Handboek Annuleren

Bekende problemen in Lightroom

 1. Handboek Adobe Lightroom
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Lightroom
  2. Systeemvereisten voor Lightroom
  3. Lightroom | Algemene vragen
  4. Lightroom-lesbestanden
  5. Werken met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten
  6. Voorkeuren instellen
 3. Leren in de app
  1. Leren en inspireren in de app
  2. Leren en inspireren in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Leren en inspiratie in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 4. Foto's toevoegen, importeren en vastleggen
  1. Foto's toevoegen
  2. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  4. Foto's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. Foto's en video's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 5. Foto's ordenen
  1. Foto's ordenen
  2. Foto's van personen vinden en ordenen in de weergave Personen
  3. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 6. Foto's bewerken
  1. Voorinstellingen in Lightroom
  2. Foto's bewerken
  3. De tool Verwijderen in Lightroom
  4. De tool Verwijderen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. De tool Verwijderen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  6. Maskeren in Lightroom
  7. Vage lens in Lightroom
  8. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  9. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  10. Foto's samenvoegen tot HDR's, panorama's en HDR-panorama's
  11. HDR-foto's bewerken
  12. HDR-foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  13. HDR-foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  14. Verbeter eenvoudig de afbeeldingskwaliteit in Lightroom
 7. Video's bewerken
  1. Video's bewerken 
  2. Video's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Video's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 8. Opslaan, delen en exporteren
  1. Uw foto's exporteren of delen
  2. Foto's exporteren en delen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 9. Lightroom voor mobiele apparaten en op internet
  1. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  2. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom op internet
  4. De app Lightroom voor Apple TV installeren
  5. Snelkoppelingen gebruiken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  7. Lightroom-foto's en -video's weergeven op uw tv
  8. Voorinstellingen toevoegen/synchroniseren met mobiele apparaten
 10. Foto's migreren
  1. Apple-fotobibliotheek migreren naar Lightroom
  2. Foto's en video's migreren van Lightroom Classic naar Lightroom
  3. Foto's migreren van Photoshop Elements naar Lightroom
 11. Problemen oplossen 
  1. Opgeloste problemen 
  2. Bekende problemen

 

U kunt meer informatie vinden over de bekende problemen en beperkingen in de nieuwste versie van Lightroom.

In dit artikel ziet u de volgende bekende problemen:

Compatibiliteit met macOS

macOS-versie

Compatibiliteit

Sonoma

Ventura

Lightroom Classic-catalogus migreren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Migratie mislukt als u naar een stationslocatie wijst (voorkeuren van Lokale opslag > Originelen worden opgeslagen op de) die alleen-lezentoegang heeft.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Voordat u uw foto's gaat migreren, moet u toegangsrechten herstellen op het station waar u momenteel naar wijst, of naar Lokale opslag > Originelen worden opgeslagen op de in Lightroom op een ander station wijzen dat lees-/schrijf-machtigingen heeft.
 • Als u uw foto's al naar een station hebt gemigreerd en u ontdekt dat dit station alleen-lezen toegang heeft, gaat u als volgt te werk:
  1. Exporteer uw catalogus uit Lightroom Classic
  2. Na de export gaat u terug naar Lightroom en migreert u de catalogus opnieuw.

Migratie kan mislukken als er onvoldoende schijfruimte is.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Lightroom geeft een foutbericht weer als er onvoldoende schijfruimte voor de migratie is. Zorg ervoor dat in de voorkeuren voor Lokale opslag voor dat de voorkeur Originelen worden momenteel opgeslagen op een aangepaste locatie naar een locatie wijst die voldoende schijfruimte heeft voor de oorspronkelijke afbeeldingen van volledig formaat in de Lightroom Classic-catalogus. Zie ook Aanbevolen stappen: migratie voorbereiden.
 • Als u een foutbericht over onvoldoende schijfruimte ziet, ook als het station in de voorkeur voor Lokale opslag voldoende ruimte heeft, maakt u ruimte op uw primaire station vrij. Lightroom vereist ruimte op het primaire station voor voorvertoningen en gegevensbestanden. De hoeveelheid vereiste ruimte varieert, afhankelijk van het aantal afbeeldingen dat u moet migreren.

Apple-fotobibliotheek migreren

Probleem

Tijdelijke oplossing

De metagegevens Locatie, Plaats, Staat en Land worden niet gemigreerd wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert naar Lightroom direct na het importeren van items naar Apple Photos, is het mogelijk dat enkele of alle items niet goed worden gemigreerd.

(Besturingssysteem: macOS)

Voordat u begint met migreren, wacht u even om er zeker van te zijn dat de geïmporteerde items door Apple Photos zijn verwerkt.  

Wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert met twee personen met dezelfde naam maakt Lightroom twee Personen-clusters in de Personenweergave aan; een cluster heeft de naam van de persoon, terwijl de andere een naam heeft die eindigt op '_1'.

(Besturingssysteem: macOS)

Nadat de migratie is voltooid, kunt u de naam van de Persoon wijzigen in Lightroom. Zie De naam van een Persoon wijzigen.

Gemigreerde slow-motion-video's afspelen op normale snelheid in plaats van in slow-motion in Lightroom.  

(Besturingssysteem: macOS)

Dit is een bekende beperking. Er is nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Als u geen actief abonnement hebt, zullen HEIC-afbeeldingen niet migreren bij migratie vanaf een Apple-fotobibliotheek.

(Besturingssysteem: macOS)

Voordat u begint met de migratie moet u een abonnement kopen of uw abonnement verlengen.

Wanneer u vanuit de Apple-fotobibliotheek migreert, is het aantal gesynchroniseerde items dat wordt weergegeven hoger dan er in de catalogus staan.

(Besturingssysteem: macOS)

Wanneer u start met de migratie vanuit de Apple-fotobibliotheek, stapelt Lightroom items zoals Live Photos. Voor synchronisatiedoeleinden worden deze stapels door Lightroom geteld als items. Het weergegeven aantal verwerkte items is het tijdelijke totale aantal afbeeldingen inclusief deze stapels. Nadat de synchronisatie is voltooid, wordt het juiste aantal weergegeven.

In Lightroom (versie 7.2) zorgt het migreren van middelen uit de Apple-fotobibliotheek voor een onvolledige migratie met de volgende foutcodes:

 • assetImportError
 • skippedAlbumAssets

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Foto's bewerken

Probleem

Tijdelijke oplossing

U kunt een aangepaste voorinstelling niet verplaatsen naar een nieuwe of bestaande gebruikersvoorinstelling en de aangepaste voorinstelling lijkt te verdwijnen.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies.

Verwijderen van Masker is niet mogelijk in Lightroom desktop als Raw Default is ingesteld op een voorinstelling dat een masker bevat.

Om dit probleem te voorkomen kunt u een Raw default selecteren dat geen master bevat. 

Door het toepassen van Verwijderen met behoud van inhoud, Retoucheren of Klonen wordt het toegepaste masker op de afbeelding gewijzigd (versie van oktober 2022).

U kunt het probleem voorkomen door de volgorde van de toegepaste effecten te wijzigen door Retoucheren toe te passen voordat u maskeert.

Als u een foto in HDR bewerkt in Lightroom voor mobiele apparaten is het mogelijk dat deze niet correct wordt weergegeven.

Download de originele foto (via het cloudmenu), zodat u de proxy niet gebruikt bij het bewerken.

Gerichte aanpassingstools en tooloverlays die boven de afbeelding worden weergegeven (Witbalans, Upright met hulplijnen), worden weergegeven in SDR, zelfs als de afbeelding in HDR staat.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomste versies.

Aanbevolen voorinstellingen werken mogelijk niet goed bij HDR-afbeeldingen.

U kunt dit voorkomen door de voorinstelling toe te passen en de HDR-knop opnieuw in te schakelen.

Als in Lightroom met het deelvenster Retoucheren een correctie is aangebracht in een JPEG met een Gain Map, wordt een onjuist resultaat weergegeven als de vlek in SDR is gecorrigeerd en de afbeelding vervolgens is gewijzigd in HDR (vlek wordt te helder) of andersom (hierbij wordt de vlek te donker).

U kunt dit probleem oplossen door de vlek te selecteren en bij te werken met [Vernieuwen].

In Lightroom slaan de automatische versies niet altijd de bewerkinstellingen op. 

Update naar Lightroom (versie 7.2) om dit probleem op te lossen.

Video's bewerken

Probleem

Oplossing

In Chromebook en Pixelbook verschijnen problemen met video's bewerken en exporteren.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomste versies.

Foto's of video's exporteren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Het dialoogvenster Exporteren negeert rotatie voor DNG-uitvoer.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Crashen tijdens gebruik van tools

Probleem

Oplossing

Crash bij het gebruik van AI-maskeringstools in Windows.

Lightroom loopt vast bij het gebruik van de maskeringstools voor Onderwerp/Lucht/Achtergrond.

U kunt een van de volgende stappen uitvoeren:

 1. Sluit in Lightroom 6.0 en hoger het gedeelte Personen van het deelvenster Maskeren om te voorkomen dat personenmaskers worden toegepast telkens wanneer het deelvenster wordt geopend. (Mogelijk moet u eerst het deelvenster Maskeren openen bij een foto waar geen mensen op staan.)
 2. Werk uw GPU-stuurprogramma bij via de officiële website. Ga naar Grafisch stuurprogramma voor apps bijwerken voor meer informatie.

Photoshop loopt vast tijdens initialisatie vanwege schijffout (Windows 10)

Probleem

Oplossing

Lightroom loopt vast met een schijffout nadat het welkomstscherm is weergegeven.

Foto's of video's importeren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Trage importprestaties bij het toevoegen van foto's van een interne vaste schijf (roterende HDD-schijf).

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Als u geregeld foto's van een vaste schijf moet importeren, kunt u overwegen een SSD (Solid State Drive) te gebruiken voor betere prestaties.  

Lightroom detecteert de aangesloten Apple iPhone maar op het scherm Voeg foto's toe staan geen foto's om te importeren.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Configureer uw Apple iPhone om de computer waarop Lightroom is geïnstalleerd, te vertrouwen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Ontkoppel uw iPhone als deze op de computer is aangesloten. Ga vervolgens naar Instellingen > Algemeen > Herstel > Herstel locatie en privacy.
 2. Voer uw toegangscode in en klik op Herstel instellingen. Hiermee worden de locatie- en privacy-instellingen hersteld naar de standaardinstellingen.
 3. Sluit uw iPhone aan op de computer waarop Lightroom is geïnstalleerd.
  1. (Windows) Zorg dat u uw iPhone ontgrendelt, en tik op Sta toe als u de waarschuwing 'Wil je dit apparaat toegang geven tot foto's en video's' ziet.
  2. (macOS) Zorg dat u uw iPhone ontgrendelt, en tik op Vertrouw als u de waarschuwing 'Wilt u deze computer vertrouwen?' ziet.

Wanneer u Voeg toe aan album kiest als Nieuw terwijl u foto's toevoegt, wordt er geen nieuw album gemaakt als u een albumnaam opgeeft die al bestaat, ook als de hoofdletters/kleine letters niet overeenkomen. Lightroom geeft geen foutmelding of waarschuwing weer. Als er bijvoorbeeld al een album is met de naam Alaska, kunt u geen nieuw album met de naam alaska op het scherm Voeg foto's toe maken.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Geef een andere albumnaam op wanneer u Voeg toe aan album kiest als Nieuw. 
 • Als u zich niet realiseerde dat er geen nieuw album is gemaakt en op de knop Voeg foto's toe hebt geklikt, doet u het volgende:
  1. Open het deelvenster Mijn foto's aan de linkerkant.
  2. Maak het album dat u voor uw foto's wilt gebruiken
  3. Breid het deelvenster Onlangs toegevoegd uit en selecteer de datum/tijd van uw recente importbewerking.
  4. Selecteer alle onlangs toegevoegde foto's die nu in het raster worden weergegeven en sleep ze naar het gewenste album.

Wanneer u voor de tweede keer foto's van een camera probeert te importeren, ziet u het bericht dat er geen afbeeldingen in de geselecteerde bron zijn gevonden die kunnen worden geïmporteerd.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Koppel de camera los en sluit hem weer aan.
 • Start Lightroom opnieuw.
 • Gebruik de browser om foto's van de camera te importeren. 

Lightroom op de desktop (7.3): Sommige DNG-bestanden met Verwijderen met Generatieve AI kunnen niet worden geïmporteerd.

Open de DNG-bestanden op het tabblad Lokaal en selecteer Toevoegen aan cloud.

Lightroom-foto's synchroniseren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Recente fotobewerkingen of metadata-wijzigingen in Lightroom worden niet naar Lightroom Classic gesynchroniseerd als het beeldbestand wordt verwijderd uit Lightroom voordat deze wijzigingen naar de cloud zijn gesynchroniseerd.

Wacht tot de synchronisatie is voltooid in alle Lightroom-clients voordat u de afbeeldingen verwijdert uit Lightroom. Klik op het pictogram  in de rechterbovenhoek van Lightroom om de synchronisatiestatus te zien.

Lightroom geeft aan dat u bent aangemeld, maar er worden geen afbeeldingen weergegeven in het raster.

Start Lightroom opnieuw.

Cloudpictogram heeft een rode cirkel met een uitroepteken en het gesychroniseerde en back-upvenster bevatten de foutmelding 'Enkele foto's ongeldig.'

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Selecteer het album Alle foto's in het linkerdeelvenster onder Mijn foto's.
 2. Schakel naar de rasterweergave met vierkante cellen, waarin foto's als miniaturen van hetzelfde formaat worden weergegeven, met de bijbehorende vlag, synchronisatiestatus en waardering.
 3. Klik op het filterpictogram  naast de zoekbalk om de filteropties weer te geven.
 4. Kies in de filterbalkopties Synchronisatiestatus > Fout. Lightroom geeft nu alleen foto's weer die de app probeert te synchroniseren.
 5. Druk op Ctrl+A (Windows) of Command+A (Mac) om alle foto's in het raster te selecteren en ga dan op een van de volgende manieren te werk:

Het synchronisatieprobleem moet nu zijn opgelost. Klik op het cloudpictogram  in de rechterbovenhoek om de synchronisatiestatus te zien. 

 

 

 

 

   

Synchronisatie lijkt vast te lopen. De synchronisatiestatus verandert niet, ook al wacht u lang genoeg tot de synchronisatievoortgang kan worden bijgewerkt.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Selecteer het album Alle foto's in het linkerdeelvenster onder Mijn foto's.
 2. Schakel naar de rasterweergave met vierkante cellen, waarin foto's als miniaturen van hetzelfde formaat worden weergegeven, met de bijbehorende vlag, synchronisatiestatus en waardering.
 3. Klik op het filterpictogram  naast de zoekbalk om de filteropties weer te geven.
 4. Kies in de filterbalkopties Synchronisatiestatus > Fout. Lightroom geeft nu alleen foto's weer die de app probeert te synchroniseren.
 5. Druk op Ctrl+A (Windows) of Command+A (Mac) om alle foto's in het raster te selecteren en ga dan op een van de volgende manieren te werk:
  • Geef geselecteerde foto's een vlag of sterwaardering.

Het synchronisatieprobleem moet nu zijn opgelost. Klik op het cloudpictogram  in de rechterbovenhoek om de synchronisatiestatus te zien. 

Blijft hangen bij het dialoogvenster Wachten op instellingen tijdens het synchroniseren van foto's.

Het synchronisatieprobleem treedt op bij selectieve maskeraanpassingen zoals Lucht, Onderwerp en meer. Als u de foutmelding wilt weghalen, kunt u een kleine aanpassing maken op de foto. Een kleine aanpassing met een schuifregelaar werkt de gesynchroniseerde afbeelding ook bij, waardoor de foutmelding verdwijnt.

Werken met albums

Probleem

Tijdelijke oplossing

Het is niet mogelijk om in Lightroom twee albums met dezelfde naam maar in verschillende mappen te maken.

Dit is te verwachten. Alle albumnamen moeten uniek zijn, zelfs als ze in verschillende mappen staan.

Lightroom geeft twee albums met dezelfde naam weer die via verschillende Lightroom mobile-clients zijn gesynchroniseerd. 

Als u albums met dezelfde naam via verschillende Lightroom-clients toevoegt (Lightroom voor mobiele apparaten of op internet), geeft Lightroom op uw desktop in dit geval beide gesynchroniseerde albums weer.

Werken met video's

Probleem

Tijdelijke oplossing

Miniaturen voor AVI-video's worden niet gegenereerd

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Het kan even duren voordat de miniaturen worden weergegeven. Daarom kunt u enige vertraging ondervinden bij de weergave van miniaturen voor de AVI-video-indeling.

GPS-gegevens worden niet weergegeven voor video's die met iPhones zijn gemaakt.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

GPS-gegevens van iPhone-video's zijn niet beschikbaar op Windows. Er is nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Slowmotionvideo's die zijn gemaakt met iPhones worden op normale snelheid afgespeeld.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Er is geen camera-informatie beschikbaar en de tijdzone in de tijdvermelding is onjuist voor video's.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

Dit is een bekende beperking. Er is nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

De menubalk van Lightroom verdwijnt na het indrukken van G of ESC tijdens het afspelen van video in de modus Volledig scherm.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Start Lightroom opnieuw.

Lightroom biedt geen ondersteuning voor R3D-bestanden.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Lightroom ondersteunt geen Avid DNxHR/DNxHD-videobestanden.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Foto's opslaan of verplaatsen op de lokale vaste schijf

Probleem

Tijdelijke oplossing

In voorkeuren voor Lokale opslag in Lightroom kunt u een NTFS-station kiezen maar krijgt u vervolgens een melding dat het station niet geldig is.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Kies een station met het formaat FAT-32.

Foto's delen

Probleem

Tijdelijke oplossing

U kunt vanuit Lightroom geen foto's delen en posten naar een nieuwe Facebook-account.

U kunt niet langer foto's uploaden naar Facebook vanaf Lightroom. Zie dit artikel voor meer informatie.

Fouten met interoperabiliteit

Probleem

Tijdelijke oplossing

Kan geen foto's vanuit Lightroom desktop importeren naar Photoshop (versie van oktober 2022)

 

Foto's importeren vanuit Lightroom desktop naar het beginscherm van Photoshop — JPEG-, HEIC-, TIFF-, PNG- en PSD-bestanden vereisen mogelijk dat maskers opnieuw worden berekend in Adobe Camera Raw om de bewerkingen goed weer te geven. Soms kunnen de maskers niet naar hun oorspronkelijke vorm worden hersteld.

Als Adobe Camera Raw de maskers in uw foto's uit Lightroom desktop niet kan herstellen, kunt u:

 • Foto's exporteren van Lightroom naar uw computer.
 • Naar het menu Exporteren gaan in Lightroom en Bewerken in Photoshop selecteren.

Lightroom voor mobiele apparaten (iOS/iPad)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Wanneer u Lightroom for mobile start, loopt de app vast bij Foto's laden.

Sluit de app geforceerd af en start deze opnieuw.

Uitknippen hooglicht tonen werkt niet tijdens het vastleggen van foto's met Lightroom for mobile.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Scrolgebaren met nieuwe Magic Keyboard of Trackpad van Apple werken niet met meeste weergaven in Adobe Lightroom voor iPad. 

Klik en sleep met het trackpad op de plekken waar scrolgebaren niet werken in Lightroom voor iPad. U kunt ook op het scherm tikken en slepen om te scrollen.

Het filter 'Bijgewerkt' in het menu Vergrootglas geeft recent geïmporteerde foto's weer als bijgewerkt, ook als ze niet zijn bijgewerkt.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Voorinstelling kan een aantal keer niet worden toegepast op video's voordat deze succesvol wordt toegepast.

 1. Open een niet-bewerkte video in Loep > Voorinstellingen > Premium of uw eigen voorstellingen.
 2. Tik op een willekeurige voorinstelling om deze te selecteren en tik op Gereed of op het vinkje om deze toe te passen.
 3. Bekijk de video in de loep.
 4. Herhaal stap 2 en 3.
 5. Ga terug naar het raster.
 6. Ga opnieuw naar de loepweergave voor dezelfde video.
 7. Probeer opnieuw een voorinstelling toe te passen.

Ultragroothoeklenzen kunnen DNG-bestanden niet vastleggen op iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro MAX (versie van oktober 2022).

Dit probleem is een iOS-fout en terwijl Apple de fout oplost, staat Lightroom Mobile alleen JPG-opnamen toe, vooral met de ultragroothoeklens van iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Uploaden/downloaden vastgelopen door SSL-fout.

Sluit de app geforceerd af en start deze opnieuw.

Als u een versie met naam van een afbeelding maakt, wordt het dialoogvenster 'Wachten op instellingen' weergegeven.

Lightroom voor mobiele apparaten (iOS/iPad) versie 8.3.2 en eerder:

 1. Open de afbeelding met het dialoogvenster Wachten op instellingen.
 2. Tik op Herstellen.
 3. Ga op een mobiel naar de werkbalk onder in het scherm of op een iPad naar de werkbalk aan de zijkant van het scherm en tik op Versies.
 4. Zoek de tabbladen Met naam of Automatisch en selecteer de bewerkingsversie die u wilt.
 5. Tik op Toepassen om de bewerkingen te herstellen.

Lightroom voor mobiele apparaten (iOS/iPad) versie 8.4 of later:

 1. Open het middel met het dialoogvenster Wachten op instellingen.
 2. Tik op Herstellen.
 3. Voor mobiele apparaten 
  • Tik in de bovenste menubalk op de knop Ongedaan maken/Opnieuw
  • Tik vervolgens in het vervolgkeuzemenu op Versies.
 4. Voor iPad 
  • Tik op de zijwerkbalk op Versies.
 5. Zoek de tabbladen Automatisch of Met naam en selecteer de bewerkingsversie die u wilt.
 6. Tik op Toepassen om de bewerkingen te herstellen.

Geselecteerde foto's blijven niet bij hun categorie tijdens het scrollen in de loepweergave.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

De miniatuur wordt niet bijgewerkt na deze te bewerken in de weergave Beste foto's.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Fout T20200124: Instellingen kunnen niet worden geladen. U kunt deze foto alleen bewerken nadat u alle bewerkingen opnieuw instelt" verschijnt nadat u een foto in Lightroom voor iOS hebt geïmporteerd.

We werken aan een oplossing voor toekomstige versies. Probeer intussen de volgende tijdelijke oplossing:

 • Een klein bewerken toepassen: Open een afbeelding en voeg een lichte bewerkinstelling zoals Textuur of Korrel toe met een instelling van +1.  (We raden u aan om een zachte bewerkingsfunctie te proberen die u zeldzaam gebruikt om bestaande bewerkingen zoveel mogelijk te voorkomen.)
 • 2.  Kopieer de bewerking: Tijdens de bewerkingsweergave op het volledige scherm tikt u op het menu met de drie puntjes.  Selecteer Instellingen kopiëren en kopieer alleen de specifieke bewerking die u in stap 1 hebt uitgevoerd.  Ga vervolgens naar de miniatuurrasterweergave.
 • 3.  Automatische bewerking: Tik lang op een miniatuur om de modus Selectie te openen. Hiermee selecteert u het bereik van de gewenste afbeeldingen.  Tik vervolgens op Plakken.

Status selecteren werkt niet voor voorinstellingen zonder schuifregelaar Hoeveelheid.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Sommige gebruikers zien mogelijk uploads in behandeling die er niet zijn of verkeerd worden aangeduid.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomste versies.

iOS-fotoprompt wordt niet weergegeven als een dieplink van een functie wordt gebruikt om een schone installatie van de client te starten

Tijdelijke oplossing:

Sluit de client en start deze opnieuw op om de prompt weer te geven.

Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Exporteren gaat langzamer wanneer instellingen voor Vage lens zijn toegepast.

Update naar Lightroom voor mobiele apparaten (versie 9.2).

Google Pixel 8-apparaten bieden momenteel geen ondersteuning voor HDR-functies vanwege een blauwe tint op afbeeldingen op Lightroom voor mobiele apparaten (Android) versie 9.1.0 en hoger.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Kan de app niet bijwerken, zelfs als de knop Bijwerken zichtbaar is.

 • Als u in het dialoogvenster Bijwerken op de knop Bijwerken klikt maar de Google Play Store of Galaxy Store niet opent, opent u de relevante appstore en installeert u de beschikbare update rechtstreeks.
 • Als het dialoogvenster Bijwerken zichtbaar is en er geen update beschikbaar is in de Google Play Store of Galaxy Store, probeert u eerst de applicatie te stoppen door in het deelvenster Android-instellingen naar de applicatielijst te gaan. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met Adobe.

Veelvoorkomende fout 'Ontwikkelversie wordt niet geladen' bij gebruik van Lightroom op Android-apparaten.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomstige versies. 

Lightroom (Mac App Store-versie)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Lightroom (Mac App Store-versie) detecteert niet automatisch catalogi op een externe schijf die bedoeld zijn voor migratie.

Blader naar de catalogus op de externe schijflocatie en selecteer deze voor migratie.

Als u uw creditcardgegevens invoert tijdens de in-app aankoop in de Mac App Store, blijft Lightroom in de proefversiemodus, ook al is de betaling gelukt.

Herstel uw in-app aankoop. Raadpleeg Als u uw in-app aankopen niet ziet voor meer informatie.

Lightroom (Microsoft Store-versie)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Lightroom (Microsoft-versie) kan de GPU niet gebruiken.

Overige

Probleem

Tijdelijke oplossing

Kan Grens verdraaien en Vulranden niet samen gebruiken. Als u een van beide gebruikt, wordt de andere uitgeschakeld.

Als u Vulranden en Grens verdraaien samen wilt gebruiken, gebruikt u de nieuwste versie van Adobe Camera Raw of Lightroom Classic.

Opslaan als voorinstelling op het tabblad Ontdekken werkt niet.

Ga naar de laatste stap van de zelfstudie voordat u Opslaan als voorinstelling kiest.

 • Wanneer u Lightroom start, wordt het volgende bericht weergegeven: 'Bezig met bijwerken: Lightroom moet wat huishoudelijke werkzaamheden verrichten.'. De voortgangsbalk onder het bericht toont geen voortgang, zelfs niet na enkele uren.

   
 • Lightroom geeft een foutbericht over een corrupte SQLite-database weer. 

(Besturingssysteem: alleen macOS)

 

Volg de onderstaande stappen als tussenoplossing:

Let op: Houd er voordat u met deze stappen doorgaat rekening mee dat bewerkingen of wijzigingen die nog niet met de cloud zijn gesynchroniseerd, mogelijk verloren gaan.  

 1. Sluit Lightroom af.
 2. Navigeer in de Finder naar Ga > Ga naar map en typ ~/pictures. Zoek een bundel met de naam Lightroom Library.lrlibrary.
 3. Klik met de rechtermuisknop of Ctrl+klik op deze bundel en kies Toon pakketinhoud. Hierin vindt u een map met een lange cryptische tekenreeks met cijfers en letters (bijvoorbeeld: d1a4f88d2b534c7d91022136fd182532). Open die map.
 4. Verwijder in de map alle bestanden met de naam Managed Catalog.[wat dan ook]. Verwijder ook het bestand Previews.db.
 5. Start Lightroom.

Windows Firewall geeft mogelijk een waarschuwing over het Lightroom-synchronisatieprogramma weer.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

Ga naar de firewallinstellingen in Windows en hef de blokkering van het Lightroom-synchronisatieprogramma op.

Wanneer u in Lightroom sneltoetsen gebruikt, werkt de toets AltGr op Europese toetsenborden niet. 

Gebruik in plaats daarvan de Alt-toets (naast de spatiebalk) of roep de opdacht op via de menu's in plaats van via de sneltoets.

Fout 19651011 wordt weergegeven wanneer de accountstatus verandert na het doen van een aankoop (versie van oktober 2022). 

Sluit de app en open deze opnieuw om het probleem op te lossen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online