Tekenen met lijnen en vormen

Basislijnen en ‑vormen tekenen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de toolset:
  • Om een lijn of vorm te tekenen, selecteert u de tool Lijn , Ovaal , Rechthoek  of Veelhoek  (klik op de tool Rechthoek, houd de muisknop ingedrukt en selecteer de tool Ovaal of Veelhoek).

  • Om een plaatsaanduiding (leeg) voor een afbeeldingskader te tekenen, selecteert u de tool Ovaalkader , Rechthoekkader of Veelhoekkader .

 2. Sleep in het documentvenster om een pad of kader te maken.
  • Als u vanuit het midden wilt tekenen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt.

  • Als u de lijn tot een hoek van 45° wilt beperken of de hoogte-breedteverhouding van een pad of kader wilt aanhouden, houdt u tijdens het slepen Shift ingedrukt.

  • Als u meerdere vormen in een raster wilt maken, houdt u de muisknop ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen. Zie Meerdere objecten tekenen als een raster.

  • Als u het aantal zijden van een veelhoek wilt wijzigen, begint u te slepen, drukt u op de spatiebalk en vervolgens drukt u op de pijltoetsen omhoog en omlaag. Druk op de pijltoetsen links en rechts om de ster te wijzigen. Druk nogmaals op de spatiebalk om terug te keren naar de rastermodus.

Een basiscirkel tekenen door te slepen

Opmerking:

In de afbeelding hierboven ziet u een selectiekader rond het pad. Als de tool Selecteren  onlangs is gebruikt, is dit selectiekader zichtbaar. Als de tool Direct selecteren  daarna nog is gebruikt, wordt het pad weergegeven met ankerpunten.

Meerdere objecten tekenen als een raster

Wanneer u de tool Rechthoek, Tekst of een andere tool voor het maken van kaders gebruikt, kunt u met de wijzigingstoetsen een raster met gelijkmatig van elkaar gescheiden frames maken.

 1. Selecteer een tool waarmee u een kader kunt tekenen.

 2. Begin te slepen. Houd de muisknop ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de pijltoetsen links en rechts om het aantal kolommen te wijzigen. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om het aantal rijen te wijzigen.

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en druk op de pijltoetsen om de tussenruimte tussen de kaders te wijzigen.

 3. Laat de muisknop los.

Als u de pijltoetsen wilt gebruiken om het aantal zijden of de ster te wijzigen terwijl u de tool Veelhoek gebruikt, drukt u op de spatiebalk terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

Een vorm voor een plaatsaanduiding tekenen

Een vorm voor een plaatsaanduiding is een ovaal, rechthoek of veelhoek die in het documentvenster met een X wordt weergegeven, ten teken dat de vorm nog door tekst of een afbeelding moet worden vervangen.

 1. Selecteer in de toolset de tool Ovaalkader , Rechthoekkader of Veelhoekkader .
 2. Sleep in het documentvenster om een pad of kader te maken. Houd tijdens het slepen de toets Shift ingedrukt als u de breedte en hoogte van het kader wilt beperken.
Opmerking:

U kunt de mate van uitsnijden, het referentiepunt en andere opties voor passend maken voor een kader voor plaatsaanduidingen wijzigen door Object > Aanpassen > Opties voor aanpassen aan kader te kiezen.

Veelhoekinstellingen opgeven

 1. Als u de veelhoekinstellingen op bestaande vormen wilt toepassen, selecteert u de veelhoeken.
 2. Dubbelklik op de tool Veelhoek , geef de volgende instellingen op en klik op OK:
  • Geef voor Aantal zijden het aantal zijden voor de veelhoek op.

  • Geef voor Ster een percentage voor de lengte en dikte van de punten op. De uiteinden van de sterpunten raken de buitenrand van het selectiekader van de veelhoek. Het percentage bepaalt hoe diep tussen de punten van de ster wordt ingesprongen. Hoe hoger de percentages, hoe langer en dunner de punten worden.

De vorm van een pad automatisch wijzigen

U kunt elk pad omzetten in een vooraf gedefinieerde vorm. Zo kunt u een rechthoek omzetten in bijvoorbeeld een driehoek. De lijninstellingen voor het oorspronkelijke pad blijven gelijk voor het nieuwe pad. Als het nieuwe pad een veelhoek is, is de vorm hiervan gebaseerd op de opties in het dialoogvenster Veelhoekinstellingen. Als het nieuwe pad een hoekeffect bevat, is de lengte van de straal hiervan gebaseerd op de instelling voor de grootte in het dialoogvenster Hoekopties.

 1. Selecteer het pad.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Kies Object > Vorm omzetten > [nieuwe vorm].

  • Klik in het deelvenster Pathfinder (Venster > Object en layout > Pathfinder) op een vormknop in het gebied Vorm omzetten.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?