Pokud je dokument PDF podepsán pomocí digitálního ID nebo certifikátu, nelze v něm provádět změny. Digitální ID a certifikáty používané k podepisování dokumentů PDF slouží ke komerčním a právním účelům a v mnoha zemích je jejich použití upraveno příslušnými zákony.

 

Mohu upravit dokument PDF podepsaný mnou?

Pokud jste dokument podepsali pouze vy, můžete svůj podpis odebrat. Potom budete moci s dokumentem pracovat nebo upravit zdrojový dokument.

Chcete-li svůj podpis odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom vyberte příkaz Vymazat podpis.

Příkaz Vymazat podpis

Pokud dostanete podepsaný dokument PDF, můžete podepisující osobu požádat o odebrání podpisu a nasdílení příslušného dokumentu nebo o zaslání jeho nepodepsané kopie.

Co když je dokument PDF po podepsání uzamčen?

V některých případech se vy nebo podepisující osoba můžete rozhodnout podepsaný dokument uzamknout. V takovém případě bude dokument určen pouze ke čtení a nebude v něm možné provádět žádné další změny. Nepůjde do něj ani přidat podpis. Možnost Zamknout dokument po podepsání je užitečná v případě, že dokument podepisujete pouze vy nebo jste poslední, kdo dokument podepisuje. 

Možnost Zamknout dokument po podepsání

Lze nějak získat nepodepsaný dokument PDF a podepsat jej znovu?

Pokud jste dokument podepsali pouze vy, můžete svůj podpis odebrat. Potom budete moci s dokumentem pracovat. Jestliže dokument podepsaly jiné osoby, můžete je požádat, aby s vámi nasdílely nepodepsanou kopii zdrojového dokumentu.

V jakých případech je dokument PDF uzamčen?

Pokud dokument PDF podepíšete pomocí digitálního ID, budou jej moci ostatní pouze číst. Jestliže dostanete dokument PDF, který je digitálně podepsán jinými osobami, můžete jej podepsat, ale nemůžete jej upravit.

V případě, že se podepisující osoba rozhodne dokument PDF po podepsání uzamknout, bude pak určen pouze ke čtení, a to i pro příslušnou podepisující osobu.

Jaké mám před podepsáním dokumentu PDF možnosti?

Než dokument PDF podepíšete, můžete uložit jeho kopii. K uložení dokumentu ve formátu PDF budete vyzváni také při jeho podepisování. Původní nepodepsaný dokument PDF můžete uložit pod jiným názvem.

Pokud budou dokument PDF podepisovat i jiné osoby, nevybírejte v dialogovém okně Podepsat jako nebo v dialogovém okně Podepsat dokument možnost Zamknout dokument po podepsání.

Co se stane, pokud je dokument PDF, který musí podepsat více osob, po prvním podpisu uzamčen?

Jedinou možností je vytvořit dokument PDF znovu nebo o něj požádat jeho vlastníka. Obecně platí, že pokud první podepisující osoba nevybere při podepisování dokumentu PDF možnost Zamknout dokument po podepsání, je tento dokument uzamčen pro úpravy, ale nikoli pro podepisování. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online