Dokument můžete podepsat, a tím potvrdit jeho obsah nebo jej schválit. Na základě záměru lze použít různé typy podpisů.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat DC a Acrobat 2017. Používáte-li aplikaci Acrobat XI, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat XI.

Podpis smlouvy

Pokud vám někdo odešle smlouvu k podpisu pomocí služby Adobe Sign, obdržíte e-mailem upozornění s odkazem k podpisu smlouvy. Pokud používáte aplikace pro stolní počítače Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC, zobrazí se vám také upozornění, že s vámi byla sdílena smlouva k podpisu.

Smlouvu odeslanou pomocí služby Adobe Sign podepíšete jedním z následujících postupů:

 1. Podpis provedete kliknutím na odkaz směřující na smlouvu, který vám byl doručen e-mailem. Smlouva se otevře ve webovém prohlížeči.

  Odkaz na smlouvu doručený v e-mailu
 2. Klikněte do polí a zadejte všechny požadované údaje.

 3. Klikněte na pole podpisu. Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obraz podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.
  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Mobilní zařízení: Tuto volbu vyberte v případě, že chcete vytvořit podpis na mobilním zařízení. Zadejte svoje mobilní číslo a klikněte na možnost Odeslat. Na vaše mobilní zařízení se odešle odkaz. Kliknutím na odkaz otevřete v mobilním zařízení webový prohlížeč, kde můžete zaznamenat svůj podpis nebo vybrat obrázek svého podpisu.
  • Uložit: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Kliknutím na tlačítko Použít vložíte podpis nebo iniciály.

 4. KliknutímKliknutím podepište.

 1. V aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC klikněte na možnost Domovská stránka. V části Sdílené klikněte na možnost K podpisu. Zobrazí se všechny smlouvy sdílené nebo přijaté k podpisu.

  Dvojité kliknutí na smlouvu, která čeká na podpis
 2. Dvojitě klikněte na smlouvu ve stavu Čekající na vás anebo smlouvu vyberte a v pravém panelu klikněte na volbu Podepsat. Smlouva se otevře.

 3. Klikněte do polí a zadejte všechny požadované údaje.

 4. Klikněte na pole podpisu. Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály.

  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Mobilní zařízení: Tuto volbu vyberte v případě, že chcete vytvořit podpis na mobilním zařízení. Zadejte svoje mobilní číslo a klikněte na možnost Odeslat. Odkaz se odešle na vaše mobilní zařízení. Kliknutím na odkaz otevřete v mobilním zařízení webový prohlížeč, kde můžete nakreslit svůj podpis nebo vybrat obrázek svého podpisu.
  • Uložit: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Kliknutím na tlačítko Použít vložíte podpis nebo iniciály.

 5. Klikněte na tlačítko Kliknutím podepište.

Podepsání PDF

Dokument nebo formulář PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrazu svého vlastnoručního podpisu. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po uložení dokumentu se podpis a text stanou součástí tohoto PDF.

Poznámka:

Můžete také pořídit snímek podpisu na mobilu pomocí mobilní aplikace Adobe Acrobat Reader a uložit jej do služby Adobe Document Cloud, aby se synchronizoval a byl k dispozici pro použití na počítačích a ostatních mobilních zařízeních. Více informací naleznete v tématu Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF, který chcete podepsat.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat . Anebo můžete vybrat nabídku Nástroje > Vyplnit a podepsat či možnost Vyplnit a podepsat v pravém podokně.

  Nástroj Globální podpis
 3.  Zobrazí se nástroj Vyplnit a podepsat. Klikněte na možnost .

  Domovská stránka služby nástroje Vyplnit a podepsat
 4. Pole formuláře se rozpoznají automaticky. Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se modrý rámeček. Klikněte kamkoli do modrého rámečku a kurzor se automaticky přesune na správné místo. Napište text, který chcete do pole doplnit.

  Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se rozpoznané pole formuláře
  Podržením ukazatele myši se zobrazí rozpoznané textové pole

  Poznámka:

  Další informace o vyplnění formuláře naleznete na stránce Vyplnění formuláře PDF.

 5. V panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat a poté zvolte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste již někdy přidali podpisy nebo iniciály, zobrazí se jako volby pro výběr.

 6. Pokud jste již někdy přidali svůj podpis nebo iniciály, stačí je vybrat z voleb nabídky Podepsat a poté kliknout na místo v PDF, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na další krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obraz podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.
  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Uložit podpis: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Klikněte na možnost Použít a poté klikněte na místo v PDF, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

 7. Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, kliknutím pole zvýrazněte a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí voleb na panelu nástrojů pole můžete změnit velikost pole nebo jej odstranit.

Poznámka:

Chcete-li použít obraz svého podpisu:

 • Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.
 • Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
 • Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte ořezávat. Pokud jsou fotografie nebo naskenovaný snímek ostré, aplikace Acrobat/Reader importuje pouze podpis.

Odesílání podepsaných dokumentů PDF

Po podepsání formuláře můžete soubor PDF sdílet s ostatními. Pokud chcete formulář sdílet, postupujte podle pokynů uvedených v článku Odesílání formuláře.

Získání souboru PDF, který podepsali jiní uživatelé pomocí služby Adobe Sign

Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Vyplnit a podepsat, který využívá cloudových služeb poskytovaných službou Adobe Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat dohody bez ohledu na to, kde se nacházejí, pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe.

Podepisující obdrží e-mail s žádostí o podepsání dohod. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši podepisující, podepsaný dokument PDF e-mailem. Celý proces podepisování můžete v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC sledovat v části Domovská stránka > K podpisu.

 

Více informací naleznete v tématu Odeslání dokumentů PDF k podpisu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online