Příručka uživatele Zrušit

Ověření digitálních podpisů

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Co je digitální podpis?

Digitální podpisy představují bezpečný a efektivní způsob elektronického podepisování a ověřování dokumentů, který zajišťuje jejich pravost a integritu. Pomocí digitálních podpisů můžete snadno a rychle podepisovat dokumenty a mít jistotu, že s nimi nelze manipulovat ani je zfalšovat.

Proč ověřovat digitální podpis?

Pokud obdržíte podepsaný dokument, můžete ověřit jeho podpis, abyste ověřili podepisujícího a podepsaný obsah. V závislosti na konfiguraci aplikace může dojít k ověření automaticky. Platnost podpisu je určena kontrolou autenticity certifikátu digitálního ID podpisu a integrity dokumentu.

Za účelem ověření platnosti je kontrolována důvěryhodnost certifikátu podepisujícího nebo jeho nadřazené certifikáty. Platnost podpisového certifikátu se také kontroluje na základě uživatelových nastavení aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader.

Za účelem ověření integrity dokumentu ověřovatel platnosti zkontroluje, zda byl podepsaný obsah po podepsání změněn. Pokud byly provedeny změny, ověření zajistí, že byly podepisujícím povoleny.

nastavení-předvoleb-podpisu

Nastavení předvoleb pro ověřování digitálních podpisů

Předvolby ověření můžete nastavit předem, abyste zajistili, že digitální podpisy budou platné při otevření souboru PDF a že se podrobnosti ověření zobrazí spolu s podpisem. Jakmile jsou digitální podpisy ověřeny, v pruhu zpráv dokumentu se objeví ikona označující stav podpisu.

 1. Vyberte nabídku ikony tří čar   (Windows®) nebo přejděte do nabídky Acrobat (macOS) > Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části kategorií možnost Podpisy.

 3. V okně Ověření na panelu Digitální podpisy vyberte možnost Více...

  nastavení-digitálního-podpisu

 4. V zobrazeném dialogovém okně „Předvolby ověření podpisu“ můžete ovládat následující nastavení:

  • Nastavení automatického ověření podpisů: Pokud je zaškrtnuté políčko Ověřit podpisy při otevření dokumentu, aplikace Acrobat při otevření dokumentu automaticky ověří všechny podpisy v souboru PDF.
  • Nastavení chování ověření:Tyto možnosti nastavují metody, jež určují, který zásuvný modul se použije k ověření podpisu. Vhodný zásuvný modul se často vybere automaticky. O požadavcích jednotlivých zásuvných modulů pro ověřování podpisů se poraďte se správcem systému.
  • Kontrola stavu odvolání certifikátů: Pokud je zaškrtnuté políčko Vyžadovat, aby při ověřování podpisů byla kontrola odvolání certifikátu úspěšná..., aplikace Acrobat během ověřování zkontroluje certifikáty podle seznamu vyloučených certifikátů. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, bude stav odvolání pro podpisy Acrobat Approval ignorován. U certifikačních podpisů se stav odvolání kontroluje vždy.
  • Použít časová razítka s vypršenou platností: Tato možnost je ve výchozím nastavení povolená. Používá čas poskytnutý časovým razítkem nebo vložený v podpisu, i když platnost certifikátu podpisu vypršela. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, aplikace Acrobat zahodí časová razítka s prošlou platností.
  • Nastavení ověření času: V části „Čas ověření“ můžete vybrat vhodné možnosti, abyste zkontrolovali čas, kdy byl podpis vytvořen, časové razítko vložené v podpisu nebo aktuální čas.
  • Přidání informací o ověření: Vyberte v části „Informace o ověření“ příslušné možnosti, abyste přidali informace o ověření do podepsaného souboru PDF nebo upozornili uživatele, když jsou informace o ověření příliš velké.
  • Konfigurace důvěryhodnosti kořenových certifikátů v úložišti certifikátů Windows®: Můžete určit, zda důvěřovat všem kořenovým certifikátům v úložišti certifikátů Windows® v případě:
   • Ověřování podpisů: Certifikátům bude důvěřováno pro ověření podpisu Acrobat Approval.
   • Ověřování certifikovaných dokumentů: Certifikátům bude důvěřováno pro ověření podpisu certifikace.

  Poznámka:Výběr těchto možností může ohrozit zabezpečení.

Nastavení úrovně důvěryhodnosti certifikátu

V aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader je podpis certifikovaného nebo podepsaného dokumentu platný, pokud máte vy a podepisující vztah důvěryhodnosti. Úroveň důvěryhodnosti certifikátu označuje akce, u nichž je podepisující důvěryhodný.

Nastavení důvěryhodnosti certifikátů můžete změnit s cílem povolit určité akce. Například můžete změnit nastavení s cílem povolit dynamický obsah a vložený JavaScript™ v rámci certifikovaného dokumentu.

 1. Přejděte do nabídky ikony tří čar   (Windows) nebo nabídky Acrobat (macOS) > Předvolby > Podpisy.

 2. V části Identity a důvěryhodné certifikáty vyberte možnost Více...

 3. V levém panelu vyberte možnost Důvěryhodné certifikáty.

  nastavení-certifikátů-digitálního-id

 4. Ze seznamu vyberte certifikát a poté vyberte možnost Upravit důvěryhodnost.

 5. V otevřeném dialogovém okně Upravit důvěryhodnost certifikátu vyberte libovolnou z následujících položek, abyste certifikát označili za důvěryhodný:

  • Použít tento certifikát jako důvěryhodný kořen: Kořenový certifikát je původní autorita v řetězci certifikačních autorit, které tento certifikát vydaly. Tím, že důvěřujete kořenovému certifikátu, důvěřujete také všem certifikátům vydaným touto certifikační autoritou.
  • Podepsané dokumenty nebo data: Potvrzuje identitu podepisujícího.
  • Certifikované dokumenty: Za důvěryhodné se považují dokumenty, které autor certifikoval podpisem. Důvěřujete podepisujícímu, pokud jde o certifikování dokumentů, a přijímáte akce prováděné certifikovaným dokumentem.
   Pokud je vybrána možnost „Certifikované dokumenty“, jsou k dispozici následující možnosti:
   • Dynamický obsah: Umožňuje přehrávání filmů, zvuku a dalších dynamických prvků v certifikovaném dokumentu.
   • Vložený JavaScript™ s vysokou prioritou: Umožňuje spuštění privilegovaného JavaScriptu™ vloženého do souborů PDF. Soubory JavaScript™ mohou být zneužity pro nebezpečné účely. Tuto možnost je vhodné vybrat, pouze pokud je to nezbytně nutné, a u certifikátů, kterým důvěřujete.
   • Oprávněné systémové operace: Umožňuje připojení k internetu, skriptování mezi doménami, tichý tisk, reference externích objektů a operace metodiky importu/exportu s certifikovanými dokumenty.
  Poznámka:

  Možnosti Vložený JavaScript™ s vysokou prioritouOprávněné systémové operace povolte pouze pro zdroje, kterým důvěřujete a úzce s nimi spolupracujete. Tyto možnosti použijte například pro vašeho zaměstnavatele nebo poskytovatele služeb.

 6. Vyberte možnost OK

Další informace najdete v dokumentu Průvodce digitálními podpisy na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig_cz.

Poznámka:

Po kliknutí pravým tlačítkem na pole podpisu v panelu Podpisy můžete provést většinu operací týkajících se podpisů, včetně přidávání, odstraňování nebo ověřování podpisů. V některých případech se ale pole podpisu po podepsání zamkne.

Podepisování v režimu náhledu pro integritu dokumentu

Pokud je pro váš pracovní postup podepisování důležitá integrita dokumentu, můžete povolit možnost „Zobrazit dokumenty v režimu náhledu“ a poté dokument podepsat. Tato funkce analyzuje dokument z hlediska obsahu, který může změnit vzhled a dojem dokumentu, a potlačuje tento obsah, aby bylo možné dokument zobrazit a podepsat ve statickém a zabezpečeném stavu.

Díky podepisování v režimu náhledu můžete zjistit, zda dokument obsahuje:

 • Dynamický obsah nebo externí závislosti.
 • Prvky, jako jsou pole formuláře, multimédia nebo JavaScript™, jež mohou ovlivnit jeho vzhled a dojem. 

Po zkontrolování zprávy můžete kontaktovat autora dokumentu kvůli problémům uvedeným ve zprávě.

 1. Přejděte do nabídky ikony tří čar   (Windows) nebo nabídky Acrobat (macOS) > Předvolby > Podpisy.

 2. U možnosti Tvorba, vzhled a dojem vyberte možnost Více...

  nastavení-vzhledu-podpisu

 3. Vyberte zaškrtávací políčko Zobrazit dokumenty v režimu náhledu.

 4. V souboru PDF vyberte pole podpisu a poté možnost Podepsat dokument.

  V pruhu zpráv dokumentu se zobrazí stav souladu se specifikacemi a příslušné možnosti.

 5. Volitelně vyberte v pruhu zpráv dokumentu možnost Zobrazit zprávu (pokud je k dispozici) a výběrem jednotlivých položek na seznamu si zobrazte podrobnosti. Po dokončení zavřete dialogové okno Zpráva o podpisu PDF.

 6. Pokud jste spokojeni se stavem souladu dokumentu, vyberte v pruhu zpráv dokumentu možnost Podepsat dokument a přidejte svůj digitální podpis.

 7. Soubor PDF uložte s jiným názvem než ten původní a poté dokument zavřete bez provedení jakýchkoli dalších změn.

Certifikování souborů PDF

Certifikování souborů PDF znamená schválení jeho obsahu a určení, jaké změny jsou povoleny, aby dokument zůstal certifikovaný. Vládní agentura například vytvoří formulář s poli podpisu a certifikuje jej, což uživatelům umožní pouze měnit pole formulářů a podepisovat dokument. Odstraněním stránek nebo přidáním poznámek dokument přijde o certifikovaný stav.

Certifikační podpis lze použít pouze v případě, že soubor PDF nemá žádné další podpisy. Tyto podpisy mohou být viditelné nebo neviditelné a ikona s modrou stužkou  v panelu Podpisy potvrzuje platný certifikační podpis. Přidání certifikačního digitálního podpisu vyžaduje digitální ID.

 1. Odeberte obsah, který by mohl ohrozit zabezpečení dokumentu, například JavaScripty, akce nebo vložená multimédia.

 2. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Použít certifikát.

 3. V nabídce funkce Použít certifikát nalevo vyberte jednu z následujících možností:

  • Certifikovat (viditelné podpisy): Umístí certifikovaný podpis buď do stávajícího pole digitálního podpisu (pokud je dostupné), nebo do vámi určeného umístění.
  • Certifikovat (neviditelné podpisy): Certifikuje dokument, ale váš podpis se zobrazí pouze na panelu podpisů.
 4. Podle pokynů na obrazovce umístěte podpis (pokud je to možné), zadejte digitální ID a vyberte v případě potřeby možnost Povolené akce po certifikování.

  Poznámka:

  Pokud je povoleno podepisování v režimu náhledu, vyberte v pruhu zpráv dokumentu možnost Podepsat dokument.

 5. Soubor PDF uložte pod jiným názvem než původní soubor a pak dokument zavřete bez provedení jakýchkoli dalších změn. Je vhodné jej uložit jako jiný soubor a zachovat původní nepodepsaný dokument.

Přidání časového razítka do dokumentu

Aplikace Acrobat umožňuje uživatelům přidat časové razítko dokumentu do souboru PDF bez potřeby podpisu založeného na identitě. Vložení časového razítka do souboru PDF vyžaduje server časových razítek. Podívejte se, jak nakonfigurovat server časových razítek.
Časové razítko zaručuje pravost a existenci dokumentu v určitém čase a je v souladu se standardem ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES).

 1. Otevřete dokument, k němuž chcete přidat časové razítko.

 2. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Použít certifikát.

 3. V nabídce Použít certifikát nalevo vyberte možnost Časové razítko.

 4. V otevřeném dialogovém okně Zvolit výchozí server časových razítek vyberte výchozí server časových razítek ze seznamu nebo přidejte nový.

 5. Vyberte možnost Další a dokument uložte s časovým razítkem.

Ověření digitálního podpisu

Pokud je stav podpisu neznámý nebo neověřený, ručně jej ověřte, abyste identifikovali problém a našli potenciální řešení. V případě, že je stav podpisu neplatný, musíte se obrátit na podepisujícího, aby problém vyřešil.

Další informace o varování podpisů a platných nebo neplatných podpisech naleznete v článku Průvodce digitálními podpisy.

Platnost digitálního podpisu a časového razítka můžete posoudit zkontrolováním jejich vlastností.

 1. Otevřete soubor PDF obsahující podpis a poté vyberte tento podpis.

  Dialogové okno Stav ověření podpisu popisuje platnost podpisu.

 2. Další informace o podpisu a časovém razítku získáte výběrem možnosti Vlastnosti podpisu.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti podpisu zkontrolujte Přehled platnosti, který může zobrazovat jednu z následujících zpráv:

  • Datum a čas podpisu jsou z hodin na počítači podepisujícího: Čas vychází z místního času v počítači podepisujícího.
  • Podpis je označen časovým razítkem: Podepisující použil server časových razítek a vaše nastavení označují, že tento server časových razítek je pro vás důvěryhodný.
  • Podpis je označen časovým razítkem, ale časové razítko nebylo možné ověřit: Ověření časového razítka vyžaduje opatření certifikátu serveru časového razítka a jeho přidání do svého seznamu důvěryhodných identit. Zkontrolujte jej společně se správcem svého systému.
  • Podpis je označen časovým razítkem, ale platnost časového razítka vypršela: Aplikace Acrobat ověří časové razítko podle aktuálního času. Tato zpráva se zobrazí, když dojde k vypršení platnosti certifikátu osoby, která časové razítko podepsala, ještě před aktuálním časem. Přijetí časového razítka s prošlou platností provedete tak, že přejdete do nabídky ikony tří čar   (Windows) nebo do nabídky Acrobat (macOS) > Předvolby > Podpisy > Ověření: Více... a poté v dialogovém okně Předvolby ověření podpisu vyberete možnost Používat časová razítka s prošlou platností. Při ověřování podpisů s časovým razítkem s prošlou platností se zobrazí výstražná zpráva.
 4. Podrobnosti o certifikátu podepisujícího, například nastavení důvěryhodnosti nebo právní omezení podpisu, získáte tak, že v dialogovém okně Vlastnosti podpisu vyberete možnost
  Zobrazit certifikát podepisujícího.

  Pokud se dokument po podepsání změnil, zkontrolujte podepsanou verzi dokumentu a porovnejte ji s aktuální verzí.

Odstranění digitálního podpisu

Digitální podpis nemůžete odstranit, pokud nejste osoba, která jej umístila a nemáte instalovaný digitální identifikátor pro jeho podepisování.

 • Pokud chcete digitální podpis odstranit, klikněte na pole podpisu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vymazat podpis.
 • Všechny digitální podpisy v souboru PDF můžete odstranit tak, že na panelu Podpisy vyberete možnost  > Vymazat všechny podpisy.

Zobrazení předcházejících verzí digitálně podepsaného dokumentu

Kdykoli je k podepsání dokumentu použit certifikát, vytvoří se podepsaná verze souboru PDF a uloží se společně s původním souborem PDF. Uložené verze jsou ve formátu pouze pro přílohy, což znamená, že původní soubor PDF nelze upravovat. Panel Podpisy poskytuje přístup ke všem digitálním podpisům a jejich odpovídajícím verzím.

Pokud si chcete zobrazit předchozí verze, otevřete panel Podpisy a poté vyberte možnost  > Zobrazit podepsanou verzi.

Předcházející verze se otevře jako nový soubor PDF a v titulním pruhu budou informace o verzi a jméno podepisujícího. Pokud se chcete vrátit k původnímu dokumentu, vyberte název dokumentu z nabídky Windows®.

Porovnání různých verzí podepsaného dokumentu

Po podepsání dokumentu lze zobrazit seznam změn provedených v dokumentu od minulé verze.

Pokud chcete porovnat předchozí verze, otevřete panel Podpisy a poté vyberte podpis. Následně vyberte možnost  > Porovnat podepsanou verzi se současnou verzí.

Po dokončení zavřete dočasný dokument.

Důvěřování certifikátu podepisujícího

Aby bylo možné certifikátu důvěřovat, je nutné jej ve Správci důvěryhodných identit přidat do seznamu důvěryhodných identit uživatele. Je také třeba ručně nastavit jeho úroveň důvěryhodnosti. Koncoví uživatelé mohou vyměňovat certifikáty nebo je přidávat přímo z podepsaných dokumentů a nastavovat jejich úrovně důvěryhodnosti. Podniky však mohou vyžadovat, aby zaměstnanci ověřovali podpisy bez jakéhokoli ručního zásahu. Aplikace Acrobat důvěřuje všem certifikátům, které jsou podepsány a certifikovány kotvou důvěryhodnosti. Proto mohou správci předem nakonfigurovat instalace klientů či koncovým uživatelům umožnit přidat kotvu důvěryhodnosti. Další informace o důvěřování certifikátům naleznete v části O podpisech založených na certifikaci.

Digitální podpisy, které byly přidány pomocí certifikátu podepsaného svým držitelem, nemohou být společností Adobe automaticky ověřeny, protože certifikát není v seznamu důvěryhodných identit, který společnost Adobe používá k ověřování podpisů. Certifikát podepsaný svým držitelem je certifikát, který jste sami vygenerovali pomocí aplikace jiného výrobce. Podpis nebudete moci ručně ověřit, dokud nebude certifikát společností Adobe označen za důvěryhodný. Pokud takový soubor PDF otevřete, zobrazí se upozornění Nejméně jeden podpis má problémy.

Zpráva s upozorněním na platnost podpisu

Pozor:

Společnost Adobe nedoporučuje z bezpečnostních důvodů přidávat certifikát podepsaný svým držitelem ani žádný jiný certifikát do seznamu důvěryhodných identit společnosti Adobe.

Chcete-li přidat certifikát, který byl použit k přidání digitálního podpisu, do seznamu důvěryhodných identit společnosti Adobe, postupujte následovně:

 1. Otevřete panel Podpisy.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na podpis a poté vyberte možnost Zobrazit vlastnosti podpisu.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti podpisu vyberte možnost Zobrazit certifikát podepisujícího.

  vlastnosti-digitálního-podpisu

 4. V dialogovém okně Prohlížeč certifikátu vyberte možnost Důvěryhodnost > Přidat k důvěryhodným certifikátům.

  přidání-k-důvěryhodným-certifikátům

 5. Vyberte možnost OK.

Podepisování dílčích souborů PDF a portfolií PDF

Můžete podepsat dílčí soubory PDF v portfoliu PDF nebo můžete podepsat celé portfolio PDF. Podepsáním dílčího dokumentu PDF tento dokument PDF uzamknete před možnými úpravami, a zabezpečíte tak jeho obsah. Po podepsání všech dílčích souborů PDF můžete podepsat celé portfolio PDF na znamení, že je dokončené. Případně můžete také podepsat celé portfolio PDF a zamknout tak obsah všech dílčích souborů PDF najednou.

 • Podepisování dílčího souboru PDF je popsáno v části Podepisování PDF. Podepsaný dokument PDF se automaticky uloží do portfolia PDF.

 • Pokud chcete podepsat celé portfolio PDF, podepište titulní stránku (Zobrazení > Portfolio > Titulní stránka). Když podepíšete celé portfolio PDF, nemůžete již přidávat podpisy do dílčích dokumentů. K titulnímu listu můžete přidat více podpisů.

Digitální podepisování příloh u dílčích souborů PDF

Před podepsáním titulní stránky můžete přidat podpisy do příloh. Postup:

 1. Otevřete soubor PDF v samostatném okně.
 2. Klikněte na přílohu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Otevřít soubor.
 3. Chcete-li si zobrazit podpisy v portfoliu PDF, přejděte na titulní stránku a zobrazte si pruh zpráv dokumentu a podokno s podpisy.

Zobrazování podepsaných a certifikovaných portfolií PDF

Řádně podepsané a certifikované portfolio PDF obsahuje jeden nebo více podpisů, které schvalují nebo certifikují toto portfolio PDF. Nejvýznamnější podpis se zobrazuje ve značce podpisu na panelu nástrojů. Podrobnosti všech podpisů se zobrazí na titulní stránce.

 • Pokud chcete zobrazit název organizace nebo jméno osoby, která podepsala portfolio PDF, přejeďte ukazatelem nad značkou podpisu.

 • Pokud chcete zobrazit podrobnosti o podpisu, který se zobrazuje ve značce podpisu, klikněte na značku podpisu. Otevře se titulní stránka a panel Podpisy vlevo a zobrazí podrobnosti.

Pokud je schválení nebo certifikace portfolia PDF neplatná nebo je problematická, zobrazí značka podpisu ikonu upozornění. Pokud chcete zobrazit vysvětlení problému, přejeďte ukazatelem nad značkou podpisu s ikonou upozornění. V různých situacích se zobrazí různé ikony upozornění.

Seznam všech upozornění a jejich význam naleznete v části Průvodce digitálními podpisy pro správce.

Datové podpisy XML

Aplikace Acrobat a Acrobat Reader podporují podpisy dat XML, které se používají k podepisování dat ve formulářích XML Forms Architectures (XFA). Podepisující zajišťuje podepisování, ověřování nebo odstraňování instrukcí pro události formuláře, jako je například kliknutí na tlačítko, uložení souboru nebo odeslání.

Podpisy dat XML splňují požadavky standardu W3C XML-Signature. Podobně jako digitální podpisy PDF i digitální podpisy XML zajišťují v dokumentech integritu, ověřování a neodvolatelnost.

Podpisy PDF ale obsahují více stavů ověřování dat. Některé stavy se vyvolají, když uživatel pozmění obsah v podepsaném dokumentu PDF. Podpisy XML ale mají pouze dva stavy ověřování dat, platný a neplatný. Neplatný stav se vyvolá, když uživatel pozmění obsah podepsaného dokumentu XML.

Zavedení dlouhodobého ověřování podpisu

Dlouhodobé ověřování podpisu umožňuje ověřit platnost podpisu dlouho po podepsání dokumentu. Funguje to pouze tehdy, když jsou v podepsaném souboru PDF vloženy všechny prvky nezbytné pro ověření podpisu. Tyto prvky lze vložit během procesu podepisování dokumentu nebo přidat později.

Pokud některé informace nejsou v souboru PDF obsaženy, podpis lze ověřit pouze na omezenou dobu, protože platnost certifikátů souvisejících s podpisem časem vyprší nebo jsou odvolány. Po vypršení platnosti certifikátu již není autorita, která jej vydala, odpovědná za poskytování stavu odvolání, což podpis učiní neověřitelným.

Mezi prvky nezbytné k zjištění platnosti podpisu patří řetěz podpisového certifikátu, stav odvolání certifikátu a případně časové razítko. Pokud jsou tyto prvky vloženy během podepisování, podpis lze ověřit bez potřeby externích zdrojů.

Aplikace Acrobat a Acrobat Reader mohou vkládat nezbytné prvky, pokud jsou k dispozici, a tvůrce souboru PDF musí uživatelům aplikace Acrobat Reader povolit práva pro používání v nabídce ikony tří čar   (Windows) nebo v nabídce Acrobat (macOS) > Uložit jako jiný > PDF s rozšířením pro Acrobat Reader.

Poznámka:

Vložení informací časového razítka vyžaduje správně nakonfigurovaný server časových razítek. Dále je nutné nastavit čas ověření podpisu na Bezpečný čas, což provedete v nabídce Předvolby > Zabezpečení > Další předvolby > karta Ověření.

Certifikáty CDS mohou do dokumentu přidat informace pro ověřování, například odvolání a časové razítko, aniž by uživatel musel provádět jakoukoli konfiguraci. Aby si ale uživatel mohl stáhnout příslušné informace, musí být online.

Přidání informací o ověření při podepisování

Přidání informací o ověření během podepisování:

 1. Ujistěte se, že se váš počítač může připojit k příslušným síťovým zdrojům.
 2. Přejděte do nabídky Předvolby > Podpisy > Vytvoření a vzhledy: Více a ujistěte se, že je vybrána možnost Zahrnout stav odvolání podpisu.
 3. Podepište soubor PDF.

Pokud jsou dostupné všechny prvky řetězu certifikátů, přidají se tyto informace do PDF automaticky. Pokud byl nakonfigurován server časového razítka, přidá se také časové razítko.

Přidání informací o ověření po podepsání

U některých pracovních postupů nemusí být informace o ověření podpisu během podepisování dostupné, ale lze je získat později. Zástupce firmy může například podepsat smlouvu na notebooku, zatímco cestuje bez přístupu k internetu. Až bude později k dispozici přístup k internetu, může do souboru PDF přidat informace o časových razítkách a odvoláních kdokoli, kdo podpis ověřuje. Následující ověření podpisu mohou tyto informace rovněž použít.

Přidání informací o ověření po podepsání:

 1. Zajistěte, aby se váš počítač mohl připojit k příslušným síťovým zdrojům, a potom klikněte pravým tlačítkem na podpis v PDF.
 2. Vyberte možnost Přidat informace o ověření.

Informace a metody používané k přidání těchto informací pro dlouhodobé ověřování (LTV) dokumentů PDF odpovídají požadavkům kapitoly 4 standardu ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES).

Pokud je podpis neplatný, nebo je podepsán certifikátem s vlastním podpisem, není tento příkaz k dispozici. Příkaz je také k dispozici, pokud je čas ověření totožný s aktuálním časem.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online