Handboek Annuleren

De Adobe Acrobat Sign-omgeving configureren

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
   6. E-mailsjablonen aanpassen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen 
 7. Koppelingen voor het melden van misbruik

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Overzicht

Wanneer u uw Acrobat Sign-account configureert, is het belangrijk om instellingen op een voorspelbare manier over te nemen. Alle objecten onder hun bovenliggende object nemen standaard de instelling van het bovenliggende object over totdat deze uitdrukkelijk wordt gewijzigd.

Het account bevindt zich op het hoogste niveau in de klantgerichte overnamestructuur. Alle groepen nemen de standaardinstellingen over van het accountniveau. Beslis bij het configureren van de accountinstellingen of u uw account wilt verkiezen boven:

 • Definieer de meest voorkomende waarden die uw groepen zullen gebruiken, waardoor de tijd en complexiteit van uw groepsconfiguraties worden verminderd.
 • Definieer de veiligste instellingen die uw processen vereisen, wat de blootstelling aan onveilige waarden vermindert als de groep niet volledig is geconfigureerd.

Groepen nemen hun standaardinstellingen van de accountwaarden over totdat ze worden bewerkt en overschreven op groepsniveau. Gebruikers en overeenkomsten nemen hun standaardwaarden over van de groep waarmee ze verbonden zijn, en voor het grootste deel staan gebruikers en overeenkomsten de gedetailleerde configuratie van deze instellingen niet toe. Daarom is het groepsniveau de plaats waar het succesvolle gebruik van Acrobat Sign wordt gedefinieerd. Groepen definiëren het volgende:

 • De standaardparameters voor ondertekening van gebruikers die aan de groep zijn toegewezen (als de primaire groep).
 • De standaardwaarden die zijn gedefinieerd op de verzendpagina wanneer deze wordt geopend.
 • De sjablonen en workflows die beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Gebruikers in meerdere groepen

Accounts die ingeschakelde gebruikers in meerdere groepen hebben, beschikken over de optie om te schakelen tussen groepen, waardoor instellingen op groepsniveau de standaardwaarden voor specifieke documentvereisten sterk kunnen definiëren. Als u aan nalevingsvereisten moet voldoen, overweeg dan hoe u discrete groepen kunt definiëren om uw overeenkomsten het beste te laten voldoen aan de nalevingsvereisten met een minimum aan configuratie door uw gebruikers.

Gebruikers nemen hun standaard instellingswaarden over van hun primaire groep. Deze instellingen zijn voornamelijk:

 • Instellingen voor ondertekenen. Bijvoorbeeld:
  • De bevoegdheid om documenten te ondertekenen.
  • Zelfondertekenende workflows.
  • Vereisten voor verificatie bij Acrobat Sign alvorens een handtekening toe te passen
 • Toegangsbeheer. Bijvoorbeeld:
  • Wachtwoordsterkte.
  • Beperkingen voor aanmeldingsverificatie via IP-bereik.
  • De bevoegdheid om overeenkomsten te verzenden.
  • Toegang voor het maken van sjablonen, webformulieren en In bulk verzenden-overeenkomsten.
  • Account delen.

Overeenkomsten nemen eveneens hun waarden over van de groep waarin ze zijn gemaakt. Deze instellingen omvatten:

 • Waarden van standaardovereenkomsten. Bijvoorbeeld:
  • Herinneringen en vervaldatums.
  • Berichtsjablonen.
  • Verificatiemethoden.
 • Vereisten voor ondertekening. Bijvoorbeeld:
  • Elektronische versus digitale handtekeningen.
  • Redenen verzamelen om de overeenkomst te ondertekenen of te weigeren.
  • Soorten toegestane handtekeningen (getypt, getekend, afbeelding)
 • E-maileigenschappen. Bijvoorbeeld:
  • Lokalisatieopties.
  • Controlerapport bijvoegen.
  • Merkafbeeldingen.
 • Beveiliging van transactie. Bijvoorbeeld:
  • Geverifieerde toegang tot het controlerapport.
  • Sterkte wachtwoord van het document
  • Verloopdatum documentkoppeling.

Instellingen voor accountniveau configureren

Zoals eerder vermeld nemen alle groepen standaard de instellingen voor het accountniveau over, dus bedenk een strategie voor hoe u vervolgens groepen wilt maken om deze waarden over te nemen.

Het configureren van de instellingen op accountniveau vereist dat de gebruiker een beheerder op accountniveau is. Als u bent aangemeld als accountbeheerder, ziet u:

 • Het tabblad Account bevindt zich in de bovenste navigatiebalk. Als u het tabblad Account selecteert, wordt het beheerdersmenu geopend.
 • Wanneer het beheerdersmenu geopend is, is het tabblad Accountinstellingen beschikbaar (en geopend).
 • Submenuopties voor Algemene instellingen en Account instellen.
Toegang tot accountniveau-instellingen voor accountbeheerders

De configureerbare instellingen bestaan allemaal in het menu Accountinstellingen. De andere beschikbare tabbladen hebben betrekking op het beheren van specifieke objecten (gebruikers, groepen, workflows, enz.)

Groepsniveau-instellingen configureren

Configuratie op groepsniveau kan worden voltooid door accountbeheerders of door gebruikers die zijn geprivilegieerd als groepsbeheerders. Beheerders op groepsniveau hebben alleen de bevoegdheid om hun groepen te configureren en hebben geen toegang tot de instellingen op accountniveau, noch tot andere groepen waarvan ze mogelijk lid zijn, maar waarvoor ze niet expliciet beheerdersbevoegdheid hebben.

Om toegang te krijgen tot de instellingen op groepsniveau moet de beheerder naar de specifieke groep navigeren, de groepsinstellingen openen (als er meer dan één groep beschikbaar is) en vervolgens de optie overschrijven inschakelen voor de submenupagina die wordt geconfigureerd.

Als u bent aangemeld als groepsbeheerder, ziet u:

 • Het tabblad Groep bevindt zich in de bovenste navigatiebalk. Als u het tabblad Groep selecteert, wordt het beheerdersmenu geopend.
 • Wanneer het beheerdersmenu geopend is, is het menutabblad Groep beschikbaar.
 • Wanneer het tabblad Groep is geopend, de submenuopties voor Groepsinstellingen en Groepsinstelling.
  • Groepsinstellingen komt overeen met de functies voor Accountinstellingen op accountniveau.
  • Groepsinstelling komt overeen met de functies voor Account instellen op accountniveau.
   • Het submenu Account instellen bevat niet dezelfde instellingen als het accountniveau.
  • Gebruikers in de groep komen overeen met de Gebruikersinterface op accountniveau.

Beheerders op groepsniveau die slechts één groep beheren, openen automatisch het tabblad Groep: <Group Name>, waardoor de submenu's die beschikbaar zijn voor configuratie, worden weergegeven.

Naar de groepsniveau-instellingen gaan:

 1. Selecteer het tabblad Groep in de navigatiebalk bovenaan.
 2. Selecteer een tabblad in het submenu om de beveiligde pagina met instellingen weer te geven.
 3. Schakel de override in om toegang toe te staan om individuele instellingen te bewerken.
Groepstoegang tot instellingen waarvoor slechts één groep onder hun bevoegdheid valt

Beheerders die meer dan één groep beheren

Beheerders die meer dan één groep beheren, hebben de extra stap om de groep te selecteren voordat ze de instellingen op groepsniveau kunnen zien.

De instellingen voor een groep configureren wanneer meerdere groepen zijn toegestaan:

 1. Selecteer het tabblad Account/Groep in de bovenste navigatiebalk. Hiermee opent u het beheerdersmenu.
 2. Selecteer het menu Groepen in de linkerrail met opties. Hiermee worden alle groepen weergegeven die beschikbaar zijn voor de beheerder.
 3. Selecteer de groep die u wilt bewerken. Hierdoor worden de beschikbare acties weergegeven.
 4. Selecteer de optie Groepsinstellingen. Hiermee wordt de submenulijst met groepsinstellingen geopend.
 5. Selecteer de submenupagina om te bewerken.
 6. Schakel de override in om toegang toe te staan om individuele instellingen te bewerken.
Toegang tot groepsinstellingen wanneer de beheerder meerdere groepen beheert

Instellingen die beschikbaar zijn op accountniveau, maar niet op groepsniveau

De meeste instellingen zijn beschikbaar voor configuratie op groepsniveau. Hieronder vindt u de lijst met uitzonderingen, gesorteerd in de volgorde waarin ze in de gebruikersinterface worden weergegeven, volgens deze indeling:

Submenutabblad

 • Instellingengroep
  • Individuele instelling

Als een submenutabblad of een instellingengroep zonder afzonderlijke instellingen wordt vermeld, is het volledige submenutabblad of de volledige instellingengroep niet beschikbaar.

Algemene instellingen

 • Bibliotheekdocumenten
  • Gebruikers toestaan bibliotheekdocumenten met account te delen
 • Gebruikers in meerdere groepen
 • Machtigingen voor groepsbeheerder

Account instellen

 • Bedrijfs-URL aanpassen
 • Bedrijfsnaam toevoegen
 • Bedrijfsnaam instellen voor gebruikers van het account

Elektronische zegels

Rapportinstellingen

Beveiligingsinstellingen

 • Instellingen voor Eenmalige aanmelding
 • Instellingen voor Mij onthouden
 • Wachtwoordbeleid voor aanmelding
 • Duur van websessie
 • Toegestane IP-adressen
 • Type PDF-codering
 • API
 • Niveau van toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
 • Account delen
 • Geavanceerde deeltoestemmingen voor accounts
 • Verloopdatum documentkoppeling

Verzendinstellingen

 • Omleiding bevestigings-URL na ondertekening
  • Ontvangers na ondertekening doorsturen naar de standaardbevestigingspagina van Acrobat Sign.

Notarize-instellingen

SAML-instellingen

SAML-fouten

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online