Oboustranný tisk | Acrobat, Reader nebo starší

V aplikaci Adobe Reader a Adobe Acrobat lze tisknout oboustranně, pokud tiskárna tuto funkci podporuje. Tyto volby řídí ovladač tiskárny, nikoli aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Funkce podporované vaší tiskárnou najdete v dokumentaci k tiskárně. (Oboustranný tisk se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk.)

(Mac) Oboustranný tisk v aplikaci Acrobat, Acrobat Reader

V současné době má nastavení tisku v operačním systému MacOS přednost před nastavením tisku v aplikacích Acrobat, nebo Accrobat Reader. Pokud se pokusíte o oboustranný tisk v aplikacích Acrobat, nebo Acrobat Reader, tiskárna nebude v těchto aplikacích fungovat dle zadaného nastavení. Proto musíte v operačním systému Mac upravit nastavení tisku v administrátorském rozhraní CUPS.

Úprava nastavení tisku v administrátorském rozhraní CUPS

CUPS (dříve známé jako Common UNIX Printing System (Obecný tiskový systém UNIX)) je síťová tisková služba používaná na počítačích s operačním systémem Mac. Umožňuje vám nastavit vaše tiskárny na síti a přizpůsobit jejich možnosti. Ve výchozím nastavení je webové rozhraní CUPS v operačním systému Mac deaktivované. 

Poznámka:

Nastavení uložené v rozhraní CUPS má přednost před nastavením tisku aplikací Acrobat, nebo Acrobat Reader.

Postup aktivace/deaktivace oboustranného tisku v rozhraní CUPS

 1. V počítači Mac otevřete aplikaci Terminál. Chcete-li otevřít aplikaci Terminál, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V Docku klikněte na ikonu Finderu. Klikněte na možnost Otevřít > Utility. Otevřete aplikaci Terminál.
  • V levé horním nabídce počítače Mac klikněte na ikonu Spotlightu () a napište výraz Terminál. Otevřete aplikaci Terminál.
 2. Do příkazového řádku napište sudo cupsctl WebInterface=yes a stiskněte Enter

 3. Na požádání zadejte heslo do svého počítače s operačním systémem Mac a stiskněte Enter.

 4. Ukončete aplikaci Terminál.

 5. Otevřete prohlížeč Safari, nebo jiný prohlížeč, a do adresního řádku napište http://localhost:631. Stiskněte Enter. Zobrazí se webová stránka CUPS.

  Administrátorské rozhraní CUPS

 6. Přejděte do záložky Tiskárny a ze seznamu vyberte svoji tiskárnu.

  Seznam tiskáren v administrátorském rozhraní CUPS

 7. V rozbalovacím seznamu Správci zvolte Možnosti výchozího nastavení.

  Nastavení výchozích možností tiskárny

 8. Oboustranný tisk povolíte výběrem možnosti Dlouhý okraj, nebo Krátký okraj u volby oboustranného tisku. Oboustranný tisk deaktivujete volbou Off (vypnuto).

  Možnosti oboustranného tisku

 9. Změny uložíte kliknutím na volbu Nastavit výchozí možnosti.

 10. Vaše tiskárna je nyní nastavena. V aplikaci Acrobat, nebo Acrobat Reader otevřete soubor PDF a vytiskněte jej.

(Mac OS) Oboustranný tisk v aplikaci Acrobat nebo Reader 10 či starší

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. (Reader X / Acrobat X) V dolní části dialogového okna tisku klikněte na tlačítko Tiskárna a po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano.

 3. Klikněte na šipku, která se nachází vpravo od rozbalovací nabídky Tiskárna, aby bylo dialogové okno tisku zobrazeno v rozšířeném režimu.

 4. V dialogovém okně tisku zvolte v rozbalovací nabídce možnost Uspořádání.

  V rozbalovací nabídce Uspořádání v dialogovém okně tisku je vybrána možnost Uspořádání. V rozbalovací nabídce Oboustranný tisk je vybrána možnost Vazba na delší straně.

 5. V rozbalovací nabídce Oboustranný tisk vyberte požadovanou možnost vazby.

 6. Klikněte na tlačítko Tisknout a poté na tlačítko OK, čímž zavřete hlavní dialogové okno tisku.

(Windows) Oboustranný tisk v aplikacích Acrobat, Reader

 1. V aplikaci Acrobat nebo Reader vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V dialogovém okně pro nastavení tisku zaškrtněte políčko Oboustranný tisk.

  Oboustranný tisk

 3. Klikněte na tlačítko Tisknout.

(Windows) Oboustranný tisk v aplikaci Acrobat nebo Reader 10 či starší

 1. V aplikaci Acrobat nebo Reader zvolte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Rozvržení. Tento dialog se u jednotlivých tiskáren liší. Je proto možné, že zobrazené dialogové okno nebude přesně odpovídat dialogovým oknům níže.

 4. V podokně tisku na obě strany vyberte požadovanou možnost. V závislosti na ovladači tiskárny může být název podokna například Oboustranný tisk a podobně. Pokud není zobrazeno podokno tisku na obě strany, daná tiskárna oboustranný tisk nepodporuje. Případně může být tato funkce vypnutá (viz Ověření, zda jsou zapnuté funkce tiskárny).

 5. Klikněte na tlačítko OK a poté znovu klikněte na tlačítko OK, abyste zahájili tisk.

 

(Windows) Ověření, zda jsou zapnuté funkce tiskárny

Pokud není zobrazena možnost pro oboustranný tisk, může být tato funkce vypnutá.

 1. V nabídce Start zvolte možnost Tiskárny a faxy (v systému Windows XP) nebo Zařízení a tiskárny (v systému Windows 7).

 2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a zvolte možnost Předvolby tisku.
 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit.

 4. Rozbalte část Možnosti dokumentu > Funkce tiskárny.

 5. Vyberte požadované možnosti a v rozbalovací nabídce zvolte možnost pro jejich zapnutí. Pokud v možnostech není uveden oboustranný tisk a sešívání, daná tiskárna tyto funkce nepodporuje.

 6. Klikněte na tlačítko OK a poté znovu klikněte na tlačítko OK, čímž dialogové okno zavřete.

Oboustranný tisk na tiskárně bez podpory oboustranného tisku

Pokud vaše tiskárna nepodporuje oboustranný tisk, můžete dokument ručně vytisknout na obě strany papíru. Postup se liší v závislosti na způsobu podávání papíru do tiskárny a výstupu vytištěných stránek. Podle pokynů si vytiskněte několik testovacích stránek, abyste se obeznámili se způsobem podávání papíru do tiskárny.

Výstup papíru z tiskárny vytištěnou stranou dolů

Podle těchto pokynů postupujte, pokud jsou vytištěné stránky ve správném pořadí podle čísel (stránka 1 je první). Výstup papíru z tiskárny je vytištěnou stranou dolů (časté u laserových tiskáren).

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 2. V části Rozsah tisku vyberte v rozbalovací nabídce Podmnožina možnost Pouze sudé stránky.

 3. Vyberte možnost Obrátit stránky. V tomto případě možnost Obrátit stránky zajistí správné pořadí stránek.

 4. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

 5. Pokud je celkový počet stránek lichý, přidejte jeden prázdný list, aby se na něj mohla vytisknout poslední lichá stránka.

 6. Vložte stoh papírů zpět do vstupního zásobníku papíru tak, aby bylo možné tisknout na nepotištěné strany. Nasměrujte horní část stránek k tiskárně. Zkontrolujte, že jsou hrany stohu papírů zarovnané.

 7. Zvolte možnost Soubor > Tisknout a v nabídce Podmnožina vyberte možnost Pouze liché stránky. (V tomto případě nevybírejte možnost Obrátit stránky.)

 8. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Výstup papíru z tiskárny vytištěnou stranou nahoru

Podle těchto pokynů postupujte, pokud jsou vytištěné stránky v obráceném pořadí (poslední stránka je první). Výstup papíru z tiskárny je vytištěnou stranou nahoru (časté u inkoustových tiskáren).

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V části Rozsah tisku vyberte v rozbalovací nabídce Podmnožina možnost Pouze sudé stránky.

 3. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

 4. Pokud je celkový počet stránek lichý, přidejte jeden prázdný list, aby se na něj mohla vytisknout poslední lichá stránka.

 5. Vložte stoh papírů zpět do vstupního zásobníku papíru tak, aby bylo možné tisknout na nepotištěné strany. Nasměrujte horní část stránek k tiskárně. Zkontrolujte, že jsou hrany stohu papírů zarovnané.

 6. Zvolte možnost Soubor > Tisknout a v nabídce Podmnožina vyberte možnost Pouze liché stránky.

 7. Vyberte možnost Obrátit stránky. V tomto případě možnost Obrátit stránky zajistí správné pořadí stránek.

 8. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.