Tisk brožur pomocí aplikace Acrobat nebo Reader

Vícestránkový dokument můžete vytisknout jako brožuru. Aplikace Acrobat nebo Reader použije rozvržení vždy dvou stránek na listu. Když tyto oboustranné listy zkompletujete, přeložíte a sešijete, vznikne kniha se správným pořadím stránek. 

Postup pro aplikace Reader a Acrobat X

Postup pro aplikace Reader a Acrobat 9

Vícestránkový soubor PDF vytištěný jako brožura: čtyři stránky na listu, oboustranný tisk, vazba na levé straně

Aplikace Reader a Acrobat X

Tisk vícestránkového dokumentu jako brožury:

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V nabídce zobrazené v horní části dialogového okna Tisknout vyberte tiskárnu.

 3. V oblasti Tisknuté stránky vyberte, které stránky chcete v brožuře mít.

  Při výběru možnosti Všechny se vytisknou všechny stránky od začátku do konce.

  Při výběru možnosti Stránky můžete zadat rozsah stránek a vytisknout tak pouze část větší brožury. Velkou brožuru můžete rozdělit na menší části a vytisknout každý rozsah stránek samostatně.

 4. V části Velikost a zpracování stránek klikněte na tlačítko Brožura.

 5. V rozevíracím seznamu Podmnožina brožury vyberte jednu z následujících možností: Při výběru možnosti Obě strany (u duplexních tiskáren) bude tisk automaticky proveden na obě strany papíru (pokud tiskárna automatický duplexní tisk podporuje). Nebo můžete vybrat možnost Pouze přední stranu / Pouze zadní stranu (u neduplexních tiskáren). Pokud tiskárna neumí automaticky tisknout na obě strany, můžete nejdříve tisknout na přední strany papíru. Potom tyto papíry znovu zavedete a budete tisknout na jejich zadní strany.

 6. Čísla v polích Listy od ponechejte tak, jak jsou. Aplikace Acrobat nebo Reader určí, které listy je nutné v dané tiskové úloze vytisknout. Pokud například máte šestnáctistránkový soubor PDF a vyberete v oblasti Tisknuté stránky možnost Všechny, budou vytištěny listy 1 až 4.

 7. Chcete-li každou stránku automaticky otočit tak, aby byla co nejlépe využita tisknutelná oblast, zaškrtněte políčko Automaticky otáčet stránky pro každý list.

Aplikace Acrobat a Reader 9

Tisk vícestránkového dokumentu jako brožury:

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V nabídce zobrazené v horní části dialogového okna Tisknout vyberte tiskárnu.

 3. V oblasti pro určení rozsahu tisknutých stránek určete, které stránky chcete vytisknout:
  Při výběru možnosti Všechny se vytisknou všechny stránky od začátku do konce.
  Při výběru možnosti Stránky můžete zadat rozsah stránek a vytisknout tak pouze část větší brožury. Velkou brožuru můžete rozdělit na menší části a vytisknout každý rozsah stránek samostatně.

 4. V rozevíracím seznamu Měřítko stránky vyberte možnost pro tisk brožury. Pod rozevíracím seznamem Měřítko stránky se zobrazí další ovládací prvky.

 5. V rozevíracím seznamu Podmnožina brožury vyberte jednu z následujících možností:
  Při výběru možnosti Obě strany (u duplexních tiskáren) bude tisk automaticky proveden na obě strany papíru (pokud tiskárna automatický duplexní tisk podporuje).

  Pokud tiskárna neumí automaticky tisknout na obě strany, můžete vybrat možnost Pouze přední stranu / Pouze zadní stranu (u neduplexních tiskáren) a nejdříve tisknout na přední strany papíru. Potom tyto papíry znovu zavedete a budete tisknout na jejich zadní strany.

 6. Čísla v polích Listy od ponechejte tak, jak jsou. Aplikace Acrobat nebo Reader určí, které listy je nutné v dané tiskové úloze vytisknout. Pokud například máte šestnáctistránkový soubor PDF a vyberete v oblasti pro určení rozsahu tisknutých stránek možnost Všechny, budou vytištěny listy 1 až 4.

 7. Chcete-li každou stránku automaticky otočit tak, aby byla co nejlépe využita tisknutelná oblast, zaškrtněte políčko Automaticky otáčet stránky pro každý list.

 8. Vyberte požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Vazba:

 9. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.