Променете вашия имейл адрес за Adobe ID на нов адрес или на предишно използван имейл адрес.

Ако се опитате да промените вашия имейл адрес за Adobe ID на имейл адрес, който сте използвали преди това, се показва съобщение за грешка.

Например нека да разгледаме следния случай:

 • Понастоящем използвате имейл адреса my_current_email@example.com.
 • Искате да промените имейл адреса наmy_previous_email@example.com (който сте използвали преди това като ваш имейл адрес за Adobe ID).

Когато се опитате да промените имейл адреса, ще получите следното съобщение за грешка:

Промените в акаунта ви не можаха да бъдат записани.

Грешка: Промените в акаунта ви не можаха да бъдат записани

За да промените вашия имейл адрес за Adobe ID, продължете по един от следните начини:

Променете в имейл адрес, който не сте използвали по-рано

Препоръчителният и лесен начин да поправите тази грешка е да промените вашия имейл адрес за Adobe ID в друг имейл адрес, който не сте използвали по-рано.

За да научите как да промените имейл адреса си, вижте Промяна на имейл адрес за Adobe ID.

Ако не разполагате с друг наличен имейл адрес, можете да промените имейл адреса в използван преди това имейл адрес, както е описано в следващия раздел. 

Промяна в предишно използван имейл адрес

Използвайки обсъдения преди това пример, предполагаме, че искате да промените вашия имейл адрес за Adobe ID от my_current_email@example.com на my_previous_email@example.com.

За да направите тази промяна, първо освободете имейл адресаmy_previous_email@example.com. По този начин се гарантира, че този имейл адрес вече няма да е свързан с Adobe ID. Продължете по следния начин:

 1. Влезте в акаунта си с имейл адреса, към който искате да промените (не с текущия си имейл адрес). В този случай влезте с my_previous_email@example.com.

 2. Променете този имейл адрес, като добавите наставката +old към него. Например: my_previous_email+old@example.com.

  За да научите как да промените имейл адреса си, вижте Промяна на имейл адрес за Adobe ID.

 3. Вече сте освободили предишния си имейл адрес my_previous_email@example.com, тъй като той вече не е свързан с вашия Adobe ID.

  След това заместете my_current_email@example.com с my_previous_email@example.com, както е описано в следващите стъпки.

 4. Влезте в акаунта си с имейл адресmy_current_email@example.com.

 5. Сменете имейл адреса на my_previous_email@example.com.

Имейл адресът, свързан с вашия Adobe ID акаунт, се променя от my_current_email@example.com на my_previous_email@example.com.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност