Научете как да използвате кода за осребряване, за да активирате Вашето приложение.

Ако сте закупили своя продукт на Adobe от магазин или търговец или сте го получили като подаръчен ваучер, е необходимо да предявите код за осребряване, за да започнете да използвате продукта.

Къде можете да откриете Вашия код за осребряване?

Вашият 24-цифрен код за осребряване може да бъде намерен под сребристия етикет за изтриване върху продуктова карта, вложка в опакован продукт или като част от имейл, ако не сте закупили физически продукт. В зависимост от начина на закупуване на продукта е възможно да Ви е необходим и сериен номер за активиране.

Какво имате?   Къде е вашият код или сериен номер?
Предплатена карта Намерете кода си за осребряване под етикета за изтриване на гърба на картата.
Кутия на продукта

Сериен номер

Намерете вашия сериен номер на обложката на диска или на кутията на продукта. Серийният номер представлява 24-знаков цифров код.

Забележка: За продуктите на Elements, серийният номер се намира на обложката на DVD диска за Windows.

Код за предявяване

Намерете кода за предявяване върху приложената в кутията карта. Кодът за осребряване представлява комбинация от букви и цифри с 24 на брой символа.

Имейл от търговец Намерете своя код за осребряване или сериен номер в имейла.

Как можете да осребрите кода си?

 1. Влезте или създайте Adobe ID. 

 2. Следвайте инструкциите на екрана.

Бележка:

За да пропуснете въвеждането на данните за кредитна карта, щракнете върху Напомни ми по-късно. Въвеждането на данни за кредитната карта помага за осигуряването на непрекъснат абонамент за Вас.

Имам активен абонамент. Как да използвам код за активиране?

Ако вече имате активен абонамент, свързан с Adobe ID, все още можете да използвате кода за осребряване.

В зависимост от това дали сте осребрили със същия или с различен Adobe ID, вашият код за активиране е настроен по различни начини.

Изберете тази опция от посочените по-долу, която се отнася за вас:

Ако вече имате същия план или продукт и използвате код за активиране със същия Adobe ID:  

 • Ако вашият план за плащане е Годишен план, който се плаща месечно, Adobe спира да таксува вашата кредитна карта след като заявите кода. След като изтече срокът на абонамента, получен чрез кода за активиране, Adobe възобновява таксуването от вашата кредитна карта.
 • Ако вашият план за плащане е Годишен план, предплатен, срокът на кода за активиране се добавя след края на платения абонаментен срок.

Ако сте осребрили различен план със същия Adobe ID:

 • Вашият абонамент ще тече паралелно с вашия съществуващ платен абонамент. Например, помислете за сценарии, в който вие имате съществуващ абонамент за плана Creative Cloud Photography с 20 GB място за съхранение. Но имате код за активиране за плана Creative Cloud All Apps. В този случай, ако активирате кода за активиране, то вашият абонамент за Creative Cloud All Apps ще тече в същото време с вече съществуващия план Creative Cloud Photography.

Ако активирате код за активиране с различен Adobe ID за същия или друг план или продукт, вашият абонамент ще тече паралелно с вече съществуващия ви платен абонамент.

Можете да закупите вашия абонамент от всеки търговец, който предлага продукти на Adobe чрез кодове за активиране. В този случай вашето активиране се извършва по същия начин като абонамента, закупен от уеб сайта на Adobe, освен ако вашият план за плащане е Годишен план, който се плаща месечно. Този план не се продава от търговци.

В някои държави клиентите на Adobe са обслужвани от Digital River, упълномощен търговец на Adobe продукти. Ето списък на държавите, които са обслужвани от Digital River.

Ако сте осребрили вашия настоящ абонамент от уеб сайта на Adobe, когато се опитате да активирате вашия код, се показва съобщение за грешка „НЕВАЛИДЕН КОД“. Направете едно от следните неща:

 • Свържете се с отдел „Грижа за клиентите“ на Adobe, за да прекратите съществуващия платен абонамент преди датата на автоматичното подновяване. Двадесет и четири (24) часа след прекратяването активирайте кода за осребряване със същия Adobe ID.
 • Активиране на кода за активиране с различен Adobe ID. В този случай вашият съществуващ платен абонамент продължава автоматично да се подновява и тече паралелно с новия абонамент под различно Adobe ID.

Ако сте закупили вашият съществуващ абонамент от търговец (а не от уеб сайта на Adobe), и сте получили код за активиране в държава, където също така е възможно да закупувате директно от уеб сайта на Adobe:

 • Вашият абонамент бива удължен, ако имате същия продукт и активирате със същия Adobe ID.

Бележка:

Не можете да закупите абонаментен годишен план, плащан месечно, от търговец. Този план не се продава от търговци.

Ако имате абонаментен предплатен годишен план, срокът на кода за осребряване се добавя към края на платения абонаментен срок.

 • Ако активирате код за активиране със същия Adobe ID за друг продукт, вашият абонамент ще тече паралелно с вашия съществуващ платен абонамент.
 • Ако активирате код за активиране с различен Adobe ID за същия или друг продукт, вашият абонамент ще тече паралелно с вашия съществуващ платен абонамент.

Често задавани въпроси

Търсите бързи отговори? Ето някои често срещани въпроси и решения.

Опитайте тези решения:

 • Уверете се, че кодът, който въвеждате, е код за осребряване (комбинация от букви и цифри с 24 символа).
 • Уверете се, че сте написали кода правилно. Кодовете за предявяване съдържат букви и цифри. Лесно е да се объркат някои цифри и букви, като нула и едно с буквите „O“ и „I“.
 • Уверете се, че въвеждате кода в правилния сайт за предявяване. Уверете се, че сте въвели кода в сайта за осребряване, отбелязан на Вашата листовка в кутията, ваучер или имейл. Отидете на Осребряване на код за осребряване за продукти за продажба на дребно с абонамент или Осребряване на покупката за продукти за продажба на дребно без абонамент.
 • Опитайте да осребрите кода от друг браузър.
 • Вижте информацията за вашия акаунт. Може в акаунта си в Adobe да имате налични и регистрирани абонамент или продукт. За повече информация относно вашия Adobe ID акаунт вижте Управление на вашия Adobe ID акаунт.