Overzicht van de toolset

Sommige tools in de toolset zijn bedoeld voor het selecteren, bewerken en maken van pagina-elementen. Andere tools zijn voor het kiezen van tekst, vormen, lijnen en verlopen. U kunt de layout van de toolset wijzigen zodat deze aansluit op de door u gewenste layout van vensters en deelvensters. De toolset wordt standaard weergegeven als een verticale kolom met tools. U kunt de toolset ook als twee verticale kolommen of één horizontale rij instellen. U kunt echter niet de positie van de afzonderlijke tools in de toolset wijzigen. Sleep de bovenrand van de toolset als u de toolset wilt verplaatsen.

U selecteert een tool door erop te klikken. De toolset bevat ook diverse verborgen tools die verwant zijn aan de zichtbare tools. Verborgen tools zijn te herkennen aan een pijltje rechts van de toolspictogrammen. U selecteert een verborgen tools door op de actieve tool in de toolset te klikken en de muis ingedrukt te houden. Selecteer vervolgens de gewenste tool.

De naam van de tool en de sneltoets worden weergegeven wanneer u de aanwijzer boven de tool houdt. Deze tekst wordt een tooltip genoemd. U kunt knopinfo uitschakelen door Geen te kiezen in het menu Knopinfo in de interfacevoorkeuren.

Opmerking:

Open het deelvenster Toolhints (kies Venster > Hulpmiddelen > Toolhints) om te zien welke sneltoetsen en wijzigingstoetsen u met de geselecteerde tool kunt gebruiken.

Lijst met tools
Lijst met tools in de toolset

Opmerking:

De tools Inhoud verzamelen en Inhoud plaatsen zijn niet beschikbaar in CS5.5 of oudere versies.

De toolset weergeven

 1. Kies Venster > Tools.

Opties voor tools weergeven

 1. Dubbelklik op een tool in de toolset.

  Deze procedure werkt slechts bij bepaalde tools, zoals de tool Pipet, Potlood en Veelhoek.

Verborgen tools weergeven en selecteren

 1. Plaats de aanwijzer op een tool in de toolset waaronder de verborgen tools staan en houd de muisknop ingedrukt.

 2. Selecteer een tool als de verborgen tools verschijnen.

Menu Verborgen tools
Menu Verborgen tools

Tools tijdelijk selecteren

 1. Druk, terwijl een tool is geselecteerd, de sneltoets voor een andere tool in.

 2. Houd de sneltoets ingedrukt en voer een handeling uit.

 3. Laat de sneltoets los om terug te keren naar de vorige tool.

Als u bijvoorbeeld de tool Tussenruimte hebt geselecteerd, houdt u de V-toets ingedrukt om de tool Selecteren tijdelijk te gebruiken. Wanneer u de V-toets loslaat, wordt de tool Tussenruimte geselecteerd.

Tooltips weergeven

In het deelvenster Tooltips wordt beschreven hoe wijzigingstoetsen voor de geselecteerde tool werken.

 1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Tooltips om het deelvenster Tooltips weer te geven.

 2. Selecteer een tool in de toolset om een beschrijving van de desbetreffende tool, de desbetreffende wijzigingstoetsen en sneltoetsen weer te geven.

De layout van de toolset wijzigen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Interface (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Interface (Mac OS).

 2. Kies een layoutoptie in het menu Zwevend deelvenster Tools en klik op  OK.

U kunt ook klikken op het pictogram met de dubbele pijl boven aan de toolset om de layout van de toolset te wijzigen.

Overzicht van tools

Teksttools

Hiermee kunt u tekst typen en opmaken in standaardblokken en ‑paden of aangepaste blokken en paden. (Zie Tekstkaders maken.)

Tekentools

Hiermee kunt u eenvoudige en complexe objecten tekenen en stileren, zoals rechthoeken, ovalen, veelhoeken en vrije vormen. (Zie Tekenen.)

Selectietools

Hiermee kunt u objecten, punten of lijnen selecteren (activeren). (Zie Objecten selecteren.)

Transformatietools

Hiermee kunt u objecten omvormen, draaien en vergroten of verkleinen. (Zie Objecten transformeren.)

Navigatietools

Hiermee kunt u door een document navigeren, de weergave van een document instellen en afstanden in een document meten. (Zie In- en uitzoomen en Linialen en maateenheden.)

De tool Schaar

Paden en kaders splitsen. (Zie Een pad splitsen.)Met de tool Selecteren kunt u gehele objecten selecteren.Met de tool Direct selecteren kunt u punten op een pad of inhoud in een kader selecteren.Met de tool Pagina kunt u meerdere paginaformaten in een document maken.Met de tool Tussenruimte kunt u de afstand tussen objecten aanpassen.Met de tool Pen kunt u rechte en gebogen paden tekenen.Met de tool Ankerpunt toevoegen kunt u ankerpunten toevoegen aan een pad.Met de tool Ankerpunt verwijderen kunt u ankerpunten verwijderen uit een pad.Met de tool Richtingspunt omzetten kunt u hoekpunten en boogpunten omzetten.Met de tool Tekst kunt tekstkaders maken en tekst selecteren.Met de tool Tekst kunt u verticale tekstkaders maken en tekst selecteren.Met de tool Padtekst kunt u tekst op paden maken en bewerken.Met de tool Potlood kunt u een vrijevormpad tekenen.Met de tool Vloeiend kunt u ongewenste uitstulpingen verwijderen uit een pad.Met de tool Gummetje kunt u punten op een pad verwijderen.Met de tool Lijn kunt u een lijnsegment tekenen.Met de tool Rechthoekkader kunt u een vierkante of rechthoekige plaatsaanduiding maken.Met de tool Ovaalkader kunt u een ronde of ovale plaatsaanduiding maken.Met de tool Veelhoekkader kunt u een plaatsaanduiding met meerdere zijden maken.Met de tool Rechthoek kunt u een vierkant of rechthoek maken.Met de tool Ovaal kunt u een cirkel of ovaal maken.Met de tool Veelhoek kunt u een vorm met meerdere zijden maken.Met de tool Vrije transformatie kunt u een object roteren, schalen en schuintrekken.Met de tool Roteren kunt u objecten roteren rondom een vast punt.Met de tool Schalen kunt u het formaat van objecten wijzigen ten opzichte van een vast punt.Met de tool Schuintrekken kunt u objecten schuintrekken ten opzichte van een vast punt.Met de tool Pipet kunt u kleur- of tekstkenmerken van objecten kopiëren en toepassen op andere objecten.Met de tool Meetlat meet u de afstand tussen twee punten.Met de tool Verloopstaal past u de begin- en eindpunten en de hoek van verlopen binnen objecten aan.Met de tool Verloopdoezelaar kunt u een object vervagen in de achtergrond.Met de tool Schaar knipt u paden op bepaalde punten.Met de tool Handje verplaatst u de paginaweergave in het documentvenster.Met de tool Zoomen verhoogt en verlaagt u het zoompercentage in het documentvenster.Met de tool Notitie kunt u opmerkingen toevoegen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid