Foto's en video's importeren

Importeer al uw foto's en video's vanuit een willekeurige map op uw computer of van apparaten, zoals camera's, kaartlezers en scanners, in Elements Organizer. U kunt ze vervolgens op verschillende manieren organiseren en verbeteren. 

Een catalogus uit een vorige versie omzetten

Als u media importeert, slaat Photoshop Elements de gegevens van de geïmporteerde bestanden op in een catalogus. De catalogus bevat koppelingen naar de bestanden en records met details, zoals tags die u aan uw media toevoegt. 

Als u een catalogus hebt gemaakt met een eerdere versie van Photoshop Elements, zal Photoshop Elements u vragen uw catalogus om te zetten zodat deze compatibel wordt met de huidige versie. Het omzetten van een catalogus is een eenmalig proces. Zie Een catalogus uit een vorige versie omzetten voor meer informatie.

Als u Elements Organizer wilt starten, doet u het volgende:

 1. Start Photoshop Elements op een van de volgende manieren: 

  • In Windows
   • Zoek naar het pictogram Adobe Photoshop Elements op uw bureaublad en dubbelklik hierop.
  • In Mac
   • Start de zoekfunctie op het dock.
   • Zoek naar Adobe Photoshop Elements  en dubbelklik hierop.
 2. Klik op het beginscherm op Organizer om de Elements Organizer-werkruimte te starten.

Beginnen met importeren van foto's en video's

Importeren in bulk

Met Bulksgewijs importeren kunt u snel de foto's en video's van uw computer naar Elements Organizer importeren. U kunt alle foto's in één keer importeren of u kunt bekijken wat bepaalde mappen en submappen bevatten en vervolgens kiezen wat u wilt importeren.

 1. Klik in de Organizer-werkruimte op Importeren > In bulk.

 2. Kies in het dialoogvenster Media importeren de map met de submappen met uw media. Als de map niet wordt weergegeven, kiest u Map toevoegen en bladert u naar de map waarvan u foto's wilt importeren.

  A. Een map toevoegen B. De geselecteerde map verwijderen C. Een map selecteren D. Importeren van OneDrive (alleen Windows) E. Een map controleren 

 3. Selecteer in het rechterdeelvenster de submappen met de foto's en video's die u wilt importeren en klik op Importeren.

Opmerking:

U kunt ook bestanden van een map op uw computer importeren door Importeren > Van bestanden en mappen te selecteren.

Importeren van een camera of kaartlezer

U kunt mediabestanden van uw camera of kaartlezer gemakkelijk overbrengen en deze direct importeren in Elements Organizer.

 1. Sluit uw camera of kaartlezer aan op uw computer.

 2. Klik in de werkruimte Organizer op Importeren > Van camera of kaartlezer.

 3. Geef in het dialoogvenster Fotodownloader onder Bron de locatie op vanwaar u de foto's wilt kopiëren of importeren. Gebruik hiervoor het vervolgmenu Foto's ophalen van. Gebruik standaardinstellingen of stel de opties in in het gebied Importinstellingen.

 4. Klik op Media ophalen.

 5. Als het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren wordt weergegeven, selecteert u de trefwoordtags die u wilt importeren en klikt u op OK.

 6. Klik op OK in het dialoogvenster Bestanden zijn gekopieerd.

  Opmerking:

  Als Elements Organizer wordt gestart terwijl de foto's worden gekopieerd, klikt u op Ja in het vak Bestanden zijn gekopieerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account