Workday-proefversie installeren

Workday-installatiegids voor een proefaccount in Adobe Sign

Overzicht

In dit document vinden Workday-klanten de vereiste stappen voor het activeren van een proefaccount met Adobe Sign en voor het integreren van dit account in hun Workday-tenant. Dit document is een installatiegids en is niet bedoeld als een alomvattende trainingsgids voor Workday.

Als u een bestaand Adobe Sign-account hebt, hoeft u geen proefversie te starten. Neem contact op met uw Client Success Manager om Workday-integratie aan te vragen.

Als u Adobe Sign wilt gebruiken in Workday, dient u te weten of te leren hoe u Workday-items, zoals een framework voor bedrijfsprocessen, de set-up en configuratie van tenants, rapporten en Workday Studio-integratie, kunt instellen en aanpassen.

Dit zijn de geavanceerde stappen voor het voltooien van de integratie:

 • Activeer uw proefaccount bij Adobe Sign
 • Genereer een integratiesleutel in Adobe Sign
 • Installeer de integratiesleutel in de Workday-tenant

Uw Adobe Sign-proefaccount activeren

Vul dit formulier in om een 30 dagen geldige proefversie van Adobe Sign aan te vragen:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

Opmerking:

Opmerking: het wordt ten zeerste aangeraden dat het e-mailadres dat u gebruikt om de proefversie te maken een professioneel e-mailadres is (bijv. HRAdmin@MyDomain.dom) en geen persoonlijk adres. U dient toegang te hebben tot dit e-mailadres om het account te verifiëren. Het adres moet dus geldig zijn.

Aanvraagformulier voor de proefversie

Binnen één werkdag zal een introductiespecialist van Adobe Sign uw account (in Adobe Sign) instellen voor Workday. Als dat is gebeurd, ontvangt u een e-mail ter bevestiging:

De welkomste-mail van Adobe Sign

Volg de aanwijzingen in de e-mail om uw account te initialiseren en om naar de startpagina van Adobe Sign te gaan.

Het dashboard van Adobe Sign

Een integratiesleutel genereren

Voor nieuwe installaties dient een integratiesleutel gegenereerd te worden in Adobe Sign die vervolgens moet worden ingevoerd in Workday. Deze sleutel bevestigt dat de Adobe Sign- en Workday-omgevingen elkaar kunnen vertrouwen en inhoud kunnen uitwisselen. 

Een integratiesleutel genereren in Adobe Sign:

 • Meld u aan als beheerder in Adobe Sign
 • Navigeer naar Account > Persoonlijke voorkeuren > Toegangstokens
 • Klik op het omcirkelde pluspictogram rechts in het venster
Afbeelding van de navigatie naar de pagina Toegangstoken

De interface Integratiesleutel maken wordt geladen:

 • Geef een intuïtieve naam op voor uw sleutel (bijv. Workday)

Voor de integratiesleutel moeten de volgende elementen zijn ingeschakeld:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • widget_read
 • library_read
Het deelvenster Integratiesleutel maken

 • Klik op Opslaan.

 

 

De pagina Toegangstokens verschijnt met de sleutels die zijn ontworpen in uw account.

 • Klik op de sleuteldefinitie die voor Workday is gemaakt
  • De koppeling Integratiesleutel verschijnt boven aan de definitie
 • Klik op de koppeling Integratiesleutel
De koppeling Integratiesleutel

De integratiesleutel verschijnt.

 • Kopieer deze sleutel en sla deze op een veilige plaats op voor de volgende stap
 • Klik op OK
Het deelvenster Integratiesleutel

De Workday-tenant configureren

De integratiesleutel installeren

Als u de integratiesleutel installeert in de Workday-tenant, stelt u een vertrouwensrelatie in met Adobe Sign. Als die relatie eenmaal is ingesteld, kan aan elk willekeurig bedrijfsproces een stap Document bekijken worden toegevoegd. Deze stap maakt het ondertekeningsproces mogelijk.

 

Opmerking: Adobe Sign is in de volledige Workday-omgeving voorzien van de merknaam “Adobe Document Cloud”.

 

De integratiesleutel installeren:

 • Meld u als accountbeheerder aan bij Workday
 • Zoek naar Tenant-instellingen bewerken - Bedrijfsprocessen

 

De pagina Tenant-instellingen bewerken - Bedrijfsprocessen wordt geladen. 

Vier velden op deze pagina hebben betrekking op de integratie met Adobe Sign:

Adobe Document Cloud erkennen – een vaststaande bevestigingstekst voor de integratie.

API-sleutel Adobe Document Cloud – waar de integratiesleutel is geïnstalleerd

E-mailadres afzender Adobe Document Cloud – Het e-mailadres van de beheerder op groepsniveau in Adobe Sign

Documenten in afwachting van elektronische ondertekening verwijderen wanneer document wordt geannuleerd – een optionele configuratie die documenten uit de ondertekeningscyclus verwijdert wanneer een document wordt geannuleerd in Workday.

De velden voor de Adobe Sign-integratiesleutel

Voltooi de installatie:

 • Plak uw integratiesleutel in het veld Integratiesleutel Adobe Sign-API
 • Typ het e-mailadres van de beheerder van Adobe Sign in het veld E-mailadres afzender Adobe Document Cloud
 • Klik op OK
De velden Integratiesleutel en het e-mailveld voor sleutelhouders

De functionaliteit van Adobe Sign kan nu worden toegevoegd aan elk bedrijfsproces door een stap Document bekijken toe toe voegen en deze te configureren voor het gebruik van eSign by Adobe als het type e-handtekening.

De stap Document bekijken configureren

Het document voor de stap Document bekijken kan een statisch document zijn, een document dat door de stap Document genereren in hetzelfde bedrijfsproces is gegenereerd of een opgemaakt rapport dat is gemaakt met de Workday Report Designer. U kunt al deze documenten verbeteren met Adobe-tekstlabels om de vormgeving en positie van specifieke componenten voor Adobe Sign te bepalen. De documentbron moet zijn opgegeven in de definitie van het bedrijfsproces. Het is niet mogelijk om een ad-hocdocument te uploaden terwijl het bedrijfsproces wordt uitgevoerd.

Uniek voor het gebruik van Adobe Sign met een stap Document bekijken is de mogelijkheid tot achtereenvolgende ondertekeningsgroepen. Op deze manier kunt u functiegebonden groepen opgeven die documenten op volgorde ondertekenen. Parallelle ondertekeningsgroepen worden niet ondersteund.

Raadpleeg deze snelstartgids voor hulp bij het configureren van de stap Document bekijken.

Ondersteuning

Workday-ondersteuning

Workday is de eigenaar van de integratie en fungeert als uw eerste contactpunt voor vragen over het bereik van de integratie, voor verzoeken om functies of in geval van problemen met het dagelijks functioneren van de integratie.

De Workday-gemeenschap heeft verschillende goede artikelen over het oplossen van integratieproblemen en over het genereren van documenten:

 

Ondersteuning voor Adobe Sign

Adobe Sign is de integratiepartner en u dient contact op te nemen met Adobe Sign als de integratie geen handtekeningen kan verkrijgen of als de kennisgeving voor handtekeningen in de wachtrij mislukt.

Klanten van Adobe Sign dienen contact op te nemen met hun CSM (Customer Success Manager) voor ondersteuning. U kunt ook de technische ondersteuning van Adobe bellen: 1-866-318-4100, wachten tot de lijst met producten wordt opgesomd en bij de aanwijzingen eerst op 4 en dan op 2 drukken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account