Vloeiende layouts en alternatieve layouts | CC, CS6

Regels voor alternatieve layouts en vloeiende paginalayouts geven u de flexibiliteit om efficiënte ontwerpen te maken voor meerdere paginagrootten, standen of verhoudingen.

Als u wilt publiceren in meerdere indelingen en formaten, kunt u een ontwerpstrategie kiezen die het meest geschikt is voor het project in kwestie: handmatig, halfautomatisch of volledig automatisch. De mate van het controle tijdens het ontwerp neemt af wanneer u volledig automatische workflows gebruikt. InDesign bevat verschillende verbeteringen voor de strategie die u hebt gekozen, zodat u verzekerd bent van een evenwichtige balans tussen kosten en controle.

Opmerking:

Publiceren op basis van automatische vloeiende layout is nog niet mogelijk omdat er nog geen, compatibele viewertechnologieën beschikbaar zijn. 

Aanbevolen workflow

Workflows met meerdere layouts

A. Workflow alternatieve layout B. Regels voor alternatieve layouts en vloeiende pagina's 

STAP 1: Kies een doelapparaat en de overeenkomstige afmeting en stand. Creëer vervolgens de primaire layout voor alle pagina's.

STAP 2: Voeg desgewenst de paginaregels voor vloeiende layout van Adobe toe voor het aanpassen van de inhoud aan verschillende verhoudingen en grootten. De regels voor vloeiende pagina's zijn handig als u zich op meerdere apparaten richt. Zonder regels voor vloeiende pagina's zult u voor elke mogelijke grootte en richting handmatig een unieke layout moeten maken. Zie Vloeiende layouts.

STAP 3: Gebruik de functie Alternatieve layout maken om in hetzelfde document nieuwe pagina's te maken. Afhankelijk van uw primaire layout en regels voor vloeiende pagina, moet de layout wellicht handmatig worden aangepast. Herhaal deze stap voor elke nieuwe grootte en richting. Zie Alternatieve layouts.

Vloeiende layouts

Vloeiende layouts

De functie Vloeiende layouts maakt het gemakkelijker om inhoud voor meerdere paginagrootten, standen of apparaten te ontwerpen. Pas regels voor vloeiende pagina toe om te bepalen hoe objecten op een pagina worden aangepast wanneer u alternatieve indelingen creëert en de grootte, de stand of de verhouding wijzigt.

U kunt op verschillende pagina's verschillende regels toepassen, afhankelijk van de layout en de doelen. Op een pagina kan slechts één regel voor vloeiende pagina tegelijk worden toegepast. Vloeiende layout is een algemene term die staat voor een bepaalde set regels voor vloeiende pagina's: schalen, opnieuw centreren en op hulplijn en op object gebaseerde paginaregels.

Gebruik de regels voor vloeiende pagina om inhoud voor uitvoerformaten aan te passen.

  • Layouts aanpassen bij het maken van nieuwe pagina's in hetzelfde document met alternatieve indelingen.
  • Layouts aanpassen bij het wijzigen van bestaande paginaformaten. Dit is efficiënter dan de vorige functie voor aanpassing van de layout.

Als u een regel voor vloeiende pagina wilt toepassen, selecteert u het gereedschap Pagina en klikt u op een pagina. Kies vervolgens een regel voor vloeiende pagina in de besturingsbalk. U kunt ook Layout > Vloeiende layouts gebruiken.

U kunt een voorvertoning van de effecten van de toegepaste regel zien door het gereedschap Pagina te gebruiken om de paginahandgrepen te slepen om de pagina te vergroten of te verkleinen. De pagina gaat weer terug naar de oorspronkelijke grootte wanneer u deze loslaat.

Opmerking:

Als u het formaat van de pagina wilt wijzigen, drukt u op Alt (Windows) of Option (Mac OS) en sleept u met de muis. Het gebruik van de muis voor het wijzigen van het paginaformaat kan echter resulteren in pagina's die net niet de gewenste grootte hebben. Het werkt nauwkeuriger om het formaat van de pagina aan te passen met de widgets Hoogte en Breedte in de besturingsbalk.

Regels voor vloeiende pagina's

A. Het gereedschap Pagina B. Regels voor vloeiende pagina's in de besturingsbalk C. Paginahandgrepen D. Vastzetten van op objecten gebaseerde regels E. Deelvenster Vloeiende layout 

Regels voor vloeiende pagina's

Op verschillende pagina's kunt u verschillende regels toepassen. Op een pagina kan slechts één regel voor vloeiende pagina tegelijk worden toegepast.

Schalen

Alle inhoud op de pagina wordt behandeld als een groep en wanneer het paginaformaat wordt gewijzigd, worden alle elementen op schaal aangepast. Het resultaat is vergelijkbaar met letterboxing of pillarboxing op HD-televisieschermen.

Regels voor vloeiende pagina's: schalen
Regels voor vloeiende pagina's: schalen

Opnieuw centreren

Alle inhoud op de pagina wordt automatisch opnieuw gecentreerd, ongeacht de breedte. In tegenstelling tot Schalen, blijft de inhoud de oorspronkelijke grootte. Met zorgvuldige planning en layout kunt u met de regel voor opnieuw centreren een vergelijkbaar resultaat bereiken op videoproductieveilige zones.

Regels voor vloeiende pagina's: opnieuw centreren
Regels voor vloeiende pagina's: opnieuw centreren

Op hulplijn gebaseerd

Hulplijnen definiëren een rechte lijn over de pagina waar de inhoud kan worden aangepast.

  • Er kan lege ruimte worden toegevoegd
  • Het formaat van de tekstkaders wordt gewijzigd en de tekst vloeit terug (maar wordt niet geschaald).
  • Het formaat van geplaatste afbeeldingskaders wordt gewijzigd en de afmeting van de uitsnederand van het bovenliggende kader wordt aangepast.

Als u een vloeiende hulplijn wilt toevoegen, selecteert u eerst het gereedschap Pagina. Vervolgens trekt u de hulplijnen uit de liniaal.

De op hulplijnen gebaseerde regels zijn vergelijkbaar met het schalen in 3 en 9 segmenten in Illustrator, Fireworks en Flash.

Opmerking:

Als u een liniaalhulplijn wilt transformeren in een vloeiende hulplijn, selecteert u het gereedschap Pagina en klikt u op de hulplijn op het pictogram Converteren naar vloeiende hulplijn. De vloeiende hulplijn wordt weergegeven als een onderbroken lijn, terwijl een liniaalhulplijn een effen lijn is.

Regels voor vloeiende pagina's: op hulplijn gebaseerd
Regels voor vloeiende pagina's: op hulplijn gebaseerd

Op object gebaseerd

U kunt gedrag voor uitvloeien, grootte en locatie ten opzichte van de paginarand opgeven voor elk vast of relatief object.

  • Elke zijde van het omsluitende kader van een object kan vast zijn of gerelateerd zijn aan de desbetreffende paginarand. Zo kan de linkerzijde van het kader een alleen gerelateerd zijn aan de linkerrand van de pagina.
  • De hoogte en breedte kunnen vast zijn of in verhouding met de pagina worden aangepast.
Regels voor vloeiende pagina's: op object gebaseerd
Regels voor vloeiende pagina's: op object gebaseerd

Alternatieve layouts

Gebruik Alternatieve layouts als u verschillende paginaformaten voor afdrukken of digitaal publiceren nodig hebt in hetzelfde document. U kunt deze optie gebruiken om een gedrukte advertentie van verschillende groottes te maken. U kunt er ook horizontale en verticale layouts voor apparaten zoals de Apple iPad of Android-tablets mee ontwerpen.

Deelvenster Alternatieve layouts en pagina's
Deelvenster Alternatieve layouts en pagina's

Wordt gebruikt in combinatie met Vloeiende lay-outs. U kunt de hoeveelheid handmatig werk die nodig is om een nieuwe inhoudslay-out voor elke nieuwe paginagrootte en stand te maken aanzienlijk verkleinen.

Zie Alternatieve lay-outs (video) voor een kort overzicht.

Alternatieve layouts maken

Voer een van de volgende handelingen uit om een alternatieve layout te maken:

  • Kies Layout > Alternatieve layout maken
  • Kies Alternatieve layout maken in het deelvenstermenu Pagina's
Alternatieve layouts maken

Geef in het dialoogvenster Alternatieve lay-outs maken de volgende opties op:

Naam

Voer de naam van de andere lay-out in.

Van bronpagina's

Selecteer de bronlay-out waarin uw inhoud zich bevindt.

Paginaformaat

Selecteer een paginagrootte of voer een aangepaste grootte in voor de alternatieve lay-out.

Breedte en Hoogte

In deze velden wordt de grootte van de alternatieve layout weergegeven. U kunt uw eigen waarden invoeren, maar daarmee wordt de Paginagrootte gewijzigd in Aangepast.

Afdrukstand

Kies een stand voor de alternatieve layout. Bij overschakelen tussen Staand en Liggend worden de Hoogte en Breedte bijgewerkt.

Regel voor vloeiende pagina's

Kies de regel voor vloeiende pagina's die u wilt toepassen op de alternatieve layout. Selecteer Bestaande behouden om de regels voor vloeiende pagina's die zijn toegepast op de bronpagina's over te nemen. Selecteer een andere regel om nieuwe regels voor vloeiende pagina's toe te passen.

Artikelen koppelen

Schakel deze optie in om objecten te plaatsen en deze te koppelen aan de oorspronkelijke objecten in de layout. Wanneer u het oorspronkelijke object bijwerkt, is het eenvoudiger om updates voor gekoppelde objecten te beheren. Zie Gekoppelde inhoud.

Tekststijlen kopiëren naar nieuwe stijlgroep

Schakel deze optie in om alle tekststijlen te kopiëren en ze in een nieuwe groep te plaatsen. Deze optie is handig als u de tekststijlen tussen verschillende layouts moet variëren.

Slim opnieuw tekst plaatsen

Schakel deze optie in om geforceerde regeleinden en andere stijloverschrijvingen in de tekst te verwijderen. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account