Nepodporované funkce | HTML5 Canvas

Když migrujete obsah do formátu HTML5 Canvas, aplikace Animate převede nepodporované typy obsahu na podporované výchozí typy (nebo je s upozorněním odstraní). V následující tabulce naleznete seznam všech funkcí, které jsou při migraci obsahu do dokumentu typu HTML5 ovlivněny.

Funkce Dílčí funkce HTML5 Canvas
Styl tahu    
  Vlasová čára Nahrazení plnou čarou
  Čárkovaná čára Nahrazení plnou čarou
  Tečkovaná čára Nahrazení plnou čarou
  Vlnitá čára Nahrazení plnou čarou
  Přerušovaná čára Nahrazení plnou čarou
  Šrafovaná čára Nahrazení plnou čarou
Režim měřítka   Změna na normální
  Vodorovně Změna na normální
  Svisle Změna na normální
Text    
  Statický  Převod na dynamický text
  Vstup  Převod na dynamický text
  FontEmbed  Odebráno
  LetterSpacing Odebráno a nastaveno na hodnotu 0
  Autokern Odebráno
  Vyhlazení  Odebráno
  Vybratelný  Odebráno
  RenderAsHtml  Odebráno
  Okraj  Odebráno
  Horní index  Odebráno
  Dolní index Odebráno
  Okraje Odebráno
  Do bloku Změna na zarovnání doleva
  Linetype Nepodporovány vícenásobné řádky, změněno na víceřádkové bez zalamování
  TextLinkage Odebráno
Komponenta    Odebrána
CompiledClip   Odebrána
Video   Odebrána
3D   Odebráno
  Natočení Odebráno
  Posun Odebráno
  Doplnit Odebráno
Radiální přechod    
BlendMode    
  Vrstva  Odebráno
  Ztmavit  Odebráno
  Násobit  Odebráno
  Zesvětlit  Odebráno
  Závoj  Odebráno
  Překrýt  Odebráno
  Tvrdé světlo Odebráno
  Odečíst  Odebráno
  Rozdíl  Odebráno
  Invertovat  Odebráno
  Alfa  Odebráno
  Vymazat  Odebráno
RenderMode (ExportAsBitmap)   Odebrána
RenderMode (CacheAsBitmap)    
  Neprůhledný Nahrazení průhledným
Filtry    
  Úkos  Odebráno
  Záře s přechodem Odebráno
  Úkos s přechodem Odebráno
  Vržený stín
  • Kvalita – vysoká a střední nahrazena nízkou
  • Vyseknutí – odebráno
  • InnerShadow – odebráno
  Záře
  • Kvalita – vysoká a střední nahrazena nízkou
  • Vyseknutí – odebráno
  • InnerGlow – odebráno
Zvuk    
  Formát  Podporovány pouze formáty mp3 a WAV
  Efekt  Odebráno
  Synchronizace – spustit Odebráno a nahrazeno událostí
  Synchronizace – zastavit Odebráno a nahrazeno událostí
  Stream Odebráno a nahrazeno událostí
Navázání jazyka ActionScript na symbol   Navázání jazyka AS s názvy je zachováno 
Skriptování    
  ActionScript Kód je v panelu Akce označen jako komentář.
Vrstvy    
  Vrstvy masek
 
  Vrstvy vodítek  
Importované soubory SWF    
Tlačítka    
Měřítko s 9 řezy   Odebráno
Animace parametrů tahu    
     

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?