Lees hoe u uw InDesign Server-licentie vindt, installeert en activeert.

Welkom bij de release van Adobe® InDesign® Server van december 2020 (versie 16.0) Dit document bevat nagekomen productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet zijn opgenomen in de InDesign Server-documentatie.

Minimale systeemvereisten

Voor een actuele lijst met systeemvereisten raadpleegt u Systeemvereisten | InDesign Server

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Onlineservices zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Aanvullende scenario's voor installeren/verwijderen

InDesign Server moet worden geactiveerd voordat het kan worden gebruikt. Als de computer online is, vindt de activering automatisch plaats wanneer u de installatie uitvoert. 

Een InDesign Server-pakket voor verbonden activering maken

Lees welke stappen u moet uitvoeren om InDesign Server-pakketten voor verbonden activering te maken en te distribueren. Na de distributie kunt u kijken hoe u licenties verwijdert, bijvoorbeeld omdat computers niet meer in gebruik zijn of als u de licentie opnieuw moet distribueren. 

U moet toegang hebben tot de Adobe Admin Console en de nieuwe FRL SKU's. Als u de FRL SKU's niet hebt, neemt u voor hulp contact op met uw accountmanager.

 1. Meld u aan bij de Admin Console. Zoek in de rechterbovenhoek de organisatie met InDesign Server en pas deze toe.
 2. Navigeer naar Pakketten > Pakketten. Er wordt een overzicht weergegeven van alle pakketten die door alle beheerders in uw organisatie zijn gemaakt.
Pakketten

   3. Klik op Een pakket maken.

   4. Selecteer Online als activeringsmethode in het scherm dat verschijnt en klik op Volgende. Zie Licenties voor beperkte functionaliteit - online voor meer informatie.

Activeringsmethode - online

   5. Kies de gewenste rechten in de stap Rechten en klik op Volgende.

Rechten selecteren

6. Selecteer de gewenste opties in de stap Systeem en klik op Volgende.

 • Kies een platform: Kies het besturingssysteem Mac OS of Windows 64-bits.
 • Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.
 • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Hiermee kunt u een pakket maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. In dat geval is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.

7. In de stap Apps kiezen kunt u kiezen of u een pakket met alleen licenties wilt maken of een pakket dat ook de applicatie InDesign Server bevat.

Type pakket Beschrijving Instructies
Pakket met alleen licenties Maak dit pakket als InDesign Server al op de clientcomputers is geïnstalleerd. Later kunt u eenvoudig een licentie voor de geïnstalleerde applicatie toevoegen.  Voeg vanuit Beschikbare applicaties alleen Licentiebestand toe aan Geselecteerde applicaties.
Pakket met alleen apps
Maak dit pakket als de clientcomputer al een licentie heeft gekregen via Licenties voor beperkte functionaliteit - online. Installeer vervolgens InDesign Server op de computer. Voeg vanuit Beschikbare applicaties InDesign Server toe aan Geselecteerde applicaties. Voeg Licentiebestand niet toe.
Pakket met apps en licentie

Maak dit pakket als u InDesign Server en de licentie wilt installeren.

Voeg vanuit Beschikbare applicaties InDesign Server en Licentiebestand toe aan Geselecteerde applicaties.
Alleen licentie kiezen

Selecteer Oudere versies tonen als u een lijst met vorige versies van de apps wilt weergeven. Ondernemingsbeheerders kunnen meer versies bekijken die geen beveiligings- of functie-updates ontvangen door Beschikbare applicatieversies te selecteren via de pakketvoorkeuren (Admin Console > Pakketten > Voorkeuren). Zie App-pakketten maken via de Admin Console voor meer informatie.

Raadpleeg het ondersteuningsbeleid van Creative Cloud om te kijken welke versies worden ondersteund voor uw Creative Cloud-lidmaatschap.

 Opmerking
 • Adobe Bridge en Adobe Media Encoder zijn optionele apps. U hoeft deze apps niet te kiezen als u InDesign Server wilt gebruiken.
 • Het maakt niet uit of uw versie van InDesign Server in het vak Beschikbare applicaties verschilt van de versie (16.0) in de bovenstaande schermafbeelding.

Nadat u de gewenste selecties hebt gemaakt, klikt u op Volgende.

8. Selecteer de gewenste optie in de stap Opties en klik op Volgende.

Opties voor licentie-activering

Kies hoe clients informatie verzenden naar de licentieservers van Adobe:

Adobe-licentieserver autoriseren via DNS-naam (standaard): Staat verkeer toe via uw firewall naar https://lcs-cops.adobe.io.

Adobe-licentieserver autoriseren via vast IP-adres: Staat verkeer toe via uw firewall naar https://lcs-cops-proxy.adobe.com en naar de vaste IP-adressen die staan vermeld in het scherm Opties voor licentie-activering.

Het standaarddomein heeft een niet-statisch IP-adres, terwijl het nieuwe domein verwijst naar een adres uit de lijst met statische IP-adressen in het scherm Opties voor licentie-activering. De tweede optie biedt de klant meer controle over het beheer van uitgaand netwerkverkeer.

Opties voor licentie-activering
Beheeropties
 • Contact maken met Adobe via een reverse proxy: Met deze optie is licentie-activering via een reverse proxy mogelijk. De clientcomputers kijken naar het ingevoerde eindpunt om hun licenties te activeren. U moet ervoor zorgen dat uw reverse proxy verwijst naar het juiste eindpunt om de licentie-activering correct te voltooien.
  • Als u Adobe-licentieserver autoriseren via DNS-naam hebt gekozen, laat uw reverse proxy dan verwijzen naar lcs-cops.adobe.io.
  • Als u echter Adobe-licentieserver autoriseren via vast IP-adres hebt gekozen, laat u uw reverse proxy verwijzen naar lcs-cops-proxy.adobe.com.
 • Remote Update Manager inschakelen: Hiermee kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Remote Update Manager voor meer informatie.
 • Omleiden naar interne Adobe-updateserver: Hiermee worden alle updates voor dit pakket omgeleid naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand onder Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Zie Voorkeuren voor meer informatie.
 • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee installeert u de apps in dit pakket in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven onder Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Zie Voorkeuren voor meer informatie.
Beheeropties

9. Voer in het vak Naam pakket in de stap Voltooien de naam van het pakket in.

Controleer de opgenomen applicaties en de configuratie voor dit pakket voordat u het pakket samenstelt.

Pakket samenstellen

10.  Klik op Pakket samenstellen.

Bekijk de status van het samenstelproces voor het pakket in de kolom Status in het deelvenster Pakketten.

Nadat het pakket is samengesteld, wordt de koppeling Downloaden weergegeven in de kolom Beschikbaarheid.

Een pakket is maximaal drie dagen beschikbaar in de Admin Console. Als u wilt kijken hoe lang u het pakket nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket om de pakketgegevens weer te geven.

Details van samengesteld pakket

Klik op Downloaden om het pakket te downloaden en te distribueren.

Nadat u het pakket voor Licenties voor beperkte functionaliteit - online hebt gemaakt, moet u de licenties instellen op de computers van de eindgebruikers. Raadpleeg de FRL-distributiehandleiding voor meer informatie over het distribueren van pakketten, het bijwerken of verwijderen van licenties en een lijst met veelgestelde vragen.

Licenties installeren voor pakketten met alleen licenties

Nadat u een pakket met alleen licenties hebt gemaakt in de Admin Console, volgt u deze stappen om deze licenties op de computers van de eindgebruikers te installeren (voor pakketten voor online, offline, geïsoleerde of LAN-activering):

1. Download het pakket vanuit de Admin Console.

2. Pak de inhoud van het pakket uit.

Het pakket met alleen licenties bevat een .json-bestand (dat de licentiegegevens bevat) en het hulpprogramma Licensing Toolkit:

 • Voor Windows: adobe-licensing-toolkit.exe
 • Voor macOS: adobe-licensing-toolkit

3. U installeert de licentie door de volgende opdrachten uit te voeren met beheerdersbevoegdheden:

     Voor Windows:

     adobe-licensing-toolkit.exe --precondition --install --filePath <absoluut pad van .json-bestand>

     Korte vorm:

     adobe-licensing-toolkit.exe -p -i -f <absoluut pad van .json-bestand>

     Voor macOS: 

     sudo adobe-licensing-toolkit --precondition --install --filePath <absoluut pad van .json-bestand>

     Korte vorm:

     sudo adobe-licensing-toolkit -p -i -f <absoluut pad van .json-bestand>

De licentie wordt op de computer gedistribueerd. De gebruiker heeft nu een licentie om de geïnstalleerde Adobe-apps te gebruiken.

Nuttige koppelingen

Bekende problemen

Klantenservice

De klantenservice van Adobe biedt productinformatie en hulp bij verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Ga naar Adobe.com en klik op Contact opnemen als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Adobe.

Ondersteuningsprogramma's en technische informatie

Voor hulp bij het gebruik van het product, verkoop, registratie en het oplossen van problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl. Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl.

Enkele gratis bronnen voor het oplossen van problemen zijn onder andere de ondersteuningsknowledgebase van Adobe, Adobe-gebruikersforums en Adobe Customer Care Advisor. We zijn voortdurend bezig om meer hulpmiddelen en informatie online beschikbaar te stellen om u te helpen problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Ondersteuning bij installatie en activering

Neem voor ondersteuning bij de installatie en activering contact op met ecs@adobe.com als u de antwoorden niet kunt vinden op onze Help-site.

Ondersteuning voor ontwikkelaars

Klanten die hun eigen oplossing ontwikkelen, kunnen ondersteuning voor ontwikkelaars aanschaffen voor hulp bij API's, scripts en plug-ins voor InDesign. Zie Adobe Creative Cloud Exchange | Ondersteuning voor ontwikkelaars voor meer informatie.