Разменете продукт за версия на различен език или платформа

Как да размените вашия продукт за различна езикова версия или операционна система? Прочетете също политиките за размяна на Adobe.

Смяна на език или платформа на приложение на Creative Cloud

Ако имате акаунт в Creative Cloud, не е необходимо да разменяте продукта си. Можете да управлявате инсталирания език или операционната система на вашите приложения чрез настолното приложение на Creative Cloud. Едно членство в Creative Cloud ви разрешава да активирате приложения на до два компютъра. На тези два компютъра могат да бъдат инсталирани Windows, macOS или по една от двете. Инсталиращата програма автоматично открива операционната система и инсталира правилната версия на приложението. Можете да инсталирате приложения на каквито езици пожелаете и да променяте инсталирания език толкова често, колкото ви е нужно.

За промяна на езика на инсталирано приложение, просто сменете езиковата настройка в предпочитанията в настолното приложение на Creative Cloud, деинсталирайте приложението и го инсталирайте отново. За по-подробни инструкции вж. Смяна на езиковата настройка на приложенията ви на Creative Cloud.

Ако имате активиран Creative Cloud на два компютъра и искате да прехвърлите лиценза на трети компютър с различна операционна система, трябва първо да излезете от Creative Cloud на компютъра, за който дезактивирате лиценза за Creative Cloud. За подробни инструкции вижте Влезте, за да активирате Вашите приложения на Adobe.

След като сте дезактивирали Creative Cloud на стария Ви компютър, Вие можете да влезете в Creative Cloud на компютъра с новата операционна система и изтеглете и инсталирайте приложенията нормално.

Заявете замяна на език или платформа

Ако искате различен език или версия на операционна система на продукт, който не е Creative Cloud, закупен от Adobe, Вие можете да замените продукта си. Или можете да размените продукта си за различна езикова версия.

Размените на платформа или език са налични само за текущата версия за изпращане. 

Бележка:

Понеже Creative Suite 6 вече не се продава или поддържа, размените на платформа или език не са налични за този софтуер.

  1. Регистрирайте продукта, който искате да размените. Влезте със своя имейл адрес и въведете серийния номер на продукта.

  2. Щракнете тук, за да се свържете с нас, и представител от отдел „Грижа за клиентите“ ще ви помогне при замяната на езика или платформата.

Бележка:

Ако имате по-стара версия на продукт, можете да поръчате надстройка вместо размяна. Щракнете тук, за да се свържете с нас за помощ с надграждането до друга версия на продукта ви.

Политики за размяна на платформа и език

  • Размяна на платформа и език е възможна за всички продуктови конфигурации с изключение на ОЕМ пакетите.
  • Можете да смените платформата или езика си също и при надстройка. Свържете се с нас, за да разберете дали имате право на надстройка на платформа или език. Трябва да отстъпите всички лицензионни права на вашата сегашна платформа или езикова версия.
  • Не можете да разменяте предишни версии на продукт.
  • След размяна на платформи или езици вие не можете да се върнете обратно към вашата оригинална платформа или езикова версия.
  • Не са разрешени повече от общо пет (през целия живот) надстройки или замени на платформи или езици за потребител, независимо от продукта.
  • Продукти, закупени на старо или от сайт за публична продажба, като eBay, не могат да се разменят.
  • Можете да поискате размяна само от предлаган във вашия регион език в друг език, който също е предлаган във вашия регион.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?