Overzicht van nieuwe functies

Update voor InDesign CC beschikbaar

Zie voor meer informatie het Overzicht van nieuwe functies.

Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud

Nieuwe functies in InDesign CC

Met de nieuwe functie Instellingen synchroniseren kunnen afzonderlijke gebruikers hun instellingen synchroniseren via de Creative Cloud. Als u twee computers gebruikt (bijvoorbeeld een thuis en een op het werk), kunt u er met de functie Instellingen synchroniseren eenvoudig voor zorgen dat die instellingen gesynchroniseerd blijven op deze beide computers. Ook als u uw oude computer vervangt door een nieuwe en u InDesign opnieuw hebt geïnstalleerd, kunt u deze toepassing snel weer voorzien van al uw instellingen door eenvoudig op een knop te drukken.

Zie voor meer informatie Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud (artikel).

Modernisering van gebruikersinterface

Verbeterd in InDesign CC

InDesign is nu standaard beschikbaar met een donker thema. Dit stemt overeen met recente wijzigingen in andere producten, zoals Photoshop, Illustrator en Premiere Pro. Het thema verschaft een visueel prettigere ervaring, met name wanneer u werkt met veel kleuren en ontwerpen. Het maakt het werken in verschillende toepassingen eenvoudiger dan ooit.

Donkere en gemiddeld lichte gebruikersinterface

Lichte en gemiddeld donkere gebruikersinterface

Nieuwe levendige kleurthema's voor gebruikersinterface: donker, gemiddeld licht, licht en gemiddeld donker

U kunt de helderheid van de gebruikersinterface eenvoudig veranderen in een kleur van uw keuze met de optie Interface in het dialoogvenster Voorkeuren. U kunt Plakbord aanpassen aan themakleur inschakelen als u de toon van het plakbordgebied wilt afstemmen op de helderheid van de interface. Als u de voorkeur geeft aan de kleur van het klassieke plakbord van InDesign (CS6 of eerder), kunt u deze optie uitschakelen.

Raadpleeg voor meer informatie Rondleiding door de nieuwe interface (video).

Verbeteringen aan platform

Verbeterd in InDesign CC

Ondersteuning voor HiDPI

InDesign bevat nu eigen ondersteuning voor displays met hoge resolutie zodat u volop kunt profiteren van nieuwe technologieën. Deze functie is momenteel beschikbaar voor Mac OS (bijvoorbeeld voor de MacBook Pro met Retina Display). U kunt nu op deze apparaten werken in een omgeving die scherper en duidelijker is dan ooit. U kunt teksten en complexe illustraties helderder weergeven, in kleuren en tinten die levendiger zijn dan ooit.

64-bits ondersteuning voor Mac en Windows

InDesign, InCopy en InDesign Server zijn nu allemaal 64-bits toepassingen zodat er meer dan 3 GB RAM kan worden gebruikt op Mac- en Windows-computers. Alle functies van InDesign werken in de 64-bits modus. Door de ondersteuning van de 64-bits architectuur is de algemene verwerking sneller en kan meer RAM-geheugen voor de toepassing beschikbaar worden gemaakt. Op deze manier worden processen sneller uitgevoerd en kan er eenvoudiger worden gewerkt met meerdere grote bestanden tegelijk.

QR-codes

Nieuwe functies in InDesign CC

In InDesign kunt u nu hoogwaardige, zelfstandige QR-codeafbeeldingen genereren en bewerken. De gegenereerde QR-code is een grafisch object met een hoge beeldkwaliteit dat zich net zo gedraagt als een oorspronkelijke vectorillustratie in InDesign. U kunt het object eenvoudig schalen en vullen met kleur. Daarnaast kunt u effecten, transparantie en afdrukkenmerken op het object toepassen, zoals overdrukken, steuninkten en overvullingen.

De functie QR-code genereren is toegankelijk via Menu > Object en door met de rechtermuisknop op het contextmenu te klikken wanneer er een leeg kader is geselecteerd. 

Dialoogvenster QR-code genereren

Nadat de QR-code in een document is geplaatst, wordt deze behandeld als een traditioneel EPS-object, behalve dat knopinfo met gegevens over de inhoud wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer op het object wordt geplaatst.

QR-codeafbeeldingen

Zie voor meer informatie QR-codes genereren (video) of QR-codes genereren (artikel).

Verbeteringen aan lettertypemenu

Verbeterd in InDesign CC

Er zijn diverse verbeteringen aangebracht in het menu Lettertype, waaronder de manier waarop lettertypen worden weergegeven en de manier waarop een gebruiker lettertypen kan zoeken en selecteren. U kunt nu ook favoriete lettertypen instellen, zodat u gemakkelijk kunt toepassen. Ook kunt u lettertypen toepassen op geselecteerde tekst tijdens het bladeren, zodat u direct kunt zien hoe de lettertypen eruit zullen zien in de layout.

Belangrijke verbeteringen

 • Lettertypen zoeken door een willekeurig deel van de naam te type.
 • Lettertypen weergeven met hun families in een submenu
 • Lettertypeselectie met pijltoetsen toepassen op de geselecteerde tekst
 • Uw favoriete lettertypen beheren

Nieuwe widget voor lettertypemenu

De nieuwe lettertypewidget is toegevoegd aan het deelvenster Teken en aan het regelpaneel. De widget heeft vier elementen.

Widget voor lettertypemenu

 1. Met een knop schakelen tussen de twee beschikbare zoekmodi
 2. Tekstveld voor weergave van de naam van het geselecteerde lettertype of voor invoeren van het zoekwoord
 3. Pictogram voor wissen van zoekopdracht; verschijnt alleen als er tekst in het zoekveld is ingevoerd
 4. Vervolgkeuzepijl voor het weergeven van de lettertypenlijst: alle lettertypen of zoekresultaten

Als u op de vervolgkeuzepijl klikt zonder een zoektekst in te voeren, wordt er een pop-uplijst met alle geïnstalleerde lettertypen weergegeven.

Pop-uplijst met geïnstalleerde lettertypen

Eenvoudig lettertypen zoeken

U kunt nu gemakkelijk zoeken naar de gewenste lettertypen. Er zijn twee zoekmodi beschikbaar:

 • Volledige lettertypenaam zoeken: in deze modus wordt gezocht naar een overeenkomst op een willekeurige plaats in de lettertypenaam. Terwijl u tekst typt, worden de desbetreffende lettertypenamen getoond in een pop-up.
 • Alleen eerste woord zoeken: in deze modus wordt de eerste lettertypenaam die begint met de ingevoerde tekst voorgesteld en wordt het resterende gedeelte van de lettertypenaam automatisch aangevuld.
Zoekopties

De nieuwe zoekfunctie gebruiken

Terwijl u de lettertypenaam wist en begint te typen, worden de zoekresultaten getoond in de pop-up. Er verschijnt een pictogram van een kruisje in de widget om u te helpen de resultaten snel te wissen, zodat u weer met een schone lei kunt beginnen. De zoekresultaten worden weergegeven als platte lijst (zonder groepering van lettertype en bijbehorende familie). Ebrima is bijvoorbeeld een familie die twee stijlen heeft: Standaard en Vet. Als u Ebrima zoekt, worden Standaard en Vet als afzonderlijke vermeldingen getoond en niet gegroepeerd als Ebrima.

Platte lettertypelijst

Naar lettertypen bladeren en ze toepassen

U kunt met de pijltoetsen door de lettertypelijst bladeren. Zodra u een lettertypestijl selecteert, wordt deze op de geselecteerde tekst in uw layout of document toegepast, zodat u alvast kunt zien wat het resultaat zal zijn. Als u klikt op een lettertypenaam of op Enter drukt, wordt de lettertypestijl toegepast en de pop-up Lettertypelijst gesloten.

Uw favoriete lettertypen beheren

U kunt een lettertype toevoegen aan of verwijderen uit de lijst Favorieten door op het pictogram Favorieten (sterretje) in de lettertypelijst te klikken. Wanneer u op de pijltoets met vervolgkeuzelijst klikt, wordt het pictogram Favorieten zwart gemarkeerd voor de lettertypen die als favoriet zijn gemarkeerd.

Lijst met favoriete lettertypen

Bij het toevoegen of verwijderen van een lettertype dat bij een familie hoort, wordt de volledige lettertypefamilie aan de lijst Favorieten toegevoegd of hieruit verwijderd.

Lettertypefamilie als favoriet

Raadpleeg voor meer informatie Uitbreidingen lettertypemenu in Adobe InDesign CC (video).

EPUB-verbeteringen

Verbeterd in InDesign CC

EPUB-exportworkflows zijn vereenvoudigd: verschillende verbeteringen aan de bestaande functies, extra controle tijdens het ontwerpen en een aantal gloednieuwe functies.

Ondersteuning voor inhoudsopgaveartikelen

Het inhoudsopgaveartikel is aangepast zodat bestaande, mogelijk bewerkte inhoudsopgaveartikelen nu op dezelfde manier worden geëxporteerd als andere artikelen. Als delen van deze inhoudsopgaveartikelen ergens anders worden gekopieerd en geplakt, leiden de hyperlinks u terug naar de PDF-pagina EN blijven de bronalinea's (in het geval van een EPUB-export) actief.
Het NCX-(navigatie)bestand, dat vereist is in het EPUB-pakket, kan geen bestaande inhoudsopgave gebruiken en wordt met dezelfde inhoudsopgavestijl als in CS6 gegenereerd.

 • Als u geen paginanummers in de inhoudsopgave wilt, kunt u ze handmatig verwijderen of de inhoudsopgave zonder paginanummers genereren.
 • Inhoudsopgaveartikelen die zijn gegenereerd in CS6 of lager moeten opnieuw worden gegenereerd in InDesign CC als u wilt dat de koppelingen actief zijn.

Ondersteuning voor indexartikelen

Indexartikelen worden nu ondersteund in het geëxporteerde EPUB-bestand. Actieve hyperlinks naar geïndexeerde termen worden getoond in het geëxporteerde bestand. De termen behouden hun referentie naar inhoud op alineaniveau.

Exporteren zonder CSS

Als u bij het exporteren van een InDesign-document/-boek naar EPUB/HTML besluit om het CSS niet te genereren, worden alleen de klassen die zijn gekoppeld aan de stijlen gemarkeerd in de HTML-labels. Er worden geen overschrijvende klassen gemaakt. Het geëxporteerde bestand is nu veel schoner en klaar voor een extern CSS.

CSS-optie in het dialoogvenster EPUB-exportopties

CSS MAKEN

Het besturingselement CSS maken is toegevoegd onder Exportlabels van de bewerkingsdialoogvensters Alinea, Teken en Objectstijl. Als u deze stijl in het CSS wilt opnemen, schakelt u het selectievakje CSS maken in. Als u het selectievakje niet inschakelt, wordt er geen CSS-klasse voor deze stijl gegenereerd. Als u twee of meer stijlen hebt toegewezen die dezelfde klasse hebben, wordt er een fout-/waarschuwingsbericht getoond tijdens het exporteren.

De optie CSS maken

Nettere CSS

Als u InDesign-kenmerken aan de juiste CSS-eigenschappen wilt toewijzen, is het vaak nodig dat we een extra klasse genereren om het gedrag van de CSS-klasse die door de stijl wordt gegenereerd, aan te passen. Vóór deze wijziging kregen deze gegevens vage namen. Deze namen zijn nu gewijzigd om hun doel te verduidelijken en gebruikers meer helderheid te verschaffen met betrekking tot de toegepaste overschrijvingen.

Objectstijl voor exporteren van labeltoewijzing

Opties objectstijl beschikt nu over de functie Exportlabels. Wat het toewijzen van stijlen aan klassen en labels betreft, werken de objectstijlen nu meer als de alinea- en tekenstijlen.

De optie Exportlabels in Objectstijl

Exportopties voor object voor objectstijlen

Opties objectstijl beschikt nu over exportopties voor Alt-tekst, Gelabelde PDF en EPUB en HTML. U kunt rasteringsinstellingen en aangepaste layoutopties opgeven. Objecten met de toegepaste stijl worden verwerkt op basis van de exportopties.

Zie voor meer informatie:

Het deelvenster Adobe Exchange

Nieuwe functies in InDesign CC

Het nieuwe deelvenster Adobe Exchange is nu een 'in-app' voorziening voor het verkennen en ontdekken van inhoud, plug-ins en scripts die u kunt kopen of gratis kunt downloaden. Als u scripts, sjablonen, plug-ins of iets anders produceert waarmee de functionaliteit van de creatieve toepassingen van Adobe wordt verbeterd, kunt u deze snel in een pakket opnemen en verzenden, en beschikbaar stellen voor een groter publiek.

Met Adobe Exchange kunt u zelfs privé producten delen. U kunt bijvoorbeeld een reeks afbeeldingen, InDesign-sjablonen en andere bestanden in een pakket opnemen. Iedereen met wie u de producten privé hebt gedeeld, kan de inhoud installeren en eventuele updates zien. U zou het kunnen vergelijken met een App Store.

U kunt gratis producent worden. Ga hierheen als u aan de slag wilt: https://www.adobeexchange.com/producer

Ga naar Windows > Uitbreidingen > Adobe Exchange als u het Exchange-deelvenster wilt openen.

Het deelvenster Adobe Exchange

Raadpleeg voor meer informatie Het nieuwe deelvenster Adobe Exchange (video).

Overige updates

Verbeterd in InDesign CC

Het dialoogvenster Nieuw document

Het dialoogvenster Nieuw document heeft nu een optie waarmee u een voorvertoning van het nieuwe document kunt weergeven. Terwijl u nieuwe documentopties selecteert, ziet u tegelijkertijd het effect van de selectie of de wijzigingen op de achtergrond.

Het dialoogvenster Nieuw document

Raadpleeg voor meer informatie Een nieuw document maken (video).

Opmerking:

(Alleen Chinees, Japans en Koreaans) De voorvertoningsoptie wordt alleen weergegeven in het dialoogvenster Nieuw layoutraster (Nieuw document > dialoogvenster Layoutraster).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?