Влезте, за да активирате Вашите приложения на Adobe

Научете се как да влезете във Вашите приложения на Adobe, за да ги активирате. Освен това, научете се как да излезете във Вашите приложения на Adobe, за да ги дезактивирате и да ги използвате на нов компютър.

На колко компютъра мога да активирам моите приложения? Можете да инсталирате приложенията си на повече от един компютър, но да ги активирате на максимум два компютъра по едно и също време. Вижте На колко компютъра мога да инсталирам моите приложения?

Защо трябва да активирам или дезактивирам моите приложения?

Активирането проверява Вашия софтуерен лиценз чрез периодично свързване със сървърите на Adobe. Честотата зависи от приложението и от Вашия план.

Дезактивирането разкачва приложението Ви от Вашия компютър. След това можете да активирате приложенията на друг компютър или по-късно да ги активирате отново на същия компютър.

Как да активирам приложение?

 1. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет.

 2. Отворете приложението, което искате да активирате.

 3. Ако бъдете подканен, влезте. Вашето приложение сега е активирано. В противен случай изберете една от следните опции в менюто Помощ в зависимост от Вашето приложение:

                    Помощ Влизане

  Влизане

                  Помощ > Активиране

  Влизане

  Ако видите Излизане в опциите в менюто, това означава, че вече сте влезли.

Как да дезактивирам приложение?

 1. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет.

 2. Отворете приложението, което искате да дезактивирате, и влезте, ако бъдете подканен.

 3. Изберете една от следните опции в менюто Помощ в зависимост от Вашето приложение:

                Помощ > Излизане

  Излизане

                 Помощ > Деактивиране

  Излизане

 4. Ако изберете Помощ Дезактивиране , и изберете една от следните опции (когато бъдете подканен):

  Дезактивиране или Прекъсване на активирането: Временно дезактивира софтуера, но запазва информацията за лицензирането му на компютъра Ви.

  Дезактивиране за постоянно: Дезактивира софтуера и премахва информацията за лицензирането от Вашия компютър и изисква да въведете сериен номер, за да активирате отново.

Срещате проблем?

Ако все още имате проблеми с активирането или дезактивирането на Вашите приложения, вижте едно от следните:

Преминавате на нов компютър?

Ако сте закупили нов компютър и искате да прехвърлите приложенията си на него, просто дезактивирайте приложенията си на стария компютър, за да можете да ги използвате на новия компютър. 

Деинсталирахте или изтрихте вашето приложение?

Деинсталирането или изтриването на приложението от стария компютър или форматирането на компютъра не дезактивира приложението. 

Старият компютър вече не е наличен?

Ако компютърът, на който сте инсталирали продукта, вече не е наличен (ако например сте изгубили компютъра или сте форматирали твърдия диск, или твърдият диск е бил повреден), можете да деактивирате вашите приложения от страницата управление на акаунта. След това инсталирайте приложенията на новия компютър и следвайте инструкциите на екрана.

Често задавани въпроси

Ако имате повече от един Adobe ID, проверете дали сте влезли в акаунта си с правилния ID. Ако не сте влезли с правилния ID, излезте и след това влезте в приложението за настолен компютър на Creative Cloud. За повече информация вижте Спрете показването на пробния режим в Creative Cloud след покупката.

Деинсталирането на приложение от компютър не дезактивира лиценза му. Все още можете да инсталирате приложението на новия компютър. Когато бъдете подканен да влезете, следвайте инструкциите на екрана, за да дезактивирате приложението на стария компютър. 

Все още ли имате проблеми? Вж. Отстраняване на неизправности при активиране и дезактивиране.

 

Информация, съхранявана на Вашето устройство по време на активирането

Активирането съхранява информация за Вашия лиценз в закодирана форма на системния твърд диск на Вашия компютър на следните места:

Версия на приложението

Място на съхранение

Преди Creative Cloud 2019

Директория на Adobe

Creative Cloud 2019 или по-нова

Сигурно хранилище на операционната система за всеки потребител, като използва идентификационни записи, чиито имена започват с Adobe на следните места:

 • macOS: Login keychain
 • Windows: Credential Manager (Диспечър на идентификационни данни)

Каква информация се изпраща на Adobe по време на активирането?

По време на активирането могат да бъдат изпратени следните видове информация до Adobe:

Идентификатори (ИД)

 • Уникални идентификатори (генерирани от Adobe), специфични за вашия компютър и за лиценза, който сте закупили за софтуера. Тези идентификатори не могат да бъдат използвани за намиране на вашия компютър или за идентифицирането ви лично.
 • Вашият Adobe ID, ако сте влезли в Adobe като част от инсталацията, обновяването или употребата на софтуер на Adobe. Adobe ID ви идентифицира лично и ви свързва с цялата информация, която сте предоставили на Adobe, докато създавате или използвате вашия акаунт в Adobe. Ако вие или вашата фирма използвате администратор или друго упълномощено лице за изложеното по-горе, Adobe може също така да получи Adobe ID на това лице.

Информация за операционната система

 • Тип и версия на операционната система
 • Език (езиков диалект и писмена система) в употреба
 • Местно време на компютъра (включително часовия пояс)
 • Идентификационен номер на компютъра
 • Наименование на компютъра

Информация на приложението

 • Име и версия на приложението
 • Език (езиков диалект и писмена система) в употреба
 • Версия на Internet Explorer
Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт