Pakketten maken met de Admin Console | InDesign Server

Lees hoe u pakketten voor InDesign Server maakt en distribueert met de Admin Console.

InDesign Server ondersteunt het maken van pakketten met de methoden voor online en offline activering. De methode voor online activering is de eenvoudigste licentiemethode om te distribueren voor versie 15.1.1 en hoger. De methode voor offline activering is vanaf versie 17.0 alleen beschikbaar voor bepaalde klanten.

Uw licentie is geldig tot de einddatum van het contract. Informatie die wordt verzonden vanaf Adobe-servers: ondertekende licentie die specifiek is voor de computer-ID. 

Scenario's voor installeren/verwijderen

InDesign Server moet worden geactiveerd voordat het kan worden gebruikt. Als de computer online is, vindt de activering automatisch plaats wanneer u de installatie uitvoert. 

Een pakket voor online of offline activering voor InDesign Server maken

Lees welke stappen u moet uitvoeren om InDesign Server-pakketten voor online en offline activering te maken en te distribueren. Na de distributie kunt u kijken hoe u licenties verwijdert, bijvoorbeeld omdat computers niet meer in gebruik zijn of als u de licentie opnieuw moet distribueren. 

U moet toegang hebben tot de Adobe Admin Console en de nieuwe FRL SKU's. Als u de FRL SKU's niet hebt, neemt u voor hulp contact op met uw accountmanager.

Opmerking: Voor online activering raadpleegt u de stappen 1 tot en met 10. Voor offline activering slaat u stap 8 over en voert u de stappen 1 tot en met 7, 9 en 10 uit.

 1. Meld u aan bij de Admin Console. Zoek in de rechterbovenhoek de organisatie met InDesign Server en pas deze toe.
 2. Navigeer naar Pakketten > Pakketten. Er wordt een overzicht weergegeven van alle pakketten die door alle beheerders in uw organisatie zijn gemaakt.
Pakketten

   3. Klik op Een pakket maken.

   4. Selecteer Online of Offline als activeringsmethode in het scherm dat verschijnt en klik op Volgende. Zie Licenties voor beperkte functionaliteit - online en Licenties voor beperkte functionaliteit - offline voor meer informatie.

online

offline

   5. Kies de gewenste rechten in de stap Rechten en klik op Volgende
       Opmerking: De opties voor Rechten hangen af van het feit of in stap 4 Online of Offline activering is gekozen.

offline

6. Selecteer de gewenste opties in de stap Systeem en klik op Volgende.

 • Kies een platform: Kies het besturingssysteem Mac OS of Windows 64-bits.
 • Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.
 • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Hiermee kunt u een pakket maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. In dat geval is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.

7. In de stap Apps kiezen kunt u kiezen of u een pakket met alleen licenties wilt maken of een pakket dat ook de applicatie InDesign Server bevat.

Type pakket

Beschrijving

Instructies

Pakket met alleen licenties

Maak dit pakket als InDesign Server al op de clientcomputers is geïnstalleerd. Later kunt u eenvoudig een licentie voor de geïnstalleerde applicatie toevoegen. 

Voeg vanuit Beschikbare applicaties alleen Licentiebestand toe aan Geselecteerde applicaties.

Pakket met alleen apps

Maak dit pakket als de clientcomputer al een licentie heeft gekregen via Licenties voor beperkte functionaliteit - online of offline. Installeer vervolgens InDesign Server op de computer.

Voeg vanuit Beschikbare applicaties InDesign Server toe aan Geselecteerde applicaties. Voeg Licentiebestand niet toe.

Pakket met apps en licentie

Maak dit pakket als u InDesign Server en de licentie wilt installeren.

Voeg vanuit Beschikbare applicaties InDesign Server en Licentiebestand toe aan Geselecteerde applicaties.

Alleen licentie kiezen

Selecteer Oudere versies tonen als u een lijst met vorige versies van de apps wilt weergeven. Ondernemingsbeheerders kunnen meer versies bekijken die geen beveiligings- of functie-updates ontvangen door Beschikbare applicatieversies te selecteren via de pakketvoorkeuren (Admin Console > Pakketten > Voorkeuren). Zie App-pakketten maken via de Admin Console voor meer informatie.

Raadpleeg het ondersteuningsbeleid van Creative Cloud om te kijken welke versies worden ondersteund voor uw Creative Cloud-lidmaatschap.

 Opmerking
 • Adobe Bridge en Adobe Media Encoder zijn optionele apps. U hoeft deze apps niet te kiezen als u InDesign Server wilt gebruiken.
 • Het maakt niet uit of uw versie van InDesign Server in het vak Beschikbare applicaties verschilt van de versie (16.0) in de bovenstaande schermafbeelding.

Nadat u de gewenste selecties hebt gemaakt, klikt u op Volgende.

8. Selecteer de gewenste optie in de stap Opties en klik op Volgende.

     Opmerking: Deze stap is alleen vereist voor online activering.

Opties voor licentie-activering

Kies hoe clients informatie verzenden naar de licentieservers van Adobe:

Adobe-licentieserver autoriseren via DNS-naam (standaard): Staat verkeer toe via uw firewall naar https://lcs-cops.adobe.io.

Adobe-licentieserver autoriseren via vast IP-adres: Staat verkeer toe via uw firewall naar https://lcs-cops-proxy.adobe.com en naar de vaste IP-adressen die staan vermeld in het scherm Opties voor licentie-activering.

Het standaarddomein heeft een niet-statisch IP-adres, terwijl het nieuwe domein verwijst naar een adres uit de lijst met statische IP-adressen in het scherm Opties voor licentie-activering. De tweede optie biedt de klant meer controle over het beheer van uitgaand netwerkverkeer.

Opties voor licentie-activering

Beheeropties

 • Contact maken met Adobe via een reverse proxy: Met deze optie is licentie-activering via een reverse proxy mogelijk. De clientcomputers kijken naar het ingevoerde eindpunt om hun licenties te activeren. U moet ervoor zorgen dat uw reverse proxy verwijst naar het juiste eindpunt om de licentie-activering correct te voltooien.
  • Als u Adobe-licentieserver autoriseren via DNS-naam hebt gekozen, laat uw reverse proxy dan verwijzen naar lcs-cops.adobe.io.
  • Als u echter Adobe-licentieserver autoriseren via vast IP-adres hebt gekozen, laat u uw reverse proxy verwijzen naar lcs-cops-proxy.adobe.com.
 • Remote Update Manager inschakelen: Hiermee kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Remote Update Manager voor meer informatie.
 • Omleiden naar interne Adobe-updateserver: Hiermee worden alle updates voor dit pakket omgeleid naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand onder Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Zie Voorkeuren voor meer informatie.
 • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee installeert u de apps in dit pakket in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven onder Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Zie Voorkeuren voor meer informatie.

Beheeropties

9. Voer in het vak Naam pakket in de stap Voltooien de naam van het pakket in.

Controleer de opgenomen applicaties en de configuratie voor dit pakket voordat u het pakket samenstelt.

Pakket samenstellen

10.  Klik op Pakket samenstellen.

Bekijk de status van het samenstelproces voor het pakket in de kolom Status in het deelvenster Pakketten.

Nadat het pakket is samengesteld, wordt de koppeling Downloaden weergegeven in de kolom Beschikbaarheid.

Een pakket is maximaal drie dagen beschikbaar in de Admin Console. Als u wilt kijken hoe lang u het pakket nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket om de pakketgegevens weer te geven.

Details van samengesteld pakket

Klik op Downloaden om het pakket te downloaden en te distribueren.

Nadat u het pakket voor Licenties voor beperkte functionaliteit - online of offline hebt gemaakt, moet u de licenties instellen op de computers van de eindgebruikers. Raadpleeg de FRL-distributiehandleiding voor meer informatie over het distribueren van pakketten, het bijwerken of verwijderen van licenties en een lijst met veelgestelde vragen.

Opmerking: Als u macOS-pakketten maakt, wordt Adobe Package Downloader naar uw computer gedownload. Open en start deze om het downloaden van het pakket te voltooien. Klik hier voor meer informatie.

Licenties installeren voor pakketten met alleen licenties

Nadat u een pakket met alleen een licentie in de Admin Console hebt gemaakt, volgt u deze stappen om deze licentie te installeren op de computers van de eindgebruikers (voor pakketten voor online, offline of geïsoleerde activering):

1. Download het pakket vanuit de Admin Console.

2. Pak de inhoud van het pakket uit.

Het pakket met alleen licenties bevat een .json-bestand (dat de licentiegegevens bevat) en het hulpprogramma Licensing Toolkit:

 • Voor Windows: adobe-licensing-toolkit.exe
 • Voor macOS: adobe-licensing-toolkit

3. U installeert de licentie door de volgende opdrachten uit te voeren met beheerdersbevoegdheden:

     Voor Windows:

     adobe-licensing-toolkit.exe --precondition --install --filePath <absoluut pad van .json-bestand>

     Korte vorm:

     adobe-licensing-toolkit.exe -p -i -f <absoluut pad van .json-bestand>

     Voor macOS: 

     sudo adobe-licensing-toolkit --precondition --install --filePath <absoluut pad van .json-bestand>

     Korte vorm:

     sudo adobe-licensing-toolkit -p -i -f <absoluut pad van .json-bestand>

De licentie wordt op de computer gedistribueerd. De gebruiker heeft nu een licentie om de geïnstalleerde Adobe-apps te gebruiken.

Pakketten distribueren

Nadat u het pakket met licenties voor beperkte functionaliteit hebt gemaakt, kunt u het op een van de volgende manieren op de server installeren. 

 • Installeren door te dubbelklikken op het pakketbestand. Raadpleeg dit document voor meer informatie.
 • Een hulpprogramma van derden gebruiken, zoals Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop of JAMF Casper Suite. Raadpleeg dit document voor meer informatie.
 • Distribueren via de opdrachtregel op Windows-computers. Raadpleeg dit document voor meer informatie.
 • Distribueren met het bestand Info.plist op macOS-computers. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Wilt u snel oplossingen vinden voor fouten met installeren of verwijderen? Lees dan het artikel Fouten bij de installatie van Adobe-apps verhelpen.

Na de distributie

Als u meerdere licenties voor beperkte functionaliteit hebt geïnstalleerd op de computer van een eindgebruiker, volgt u deze stappen om die licenties van die computer te verwijderen.

Alle licenties van een computer verwijderen

Volg deze stappen om een licentie van een computer te verwijderen in de volgende gevallen:

 • Als het pakket alleen licenties bevat.
  OF
 • Als het pakket de licentie en InDesign Server bevat, gebruikt u de specifieke verwijderingsprocedures van het besturingssysteem, zoals Software of Apps en onderdelen verwijderen in Windows.

Één licentie van een computer verwijderen

Volg deze stappen om het aantal gebruikte licenties in de Admin Console bij te werken.

Opmerking Als u verbinding wilt kunnen maken met de Adobe-server, moet u de volgende URL toestaan via https:

https://daco.adobe.io/device/registration/sdl/v1

Aantal gebruikte licenties bijwerken in de Admin Console

Als u een licentie voor beperkte functionaliteit verwijdert voor een pakket met online activering, wordt het aantal gebruikte licenties op het tabblad Overzicht van de Admin Console verlaagd. Als u wilt dat de Admin Console wordt bijgewerkt, is echter een internetverbinding met de Adobe-licentieserver vereist. Als u de licentie hebt verwijderd terwijl er geen verbinding was of als er een fout optrad met de verbinding met de Adobe-servers, wordt mogelijk niet het bijgewerkte aantal gebruikte licenties weergegeven in de Admin Console.

Als u nog steeds hulp nodig hebt bij de installatie, dient u een ondersteuningsaanvraag in via de Admin Console.

Veelgestelde vragen

Online activering is bedoeld om te voldoen aan de hoge beveiligingseisen van onze klanten. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) aan Adobe verstrekt. Na installatie van het pakket en bij het starten van het product brengt de client een beveiligd https-kanaal met lcs-cops.adobe.io tot stand. De client stuurt de volgende gegevens naar Adobe als onderdeel van de https-aanroep:

"npdId": "ID van NGL-preconditioneringsgegevens",

"npdPrecedence": "Voorrang van NGL-preconditioneringsgegevens",

"asnpTemplateId": "ID van ASNP-sjabloon",

"deviceDetails": {

"deviceId": "Apparaat-ID",

"osName": "Naam besturingssysteem",

"osVersion": "Versie besturingssysteem",

"currentDate": 1510649774873

},

"appDetails": {

"nglAppId": "ID van NGL-app",

"nglAppVersion": "Versie van NGL-app",

"nglLibVersion": "Versie van NGL-bibliotheek",

"currentAsnpId": "Huidige ASNP-ID",

"locale": "nl_NL"

}

Het is belangrijk te weten dat de NPDID de unieke ID voor rechten is en ook dat de apparaat-ID niet hetzelfde is als de computernaam. De apparaat-ID is een SHA 256-hash die is gemaakt en die niet kan worden teruggedraaid.

Voor een succesvolle online activering moet u de volgende eindpunten goedkeuren via https:

 • https://lcs-cops.adobe.io
 • https://lcs-robs.adobe.io
 • https://lcs-ulecs.adobe.io
 • https://resources.licenses.adobe.com

Ja. Er zijn verschillende services inbegrepen bij de Adobe-producten. Deze services proberen contact te maken met de Adobe-servers. Als er echter geen verbinding mogelijk is, mislukken de oproepen op de achtergrond. Voor licentiedoeleinden zijn alleen de bovenstaande eindpunten vereist. Raadpleeg dit document voor een lijst met alle netwerkeindpunten.

De client probeert het aangewezen eindpunt met willekeurige tussenpozen te bereiken om de licentie te valideren. Als het eindpunt echter niet kan worden bereikt, wordt de in de cache opgeslagen licentie op de clientcomputer gebruikt. Dit betekent dat als de client na de eerste activering wordt overgezet naar een externe of beveiligde locatie, deze licentie op de computer blijft staan zonder dat contact moet worden opgenomen met Adobe.

Nee. Wanneer een product wordt geactiveerd via licenties voor beperkte functionaliteit/online activering, wordt aanmelding op de client uitgeschakeld.

U kunt ook de licentietoolkit gebruiken om een licentie van de client te verwijderen. U kunt de licentietoolkit downloaden via de Adobe Admin Console.

Als u een licentie wilt verwijderen met de licentietoolkit, kunt u deze opdracht gebruiken:

adobe-licensing-toolkit.exe –deactivate

Als u de licentie van InDesign Server wilt verwijderen, kunt u de NPID opgeven. 

Gebruik de opdracht licenseInformation om de NPID op te vragen.

Voor Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation. 

Korte vorm: adobe-licensing-toolkit.exe -l

Voor macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Korte vorm: sudo adobe-licensing-toolkit.exe -l

Voorbeelduitvoer:

Adobe Licensing Toolkit (1.1.0.83)

Licentiegegevens

NpdId          : NDgyYTYzZGMtNjAwOC00MjNjLTg2NWMtZjUzMGUzZDYwYjQ0

AppId          : InDesignServer1

DeploymentMode : FRL_CONNECTED

Operation Successfully Completed.

De NPID gebruiken om de licentie te verwijderen:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId <Unieke ID van preconditioneringsgegevens zoals hierboven beschreven>

Bijvoorbeeld:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId NDgyYTYzZGMtNjAwOC00MjNjLTg2NWMtZjUzMGUzZDYwYjQ0

Als de computer uitvalt en u de licentie niet van de client kunt verwijderen, wordt dit op het moment van de contractverlenging doorgegeven aan Adobe.

Licentieactivering voor InDesign Server-installaties op virtuele platforms werkt, mits het platform is verbonden. Er kunnen problemen optreden als de virtuele machine opnieuw wordt opgestart, waardoor de onderliggende computer-ID verandert. Zie Bekende problemen met licenties voor meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?