Научете как да активирате или деактивирате приложения на Adobe.

Какво представлява активирането?

Активирането проверява вашия софтуер за предотвратяване на измами и злоупотреби с продукти и услуги на Adobe. Процедурата по активиране изпраща информация до Adobe по различно време, като например при изтегляне, инсталиране, деинсталиране, въвеждане на сериен номер, стартиране и по време на проверки за обновяване на софтуера на Adobe. Adobe също така може да използва тази информация, за да ви предостави възможности за обновяване на лиценза и да ни помогне да разберем как използвате нашите продукти.

Бележка:

Активацията съхранява информация за вашия лиценз в закодирана форма на хард диска на системата на вашия компютър. Версии на приложения, по-стари от Creative Cloud 2019, съхраняват тази информация в споделена директория на Adobe. Версия на приложения Creative Cloud 2019 или по-нова, съхранява тази информация в сигурно хранилище на операционната система за всеки потребител, като използва идентификационни записи, чийто имена започват с Adobe на следните местоположения:

 • macOS: Login keychain
 • Windows: Credential Manager (Диспечър на идентификационни данни)

Какво представлява деактивирането?

Деактивирането прекратява връзката между приложението и съответния валиден потребителски лиценз. След като деактивирате, можете да активирате отново по всяко време. Не е необходимо да деинсталирате съответното приложение от компютъра си, за да го деактивирате. Деинсталирането на дадено приложение не винаги деактивира лиценза му.

Един единичен лиценз за софтуер на Adobe ви позволява да инсталирате дадено приложение на два компютъра – например вкъщи и в офиса. Ако искате да инсталирате софтуера на трети компютър, първо трябва да деактивирате една от инсталациите на приложението. Ето как.

Бележка:

Деактивацията премахва всяка информация за лиценза ви (вижте по-горе), съхранявана на вашия компютър.

Как да активирате или деактивирате приложения

 1. Уверете се, че компютърът ви е свързан с Интернет.
 2. Отворете приложението, което искате да активирате или деактивирате. 
 3. Намерете приложението или комплекта в долната таблица, а след това използвайте предоставената команда от меню Помощ за активиране или деактивиране на вашето приложение.

Бележка:

Също така можете да деактивирате акаунта ви от Adobe.com.

Продукт Kоманда от меню „Помощ“ за активиране Kоманда от меню „Помощ“ за деактивиране Бележки
Версии на приложения на Creative Cloud Creative Cloud 2019 и по-нови Помощ > Влизане Помощ Излизане от (вашето Adobe ID)

За инструкции, вижте Активиране и деактивиране на приложения на Creative Cloud.

При проблеми, вижте Грешки при лицензиране | Creative Cloud 2019.

Версии на приложения на Creative Cloud – Creative Cloud 2018 и по-стари

Помощ > Влизане Помощ > Излизане (от вашия Adobe ID)

За инструкции, вижте Активиране и деактивиране на приложения на Creative Cloud.

В случай на проблеми, вижте Отстраняване на грешки при активиране на Creative Cloud.

Acrobat DC Помощ > Влизане Помощ > Излизане (от вашия Adobe ID) За инструкции, вижте Активиране и деактивиране на приложения на Creative Cloud.
В случай на проблеми, вижте Отстраняване на грешки при активиране на Creative Cloud.
Acrobat XI, X Помощ Активиране Помощ > Деактивиране* Adobe Acrobat XI и X се активират автоматично веднага щом софтуерът открие връзка с Интернет. За да активирате ръчно Acrobat, използвайте командата Активиране.В случай на проблеми, вижте Отстраняване на неизправности при активиране и деактивиране.
Creative Suite 6  Помощ Активиране Помощ > Деактивиране* Акативирайте софтуера си през първите седем дни на употреба.В случай на проблеми, вижте Отстраняване на неизправности при активиране и деактивиране.
Creative Suite 5 Помощ Активиране Помощ > Деактивиране* Приложенията от Creative Suite 5 се активират автоматично веднага щом софтуерът открие връзка с Интернет, или когато по време на инсталация софтуерът ви подкани да го активирате. В случай на проблеми, вижте Отстраняване на неизправности при активиране и деактивиране.

Creative Suite 2 и 3
Acrobat 7, 8 и 3D
Audition 3

 

Не приложимо Не приложимо Нашите стари сървъри за активиране на по-стари версии на приложенията Acrobat и Creative Suite (CS) трябваше да бъдат спрени. Без сървърите за активиране тези приложения показват грешка в активирането или връзката, когато се опитвате да проверите лиценза. За да инсталирате версия, която не се нуждае от активиране, вижте Грешка: „Сървърът за активиране е недостъпен“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3 или Грешка при активиране или свързване | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Помощ > Влизане Помощ > Излизане Продуктът се активира след като го стартирате за първи път след въвеждане на серийния номер. За помощ относно намирането на серийни номера, вижте Намиране на вашия сериен номер или код за предявяване
Photoshop Elements
Premiere Elements
Помощ > Влизане Помощ > Излизане Продуктът се активира след като го стартирате за първи път след въвеждане на серийния номер. За помощ относно намирането на серийни номера вижте Намиране на вашия сериен номер или код за предявяване
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
Не приложимо Не приложимо Не е необходимо да активирате тези продукти. 

* Изберете една от следните опции за деактивиране на Acrobat XI, X, Creative Suite 6 и Creative Suite 5: 

 • Деактивиране или Прекъсване на активирането: Тези опции деактивират софтуера, но запазват информацията за лицензирането му на компютъра ви. Изберете една от тези опции, ако искате да деактивирате софтуера временно и планирате да го активирате отново на този компютър.
 • Деактивиране за постоянно: Тази опция деактивира софтуера и премахва информацията за лицензирането му от вашия компютър. Ако искате да използвате софтуера на този компютър отново, въведете повторно серийния номер.

Намиране на вашия сериен номер или възобновяване на вашия код за възобновяване

Някои продукти изискват да въведете серийния номер преди да можете да започнете да използвате продукта. Ако към вашия продукт има код за възобновяване, използвайте го, за да получите своя сериен номер.

Бележка:

Приложенията на Creative Cloud не изискват серийни номера. Ако бъдете подканени да въведете сериен номер при стартиране на приложение на Creative Cloud, това е грешка. Вижте Отстраняване на проблеми, когато приложенията на Creative Cloud искат сериен номер за информация как да разрешите този проблем.

Активиране на приложение на нов компютър

Можете да инсталирате и активирате индивидуалното си приложение на максимум два компютъра или устройства, но можете да го използвате само на един от тях в даден момент. Вижте На колко компютъра мога да използвам абонамента или приложението си?

Ако искате да инсталирате вашия продукт на нов компютър, ще трябва първо да го деактивирате на някой от другите компютри. След като бъде деактивиран, ще можете да инсталирате продукта на новия си компютър.

Компютърът вече не е наличен?

Ако компютърът, на който сте инсталирали продукта, вече не е наличен, свържете се с нас, за да актуализираме информацията за активация в системата. След като информацията бъде премахната, можете да инсталирате продукта на нов компютър.

Често задавани въпроси

Какво информация да се изпрати до Adobe по време на активирането?

По време на активирането могат да бъдат изпратени следните видове информация до Adobe:

Идентификатори (ИД)

 • Уникални идентификатори (генерирани от Adobe), специфични за вашия компютър и за лиценза, който сте закупили за софтуера. Тези идентификатори не могат да бъдат използвани за намиране на вашия компютър или за идентифицирането ви лично.
 • Вашият Adobe ID, ако сте влезли в Adobe като част от инсталацията, обновяването или употребата на софтуер на Adobe. Adobe ID ви идентифицира лично и ви свързва с цялата информация, която сте предоставили на Adobe, докато създавате или използвате вашия акаунт в Adobe. Ако вие или вашата фирма използвате администратор или друго упълномощено лице за изложеното по-горе, Adobe може също така да получи Adobe ID на това лице.

Информация за инсталирани продукти на Adobe

 • Серийни номера, свързани с лицензите на инсталираните продукти
 • Наименование на продукта и номер на версията му; тип закупен лиценз
 • Версия на Лицензионното споразумение с краен потребител, отнасяща се за софтуера
 • Колко пъти сте стартирали едно приложение на Adobe след последното активиране, за всяко приложение, което е свързано с лиценза на продукта

Информация за операционната система

 • Тип и версия на операционната система
 • Език (езиков диалект и писмена система) в употреба
 • Местно време на компютъра (включително часовия пояс)
 • Наименование на компютъра
 • MAC адрес

IP адрес

Присвоеният ви IP адрес от вашия доставчик на интернет услуги се получава от Adobe като част от процеса на изпращане до Adobe на данните за активиране.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност