Tisk více stránek na jeden list papíru pomocí aplikace Acrobat nebo Reader

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 2 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.

  1. V aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader zvolte nabídku ikony tří čar   (Windows) nebo  nabídku Soubor (macOS) > Tisk.

  2. V části Měřítko a zpracování stránky dialogového okna Tisk vyberte možnost Více.

  3. V nabídce Počet stránek na list zvolte hodnotu.

  4. V rozevíracím seznamu Pořadí stránek vyberte položku Vodorovně, Vodorovně obráceně, Svisle nebo Svisle obráceně:

  5. Zvolte možnost Tisk.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?