Werken met XML

Adobe InDesign CS5 is een van de vele toepassingen waarmee u XML kunt maken en gebruiken. Nadat u de inhoud van een InDesign-bestand hebt voorzien van labels, kunt u het bestand opslaan en exporteren als XML en de XML-inhoud vervolgens opnieuw gebruiken in een ander InDesign-bestand of in een andere applicatie. U kunt ook een XML-bestand in InDesign importeren en de XML-gegevens in InDesign weergeven en opmaken op een manier die precies aansluit op uw wensen.

Over XML

XML (Extensible Markup Language) is een manier waarop gegevens in een bestand opnieuw kunnen worden gebruikt of waarmee het vervangen van de gegevens in het ene bestand door gegevens uit het andere bestand kan worden geautomatiseerd. Bij XML worden labels gebruikt om delen van een bestand, bijvoorbeeld een koptekst of een artikel, te beschrijven. Met deze labels worden gegevens gemarkeerd, zodat deze kunnen worden opgeslagen in een XML-bestand en op de juiste wijze kunnen worden verwerkt wanneer dit naar andere bestanden wordt geëxporteerd. U kunt XML zien als een vertaalmechanisme voor gegevens. Met XML-labels worden tekst en andere inhoud van een bestand gelabeld, zodat de gegevens door andere applicaties kunnen worden herkend en weergegeven.

Uitbreidbare taal

XML wordt beschouwd als een uitbreidbare taal omdat gebruikers hun eigen XML-labels kunnen maken: een label voor elk type informatie dat ze opnieuw willen gebruiken. XML-labels bevatten geen informatie over hoe gegevens moeten worden weergegeven of opgemaakt. XML-labels zijn uitsluitende bestemd voor het identificeren van inhoud.

In InDesign kunt u bijvoorbeeld een label Kop1 maken en dit label toewijzen aan elke kop op het eerste niveau in een document. Nadat het document is opgeslagen als een XML-bestand, kan de inhoud van Kop1 door elke toepassing die XML kan lezen, worden geïmporteerd en gebruikt als een webpagina, gedrukte catalogus, inventaris, prijslijst of databasetabel.

InDesign is een van de vele toepassingen waarmee u XML kunt maken en gebruiken. Nadat u de inhoud van een InDesign-bestand hebt voorzien van labels, kunt u het bestand opslaan en exporteren als XML en de XML-inhoud vervolgens opnieuw gebruiken in een ander InDesign-bestand of in een andere applicatie. U kunt ook een XML-bestand in InDesign importeren en de XML-gegevens in InDesign weergeven en opmaken op een manier die precies aansluit op uw wensen.

Adobe InCopy is een van de vele toepassingen waarmee u XML kunt maken en gebruiken. Nadat u de inhoud van een InCopy-bestand hebt voorzien van labels, kunt u het bestand opslaan en exporteren als XML en de XML-inhoud vervolgens opnieuw gebruiken in een ander InCopy- of InDesign-bestand of in een andere toepassing.

Ook als u geen ervaring hebt met XML, kunt u in InDesign XML-labels maken en delen van een document van labels voorzien. InDesign voert de XML-programmering achter de schermen uit en maakt de XML wanneer u een document exporteert in XML-indeling.

Opmerking:

Verwar XML-labels niet met gelabelde tekst van InDesign. Voor meer informatie over gelabelde tekst, een andere methode om InDesign-inhoud te exporteren en te importeren, leest u hoe u PDF's structuur geeft in InDesign.

XML-gegevensstructuur

Elementen zijn de bouwstenen van XML-gegevens. Een element bestaat uit gegevens die zijn gelabeld. In XML-bestanden worden elementen genest in andere elementen, zodat een hiërarchische structuur van de gegevens ontstaat.

De structuur van XML-gegevens wordt weergegeven in het deelvenster Structuur. In dit deelvenster ziet u de hiërarchie en de volgorde van elementen. In de XML-structuur worden onderliggende elementen opgenomen in bovenliggende elementen, die zelf ook weer onderliggende elementen kunnen zijn. Of, gezien in omgekeerde richting, bovenliggende elementen bevatten onderliggende elementen en deze onderliggende elementen kunnen zelf bovenliggende elementen zijn voor andere onderliggende elementen.

In de onderstaande afbeelding ziet u bijvoorbeeld het element chapter dat verschillende recipe-elementen bevat (en dus boven die elementen staat). Elk recipe-element is zelf weer het bovenliggende element voor de elementen recipename, ingredients, instructions, notes en servings. Alle elementen zijn opgenomen in het element Root, dat bovenaan in het deelvenster Structuur staat.

XML in het deelvenster Structuur van InDesign (links) en geplaatst in de layout (rechts)

In de onderstaande afbeelding ziet u bijvoorbeeld een element chapter dat het element recipe bevat (en dus boven dat element staat). Het element recipe is zelf weer het bovenliggende element voor de elementen recipename en ingredients. Alle elementen zijn opgenomen in het element Story, dat altijd bovenaan in het deelvenster Structuur staat.

InCopy-document opgemaakt met XML-labels

XML-tools

In InDesign kunt u werken met XML-inhoud in het deelvenster Structuur en het deelvenster Labels. In het deelvenster Structuur worden alle elementen in het document en de hiërarchische structuur weergegeven. Om elk element gemakkelijker te kunnen identificeren, geeft InDesign het elementlabel en een pictogram voor het type inhoud weer. Bovendien kunnen in het deelvenster Structuur de eerste paar woorden tekst in een element, een zogenaamd tekstfragment, worden weergegeven. Dit mag niet worden verward met fragmentbestanden, waarin objecten worden opgeslagen voor hergebruik.

Deelvenster Structuur (links) en deelvenster Labels (rechts)

A. Driehoekje voor het uitvouwen of samenvouwen van elementen B. Element (geplaatst in layout) C. Element (niet in layout) D. Tekstfragment E. Elementlabel 

Deelvenster Structuur (links) en deelvenster Labels (rechts)

A. Driehoekje voor het uitvouwen of samenvouwen van elementen B. Element (geplaatst in layout) C. Tekstfragment D. Elementlabel 

In het deelvenster Structuur kunt u XML-elementen weergeven, bewerken en beheren. U kunt in het deelvenster Structuur op verschillende manieren werken met XML. Als u bijvoorbeeld XML-inhoud in de layout wilt plaatsen, kunt u elementen uit het deelvenster Structuur rechtstreeks naar een pagina slepen. U kunt het deelvenster Structuur ook gebruiken om de hiërarchie van de elementen aan te passen. In het deelvenster kunt u elementen, kenmerken, opmerkingen en verwerkingsinstructies toevoegen.

Het deelvenster Labels bevat elementlabels. U kunt labels importeren, exporteren, toevoegen, verwijderen en de naam ervan wijzigen. Met het deelvenster Labels kunt u elementlabels toepassen op inhoud die u wilt exporteren naar XML. U kunt ook labels toepassen op kaders voordat u XML-inhoud in de kaders gaat importeren.

Het deelvenster Labels bevat elementlabels. U kunt labels importeren, exporteren, toevoegen, verwijderen en de naam ervan wijzigen. Met het deelvenster Labels kunt u elementlabels toepassen op inhoud die u wilt exporteren naar XML.

Over DTD-bestanden

Als u XML-gegevens wilt delen met anderen, moet u het eens worden over een standaardset labelnamen en elementkenmerken, zodat de labels door ieder groepslid op dezelfde wijze worden gebruikt en toegepast. DTD-bestanden (Document Type Definition-bestanden) vormen één methode voor het omgaan met gedeelde XML-gegevens.

Een DTD-bestand bevat een set elementen en kenmerken die door de groepsleden kunnen worden gebruikt. Het bestand bevat ook vastgestelde regels voor de posities van elementen in de structurele hiërarchie. In het DTD-bestand is bijvoorbeeld vastgelegd dat het element Titel ondergeschikt moet zijn aan het element Artikel, omdat de titel onderdeel vormt van het artikel. Als u vervolgens een label koppelt aan een titel, maar niet aan het artikel waarin de titel voorkomt, wordt het element Titel door het DTD-bestand gemarkeerd als ongeldig. Met een DTD-bestand kunt u zoeken naar structurele fouten in een InDesign-bestand en deze fouten markeren. Dit proces wordt valideren genoemd.

Als u een DTD-bestand wilt gebruiken (als uw document nog geen DTD-bestand bevat), moet u het DTD-bestand in uw document laden. Hierdoor worden de elementnamen van het DTD-bestand naar het deelvenster Labels geïmporteerd. De andere groepsleden die hetzelfde DTD-bestand hebben geladen, beschikken over dezelfde elementnamen, waardoor iedereen gebruikmaakt van dezelfde elementen. De geïmporteerde elementen worden vergrendeld, zodat ze niet kunnen worden verwijderd en de naam ervan niet kan worden gewijzigd, tenzij het DTD-bestand uit het document wordt verwijderd.

Hoewel u geen DTD-bestand kunt importeren in InCopy, zijn de DTD-bestanden die u importeert in InDesign, beschikbaar wanneer u het artikel bewerkt in InCopy. U kunt het DTD-bestand weergeven in InCopy en artikelen valideren met dit bestand om te controleren of de labels op de juiste wijze zijn toegepast.

DTD-bestand geopend voor weergave in InCopy

XML-regelsets

XML-regelsets bestaan uit een verzameling instructies die in een scripttaal (zoals JavaScript of AppleScript) zijn geschreven en waarmee XML-gegevens worden geëvalueerd. Als de objecten voldoen aan bepaalde voorwaarden, worden er door de XML-regelsets specifieke handelingen uitgevoerd. Elke regel bevat minstens één voorwaarde en één handeling. In een regel worden XML-gegevens geëvalueerd op basis van de voorwaarden en als aan een voorwaarde wordt voldaan, wordt de daarmee corresponderende handeling uitgevoerd. Met een XML-regel kunt u bijvoorbeeld opgeven dat wanneer het element Alinea onder het element Subkop staat (een voorwaarde), een bepaalde stijl wordt toegepast (een handeling); of u kunt opgeven dat wanneer het element Product wordt weergegeven (een voorwaarde), een nieuw kader wordt gemaakt en een productafbeelding wordt geïmporteerd (handelingen). Met XML-regels kunnen op dynamische wijze layouts worden gemaakt en opgemaakt op basis van XML.

XML-bestanden voorbereiden voor K4- of InCopy-workflows

Als u bestanden met XML-labels wilt voorbereiden voor gebruik binnen de K4- of InDesign/InCopy-workflowomgeving, moet u mogelijk de wijze aanpassen waarop u de structuur voorbereidt en XML in InDesign-bestanden importeert.

Er zijn twee methoden voor het importeren van XML in InDesign: samenvoegen en toevoegen. Bij samenvoegen kan de bestaande structuur worden vervangen, terwijl bij toevoegen de bestaande structuur wordt aangevuld. In beide gevallen is het belangrijk dat het basiselement niet aan een tekstkader is gekoppeld. Gebruik het standaardelement genaamd 'Root' of wijzig zo nodig de naam van het element op basis van uw huidige workflow of vereisten. Zorg er daarbij opnieuw voor dat het element niet aan een tekstkader is gekoppeld.

Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het gebruik van XML in K4- of InCopy-workflows.


Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online