Opmerking:

Vanaf Elements Organizer 14 is de functie Importeren door te zoeken uit vorige versies vervangen door de functie Bulksgewijs importeren. 

U kunt in de Elements Organizer eenvoudig een groot aantal mediabestanden tegelijk importeren. 

Met de intuïtieve visuele interface van de functie Bulksgewijs importeren kunt u gemakkelijk de mappen selecteren waaruit u mediabestanden wilt importeren. U kunt ook een voorvertoning van uw mediabestanden bekijken, selecteren welke mappen of submappen u wilt importeren en de trefwoordtags kiezen die u wilt importeren in de Elements Organizer.

De interface Bulksgewijs importeren starten

Om het nieuwe gebruikers van de Elements Organizer gemakkelijker te maken, wordt de functie Bulksgewijs importeren automatisch gestart wanneer u de Elements Organizer voor het eerst opent of wanneer u een nieuwe catalogus maakt.

U kunt deze functie op elk gewenst moment starten door Importeren > Bulksgewijs te selecteren.

De functie Bulksgewijs importeren wordt automatisch gestart wanneer u de Elements Organizer voor het eerst opent of wanneer u een nieuwe catalogus maakt.

Klik op Importeren starten. Het dialoogvenster Bestanden importeren wordt weergegeven. Standaard wordt de map Afbeeldingen (Mac OS) of Mijn afbeeldingen (Windows) geselecteerd om te worden geïmporteerd.

Klik op Importeren om uw mediabestanden te importeren.

Zie voor meer informatie de volgende sectie, Uw mediabestanden importeren.

U kunt de interface Bulksgewijs importeren op elk gewenst moment starten door ImporterenBulksgewijs te selecteren.

Het dialoogvenster Media importeren wordt weergegeven. 

Klik op Importeren om uw mediabestanden te importeren.

Zie voor meer informatie de volgende sectie, Uw mediabestanden importeren.

Uw mediabestanden importeren

 1. Kies in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Media importeren de mappen van waaruit u de mediabestanden wilt importeren.

  U kunt in de intuïtieve visuele interface eenvoudig een groot aantal mediabestanden uit verschillende mappen importeren.

  Standaard wordt in de Elements Organizer de Map Mijn afbeeldingen (Windows) of de map Afbeeldingen (Mac OS) weergegeven. Als een submap een of meer mediabestanden bevat, worden deze submap en de bijbehorende mediabestanden ook weergegeven.

  Het nummer rechtsonder in de track (48 in de vorige afbeelding) verwijst naar het aantal extra mediabestanden in de map dat beschikbaar is voor importeren, maar dat niet op de track wordt getoond. Als u een voorvertoning van de volledige lijst met alle mediabestanden in een map wilt zien, klikt u op de pijl (>) rechtsonder in de track.

 2. Standaard zijn alle submappen geselecteerd. Als u een of meer submappen wilt verwijderen uit de te importeren lijst, klikt u op de naam van de submap. De blauwe markering op de naam van de submap wordt verwijderd om aan te geven dat de mediabestanden in de submap niet worden geïmporteerd.

  Opmerking:

  Als u de naam van de map zonder de markering wilt zien, zorgt u ervoor dat de muiscursor niet boven de naam van de map staat.

 3. Klik op Map toevoegen om een andere map toe te voegen waaruit u mediabestanden wilt importeren. Navigeer naar de map die u wilt toevoegen en klik op OK.

  In het volgende voorbeeld ziet u de nieuwe map Fotomateriaal. U ziet dat de submappen van de map Fotomateriaal (Sinterklaas 2014, Herinneringen 2010-15) standaard zijn geselecteerd.

 4. Als u een map uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u de map en klikt u op Verwijderen.

 5. Klik op Importeren als u de mappen en submappen hebt geselecteerd waaruit u mediabestanden wilt importeren.

  De Elements Organizer importeert uw mediabestanden uit de mappen en submappen die u hebt opgegeven.

Trefwoorden importeren

Als er trefwoorden aan uw mediabestanden zijn gekoppeld, vraagt de Elements Organizer u om te bevestigen of u deze trefwoorden wilt behouden nadat de bestanden zijn geïmporteerd.

Selecteer de trefwoorden in de mediabestanden die u wilt importeren en klik op OK.

Trefwoorden in mediabestanden vervangen tijdens het importeren

U kunt trefwoorden ook vervangen door andere trefwoorden van uw keuze. U kunt bijvoorbeeld het trefwoord ''Scherptediepte'' vervangen door het nieuwe trefwoord ''Perspectief''. Of het kan zijn dat u een trefwoord wilt vervangen door een van de trefwoorden (tags) die u eerder hebt gemaakt, zoals ''Natuur''.

Klik op Geavanceerd als u trefwoorden wilt vervangen. Het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren wordt bijgewerkt met de opties voor het vervangen van trefwoorden.

U kunt een trefwoord op een van de volgende manieren wijzigen:

Importeren als nieuwe trefwoordtag

Als u een trefwoord in uw mediabestanden wilt vervangen door een geheel nieuw trefwoord:

 1. Selecteer de naam van het trefwoord in de kolom Trefwoordtags.
 2. Selecteer het keuzerondje in de kolom Importeren als nieuwe trefwoordtag met de naam en voer een nieuwe naam in voor het trefwoord.
 3. Klik op OK.

In het volgende voorbeeld wordt de trefwoordtag ''Te licht'' vervangen door het nieuwe trefwoord ''Overbelicht''.

Een bestaande trefwoordtag gebruiken

Als u een trefwoordtag in uw mediabestanden wilt vervangen door een trefwoordtag die al voorkomt in de Elements Organizer:

 1. Selecteer het trefwoord in de kolom Trefwoordtags (de eerste kolom).
 2. Selecteer het bijbehorende keuzerondje in de kolom Een bestaande trefwoordtag gebruiken (de derde kolom) en selecteer een bestaand trefwoord.
 3. Klik op OK.
In het volgende voorbeeld is het trefwoord ''Heerlijk'' vervangen door het bestaande trefwoord ''Gerechten''.

Opmerking:

Het vervolgkeuzemenu toont alle bestaande trefwoorden die u hebt gemaakt, plus de volgende trefwoorden die standaard zijn opgenomen in de Elements Organizer:

 • Natuur
 • Kleur
 • Fotografie
 • Overig 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid