Tisk plakátů a poutačů v aplikaci Acrobat nebo Reader

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Volba Dlaždice vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.

Adobe Reader 9 nebo starší: V aplikaci Adobe Reader 9 není možnost dlaždicového tisku k dispozici.

 1. Zvolte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte jednu z následujících možností:

  • Velké stránky dlaždicově Dlaždicový tisk se použije pouze u stránek, které jsou větší než papír.
  • Všechny stránky dlaždicově Všechny stránky v souboru PDF se vytisknou dlaždicově.
  Poznámka:

  Pokud v nabídce nejsou k dispozici možnosti dlaždicového tisku, ověřte, že v dialogovém okně Další nastavení tisku nejsou vybrány následující možnosti: Tisknout jako obraz, případně Výtažky a In-RIP výtažky (pouze v aplikaci Acrobat). Zkontrolujte také verzi aplikaci Reader. Aplikace Reader 9 nepodporuje dlaždicový tisk.

 3. Podle potřeby nastavte následující možnosti:

  • Měřítko dlaždic  Změní měřítko stránek o zadanou hodnotu.
  • Přesah  Určuje velikost překrytí mezi sousedními dlaždicemi.
  • Ořezové značky  Přidá na každou stránku ořezové značky, které usnadňují oříznutí přesahu.
  • Popisy  Doplní na každou dlaždici název souboru a číslo stránky.

 4. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.