Příručka uživatele Zrušit

Podpisy založené na certifikátech

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, přejděte do nápovědy podle svého prostředí.

Podpis založený na certifikátu, podobně jako běžný rukopisný podpis, identifikuje osobu, která dokument podepisuje. Na rozdíl od rukopisného podpisu lze podpis založený na certifikátu jen obtížně zfalšovat, protože obsahuje zašifrované informace, které jsou pro podepisující osobu jedinečné. Lze jej snadno ověřit a informuje příjemce, jestli byl dokument pozměněn poté, co jej podepisující podepsal.

Chcete-li dokument podepsat podpisem založeným na certifikátu, musíte získat digitální identifikátor nebo vytvořit digitální identifikátor s vlastním podpisem v programu Acrobat nebo Adobe Reader. Digitální identifikátor obsahuje soukromý klíč, certifikát s veřejným klíčem a dalšími náležitostmi. Soukromý klíč se používá k vytváření podpisu založeného na certifikátu. Certifikát je oprávnění, které je automaticky aplikováno na podepsaný dokument. Podpis se ověřuje, když příjemci otevřou dokument.

Když aplikujete podpis založený na certifikátu, použije aplikace Acrobat hašovací algoritmus ke generování shrnutí zprávy, které zašifruje pomocí vašeho soukromého klíče. Aplikace Acrobat vloží do PDF zašifrované shrnutí zprávy, údaje o vašem certifikátu, obrázek podpisu a verzi dokumentu platnou v době, kdy byl podepsán.

Podpis založený na certifikátu ve formuláři PDF
Podpis založený na certifikátu ve formuláři PDF

Postup přidání podpisu založeného na certifikátu do PDF

 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat a zvolte možnost Všechny nástroje > Více > Použít certifikát v globálním panelu.

  Případně na domovské stránce aplikace Acrobat vyberte možnost Zobrazit všechny nástroje. V části Ochrana vyberte možnost Použít certifikát a poté vyberte soubor, který chcete certifikovat.

 2. V levém panelu se otevře nástroj Použít certifikát.

  • Vyberte možnost Certifikovat (viditelné podpisy), chcete-li certifikovat viditelným digitálním podpisem, a poté vyberte tlačítko Vytvořit nový obdélník pro podpis v zobrazeném dialogovém okně.
  • Vyberte možnost Certifikovat (neviditelné podpisy), chcete-li certifikovat dokument bez viditelného podpisu.
  Certifikování (viditelné podpisy) dokumentu PDF

 3. Vyberte tlačítko OK v dialogovém okně Uložit jako certifikovaný dokument.

 4. Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost Certifikovat (viditelné podpisy), přetáhněte myší a nakreslete obdélníkovou oblast, kde se má váš podpis objevit.

 5. V dialogovém okně Podepsat digitálním ID zvolte digitální identifikátor, který chcete použít pro certifikaci dokumentu, a vyberte možnost Pokračovat, nebo vyberte možnost Konfigurace nového digitálního ID a vytvořte nový identifikátor.

  Výběr digitálního identifikátoru

 6. Vyberte možnost Zkontrolovat, chcete-li zkontrolovat obsah dokumentu před podepsáním, poté vyberte možnost Podepsat. Po zobrazení výzvy soubor PDF uložte. Dokument je nyní certifikovaný.

Certifikování a podepisování dokumentů

Na panelu Použít certifikát můžete použít dva typy podpisů založených na certifikátech. Můžete Certifikovat potvrzení obsahu dokumentu nebo schválit dokument pomocí možnosti Digitálně podepsat.

Digitálně podepsat

Když použijete možnost Digitálně podepsat pomocí certifikátu, je tento podpis považován za schvalovací podpis.

Certifikovat (viditelné nebo neviditelné podpisy)

Možnosti Certifikovat nabízejí vyšší úroveň kontroly nad dokumentem než možnost Digitálně podepsat. Dokumenty vyžadující certifikaci musíte certifikovat ještě před tím, než je ostatní podepíší. Pokud byl dokument již podepsán, budou možnosti Certifikovat neaktivní. Při certifikování dokumentu můžete řídit typy změn, které mohou ostatní provádět. Můžete certifikovat s nebo bez zobrazení podpisu.

Podpisy vytvořené pomocí možností Certifikovat nebo Digitálně podepsat odpovídají požadavkům na ochranu dat podle institutu European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Oba podpisy také splňují požadavky standardu PDF Advanced Electronic Signature (PAdES). Aplikace Acrobat i Acrobat Reader nabízejí možnost změnit výchozí formát podepisování na formát CAdES. Tato možnost je kompatibilní s kapitolou 3 standardu PAdES. Funkce časových razítek a nativní podpora dlouhodobého ověřování podpisů (představená v aplikaci Acrobat 9.1) odpovídá požadavkům kapitoly 4 standardu PAdES. Výchozí formát podepisování, když je správně nastaven, odpovídá požadavkům kapitoly 2 standardu PAdES. Výchozí metodu podepisování nebo formát podepisování můžete změnit na panelu Podpisy v dialogovém okně Předvolby. V části Vytvoření a vzhled klikněte na Více.

Nastavení podpisů založených na certifikátech

Proces podepisování můžete urychlit a optimalizovat jeho výsledky provedením následujících přípravných úkonů.

Poznámka:

Některé situace vyžadují použití určitých digitálních identifikátorů pro podpis. Například obchodní společnost nebo vládní agentura může po jednotlivcích vyžadovat, aby pro podpis oficiálních dokumentů používali pouze digitální identifikátory vydané danou agenturou. Vyhledejte si informace o zásadách digitálního podepisování vaší organizace a podle nich zjistěte správný zdroj pro digitální identifikátor.

 • Získejte digitální identifikátor své organizace, zakupte si digitální identifikátor (na webu společnosti Adobe naleznete partnery pro zabezpečení) nebo si vytvořte identifikátor s vlastním podpisem. Viz Vytvoření digitálního identifikátoru s vlastním podpisem. Podpis založený na certifikátu nemůžete použít bez digitálního ID.

 • Nastavte výchozí metodu podepisování.
 • Použitím režimu Náhled dokumentu potlačíte veškerý dynamický obsah, který by mohl změnit vzhled dokumentu a způsobit, že omylem podepíšete nevhodný dokument. Informace o použití režimu Náhled dokumentu naleznete v článku Podepisování v režimu náhledu dokumentu.
 • Před podepsáním zkontrolujte všechny stránky v dokumentu. Dokumenty mohou obsahovat pole podpisu na více stránkách.
 • Vyberte typ podpisu. Zjistěte více informací o schvalovacích a certifikačních podpisech a rozhodněte se, kterým typem svůj dokument podepíšete. (Viz Typu podpisů.)

Nastavení předvoleb podepisování

Předvolby pracovního postupu podepisování řídí, co vidíte a děláte, když se otevře dialogové okno podpisu. Můžete povolit určité akce, skrýt a zobrazit datová pole a změnit způsob, jak bude obsah ovlivňovat proces podpisu. Nastavení předvoleb podpisu ovlivní vaši možnost vidět, co podepisujete. Informace o dostupných předvolbách podpisu naleznete v části „Předvolby pracovního postupu podepisování“ dokumentu Příručka uživatele pro digitální podpis.

Přizpůsobení pracovních postupů s podpisy pomocí počátečních hodnot

Počáteční hodnoty nabízejí autorům dokumentů další stupeň kontroly, protože jim umožňují určit, které možnosti mohou podepisující osoby použít při podepisování dokumentu. Autoři mohou přizpůsobovat možnosti a automatizovat úlohy použitím počátečních hodnot v polích podpisu v nepodepsaných souborech PDF. Mohou také určit požadavky na podpis u položek, jako jsou například certifikáty nebo servery časových razítek. Další informace o přizpůsobení podpisů s použitím počátečních hodnot naleznete v dokumentu Příručka uživatele pro digitální podpis.

Vytvoření vzhledu podpisu založeného na certifikátu

Můžete určit vzhled svého podpisu založeného na certifikátu výběrem možností na panelu Podpisy dialogového okna Předvolby. Můžete do něho například zahrnout obrázek svého rukopisného podpisu, firemní logo nebo fotografii. Můžete také vytvořit různé podpisy pro různé účely. U některých můžete poskytnout více podrobností.

Podpis může dále obsahovat informace, které ostatním pomáhají ověřit váš podpis , například důvod podpisu, kontaktní informace a další.

Formáty podpisu v aplikaci Acrobat
Formáty podpisu

A. Textový podpis B. Grafický podpis 

 1. (Volitelně) Pokud chcete do podpisu založeného na certifikátu zahrnout obrázek svého rukopisného podpisu, naskenujte svůj podpis a uložte jej jako obrazový soubor. Umístěte obrázek samostatně do dokumentu a převeďte tento dokument do PDF.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na pole podpisu a vyberte příkaz Podepsat dokument nebo Certifikovat viditelným podpisem.

  Poznámka:

  Vzhled můžete také vytvořit pomocí předvoleb podpisu: Nabídka ikony tří čar > Předvolby > Podpisy (Windows) nebo Acrobat > Předvolby > Podpisy (Mac OS).

 3. V nabídce Vzhled v dialogovém okně Podepisování vyberte možnost Vytvořit nový vzhled.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat vzhled podpisu zadejte název vytvářeného podpisu. Až budete přidávat podpis, vyberete podpis podle tohoto jména. Proto používejte krátké, popisné názvy.
 5. Vyberte možnost v sekci Konfigurovat grafiku:

  Žádnou grafiku

  Zobrazí pouze standardní ikonu a další informace určené v sekci Konfigurovat text.

  Importovanou grafiku

  Zobrazí ve vašem podpisu založeném na certifikátu obrázek. Tuto možnost vyberte, chcete-li zahrnout obrázek svého rukopisného podpisu. Chcete-li importovat soubor obrázku, vyberte možnost Soubor, vyberte příkaz Procházet a poté vyberte soubor obrázku.

  Název

  Zobrazí pouze standardní ikonu podpisu a vaše jméno, jak je uvedeno ve vašem souboru digitálního identifikátoru.

 6. V sekci Konfigurovat text vyberte možnosti, které chcete mít v podpisu. Jednoznačné jméno zobrazí atributy uživatele určené v digitálním identifikátoru, včetně jména, organizace a země.
 7. Ve Vlastnostech textu určete směr psaní a typ číslic a klikněte na tlačítko OK. Viz také část Zapnutí jazyků zprava doleva.

 8. (Volitelně) Pokud dialogové okno obsahuje sekci Další informace o podpisu, zadejte v ní důvod podpisu dokumentu, umístění a svoje kontaktní informace. Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě, že jste si je nastavili jako svoje předvolby v dialogovém okně Předvolby vytvoření a vzhledu (Předvolby > Podpisy > Vytvoření a vzhled > Více).

Nastavení účtu cestovního identifikátoru

Cestovní ID je digitální ID uložené na serveru, k němuž má přístup předplatitel. Pro přístup k cestovnímu identifikátoru musíte mít připojení k internetu a účet od organizace poskytující cestovní digitální identifikátory.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Identity a důvěryhodné certifikáty vyberte možnost Více.

 4. Vlevo rozbalte Digitální identifikátory, vyberte Účty cestovních identifikátorů a vyberte možnost Přidat účet.

 5. Zadejte název a adresu URL serveru cestovních identifikátorů a klikněte na možnost Další.

 6. Zadejte jméno a heslo uživatele, nebo si podle pokynů vytvořte účet. Vyberte možnost Další a poté vyberte možnost Dokončit.

Po přidání cestovního identifikátoru jej lze používat k podepisování a šifrování. Při provedení úkonu, který používá váš cestovní identifikátor, budete automaticky přihlášeni na server cestovních identifikátorů, pokud ještě nevypršela doba, po kterou platí ověření vaší totožnosti.

Moduly a tokeny PKCS#12

Můžete mít více digitálních identifikátorů, které používáte k různým účelům, zejména pokud při podepisování dokumentů vystupujete v různých rolích nebo používáte různé certifikační metody. Digitální identifikátory jsou obvykle chráněny heslem. Mohou být uloženy v počítači ve formátu PKCS #12. Digitální identifikátory mohou být také uloženy na čipové kartě, hardwarovém tokenu nebo v úložišti certifikátů Windows. Cestovní identifikátory mohou být uloženy na serveru. Aplikace Acrobat zahrnuje výchozí modul pro zpracování podpisů, který lze použít pro přístup k digitálním identifikátorům z různých míst. Abyste mohli digitální identifikátor používat v aplikaci Acrobat, bude nutné si jej zaregistrovat.

Uložení certifikátů na adresářových serverech

Adresářové servery se běžně používají jako centralizovaná úložiště identit v rámci organizace. Server funguje jako ideální místo pro ukládání uživatelských certifikátů v podnicích, které používají šifrování certifikátem. Adresářové servery vám umožní najít certifikáty ze síťových serverů, včetně serverů Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Po nalezení certifikátu ho můžete přidat do svého seznamu důvěryhodných identit, abyste ho již nemuseli znovu hledat. Vytvořením oblasti pro ukládání důvěryhodných certifikátů můžete vy nebo jiný člen vaší pracovní skupiny usnadnit používání šifrování v rámci pracovní skupiny.

Další informace o adresářových serverech naleznete v dokumentu Příručka uživatele pro digitální podpis.

Import nastavení adresářového serveru (pouze Windows)

Nastavení adresářového serveru se importují pomocí metodiky zabezpečeného importu/exportu nebo pomocí souboru nastavení zabezpečení. Před importováním nastavení v souboru pomocí metodiky importu/exportu si ověřte, že důvěřujete poskytovateli tohoto souboru.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Označení dokumentu časovým razítkem vyberte možnost Více.

 4. Vlevo vyberte Adresářové servery a poté vyberte možnost Importovat.

 5. Vyberte soubor metodiky importu/exportu a vyberte možnost Otevřít.

 6. Chcete-li zkontrolovat aktuální stav podpisu, pokud je soubor podepsán, vyberte tlačítko Vlastnosti podpisu.

 7. Vyberte možnost Importovat nastavení prohledávání adresářů.

 8. V případě výzvy k potvrzení výběru klepněte vyberte možnost OK.

  Adresářový server se objeví v dialogovém okně Nastavení zabezpečení.

Export nastavení adresářového serveru (pouze Windows)

I když je lepší exportovat nastavení zabezpečení, můžete exportovat i nastavení adresáře jako soubor metodiky importu/exportu. Pomocí souboru můžete konfigurovat adresářový server v jiném počítači.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte položku Identita.
 3. Vytvořte svůj profil zadáním svého jména, organizace a e-mailové adresy.
 4. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 5. V části Označení dokumentu časovým razítkem vyberte možnost Více.

 6. Vlevo vyberte Adresářové servery a vpravo vyberte jeden nebo více serverů.
 7. Vyberte možnost Exportovat, vyberte cílové místo a poté vyberte možnost Další.

 8. Abyste doložili, že soubor pochází od vás, vyberte možnost Podepsat, přidejte svůj podpis a poté vyberte možnost Další.

 9. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor uložit, zadejte jeho název a umístění a vyberte možnost Uložit.

  • Pokud soubor odesíláte jako přílohu, zadejte e-mailovou adresu do pole Komu, vyberte možnost Další a poté vyberte možnost Dokončit.

  Poznámka:

Přidání časového razítka k podpisům založeným na certifikátech

Součástí podpisu založeného na certifikátu může být také datum a čas podepsání dokumentu. Ověření časových razítek je snadnější, pokud jsou spojena s certifikátem důvěryhodného poskytovatele časového razítka. Časové razítko umožňuje určit čas, kdy jste podepsali dokument, a snižuje možnost neplatného podpisu. Časové razítko můžete získat od nezávislé autority pro časová razítka nebo od certifikační autority, která vydala váš digitální identifikátor.

Časová razítka se zobrazují v poli podpisu a v dialogovém okně Vlastnosti podpisu. Pokud je nakonfigurován server časových razítek, objeví se časové razítko na záložce Datum a čas v dialogovém okně Vlastnosti podpisu. Pokud není nakonfigurován žádný server časových razítek, zobrazí se v poli podpisu lokální čas počítače v okamžiku podepsání dokumentu.

Poznámka:

Pokud jste nezačlenili časové razítko při podpisu dokumentu, můžete je později k podpisu přidat (viz Zavedení dlouhodobého ověření podpisu). V časovém razítku použitém po podepsání dokumentu se použije čas poskytnutý serverem časových razítek.

Konfigurace serveru časových razítek

Abyste mohli nakonfigurovat server časových razítek, potřebujete název serveru a adresu URL. Tyto informace vám poskytne správce nebo je naleznete v souboru s nastavením zabezpečení.

Pokud máte soubor nastavení zabezpečení, nainstalujte jej a nepoužívejte následující pokyny pro konfiguraci serveru. Zkontrolujte, jestli jste obdrželi soubor s nastavením zabezpečení z důvěryhodného zdroje. Neinstalujte tento soubor bez porady se správcem systému nebo oddělením IT.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Označení dokumentu časovým razítkem klikněte na Více.
 4. Vlevo vyberte Servery časových razítek.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud máte soubor metodiky importu/exportu s nastavením serveru časových razítek, klikněte na tlačítko Importovat . Vyberte soubor a vyberte možnost Otevřít.

  • Pokud máte adresu URL serveru časových razítek, vyberte tlačítko Nový . Zadejte název a pak zapište URL serveru. Určete, zda server vyžaduje uživatelské jméno a heslo, a poté vyberte možnost OK.

Nastavení serveru časových razítek jako výchozího

Abyste mohli používat server časových razítek k označování podpisů časovým razítkem, nastavte jej jako výchozí server.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Označení dokumentu časovým razítkem klikněte na Více.
 4. Vlevo vyberte Servery časových razítek.
 5. Vyberte server časových razítek a klikněte na tlačítko Nastavit výchozí .
 6. Výběrem tlačítka OK výběr potvrďte.

Servery Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)

Servery služby Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM) umožňují definici zásad pro kontrolu přístupu k dokumentům. Zásady jsou uloženy na serveru ALCRM. K jejich použití je nutný přístup k serveru.

Servery ALCRM vloží informace o přístupu uživatelů do dokumentů. Proto určete příjemce dokumentu v zásadách ALCRM. Nebo umožněte serveru ALCRM načtení seznamu příjemců z adresářů LDAP.

Servery ALCRM použijte k nastavení povolení pro jednotlivé úlohy dokumentu, například otevření, úpravy a tisk. Na serverech ALCRM můžete také definovat kontrolní zásady pro dokumenty.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?