Ако сте получили допълнително начислена сума в сметката си за членство, проверете за следните възможни причини:

Прекратявали ли сте членството си?

Ако прекратите членството си в периода на вашия договор, ще трябва да платите такса за прекратяване. За повече информация вижте Разбиране на условията за абониране за Creative Cloud и правилата за възстановяване на платената сума.

Купували ли сте допълнителни изображения от Adobe Stock?

Ако купите допълнителни изображения от Adobe Stock (извън месечната квота на плана си), таксите се добавят към сметката ви. Вижте вашата фактура за подробна информация относно всички разходи.

За повече информация вижте ЧЗВ | Основни познания за Adobe Stock.

Да сте купували случайно изображение от Adobe Stock Premium?

Ако имате членство в Adobe Stock, можете да изтегляте стандартни изображения според условията на абонамента си. Всички изображения Premium, които купувате, се таксуват отделно. Проверете историята на поръчките в страницата Планове и продукти, за да видите дали сте купували някакви изображения Premium от Adobe Stock. 

Изтегляли ли сте пробна версия на Adobe Acrobat?

Ако сте изтеглили пробна версия на Adobe Acrobat, дължите такса, когато пробната версия приключи и абонаментът ви започне. За подробности относно вашия абонамент вижте страницата Планове и продукти.

Купували ли сте услуга, като например „Експортиране в PDF“, която се плаща веднъж годишно?

Ако сте купили услуга, като например „Създаване на PDF“, „PDF пакет“, „Експортиране в PDF“ или „Попълване и подписване“, които се плащат веднъж годишно, вашият абонамент може да е подновен. За подробности относно вашия абонамент вижте страницата Планове и продукти.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност