Пробната версия на софтуера на Adobe е ограничена във времето, но иначе има същия набор от функции като лицензираната версия. Някои сценарии могат да причинят по-ранното изтичане на пробната версия на софтуера:

  • Промяна на системния часовник
  • Изменение на изпълнимия файл
  • Прикачване на дебъгер
  • Автоматизирани сканирания за вируси

Пробните периоди не могат да бъдат удължавани. След изтичането на пробния период, ще ви трябва сериен номер, за да инсталирате софтуера като лицензирана версия.

Кога започва пробният период?

Пробният период започва, когато приложението бъде инсталирано за първи път. За приложенията на Creative Cloud пробният период е седем дни.

Бележка:

Когато изтеглите приложение за проба, то ще се инсталира и стартира автоматично. Вашият пробен период започва по същото време.

Например ако изтеглите и инсталирате приложение на Creative Cloud в първия ден от месеца, но започнете да използвате приложението едва на четвъртия ден, вашият пробен период все пак ще завърши седем дни след първия ден.

Пробен период на приложения на Adobe Creative Cloud

Имам платен абонамент, но получавам съобщение, свързано с пробен период

Ако имате платен абонамент, но въпреки това получите съобщение, свързано с пробен период, вижте Защо Creative Cloud ми казва „Стартирайте пробния период“ или „Купете сега“ дори когато имам купен абонамент?

Съобщението може да бъде едно от следните:

  • Купете сега
  • Пробният период е изтекъл
  • Стартирайте пробния период
  • Няма намерен абонамент
  • Остават <nn> дни

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност