Vyhledejte řešení běžných potíží s tiskem dokumentů PDF.

Prvním krokem při řešení potíží s tiskem je zjištění příčiny problému. Pomocí níže uvedených postupů lze vyřešit nejběžnější potíže. Jsou seskupeny do tří kategorií:

Tři nejčastější problémy

Řešení zaměřená na tiskárnu

Lze vytisknout zkušební stránku pro řešení potíží?

Zkuste vytisknout tuto zkušební stránku pro řešení potíží. Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte připojení k tiskárně podle následujícího postupu:

 1. Zkontrolujte, zda je kabel mezi tiskárnou a počítačem řádně zapojen.

 2. Pokud je tiskárna připojena k rozbočovači USB, odpojte kabel tiskárny od rozbočovače. Poté připojte kabel tiskárny přímo k portu USB v počítači.

 3. Vypněte tiskárnu. Vyčkejte 30 sekund a poté ji znovu zapněte.

 4. Zkuste dokument PDF vytisknout znovu. 

Používáte nejnovější ovladač tiskárny?

Aktualizujte ovladač tiskárny (program, který ovládá tiskárnu) na nejnovější verzi. Výrobci tiskáren poskytují aktualizované ovladače, které zajišťují lepší kompatibilitu s novým softwarem, jako jsou nové verze aplikace Reader a Acrobat.

 1. Zjistěte číslo modelu tiskárny. 

 2. Přejděte na web výrobce a vyhledejte výraz „ovladače“ nebo „ovladače tiskárny“. 

  Níže jsou uvedeny odkazy na stránky ke stažení ovladačů některých výrobců:

 3. Vyhledejte ovladač pro příslušný model tiskárny. 

 4. Sáhněte a nainstalujte ovladač tiskárny podle pokynů výrobce.

 5. Restartujte svůj počítač. 

Zkusili jste dokument vytisknout na jiné tiskárně?

Pokud je k počítači připojena jiná tiskárna, zkuste soubor vytisknout na ní. Soubor, který nelze vytisknout na určité tiskárně, je někdy možné vytisknout na jiné tiskárně.  

Informace o změně tiskárny v systému Windows najdete v článku Změna výchozí tiskárny (Windows 10 a 8) nebo v nápovědě k systému Windows.

Informace o změně tiskárny v systému Mac OS najdete v článku Správa tiskáren (OS X Yosemite) nebo je vyhledejte na stránkách podpory společnosti Apple.

Řešení zaměřená na soubor PDF

Příčina problémů s tiskem bývá často v souboru PDF. Soubor PDF může obsahovat neúplná nebo poškozená data, i když se na obrazovce zobrazuje správně. 

Použití možnosti Tisknout jako obraz

Pokud spěcháte a potřebujete vytisknout jednoduchý dokument (například dopis nebo formulář), použijte možnost Tisknout jako obraz. Chcete-li tuto možnost zobrazit, klikněte v dialogovém okně Tisknout na tlačítko Rozšířené. (V systému Windows 7 se tlačítko Rozšířené nachází v dolní části dialogového okna.)

Klepněte na tlačítko Další volby

Opětovné zkopírování nebo stažení souboru PDF přímo na pevný disk

V některých případech může být soubor PDF narušen nebo může obsahovat poškozená data. Pokud jste soubor PDF stáhli z webu nebo obdrželi e-mailem, stáhněte jej znovu nebo požádejte odesílatele, aby vám jej poslal znovu. Zkopírujte soubor přímo na pevný disk, nikoli na přenosnou jednotku (flash disk) nebo síťovou jednotku.

Otevřete novou kopii souboru uloženou na pevném disku a zkuste jej vytisknout znovu. 

Vytvoření kopie souboru PDF pomocí příkazu Uložit jako

V aplikaci Reader nebo Acrobat vyberte v nabídce Soubor možnost Uložit jako a zadejte nový název souboru PDF. Název souboru by měl obsahovat pouze písmena a číslice. Nezadávejte symboly, jako například %, $, nebo []. Zkuste vytisknout novou kopii souboru PDF.

Opětovné vytvoření souboru PDF

Pokud máte k dispozici původní zdrojový soubor, z nějž byl soubor PDF vytvořen, vytvořte soubor PDF znovu.

 1. Otevřete soubor v původním programu (například v textovém editoru nebo programu pro sazbu stránek).

 2. Vyberte možnost Soubor > Tisknout a poté vyberte možnost pro uložení do formátu PDF.

 3. Otevřete nový soubor PDF a zkuste jej vytisknout znovu.

Kontrola potíží se syntaxí (problémů s programovým kódem) v tiskových souborech (kontrola před výstupem)

 1. Otevřete soubor PDF a vyberte jednu z následujících možností:

  • Acrobat DC: Nástroje > Tisková produkce
  • Acrobat XI: Zobrazení > Nástroje > Tisková produkce
  Zvolte možnost Tisková produkce.
 2. Vyberte možnost Kontrola před výstupem.

  Vyberte možnost Kontrola před výstupem
 3. Acrobat DC: V okně Kontrola před výstupem zadejte v pruhu hledání výraz „syntax“. Poté vyberte profil Oznámit problémy v syntaxi PDF. Následně klikněte na možnost Analyzovat a opravit.

  Klikněte na možnost Analyzovat a opravit.

Řešení související se softwarem

Restartování počítače

Restartujte počítač a poté otevřete soubor znovu. Problémy se často vyřeší restartováním počítače. Při restartu se vymaže paměť a mezipaměť počítače.   

Použití aktuální verze aplikace Adobe Reader nebo Acrobat

Je důležité aktualizovat aplikaci Reader nebo Acrobat na nejnovější verzi. Společnost Adobe každého čtvrt roku vydává bezplatné aktualizace zabezpečení. Tyto aktualizace často obsahují opravy běžných problémů. Chcete-li stáhnout nejnovější bezplatnou aktualizaci, postupujte následovně:

 1. Otevřete aplikaci Reader nebo Acrobat.

 2. Vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace. Pokud je k dispozici nová aktualizace, automaticky se nainstaluje.

 3. Po instalaci restartujte počítač. 

 4. Zkuste soubor PDF vytisknout znovu.

Diskusní fóra a další zdroje

Pokud jste postupovali podle uvedených pokynů, ale tisk stále nefunguje, vyhledejte problém v uživatelských fórech společnosti Adobe. Je možné, že ostatní uživatelé narazili na stejný problém.

Další informace o řešení potíží naleznete také v následujících dvou dokumentech: Řešení potíží s konfigurací tiskárny a Tisk složitých PDF | Acrobat. Tipy týkající se funkcí dialogového okna Tisknout (například oboustranný tisk, přizpůsobení stránek velikosti papíru nebo tisk poznámek) vizTipy pro tisk (Acrobat X nebo starší).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online