

Opmerking:

Als u de voorkeurenbestanden van InDesign opnieuw maakt, worden de standaardwaarden van de bijbehorende instellingen hersteld. Aangepaste instellingen uit de oude voorkeurenbestanden gaan dus verloren. 

Over stijlen en voorinstellingen van InDesign

U kunt instellingen opslaan om deze later opnieuw te gebruiken, waaronder de instellingen voor de volgende items:

Wijzig de functie-instellingen in het dialoogvenster en sla vervolgens de instellingen op. Stijlen worden opgeslagen in het document waarin ze zijn gemaakt. U kunt de instellingen van een ander document gebruiken door de stijlen en voorinstellingen uit dat document te importeren of te laden. Bovendien kunnen de meeste voorinstellingen worden geëxporteerd naar of opgeslagen in een bestand dat naar andere computers kan worden gestuurd.

In Adobe InDesign Presets (PDF, alleen Engelstalig) geeft Mike Witherell een uitgebreide lijst van voorinstellingen.

Ook kunt u stijlen en voorinstellingen in alle documenten in een boekbestand gebruiken. Zie Documenten in een boekbestand synchroniseren voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account