Научете как да използвате код за осребряване, за да активирате членство в Adobe Creative Cloud или абонамент за Acrobat DC и още много други неща.

Ако сте закупили своя продукт на Adobe от търговец или дистрибутор на Adobe (или сте го получили като подаръчен ваучер), може да сте получили код за осребряване или продуктов код. Активирайте този код, преди да започнете да използвате продукта.

Ако не сте сигурни за типа на кода, който имате, вижте Типове кодове.

Активирайте вашия код

В зависимост от плана или продукта, за който искате да активирате код, изберете една от следните опции:

Издание за продажба на дребно с абонамент (например всички приложения на Creative Cloud)

Изисква се код за предявяване

 1. Влезте или създайте Adobe ID.

 2. Въведете кода за предявяване и изберете Активиране на членството.

  Предявяване на вашия код
  Предявяване на вашия код
 3. Приемете Общите условия.

 4. Въведете данните за вашата кредитна карта в страницата за кредитни карти и щракнете върху „Запиши“. За да пропуснете въвеждането на данните за кредитна карта, щракнете върху Напомни ми по-късно. Въвеждането на данни за кредитната карта гарантира, че няма да има прекъсвания във вашия абонамент.

   

 5. Изтеглете и инсталирайте софтуера.

Бележка:

Ако вече имате абонамент, вижте Аз имам активен абонамент. Как да използвам код за активиране?

Абонамент – Издание за учащи и преподаватели (например издание на Creative Cloud за учащи и преподаватели)

Изисква се код за предявяване

 1. Влезте или създайте Adobe ID.

 2. Удостоверете вашия академичен статут, като попълните формуляра.

  Предявяване на вашия код
  Предявяване на вашия код
 3. Въведете своя код за предявяване.

 4. Приемете Общите условия.

 5. Въведете данните за вашата кредитна карта в страницата за кредитни карти и щракнете върху "Запиши". За да пропуснете въвеждането на данни за кредитна карта, щракнете върху Напомни ми по-късно. Въвеждането на данните за кредитната карта осигурява това да няма прекъсвания във вашия абонамент.

 6. Изтеглете и инсталирайте софтуера.

Бележка:

Ако вече имате абонамент, вижте Аз имам активен абонамент. Как да използвам код за активиране?

Търговски продукт без абонамент (например Photoshop Elements, Premiere Elements и Adobe Captivate)

Изисква се код за предявяване

Изпълнете следните стъпки, за да извлечете серийния номер, който е необходим за инсталиране на софтуера:

 1. Влезте или създайте Adobe ID.

 2. Въведете кода за предявяване и щракнете върху Предявяване.

 3. Запишете си показания сериен номер.

 4. Въведете серийния номер, когато получите подкана по време на инсталацията.

 5. Запазете кода за активиране за бъдещ достъп до вашия сериен номер, в случай че трябва да инсталирате софтуера отново.

Бележка:

Кодът за предявяване и серийният номер не са взаимозаменяеми. Уверете се, че въвеждате серийния номер по време на инсталирането. 

Продукт за сферата на образованието без абонамент (например Acrobat Professional 2017)

Изисква се продуктов код

Преди да можете да продължите с инсталирането на софтуера, трябва да удостоверите, че имате право да използвате издание за учащи и преподаватели с вечен лиценз.

Ако сте в Северна Америка, отидете на проверка на допустимостта, въведете продуктовия код и попълнете формуляра за удостоверяване на учащ/преподавател.  Серийният номер ще ви бъде изпратен в рамките на 1-2 работни дни.  

Ако не сте в Северна Америка, попълнете формуляра за удостоверяване на учащ/преподавател, който се намира на Портала за клиентска поддръжка на Adobe. Серийният номер ще ви бъде изпратен в рамките на 2-4 работни дни.

Можете да изтеглите и инсталирате вашия софтуер на издание за учащи и преподаватели в пробен режим, докато чакате серийния номер от Adobe.

Можете да използвате софтуера за ограничен период от време в пробен режим. След като пробният период завърши, изданието за учащи се и преподаватели изисква сериен номер за по-нататъшно използване.  

Имам активен абонамент. Как да използвам код за активиране?

Ако вече имате активен абонамент, свързан с Adobe ID, все още можете да използвате кода за осребряване.

В зависимост от това дали сте осребрили със същия или с различен Adobe ID, вашият код за активиране е настроен по различни начини.

Изберете тази опция от посочените по-долу, която се отнася за вас:

Ако сте осребрили със същия Adobe ID

Ако вече имате същия план или продукт и използвате код за активиране със същия Adobe ID:  

 • Ако вашият план за плащане е Годишен план, който се плаща месечно, Adobe спира да таксува вашата кредитна карта след като заявите кода. След като изтече срокът на абонамента, получен чрез кода за активиране, Adobe възобновява таксуването от вашата кредитна карта.
 • Ако вашият план за плащане е Годишен план, предплатен, срокът на кода за активиране се добавя след края на платения абонаментен срок.

Ако сте осребрили различен план със същия Adobe ID:

 • Вашият абонамент ще тече паралелно с вашия съществуващ платен абонамент. Например, помислете за сценарии, в който вие имате съществуващ абонамент за плана Creative Cloud Photography с 20 GB място за съхранение. Но имате код за активиране за плана Creative Cloud All Apps. В този случай, ако активирате кода за активиране, то вашият абонамент за Creative Cloud All Apps ще тече в същото време с вече съществуващия план Creative Cloud Photography.

Ако осребрите с различен Adobe ID

Ако активирате код за активиране с различен Adobe ID за същия или друг план или продукт, вашият абонамент ще тече паралелно с вече съществуващия ви платен абонамент.

Ако сте закупили вашия абонамент от търговец

Можете да закупите вашия абонамент от всеки търговец, който предлага продукти на Adobe чрез кодове за активиране. В този случай вашето активиране се извършва по същия начин като абонамента, закупен от уеб сайта на Adobe, освен ако вашият план за плащане е Годишен план, който се плаща месечно. Този план не се продава от търговци.

Ако се намирате в държава, обслужвана от Digital River

В някои държави клиентите на Adobe са обслужвани от Digital River, упълномощен търговец на Adobe продукти. Ето списък на държавите, които са обслужвани от Digital River.

Ако сте осребрили вашия настоящ абонамент от уеб сайта на Adobe, когато се опитате да активирате вашия код, се показва съобщение за грешка „НЕВАЛИДЕН КОД“. Направете едно от следните неща:

 • Свържете се с отдел „Грижа за клиентите“ на Adobe, за да прекратите съществуващия платен абонамент преди датата на автоматичното подновяване. Двадесет и четири (24) часа след прекратяването активирайте кода за осребряване със същия Adobe ID.
 • Активиране на кода за активиране с различен Adobe ID. В този случай вашият съществуващ платен абонамент продължава автоматично да се подновява и тече паралелно с новия абонамент под различно Adobe ID.

Ако сте закупили вашият съществуващ абонамент от търговец (а не от уеб сайта на Adobe), и сте получили код за активиране в държава, където също така е възможно да закупувате директно от уеб сайта на Adobe:

 • Вашият абонамент бива удължен, ако имате същия продукт и активирате със същия Adobe ID.

Бележка:

Не можете да закупите абонаментен годишен план, плащан месечно, от търговец. Този план не се продава от търговци.

Ако имате абонаментен предплатен годишен план, срокът на кода за осребряване се добавя към края на платения абонаментен срок.

 • Ако активирате код за активиране със същия Adobe ID за друг продукт, вашият абонамент ще тече паралелно с вашия съществуващ платен абонамент.
 • Ако активирате код за активиране с различен Adobe ID за същия или друг продукт, вашият абонамент ще тече паралелно с вашия съществуващ платен абонамент.

Не можете да намерите своя код за обратно изкупуване? Използвайте информацията по-долу, за да намерите кода. След това следвайте стъпките в Използване на вашия код за осребряване, за да осребрите кода си и да започнете да използвате продукта си.

Нуждаете се от помощ за намирането своя код за осребряване?

Вашият 24-цифрен код за осребряване може да бъде намерен под сребристия етикет за изстъргване върху продуктова карта, вложка в опакован продукт или да бъде включен в имейл, ако не сте купили физически продукт.

Кодът за осребряване се намира под фолиото за изстъргване на гърба на ваучера.
Кодът за осребряване се намира под фолиото за изстъргване на гърба на ваучера.
Намиране на кода за осребряване в имейла
Намиране на кода за осребряване в имейла

Често задавани въпроси

Търсите бързи отговори? Ето някои често срещани въпроси и решения.

Кодът ми за предявяване е невалиден. Какво става?

Опитайте тези решения:

 • Уверете се, че сте написали кода правилно. Кодовете за предявяване съдържат букви и цифри. Лесно е да се объркат някои цифри и букви, като нула и едно с буквите „O“ и „I“.
 • Уверете се, че въвеждате кода в правилния сайт за предявяване. Може да сте въвели код за предявяване на продукт с вечен лиценз вместо за продукт с абонамент или обратно – код за предявяване на продукт с абонамент вместо за продукт с вечен лиценз. Уверете се, че сте въвели кода в сайта за предявяване, отбелязан на вашата листовка, карта или имейл. Отидете на Предявяване на код за предявяване за продукти за продажба на дребно с абонамент или Предявяване на покупката за продукти за продажба на дребно с вечен лиценз.
 • Опитайте да предявите кода от друг браузър.
 • Уверете се, че въвежданият от вас код е код за предявяване, а не някакъв друг тип код. Други кодове, като например цифров UPC код на вашата листовка, карта или имейл, не са кодове за предявяване. За да се уверите, че наистина ви трябва код за предявяване, вижте Типове кодове.
 • Вижте информацията за вашия акаунт. Може в акаунта си в Adobe да имате налични и регистрирани абонамент или продукт. За повече информация относно вашия Adobe ID акаунт вижте Управление на вашия Adobe ID акаунт.

Помощ! Аз получавам следната грешка: „Съжаляваме! Тази карта е купена в държава, която не съответства на вашия Adobe ID. Може да опитате да влезете с различен Adobe ID или да се свържете с нас, за да получите помощ.“

Продължавам да получавам подкани за сериен номер, докато се опитвам да стартирам приложение или да вляза в моя акаунт в Creative Cloud. Мислех, че не ми е необходим сериен номер за Creative Cloud.

Вие сте прави – не ви е необходим сериен номер. Може обаче да се наложи да активирате членството си за Creative Cloud.

За решения на този проблем вижте Отстраняване на проблеми, когато приложенията на Creative Cloud искат сериен номер.

Типове кодове

Код Описание Пример
Код за предявяване Кодът за предявяване представлява 24-знаков буквено-цифров код J72D-I83E-N87F-213E-B980-K915
Продуктов код Продуктовият код може да бъде 19-цифорв; 21- или 22-знаков буквено-цифров код.
 • 19-цифров номер:  000-6219-8721-6757-3308
 • Пример за 21-знаков буквено-цифров код:  PREP2-8725-0927-7937-6725
 • Пример за 22-знаков буквено-цифров код:  APROM2-5305-3616-9318-0982
Сериен номер Серийният номер съдържа само 24 цифри. 8721-0892-0867-4459-9223-2874

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност