Mogelijke fouten | Apple-foto's migreren naar Lightroom

Los mogelijke problemen op tijdens het migreren van foto's en video's van Apple Foto's naar Lightroom.

Geen toegang tot Foto's-bibliotheek van Apple

Fout: Geen toegang tot Foto's-bibliotheek van Apple.

Fout: Geen toegang tot Apple Foto's-bibliotheek

Dit probleem kan zich voordoen in een van de volgende gevallen:

 • De Foto's-bibliotheek van Apple is beschadigd. Dit kan gebeuren wanneer de Foto's-database van Apple is beschadigd.
 • De Foto's-bibliotheek van Apple is vergrendeld en niet toegankelijk. Dit kan gebeuren wanneer de Foto's-database van Apple is beschadigd door een viewertoepassing van services die in de Foto's-bibliotheek werkt om de gegevens bij te werken.
 • Uw exemplaar van Lightroom is mogelijk niet legitiem.
 • Lightroom heeft geen toegang gekregen tot de Apple Foto's-bibliotheek.

Oplossing: Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Zorg dat de Apple Foto's-bibliotheek niet beschadigd of vergrendeld is en probeer het opnieuw. Voor meer informatie raadpleegt u de Apple-documentatie De tool Herstel bibliotheek in Foto's gebruiken.
 • Ga op uw Mac naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Privacy. Selecteer Foto's in de linkerkolom en vervolgens Adobe Lightroom in de rechterkolom om Lightroom toegang te geven tot Apple Foto's.
Beveiliging en privacy

 • Stel in Apple Foto's > Voorkeuren ten minste één Apple Foto's-bibliotheek in als systeemfotobibliotheek.
 • Wanneer u de migratie van Apple Foto's start, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin toegang tot uw foto's wordt gevraagd. Klik in dit dialoogvenster op OK. Als u dit dialoogvenster niet kunt zien, controleert u uw pop-upinstellingen en verleent u deze toegang.
Adobe Lightroom wil toegang tot uw foto's

Apple Foto's is bezet

Fout: Apple Foto's werkt op HEIF-afbeeldingen en video's om ze voor te bereiden op migratie. Terwijl de verwerking plaatsvindt, zijn sommige middelen mogelijk niet beschikbaar voor migratie. Deze verwerking kan meerdere minuten in beslag nemen, afhankelijk van het aantal en de grootte van de HEIF-middelen.

Apple Foto's is bezet

Oplossing: Wacht enkele minuten tot Apple Foto's de verwerking heeft voltooid zodat alle middelen kunnen worden gemigreerd. Klik op Controleer opnieuw als de fout nog steeds wordt weergegeven.

Deze fout wordt weergegeven als het aantal items in de Foto's-bibliotheek niet overeenkomt met het aantal items dat beschikbaar is voor migratie. Als het dialoogvenster Apple Foto's is bezet wordt weergegeven en lang blijft staan, gaat u als volgt te werk:

 • Zorg ervoor dat alle originele exemplaren zich op de lokale schijf bevinden.
 • Controleer het aantal HEIF-/RAW-items in uw Foto's-bibliotheek. Afhankelijk van de grootte van de middelen en de systeemconfiguratie kan het per item 5 tot 30 seconden duren.
 • Zorg ervoor dat uw systeem niet in de slaapstand gaat tijdens de migratie.

Als de fout blijft staan, is het mogelijk dat enkele middelen niet kunnen worden geconverteerd en het aantal daarom niet overeenkomt. Klik in dat geval op Toch doorgaan.

Niet genoeg opslag in de cloud

Fout: Niet genoeg opslag in de cloud. Werk uw opslaglimiet bij. Als u uw huidige limiet bereikt, worden nieuwe foto's niet gesynchroniseerd met Creative Cloud en worden deze alleen lokaal opgeslagen.

Oplossing: Dit bericht is eerder een waarschuwing dan een fout. U kunt Lightroom gebruiken zonder alles naar de cloud te synchroniseren, maar van sommige bestanden wordt geen back-up gemaakt of deze zijn niet beschikbaar via andere apparaten. Het is raadzaam uw pagina Accountbeheer > Abonnementen op Adobe.com te bekijken voor upgradeopties.

Gerelateerde nuttige informatie vindt u hier:

Onvoldoende ruimte op hoofdvolume

Fout: het hoofdvolume heeft niet voldoende vrije ruimte om door te gaan met de migratie. Lightroom moet voldoende ruimte hebben om uw foto's en video's te kopiëren voordat deze worden geüpload naar de cloud. Zelfs als u de gemigreerde middelen op een externe schijf wilt opslaan, is ruimte op het hoofdvolume vereist voor voorvertoningen, databases enzovoort.

Oplossing: maak ruimte vrij op uw hoofdvolume en probeer de migratie opnieuw.

Foto's in burstmodus gedetecteerd

Fout: Alleen hoofdfoto van een burstset is beschikbaar voor migratie.

Foto's in burstmodus gedetecteerd

Oplossing: als u andere foto's in de burstset naar Lightroom wilt migreren, gaat u naar de fotobibliotheek van Apple, vouwt u de burst uit en selecteert u alle frames van de burst die u wilt migreren.

Er zijn geen middelen beschikbaar voor migratie

Dit foutbericht meldt dat geen van de middelen in de Apple-fotobibliotheken beschikbaar zijn in Lightroom voor migratie. De migratie kan daarom niet worden voortgezet.

Er zijn geen middelen beschikbaar voor migratie

Opmerking:

De volgende typen middelen zijn niet beschikbaar voor migratie:

 • Verborgen of verwijderde foto's
 • Foto's met originelen die niet lokaal zijn opgeslagen
 • Foto's met ontbrekende originele afbeeldingen

Oplossing: zorg dat er 'non-zero'-middelen voor migratie beschikbaar zijn in uw Foto's-bibliotheek die is ingesteld als de systeemfotobibliotheek.

Onvoldoende schijfruimte

Fout: Onvoldoende schijfruimte om de migratie te voltooien. Lightroom moet genoeg ruimte hebben om uw foto's en video's te kopiëren voordat deze worden geüpload naar de cloud.

Oplossing: Voordat Lightroom uw foto's en video's kan importeren, worden deze gekopieerd naar een nieuwe locatie op uw lokale systeem. Nadat er in de cloud een back-up is gemaakt, kan Lightroom deze grote originele bestanden na verloop van tijd verwijderen en vervangen door kleinere slimme voorvertoningen om schijfruimte te besparen. De eerste kopieerbewerking kan veel ruimte innemen.

Als deze fout wordt weergegeven, kunt u Lightroom zo instellen dat originele bestanden op een aparte schijf worden opgeslagen. Ga als volgt te werk om dat te doen:

 1. Noteer uit de foutmelding de vereiste hoeveelheid ruimte.

 2. Ga in Lightroom naar Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Lightroom > Voorkeuren (Mac).

 3. Selecteer het deelvenster Lokale opslag Klik nu op Locatie wijzigen om een schijf te selecteren met minstens de hoeveelheid vrije ruimte die in het bovenstaande foutbericht wordt aanbevolen.

Opmerking:

Tijdens het migreren van de Foto's-bibliotheek van Apple maakt Lightroom een database en slimme voorvertoningen op uw lokale vaste schijf zodat u tijdens de migratie afbeeldingen kunt weergeven en bewerken. Dit neemt mogelijk aanzienlijk extra ruimte in beslag, tot wel 20% van het formaat van uw catalogus en originele bestanden. Vooral bij het migreren van grote catalogi is het belangrijk dat u voldoende vrije ruimte op uw vaste schijf hebt.

Foto's-bibliotheek al gemigreerd

Fout: Reeds gemigreerd. U hebt deze fotobibliotheek al naar Lightroom verplaatst.

Foto's-bibliotheek al gemigreerd

Oplossing: vanaf Lightroom desktop-versie 2.3 kunt u uw Foto's-bibliotheek opnieuw migreren. Als u een Foto's-bibliotheek echter meermaals migreert, kan dit tot duplicaten leiden in Lightroom.

Voordat u een reeds gemigreerde bibliotheek opnieuw kunt migreren, moet u alle middelen en de albumstructuur van de vorige migratie verwijderen uit de map 'Migrated_PhotosLibrary_Name'. In sommige gevallen kunt u ook de volledige Lightroom-bibliotheek verwijderen en opnieuw beginnen.

Lightroom is niet up-to-date

Fout: Voer een update uit van Lightroom en probeer het opnieuw. 

Oplossing: Als deze fout wordt weergegeven, controleert u de Creative Cloud-desktopapp op een nieuwere versie van Lightroom.

Niet aangesloten op voedingsbron

Fout: Migratie is een energie-intensief proces; het is raadzaam om het apparaat aan te sluiten op de stroombron voordat u verder gaat met de migratie.

Niet aangesloten op voedingsbron

Oplossing: sluit het apparaat aan op de voedingsbron.

Mislukte migratie

Fout: migratie kan om verschillende redenen mislukken, bijvoorbeeld:

 • Beschadigde gegevens in uw Foto's-bibliotheek.
 • Weinig RAM of slechte CPU-prestaties.
Migratie mislukt

Oplossing:

 • Als er geen middelen zijn gemigreerd, kunt u de Foto's-bibliotheek opnieuw migreren. Als de fout 'Foto's-bibliotheek al gemigreerd' wordt weergegeven, klikt u op Toch doorgaan.
 • Als de Foto's-bibliotheek deels is gemigreerd of de migratie is stopgezet voordat deze is voltooid, verwijdert u alle middelen en de albumstructuur van de migratie uit de map 'Migrated_PhotosLibrary_Name'. Migreer de bibliotheek vervolgens opnieuw.
 • Schakel synchronisatie uit en migreer de Apple Foto's-bibliotheek.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?