Werken met Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud

Leer hoe u Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud gebruikt om geselecteerde gedeelten van een afbeelding naadloos met de inhoud van een vergelijkbare afbeelding te vullen

 Probeer de nieuwe functies in de Photoshop desktop-app
(Beta) Installeer of update Photoshop (Beta) via het tabblad Beta-apps van uw Creative Cloud desktop-app om nieuwe functies te proberen die nu in ontwikkeling zijn.

Deel uw feedback rechtstreeks met ons team in de Adobe Photoshop Beta-community terwijl we de functies verder verfijnen.

In Photoshop kunt u met de functie Vullen met behoud van inhoud (CAF) eenvoudig een gebied van uw afbeelding vullen met nieuwe informatie op basis van de omringende afbeeldingsgebieden. U kunt dit gebruiken om ongewenste objecten of afleidende elementen uit uw afbeeldingen te verwijderen.

Leer hoe u met de werkruimte Vullen met behoud van inhoud geselecteerde gedeelten van een afbeelding naadloos met de inhoud van een ander gedeelte van de afbeelding kunt vullen

Als u meer wilt weten over de werkruimte Vullen met behoud van inhoud, raadpleegt u Objecten verwijderen uit uw foto's met Vullen met behoud van inhoud.

Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud

Alleen geïntroduceerd in Photoshop Beta (juli 2022)

Een tweede afbeelding gebruiken om het gebied te vullen

U kunt een andere soortgelijke afbeelding gebruiken als pixelbron voor uw gebied. Dit is handig als u meerdere foto's van dezelfde scène hebt en u passerende personen of auto's wilt verwijderen of andere objecten die het optimale beeld verstoren.

Het extra document kiezen

Selecteer een open document in de lijst of gebruik Importeren… om een ander bestand binnen te halen. In Photoshop worden de pixels automatisch gekozen om de hoofdafbeelding te voltooien.

 1. Klik op de sectie Extra document om de opties weer te geven

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst van Extra document.

 3. Kies een open bestand in de lijst of kies Importeren…

  • Het voorbeeldgebied (groene overlay) en het monsterpenseel zijn gedeactiveerd wanneer u de functie Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud gebruikt. 
  • Als u een aangepast voorbeeldgebied had waarin u hebt geschilderd, wordt dat eruit gehaald. 
  • Voor het beste resultaat komen de hoofdafbeelding en extra afbeeldingen van camera's die vanuit een andere hoek opnamen, maar wel een flinke beeldoverlap hadden binnen het gebied dat u wilt vullen. De camera moet ook niet te ver worden verschoven: hoe minder verschuiving, hoe beter. De camera moet minder dan ongeveer 10 graden draaien rond het object dat u wilt verwijderen.
De sectie Extra document om opties weer te geven

De instellingen voor de nieuwe pixels aanpassen

Pas de vulpixels van de tweede afbeelding aan als deze niet overeenkomen met de kleur of helderheid van het vulgebied.

 • Flexibiliteit: Gebruik de instellingen van de optie Flexibiliteit (Uit/Standaard/Hoog) om de bronpixels als was te verdraaien (Hoog) of statisch te houden alsof ze zijn gekloond (Uit).
 • Helderheid: Pas de lichtheid of donkerheid van de vulpixels aan, zodat ze overeenkomen met het omringende gebied.
 • Contrast: Pas het contrast van de vulpixels aan, zodat ze overeenkomen met het omringende gebied.
 • Schuifregelaars Kleurbalans: Pas zo nodig de omringende gebieden aan met de schuifregelaars Kleurbalans.

U kunt ook de wijzigingen in kleur of helderheid in het vulgebied herstellen door te klikken op het herstelpictogram naast de kop van het Extra document.

Opties binnen Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud

Gebruik de tool Uitlijning om de afbeeldingspunten op elkaar aan te laten sluiten

Soms kunt u het vulresultaat verbeteren door de corresponderende punten tussen de hoofdafbeelding en de extra afbeelding te identificeren. Gebruik de tool Uitlijning om deze punten te identificeren.

 1. Klik op de tool Uitlijning op de werkbalk in de werkruimte Vullen met behoud van inhoud.

 2. Zet een uitlijningspunt op de hoofdafbeelding. Op de extra afbeelding wordt het corresponderende punt automatisch weergegeven.

 3. Verplaats het punt op de hoofdafbeelding of extra afbeelding totdat de punten op beide afbeeldingen op de corresponderende locaties staan. 

 4. Herhaal deze stap voor maximaal vier sets uitlijningspunten. Voor de duidelijkheid wordt elk paar punten genummerd en gemarkeerd met een kleur.

Tip: Het kan handig zijn om de uitlijningspunten dicht bij en redelijk gelijkmatig verdeeld om het te verwijderen gebied te plaatsen.

De extra afbeelding sluiten

Als u de workflow Meerdere afbeeldingen CAF wilt sluiten en wilt terugkeren naar de normale CAF-workflow, klikt u op de knop Sluiten naast het pop-upvenster Extra document. De extra afbeelding en de resultaten ervan worden gesloten.

Gebruik Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud om uw afbeelding uit te breiden

Net als met Vullen met behoud van inhoud om de achtergrond of lucht uit te breiden, kan Meerdere afbeeldingen vullen met behoud van inhoud worden gebruikt om een afgesneden afbeelding aan te vullen. Bekijk de video hieronder om te zien hoe u deze workflow kunt realiseren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?