Ако сте получили допълнително начислена сума в сметката си за членство, проверете за следните възможни причини:

Прекратявали ли сте членството си?

Ако прекратите членството си в периода на вашия договор, ще трябва да платите такса за прекратяване. За повече информация вижте Разбиране на условията за абониране за Creative Cloud и правилата за възстановяване на платената сума.

Купували ли сте допълнителни изображения от Adobe Stock?

Ако купите допълнителни изображения от Adobe Stock (извън месечната квота на плана си), таксите се добавят към сметката ви. Вижте вашата фактура за подробна информация относно всички разходи.

За повече информация вижте ЧЗВ | Основни познания за Adobe Stock.

Да сте купували случайно изображение от Adobe Stock Premium?

Ако имате членство в Adobe Stock, можете да изтегляте стандартни изображения според условията на абонамента си. Всички изображения Premium, които купувате, се таксуват отделно. Проверете историята на поръчките в страницата Планове и продукти, за да видите дали сте купували някакви изображения Premium от Adobe Stock. 

Абонирали ли сте се за пробна версия на продукт или услуга на Adobe?

Безплатните пробни версии на някои продукти и услуги на Adobe, като например Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator или Adobe Stock, автоматично се преобразуват в платена версия след края на пробния период. За да видите продуктите и услугите, за които сте се абонирали, вижте страницата Планове и продукти.

Закупили ли сте услуга, като например Adobe Acrobat Export PDF, която се плаща веднъж годишно?

Ако сте купили услуга, като например Adobe Acrobat PDF Pack, Adobe Acrobat Export PDF или Fill & Sign, които се плащат веднъж годишно, Вашият абонамент може да е подновен. За подробности относно Вашия абонамент вижте страницата Планове и продукти.

Вашата банка начисли ли Ви такса за дебитна карта?

В определени региони банките могат да Ви начислят такса за използване на дебитна карта. Ако сте платили с дебитна карта, проверете дали Вашата банка е добавила такса за транзакция.