De functie Uitdrukkelijke toestemming is beschikbaar voor de volgende serviceniveaus: individueel, team, bedrijven en onderneming.


Overzicht

De gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens worden vaak aangetroffen als onderdeel van het gebruik van een service zoals Adobe Sign. In deze documenten wordt de relatie tussen de leverancier en de gebruiker gedefinieerd qua beperkingen, verantwoordelijkheden, verwachtingen en in de context van elektronische handtekeningen, een overeenkomst om elektronisch zaken te doen.

In de meeste gevallen volstaat een impliciete overeenkomst met betrekking tot deze documenten. Daarom toont Adobe Sign op duidelijke wijze koppelingen naar deze documenten wanneer een ontvanger toegang heeft tot een overeenkomst in de ondertekeningscyclus.

Sommige compatibiliteitvereisten vereisen echter een meer assertieve acceptatie van deze documenten. Daarom kan een beheerder op accountniveau de instelling Gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid gebruiken om een uitdrukkelijke aanvaarding van elk documenttype af te dwingen. 


Hoe werkt dit?

Als de standaardinstelling (impliciete toestemming) is toegepast, worden de koppelingen naar de gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens getoond op het moment dat de ontvanger zijn of haar handtekening voltooit. De ondertekenaar hoeft niet expliciet iets te doen.

Wanneer Uitdrukkelijke toestemming is ingeschakeld, dient de ontvanger een vinkje te plaatsen in een vak om te bevestigen dat hij akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens.

Wanneer Gedwongen revisie is ingeschakeld, moet de ontvanger elk document afzonderlijk openen en vervolgens een vinkje plaatsen in het vak om akkoord te gaan met de voorwaarden.

De toestemmingspagina van de gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens

Opmerking:

Als dubbele verificatie is ingesteld, moet de ontvanger zijn identiteit eerst verifiëren. Daarna kan hij de gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens accepteren


Aanmelden bij het controlerapport

Wanneer Uitdrukkelijke toestemming is ingeschakeld, wordt in het controlerapport aangegeven dat de gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens zijn geaccepteerd.

Consent Audit Report


De tekst van het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens aanpassen (alleen voor het serviceniveau voor ondernemingen)

Hieronder vindt u een koppeling naar het standaard openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens van Adobe Sign:

Klanten met een lidmaatschap voor ondernemingsserviceniveau kunnen hun eigen openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens verschaffen. Deze optie is momenteel niet zichtbaar in de interface voor de klant. Als u deze functie wilt gebruiken, dient u het volgende te doen:

  • Uw openbaarmakingsbeleid voor klanten beschikbaar maken via een openbare URL
  • Neem contact op met uw succesmanager en verstrek de URL naar uw eigen openbaarmakingsbeleid
    • Adobe moet de inhoud van het document controleren op volledige juridische toepasbaarheid.
  • Na goedkeuring van het document wordt de verstrekte URL in uw account geconfigureerd en wijst de in-app-koppeling naar uw pagina


Configureerbare opties

De instelling Gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid wordt alleen op accountniveau getoond in de gebruikersinterface.

Als u groepsinstellingen op een andere manier moet configureren dan de accountinstelling, vraagt u uw Success Manager om andere instellingen toe te passen op groepsniveau. Instellingen op groepsniveau overschrijven de instellingen op accountniveau.

Dit zijn de opties voor deze functie:

  • De functie in- of uitschakelen, op functie Ontvanger op account- of groepsniveau
  • Elke Ontvanger-functie kan afzonderlijk worden geconfigureerd

Voorbeeld van elke instelling

De instelling:

De instelling voor impliciete toestemming

 

Het resultaat:

Het resultaat van de impliciete toestemming in de app

De instelling:

De instelling voor uitdrukkelijke toestemming

 

Het resultaat:

Het resultaat van de uitdrukkelijke toestemming

De instelling:

De uitdrukkelijke toestemming die is vereist voordat de overeenkomstinstelling wordt weergegeven

 

Het resultaat:

De uitdrukkelijke toestemming die is vereist voordat de overeenkomst wordt weergegeven

De instelling:

Uitdrukkelijke toestemming met de instelling Gedwongen revisie

 

Het resultaat:

Forced Review

 

Na het openen van de gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens:

Resultaat van gedwongen revisie na accepteren


De functie in- of uitschakelen

Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra Instellingen

Navigeer naar de sectie Extra instellingen