Уеб сайт за лицензиране на Adobe | Серийни номера, поръчки и акаунти

Уеб сайт за лицензиране на Adobe (LWS) предоставя информация за акаунти за клиентите на програмите на Adobe за закупуване. Използвайте LWS, за да намирате серийни номера, да следите поръчки, да разглеждате хронологии за покупки, да проверявате права за надстройки и точки, да променяте или добавяте контакти на акаунти и информация, да обединявате акаунти и да изтегляте софтуер.

Бележка:

Необходима ви е информация за закупуване на количества софтуер на Adobe? Вижте Програми на Adobe за закупуване.

Влезте в LWS

  1. Отидете на уеб сайта за лицензиране.
  2. Влезте, като използвате своя Adobe ID (обикновено имейл адресът Ви) и Вашата парола.

Бележка:

Нуждаете ли се от помощ за създаване или използване на вашия Adobe ID? Вижте Отстраняване на проблеми с Adobe ID акаунт и влизане.

Не можете да влезете, да намерите серийни номера или да намерите поръчки, тъй като не знаете (или сте забравили) кой имейл адрес сте използвали за създаване на акаунта? Опитайте тези решения:

  • Опитайте с друг Adobe ID Ако го знаете, опитайте да влезете с Adobe ID/имейл адрес, за да направите поръчка за корпоративно лицензиране. Ако имате няколко имейл адреса, опитайте всеки от тях. След като сте влезли, можете да промените имейл адреса, свързан с акаунта ви.
  • Поискайте главният контакт в акаунта да ви добави като контакт Контактите имат достъп до всички изтегляния на продукти в организацията ви, серийни номера и хронологии на закупуване. Ако ви е необходим такъв достъп, поискайте главният контакт да ви добави като контакт. (Вижте Управление на контакти в акаунта за това как да добавяте или изтривате контакти.)
  • Нов главен контакт? Когато името или данните за главния контакт на организацията ви се променят, актуализирайте информацията. (Вижте Управление на контакти в акаунт за това как да правите актуализации.)

Бележка:

Ако сте забравили паролата си или искате да я промените, използвайте опцията Подновяване на Вашата парола, за да получите информация за това на Вашия имейл адрес.

Намиране на серийни номера

Ако сте закупили софтуера си чрез програми за закупуване от Adobe (от магазина на Adobe за бизнес потребители или от търговец на Adobe), вашият сериен номер е наличен в LWS. Серийните номера са нещо, което се нарича кодове за активиране или кодове за отключване.

Бележка:

Търсите CS5 версии на Color Finesse, After Effects или Adobe Premiere Pro за използване с CS6 Production Premium и CS5 Master Collection в 32-битови операционни системи Windows? Вижте „Намиране на серийни номера за CS5 версии на Color Finesse, After Effects и Adobe Premiere Pro“ отдолу.

Намиране на сериен номер

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Лицензи > Извличане на серийни номера.

Изберете „Лицензи“, „Извличане на серийни номера“

3. Изберете „ID на краен потребител“ или „ID за разполагане-към“ за компанията ви.

Изберете „ID на краен потребител“ или „ID за разполагане-към“

4. Изберете име на продукт, версия на продукта и платформа.

Изберете име на продукт, версия на продукта и платформа

5. Щракнете върху Търсене.

Щракнете върху „Търсене“

6. (По избор) Щракнете върху Експортиране в CSV формат, за да запишете списъка като електронна таблица.

Щракнете върху „Експортиране в CSV формат“

Adobe Premiere Pro CS6 и After Effects CS5 за Windows изискват 64-битова операционна система. Можете да използвате CS5 продукти, ако имате 32-битова операционна система Windows. (Вижте Инсталиране на After Effects CS6, Premiere Pro CS6.)

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Лицензи > Получаване на сертификати за лицензи.

Изберете „Лицензи“, „Получаване на сертификати за лицензи“

3. Изберете елемент от списъка „ID на краен потребител“/„ID за разполагане-към“ и щракнете върху Търсене. Например изберете „ID за разполагане-към“, което включва името на компанията ви и местоположението й.

4. Намерете своите серийни номера в реда „Описание на ИЕ“, съгласно долната таблица.

Трябва ви сериен номер за
Потърсете описание на ИЕ
After Effects CS4
Production Premium 4.0 AOO License ALL
Adobe Premiere Pro CS4 Production Premium 4.0 AOO License ALL
Color Finesse CS4
After Effects 9.0 AOO License ALL

Серийните номера на програмите на Adobe за закупуване не работят с версии, закупени на дребно, или пробни версии на софтуер на Adobe.

Когато купувате софтуер чрез програмите на Adobe за закупуване, вие изтегляте софтуера от LWS. Не се изисква активиране или регистриране. (Вижте Изтегляне на софтуер и преглед на лицензионни сертификати.)

Бележка:

Не сте сигурни кой имейл адрес е използван за създаване на акаунта или сте изпратили грешен имейл адрес с поръчката си? Вижте Не знаете или сте забравили имейл адреса, използван за създаване на акаунта?

Управление на поръчки

Потвърждения на поръчка

Когато купувате софтуер чрез програмите на Adobe за закупуване, Adobe изпраща имейл за потвърждение на лицето, записано в поръчката за закупуване. Ако използвате за пръв път корпоративно лицензиране, Adobe изпраща и поздравително съобщение с информация за влизане. След това имате достъп до серийните ви номера и можете да изтеглите софтуера си от LWS.

Бележка:

Не можете да конфигурирате LWS, за да изпраща имейл с потвърждение на други контакти. Все пак, след като дадена поръчка е обработена, всички контакти могат да видят информацията за поръчката в LWS.

CLP потвърждения

Adobe изпраща CLP имейли до CLP администратора. Ако контактът, посочен в поръчката за закупуване, вече не работи в компанията, Adobe изпраща тези имейли до главния (по подразбиране) контакт. (Вижте Управление на контакти за акаунт за това как да промените главния контакт.)

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Отчети > Преглед на хронология на покупка.

Изберете „Отчети“, „Преглед на хронология на покупка“

3. Напишете номера на поръчката на Adobe или номера на поръчката си в съответното поле.

Щракнете върху „Търсене“

4. Щракнете върху Търсене. Появява се списъкът на софтуера в тази поръчка, включително ID на краен потребители и ID за разполагане-към и серийните номера.

5. (По избор) Експортирайте поръчките в електронна таблица, като изберете Експортиране в CSV формат.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Отчети > Преглед на хронология на покупка.

Изберете „Отчети“, „Преглед на хронология на покупка“

3. Задайте датите за начало и край на периода, в който е направена поръчката в полетата „Диапазон на дати“.

Щракнете върху „Търсене“

4. Щракнете върху Търсене. Появява се списъкът на софтуера,закупен по това време, включително ID на краен потребители и ID за разполагане-към и серийните номера.

Прегледайте поръчките онлайн или щракнете върху Експортиране в CSV формат, за да ги експортирате в електронна таблица.

Вие контакт ли сте за акаунта?

Можете да видите само поръчките, направени в акаунти, за които вие сте контакт:

  • Ако името ви е било на поръчката, вие автоматично ставате контакт в акаунта „ID за разполагане-към“.  
  • Ако сте контакт в поръчката, вижте „Намиране на поръчка“ по-горе в тази статия.

Ако ви е необходим достъп до софтуера, ваш колега може да ви добави към акаунта. (Вижте Управление на контакти в акаунт, за да научите как да добавяте контакт към акаунт.)

Бележка:

Не сте сигурни кой имейл адрес е използван за създаване на акаунта или сте изпратили грешен имейл адрес с поръчката си? Вижте Не знаете или сте забравили имейл адреса, използван за създаване на акаунта?

Управление на контактите за акаунт

Сайтът за програми на Adobe за закупуване/лицензиране са структурирани по организации и индивидуални контакти. Тази структура позволява записът на една организация да включва няколко контакта. „ID на краен потребител“ и „ID за разполагане-към“ са акаунти на организации.

Как са структурирани акаунтите

ID на краен потребител ID на краен потребител (EUID) действа като акаунт под чадъра на организацията. Той започва с „1“ или „2“. EUID може да съдържа няколко „ID за разполагане-към“.

ID за разполагане-към „ID за разполагане-към“ е свързан с физическо местоположение, отдел или личност. Той започва с „5“ или „8“. „ID за разполагане-към“ е свързан само с един EUID.

Контактите могат да изпълняват задачи според нивото им на достъп:
Всички контакти могат: Да разглеждат подробности и да редактират краен потребител, разполагане-към на акаунти и адреси на търговци и езици.
  Да добавят контакт за краен потребител или разполагане-към към запис на организацията.
  Да премахват контакт за краен потребител, стига контактът да не е главен контакт/програмен администратор на кумулативна програма за лицензиране (CLP).
  Да премахват контакт за разполагане-към от запис на организацията, стига контактът да не е главен контакт.
Главният контакт (по подразбиране) може: Да разглежда подробности и да прави същите промени, както другите контакти.
  Да редактира опцията „Дублиране на носители“ за организацията и опцията „Самостоятелно записан партньор“ за CLP.
Само Adobe може: Да редактира „Директен краен потребител“, „Директно разполагане към“ и „Продаден на партньори“ за акаунта.

Бележка:

За споразумения по CLP термините „главен контакт“ и „програмен администратор“ са взаимозаменяеми. Споразумения по транзакционни програми за лицензиране (TLP) и програми за лицензиране с формуляри (FLP).

Важно: Контактите имат достъп до цялата информация на организацията ви, включително изтеглени продукти, серийни номера и хронологии на покупки.

Adobe не препоръчва да добавяте търговеца си към своите акаунти. Търговците получават отделни известия за вашите поръчки. От съображения за сигурност Adobe може да добавя нови контакти към акаунта ви само с писмено одобрение от настоящия контакт за акаунта.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Акаунти > Управление на акаунтите.

Изберете „Акаунти“, „Управление на акаунтите“

3. Щракнете върху Добавяне на контакт.

Щракнете върху „Добавяне на контакт“

4. Напишете първото име, фамилното име и имейл адреса на новия контакт.

5. Изберете акаунта или акаунтите, към които искате да добавите контакта.

6. Щракнете върху Запиши.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Акаунти > Управление на акаунтите.

Изберете „Акаунти“, „Управление на акаунтите“

3. Щракнете върху ID на акаунта за акаунта, от който искате да изтриете контакта.

4. Щракнете върху раздела Контакти.

Щракнете върху раздела „Контакти“

5. Изберете контакта, който искате да изтриете и щракнете върху иконата с кошчето от дясната страна на екрана.

Щракнете върху иконата с кошчето, за да изтриете избрания контакт

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Акаунти > Управление на акаунтите.

Изберете „Акаунти“, „Управление на акаунтите“

3. Щракнете върху ID на акаунта за акаунта, в който искате да промените главния контакт (по подразбиране).

4. Щракнете върху раздела Контакти.

Щракнете върху раздела „Контакти“

5. Направете едно от следните:

  • Ако сте партньор „Разполагане-към“ или търговец и искате да промените главния контакт (по подразбиране), намерете името на контакта, който да посочите като главен. След това натиснете радио бутона отдясно на реда.
  • Ако сте главен контакт/програмен администратор по CLP за организацията ви, можете да определите някой друг като главен контакт. (Вижте демонстрация на този процес за допълнителна информация.)

Бележка:

За определяне на съществуващ контакт като главен контакт, настоящият главен контакт трябва да се свърже с отдела „Грижа за клиентите“ на Adobe.

Ако главният контакт (по подразбиране) не може да направи промяната или вече не работи в организацията, свържете се с ръководителя на акаунта ви в Adobe или с търговеца, за да установите нов главен контакт. Новият главен контакт трябва да принадлежи към същата организация. Ръководителят на акаунта или търговеца трябва да знаят длъжността на лицето и имейл адреса му в организацията.

Управление на информацията и настройките на акаунт

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Акаунти > Управление на акаунтите.

3. Щракнете върху името на организацията ви, за да видите и редактирате подробности за акаунта си.

Изберете „Акаунти“, „Управление на акаунтите“

Бележка:

Не можете сами да обединявате или изтривате акаунт на уеб сайта за лицензиране на Adobe (LWS). Свържете се с Adobe, за да изпратите искането си. Бъдете готови с вашия Adobe ID или идентификатори, ако имате няколко акаунта.

4. Щракнете върху Запиши.

Можете да променяте настройките на акаунта си, като име, имейл адрес, парола или контакт и предпочитания за език. 

Бележка:

Промяната на имейл адреса ви в настройките на акаунта променя вашия Adobe ID.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Акаунти > Промяна на настройките ви.

Изберете „Акаунти“, „Промяна на настройките ви“

3. Направете желаните промени и след това щракнете върху Запиши.

Бележка:

Ако промените предпочитанието си за комуникация на входящата кутия на LWS, някои имейл съобщения от сайта за лицензиране на Adobe, като потвърждения на поръчки, пак ще се изпращат на имейл адреса ви.

Поръчките, направени с търговец, се изпращат по електронен път на Adobe. По принцип, ако информацията в поръчката не съответства на тази в акаунти, които вече са в системата на Adobe, Adobe създава акаунт.

Поръчки по CLP

Покупките, направени по споразумение по CLP, винаги имат правилния ID на краен потребител. Системата се опитва да сравни този ID със съществуващ ID за разполагане-към. Ако името на организацията и адреса в двата ID не съвпадат, се създава нов ID. Някои търговци могат да посочат ID за разполагане-към, което е най-добрият начин да се уверите, че се използва отново съществуващия ID за разполагане-към.

Поръчки по TLP

Поръчките по TLP използват механизъм за сравнение, подобен на поръчките по CLP. Ако обаче, ако ID на краен потребител (EUID) също не съвпада, системата създава акаунт.

Поръчки по FLP

Поръчки по FLP се предават ръчно на Adobe. Системата предлага съществуващи идентификатори, ако има близко съвпадение, но все още изисква информацията да е съвместима.

Могат да се комбинират няколко ID на краен потребител (EUID) или ID за разполагане-към (DTID). Но подробностите за акаунта, като физически адреси, трябва да съвпадат. Исканията за сливане на такива акаунти трябва да се правят от главния контакт (по подразбиране).

Изтегляне на софтуер и преглед на лицензионни сертификати

Лицензионното споразумение с краен потребител (ЛСКП) обяснява как можете да използвате софтуер на Adobe, закупен чрез програми на Adobe за закупуване. Например, ако сте основният потребител на продукт на Adobe с корпоративен лиценз, инсталиран на компютър в работата ви, можете да инсталирате и използвате софтуера на втори компютър в дома ви.ЛСКП важи както за продуктовата версия за единичен потребител, така и за корпоративно лицензираната версия.

Как да добиете софтуера с корпоративен лиценз зависи от вида на корпоративния ви лиценз:

Клиенти на TLP 5.0: Вие имате достъп за изтегляне на софтуера за този лиценз безплатно, стига софтуерът да е наличен като файл за изтегляне.

Клиенти на CLP: Вие имате достъп за изтегляне на всички лицензи, които вашият ID за разполагане-към е закупил, стига софтуерът да е наличен като файл за изтегляне.

Клиенти на FLP: Трябва да закупите всякакви носители, каквито са ви необходими.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Лицензи > Файлове за изтегляне.

Изберете „Лицензи“, „Файлове за изтегляне“

3. Изберете акаунт „краен потребител“ или „ID за разполагане-към“, който съдържа софтуера от списъка „Краен потребител/ID за разполагане-към“.

Бележка:

Не знаете кой акаунт е свързан със софтуера? Вижте „Намиране на поръчка“ по-горе в тази статия.

Изберете „ID на краен потребител“ или „ID за разполагане-към“

4. За да филтрирате списъка от продукти, изберете елементи от списъците „Име на продукт“, „Версия“, „Платформа“ или „Език“. Уверете се, че използвате името на продукта така, както е в поръчката.

Страница с файлове за изтегляне

5. Следвайте инструкциите на страницата за изтегляне. 

Намерете инструментите и ресурсите, които са ви необходими, за да разполагате софтуер на Adobe в предприятието ви:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Разполагане на Creative Suite Enterprise

Adobe Acrobat ИТ ресурси за Adobe Document Cloud

Всички поръчки по TLP и FLP, както и всякакви поръчки по CLP, направени след 14 октомври 2009 г., включват сертификат за лиценз, който включва информация за поръчката. Тази информация включва името на крайния потребител, ID за разполагане-към, номер на поръчката за покупка, номер на поръчката и сериен номер.

Сертификатът за лиценз е PDF документ. Можете да го видите в LWS, да го запишете на компютъра си, да го изпратите по имейла или да отпечатате копия за архива си. Със сертификат за лиценз не е необходимо да активирате или да регистрирате софтуера.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Лицензи > Получаване на сертификати за лицензи.

Изберете „Лицензи“, „Получаване на сертификати за лицензи“

3. Изберете критерии за избор и щракнете върху Търсене.

4. Щракнете върху идентификатор на сертификат, за да отворите PDF със сертификат за лиценз.

В LWS можете да видите подробности за споразумението по CLP, включващи статус на споразумението, постигнати точки, информация за контакт с краен потребител и подробности за план за надстройка.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Отчети > Преглед на подробности за членство в CLP.

3. Щракнете върху номера на споразумението. LWS показва подробна информация за споразумението по CLP.

1. Влезте в LWS със своя Adobe ID и паролата си.

2. Изберете Лицензи > Проследяване на носители и документация.

Изберете „Лицензи“, „Проследяване на носители и документация“

3. Въведете критерии за търсене. Уверете се, че диапазонът на датите включва датата на покупка.

4. Щракнете върху Търсене.