Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl

Installatie-instructies

Ga voor gedetailleerde instructies voor het installeren naar de installatiepagina op http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_nl

Proefversie

Proefversies van Creative Suite 6 zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op elk gewenst moment omzetten in een volledige versie door een exemplaar van het product te kopen of door een abonnement te nemen. Als u een exemplaar koopt, voert u het serienummer hiervan in het productscherm in wanneer daarom wordt gevraagd. Als u een abonnement neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe-id om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst en de garantiebepalingen om dit product te kunnen gebruiken. Zie voor meer informatie www.adobe.com/go/eulas_nl. Dit product werkt niet zonder de verplichte activering en registratie via internet. Het product kan niet telefonisch worden geactiveerd. Zie www.adobe.com/go/activation_nl voor meer informatie.

Met de licentieovereenkomst voor één gebruiker kunt u één productlicentie installeren op twee computers (zoals een computer op het werk en een computer thuis), op voorwaarde dat de software door dezelfde persoon wordt gebruikt en niet gelijktijdig op beide computers wordt uitgevoerd.

Opmerking: Als u de software op een derde computer wilt installeren, moet u de software eerst op een van de computers deactiveren. Kies hiervoor Help > Deactiveren.

Installatie van lettertypen

Het installatieprogramma van Creative Suite 6 installeert lettertypen in een standaardsysteemmap met lettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. U vindt meer informatie op http://www.adobe.com/nl/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
. De bij het Adobe-product geïnstalleerde lettertypen zijn ook te vinden op de dvd met het installatieprogramma. Als u de software hebt gedownload, kijkt u in het aparte productinhoudbestand.

Ga voor meer informatie over het installeren van extra lettertypen naar http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl

Bekende problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Suite 6-toepassingen.

 • Ingesloten lettertypen in EPUB werken niet zoals verwacht in iBooks omdat de Apple-implementatie van de EPUB-norm afwijkt. (#2993986)
 • EPUB kan niet worden gevalideerd als u een lijst met aangepaste "li“-labels in het dialoogvenster Labels exporteren maakt. Dit is een beperking in het ontwerp. Gebruik de ingebouwde ondersteuning voor lijsten van InDesign in plaats van uw eigen lijst te maken. (#3128871)
 • In iframes die een videospeler bevatten (zoals een YouTube-clip), blijven transformaties niet goed behouden bij export naar EPUB3 met Layout. Getransformeerde video's werken ook niet in verschillende andere indelingen, zoals PDF en SWF. (#3074377)
 • De p.style-regelhoogtewaarde negeert de regelafstand die is ingesteld in een tekenstijl. InDesign ondersteunt het opgeven van de regelafstand alleen op alineaniveau. (#3000096)
 • Inhoud wordt gedupliceerd in EPUB-uitvoer als het document een alternatieve layout bevat. Als tijdelijke oplossing kunt u het deelvenster Artikelen gebruiken om slechts één layout op te opnemen. (#3013951)
 • Alleen Mac OS: als u op Terug klikt in het waarschuwingsdialoogvenster voor Lettertype insluiten van Packaging en daarna verdergaat met inpakken, wordt InDesign onverwacht afgesloten nadat het inpakken is voltooid.(#3163998)
 • Het gedrag van Tekst uitnemen wanneer tekstvakken met verbindingen over de spreads zijn verdeeld (#3088856)
 • Het formaat van objecten wordt niet correct aangepast en door elkaar gegooid bij het neerzetten van het selectiekader als het selectiekadergebied te klein is of als items de kleinste toegestane grootte bereiken (#3113636)
 • De Inhoudspipet en de opdracht Plaatsen en koppelen maken geen artikelkoppelingen als een tekstkader deel uitmaakt van een groep die in een grafische framecontainer wordt geplaatst (#3125224)
 • Als de Japanse en Duitse versie beide zijn geïnstalleerd, wordt het dialoogvenster Nieuw document niet correct weergegeven. Als u Marges en kolommen op wilt geven, wordt de toepassing afgesloten. (#3111917)
 • Alleen Midden-Oosten en Noord-Afrika: de cursorverplaatsing loopt vast in de Engelse tekst en gaat niet naar het volgende woord  (#3094633)
 • Soms wordt de toepassing onverwacht afgesloten als u tekst uit frames met verbonden tekst verwijdert en de verwijderde tekst deel uitmaakt van de normale kolommen, of van tekst die over kolommen is verdeeld. (#3152971)
 • Tekstkaders met verbindingen en Automatische grootte worden niet goed vernieuwd wanneer een object binnen een van de verbonden frames wordt verankerd. (#3139955)
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer u het formaat van een frame wijzigt waarin Alle regels bij elkaar houden is toegepast op de laatste alinea (#3142141)
 • Soms werken de knoppen op stramienpagina's niet bij het exporteren naar PDF (#3146506)
 • Tekens met accent worden niet weergegeven in Tekstveld in Acrobat (#3148857)
 • Alleen Chinees: de knopinfo voor objectgrootte wordt als onleesbare tekens weergegeven (#3152638)
 • Het teken Khand Ta wordt niet goed weergegeven (#3093545)
 • In Indische scripts wordt de post-basis vorm van het Ra-teken niet goed weergegeven na conjuncts. (#3097656)
 • Wanneer u in Indische scripts een niet-verbindingselement invoegt na een dubbele consonant in combinatie met een halant, wordt de post-basis vorm niet goed weergegeven in conjuncts (#3103766)
 • Alleen Midden-Oosten: De EPUB-export wordt niet ondersteund voor de Arabische of Hebreeuwse tekstdocumenten (# 2952023)
 • Alleen Midden-Oosten: Als u een selectiekader maakt om inhoud van de Inhoudsconveyor te plaatsen en het selectiekader van rechtsboven naar linksonder trekt, wordt de transformatie Omdraaien geactiveerd. Sleep het selectiekader van linksboven naar rechtsonder om de tekst te behouden. (#3100627)
 • GB18030-ondersteuning voor Windows XP: voor de ondersteuning van de weergave van alle tekens van de Chinese standaard GB18030 op Windows XP-systemen, raadt Adobe aan het ondersteuningspakket GB18030 van Microsoft te installeren. Dit ondersteuningspakket werkt uw XP-systeem bij met onder andere lettertypen en invoermethodebewerkers (input-method-editors, IME's) om GB18030 goed te kunnen ondersteunen. Het ondersteuningspakket kan worden gedownload via de Microsoft-website. (#BG061690)
 • Ondersteuning voor SetNewUIfont en ClearNewUIfont van de standaard GB18030-2005

Stel in Microsoft® Windows® XP het register zodanig in dat 4-byte GB-2005-tekens in de gebruikersinterface mogelijk zijn door uitvoering van het registerscriptbestand "SetNewUIfont.reg". Dit heeft alleen gevolgen voor de gebruikersinterface van InDesign en niet voor het besturingssysteem. Het registerscript is een optionele procedure die alleen hoeft te worden uitgevoerd als 4-byte tekens moeten worden weergegeven in de gebruikersinterface.

Opmerking: deze tijdelijke oplossing werkt niet voor de dialoogvensters die door het besturingssysteem worden beheerd (d.w.z. Openen, Opslaan enz.).

 U kunt als volgt het lettertype voor de gebruikersface instellen om weergave van 4-byte GB18030-2005-tekens mogelijk te maken:

 1. Zorg ervoor dat Adobe InDesign is afgesloten.
 2. Kopieer het bestand “SetNewUIfont.reg” naar uw bureaublad. U vindt dit bestand op de dvd met inhoud of de InDesignFamily_8_Content_LS1 als onderdeel van een elektronisch softwaredownloadpakket. Zoek het bestand in de map 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Dubbelklik op “SetNewUIfont.reg” om het lettertype voor de gebruikersinterface van InDesign in te stellen.
 4. Start InDesign opnieuw; de gebruikersinterface moet nu 4-byte GB18030-2000-tekens kunnen weergeven in alle dialoogvensters die door InDesign worden beheerd.

De oorspronkelijke instellingen voor het lettertype voor de gebruikersinterface herstellen:

 1. Zorg ervoor dat Adobe InDesign is afgesloten.
 2. Kopieer het bestand “ClearNewUIFont.reg” naar uw bureaublad.  U vindt dit bestand op de dvd met CS6-inhoud of de InDesignFamily_8_Content_LS_1 als onderdeel van een elektronisch softwaredownloadpakket. Zoek het bestand in de map 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Dubbelklik op het bestand “ClearNewUIFont.reg” om het nieuwe lettertype voor de gebruikersinterface van InDesign te verwijderen.
 4. Start InDesign opnieuw; de gebruikersinterface is nu weer ingesteld op het standaardlettertype voor InDesign.

OPMERKING: Het registerscript is samengesteld voor de weergave van 4-byte tekens van de standaard GB18030 in de gebruikersinterface van InDesign, en moet worden uitgevoerd onder Windows XP met systeemeigen Vereenvoudigd Chinees.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en in gebruik nemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl

Klantondersteuning

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl , waar u terecht kunt voor hulp op het gebied van productinformatie, verkoop, registratie en andere onderwerpen.

Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Kies uw regio, kies een ander land of een andere regio en klik op Verder.