Leer hoe u met de werkruimte Vullen met behoud van inhoud een geselecteerd gedeelte van een afbeelding naadloos met de inhoud van een ander gedeelte van de afbeelding kunt vullen.

De werkruimte Vullen met behoud van inhoud (Bewerken > Vullen met behoud van inhoud) biedt u een interactieve bewerkervaring voor naadloze resultaten. U bepaalt zelf welk gebied wordt gebruikt om het geselecteerde gedeelte de afbeelding te vullen en u beschikt over diverse andere instellingen om het vulresultaat aan te passen. Bovendien kunt u een live voorvertoning van de wijzigingen zien en hebt u de mogelijkheid om het resultaat op een nieuwe laag te plaatsen.

Werkruimte Vullen met behoud van inhoud
Werkruimte Vullen met behoud van inhoud

De werkruimte Vullen met behoud van inhoud openen

 1. Open een afbeelding in Photoshop. Gebruik een selectietool om het gedeelte van de afbeelding dat u wilt vullen te selecteren.

 2. Kies Bewerken > Vullen met behoud van inhoud.

  De werkruimte Vullen met behoud van inhoud wordt geopend.

  Binnen de werkruimte Vullen met behoud van inhoud wordt in het documentvenster het standaardmonstergebied als overlay over de afbeelding weergegeven. Met de tools in het deelvenster Tools (links in het scherm) kunt u het monstergebied en uw eerste selectie van het vulgebied wijzigen. In het deelvenster Vullen met behoud van inhoud (rechts in het scherm) kunt u monsteropties, en instellingen voor vullen en uitvoer opgeven om het gewenste vulresultaat te verkrijgen. Terwijl u wijzigingen aanbrengt, wordt in het deelvenster Voorvertoning een live voorvertoning van de uitvoer weergegeven.    

Met tools het monstergebied en vulgebied aanpassen

Monsterpenseel

Gebruik het Monsterpenseel om aan het monstergebied dat voor het vullen wordt gebruikt toe te voegen, of eruit te verwijderen. Schilder met het penseel over de afbeelding in het documentvenster. 

Monsterpenseel
Wijzig het monstergebied met het Monsterpenseel.
 • Als u aan het standaardmonstergebied wilt toevoegen, kiest u de modus Toevoegen in de balk Toolopties en schildert u over de gedeelten in de afbeelding die u in de monsteroverlay wilt opnemen. 
 • Als u uit het standaardmonstergebied wilt verwijderen, kiest u de modus Verwijderen in de balk Toolopties en schildert u over de gedeelten in de afbeelding die u aan de monsteroverlay wilt onttrekken. 
 • U kunt tussen de modi Toevoegen en Verwijderen wisselen door tijdens het schilderen met het Monsterpenseel de toets Alt (Windows)/Option (Mac) ingedrukt te houden.
 • Als u de omvang van het Monsterpenseel wilt vergroten of verkleinen, doet u dat met de optie Grootte in de balk Toolopties of met de toetsen voor vierkante haak links/rechts.    

Lasso en Veelhoeklasso

Gebruik een van de selectietools om de oorspronkelijke selectie (vulgebied) in het documentvenster te wijzigen of aan te passen.

Tool Lasso
Wijzig uw selectie met de tool Lasso of Veelhoeklasso.
 • De tools Lasso en Veelhoeklasso in de werkruimte Vullen met behoud van inhoud werken op dezelfde manier als de overeenkomstige tool in Photoshop. Zie Selecteren met de tool Lasso.
 • Gebruik de sneltoets 'E' om door de modi van de tool Lasso te bladeren: Nieuwe Selectie, Toevoegen aan selectie, Verwijderen uit selectie en Doorsnede met selectie
 • De werkruimte Vullen met behoud van inhoud biedt nog twee extra opties voor de tool Lasso: Uitbreiden en Verkleinen. U kunt op deze opties in de balk Toolopties klikken om de selectie met een opgegeven aantal pixels uit te breiden of te verkleinen.     
 • Als u alle wijzigingen in deze werkruimte naar de oorspronkelijke selecties wilt terugbrengen, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () in de balk Toolopties. 

Opmerking:

Wanneer u de selectie wijzigt, wordt het monstergebied opnieuw ingesteld, blijven de vorige penseelstreken behouden. De selectie wordt ook in het document bijgewerkt wanneer u na het doorvoeren van de vulling de werkruimte Vullen met behoud sluit.

Tool Handje

Met deze tool kunt u in het documentvenster en in het deelvenster Voorvertoning de afbeeldingsweergave verschuiven. U kunt ook snel overschakelen naar de tool Handje door de toets 'H' in te drukken terwijl u een andere tool gebruikt.

Tool Zoomen

Met de tool Zoomen kunt u in het documentvenster en in het deelvenster Voorvertoning de afbeeldingsweergave vergroten of verkleinen. 

 • De tool Zoomen in de werkruimte Vullen met behoud van inhoud werkt op dezelfde manier als de overeenkomstige tool in Photoshop. Zie In- of uitzoomen.
 • Als u de vergroting in het deelvenster Voorvertoning wilt wijzigen, kunt u de zoomschuifregelaar slepen of in het tekstvak onder in het deelvenster een waarde typen.

De instellingen van Vullen met behoud van inhoud aanpassen

U kunt de volgende instellingen in het deelvenster Vullen met behoud van inhoud aanpassen.

Monstergebied tonen

Selecteer deze optie als u het monstergebied of het uitgesloten gebied als overlay over de afbeelding in het documentvenster wilt weergeven.

 • Als het standaardmonstergebied weer wilt terugzetten, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () naast de optie Monstergebied tonen.

Monsteropties

Dekking

Hiermee stelt u het dekkingsniveau van de overlay in het documentvenster in. Als u het dekkingsniveau wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar of typt u een procentuele waarde in het tekstvak. 

Kleur

Hiermee stelt u de kleur van de overlay in het documentvenster in. Klik op het kleurselectievak en kies vervolgens een kleur in de Adobe Kleurkiezer

Voor

Hiermee wordt de overlay in het monstergebied of het uitgesloten gebied weergegeven. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst: Monstergebied of Uitgesloten gebied.

Vulinstellingen

Kleuraanpassing

Hiermee worden het contrast en de helderheid afgestemd voor een betere overeenkomst. Deze instelling is handig om inhoud met geleidelijke kleur- of structuurwijzigingen te vullen. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst: Geen, Standaard, Hoog of Zeer Hoog.

Kleuraanpassing
Gebruik de instelling Kleuraanpassing om de inhoud te vullen met geleidelijke kleur- of structuurverloop.

Aanpassing rotatie

Hiermee wordt rotatie van de inhoud toegestaan voor een betere overeenkomst. Deze instelling is handig om inhoud met gedraaide of gekromde patronen te vullen. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst: Geen, Laag, Gemiddeld, Hoog of Volledig.

Rotatieaanpassing
Gebruik de instelling Rotatieaanpassing om de inhoud te vullen met gedraaide of gebogen patronen.

Schalen

Selecteer deze optie om toe te staan dat inhoud in grootte wordt gewijzigd voor een betere overeenkomst. Dit werkt goed voor het vullen van inhoud met herhalende patronen van verschillende grootten of onder perspectief.

Schalen
Gebruik de optie Schalen om inhoud te vullen met herhalende patronen van verschillende grootten of onder perspectief.

Spiegelen

Selecteer deze optie om toe te staan dat inhoud horizontaal wordt gespiegeld voor een betere overeenkomst. Dit is handig voor afbeeldingen met horizontale symmetrie.

Spiegelen
Gebruik de optie Spiegelen om afbeeldingen te vullen met horizontale symmetrie.

Als u de vulinstellingen weer op de standaardwaarden wilt terugzetten, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () in het menu Vulinstellingen.

Uitvoerinstellingen

Uitvoer naar

Pas Vullen met behoud van inhoud toe op Huidige laag, Nieuwe Laag of Laag Dupliceren.

Een voorvertoning op volledige resolutie in het deelvenster Voorvertoning weergeven

Terwijl u het monster- en vulgebied verfijnt en de vulinstellingen aanpast, wordt er in het deelvenster Voorvertoning een voorvertoning van de wijzigingen op volledige resolutie weergegeven. 

Opmerking:

Eerst wordt er voorvertoning op lage resolutie van de wijzigingen in het deelvenster Voorvertoning weergegeven. Deze wordt onmiddellijk gevolgd door een voorvertoning op volledige resolutie. Terwijl deze voorvertoning op volledige resolutie wordt gegenereerd, ziet u wellicht een waarschuwingspictogram naast het draaiende symbool in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Voorvertoning.

 • Als u de vergrotingsmaatstaf van de voorvertoning wilt wijzigen, kunt u de zoomschuifregelaar slepen of een waarde typen in het tekstvak onder in het deelvenster. U kunt ook de tool Zoomen selecteren in het deelvenster Tools.
 • Als u bij het gebruik van een willekeurige tool naar andere delen van de voorvertoning wilt pannen, kunt u snel naar de tool Handje gaan door 'H' te drukken.

Vulwijzigingen doorvoeren of annuleren

 • Wanneer u het gewenste vulresultaat in de afbeelding hebt bereikt, klikt u op OK onder in het deelvenster Vullen met behoud van inhoud of drukt u op Enter (Windows)/Return (Mac) om de vulling door te voeren.
 • Als u wilt annuleren en de werkruimte Vullen met behoud van inhoud wilt sluiten, klikt u op Annuleren onder in het deelvenster Vullen met behoud van inhoud of drukt u op Esc.   

Alle vulinstellingen terugzetten

Als u alle instellingen voor Vullen met behoud van inhoud op de standaardwaarden wilt terugzetten, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () in de linkerbenedenhoek van het deelvenster Vullen met behoud van inhoud.      

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid