Tisk plakátů a bannerů pomocí aplikace Acrobat

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo banner, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Možnost Dlaždice vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.

 2. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte jednu z následujících možností:

  • Velké stránky dlaždicově Dlaždicový tisk se použije pouze u stránek, které jsou větší než papír.
  • Všechny stránky dlaždicově Všechny stránky v souboru PDF se vytisknou dlaždicově.
  Poznámka:

  Pokud v nabídce nejsou k dispozici možnosti dlaždicového tisku, ověřte, že v dialogovém okně Další nastavení tisku nejsou vybrány následující možnosti: Tisknout jako obraz, případně Výtažky a In-RIP výtažky (pouze v aplikaci Acrobat). Zkontrolujte také verzi aplikaci Reader. Aplikace Reader 9 nepodporuje dlaždicový tisk.

 3. Podle potřeby nastavte následující možnosti:

  • Měřítko dlaždic  Změní měřítko stránek o zadanou hodnotu.
  • Přesah  Určuje velikost překrytí mezi sousedními dlaždicemi.
  • Ořezové značky  Přidá na každou stránku ořezové značky, které usnadňují oříznutí přesahu.
  • Popisy  Doplní na každou dlaždici název souboru a číslo stránky.

 4. Vyberte možnost OK, nebo Tisk.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?