Přitahování kreseb na místo

Chcete-li automaticky navzájem zarovnat různé elementy, použijte přitahování. Aplikace Animate nabízí tři způsoby zarovnávání objektů ve vymezené ploše:

 • Přitahování na objekty znamená, že se objekty svými okraji přitahují přímo na okraje jiných objektů.
 • Přitahování na obrazové body znamená, že se objekty přitahují přímo na jednotlivé obrazové body nebo řady obrazových bodů ve vymezené ploše.
 • Zarovnání s přitahováním znamená, že se objekty přitahují na určenou vzdálenost, tzv. toleranci přitahování, což je předem nastavená mezera mezi objekty navzájem nebo mezi objekty a okrajem vymezené plochy.
 • Volba Přitahovat bitmapy k obrazovým bodům způsobuje, že bitmapy se během upravování přitáhnou na nejbližší obrazové body, aby na plátně vypadaly ostřeji.

 Můžete přitahovat také na mřížku nebo na vodítka.

Zapnout nebo vypnout přitahování na objekty

Chcete-li zapnout přitahování na objekty, použijte modifikátor Přitahovat na objekty pro nástroj pro výběr, nebo příkaz Přitahovat na objekty z nabídky Zobrazení.

Pokud je modifikátor Přitahovat na objekty pro nástroj pro výběr zapnutý, pod ukazatelem se při přetahování elementu objeví malý černý kroužek. Když se objekt dostane do vzdálenosti přitahování jiného objektu, malý kroužek se změní ve větší.

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahování > Přitahovat na objekty. Když je tento příkaz zapnutý, objeví se vedle něj znak zaškrtnutí.

  Když přesunete objekt nebo změníte jeho tvar, poloha nástroje pro výběr na objektu poskytuje referenční bod pro kroužek přitahování. Pokud například přemísťujete vyplněný tvar tažením poblíž jeho středu, přitahuje se středový bod na jiné objekty. To je zvlášť užitečné pro přitahování tvarů na cesty pohybu při animování.

   Abyste měli lepší kontrolu nad umístěním objektu při přitahování, začněte táhnout myší z rohu nebo ze středového bodu.

Přitahovat bitmapy k obrazovým bodům

Přitahování k obrazovým bodům zapnete v nabídce Zobrazení pomocí příkazu Přitahovat bitmapy k obrazovým bodům. Tím se zajistí, že bitmapy se během úprav budou umisťovat do souřadnic s hodnotami v celých číslech.

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahování > Přitahovat bitmapy k obrazovým bodům

 2. Zaškrtnuté políčko vedle této volby značí, že je zapnutá. Pokud políčko zaškrtnuté není, můžete bitmapy umisťovat kamkoli.

  Přitahování bitmap k obrazovým bodům během úprav

Změna tolerance přitahování k objektům

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Mac) a klikněte na Kreslení.

 2. V části Nastavení kreslení upravte nastavení Spojovat čáry.

Používání přitahování na obrazové body

Chcete-li zapnout přitahování na obrazové body, použijte příkaz Přitahovat na obr. body v nabídce Zobrazení. Pokud je volba Přitahovat na obr. body zapnutá, zobrazí se při nastaveném zvětšení na 400 % a více mřížka obr. bodů. Mřížka obrazových bodů představuje jednotlivé obrazové body, které se zobrazují ve vaší aplikaci Animate. Při vytvoření nebo přesunutí je objekt připoután na mřížku obr. bodů.

Pokud vytvoříte tvar, jehož okraje spadají mezi hranice obr. bodů – například při použití tahu o šířce vyjádřené číslem s desetinnou čárku, například 3,5 obr. bodu – volba Přitahovat na obr. body přitahuje na hranice obrazových bodů, nikoli na okraj tvaru.

 • Chcete-li zapnout nebo vypnout přitahování na obr. body, zvolte možnost Zobrazení > Přitahování > Přitahovat na obr. body. Pokud je zvětšení nastavené na 400 % nebo více, je zobrazená mřížka obrazových bodů. Když je tento příkaz zapnutý, objeví se vedle něj znak zaškrtnutí.

 • Chcete-li dočasně zapnout nebo vypnout přitahování na obrazové body, stiskněte klávesu C. Po uvolnění klávesy C se přitahování na obrazové body vrátí do stavu, který jste zvolili příkazem Zobrazení > Přitahování > Přitahovat na obr. body.

 • Chcete-li mřížku obrazových bodů dočasně skrýt, stiskněte klávesu X. Když klávesu X uvolníte, mřížka obr. bodů se znovu objeví.

Upravit přitahování

Když vyberete nastavení zarovnání s přitahováním, nastavte toleranci přitahování mezi vodorovnými nebo svislými okraji objektů navzájem a také mezi okraji objektů a hranou vymezené plochy. Také můžete zapnout zarovnání s přitahováním mezi vodorovnými a svislými středy objektů. Všechna nastavení zarovnání s přitahováním se měří v obrazových bodech.

 1. Zvolte Zobrazit > Přitahování > Upravit přitahování.
 2. V okně Upravit přitahování vyberte typy objektů, které chcete přitahovat. Výběrem volby Uložit výchozí uložíte zadaná nastavení do souboru .fla. Uložená nastavení aktivního dokumentu se pak přenesou do nového dokumentu.

  Upravit přitahování

 3. Klikněte na tlačítko Další volby a vyberte následující:
  • Chcete-li nastavit toleranci přitahování mezi objekty a okrajem vymezené plochy, zadejte hodnotu do pole Okraj filmu.

  • Chcete-li nastavit toleranci přitahování mezi vodorovnými nebo svislými okraji objektů, zadejte hodnotu do pole Vodorovně, do pole Svisle, nebo do obou polí.

  • Chcete-li zapnout vodorovné nebo svislé zarovnání na střed, vyberte Vodorovné zarovnání na střed, Svislé zarovnání na střed, nebo obě volby.

Zapnutí zarovnání s přitahováním

Pokud je zarovnání s přitahováním zapnuté, ve vymezené ploše se objeví tečkované čáry, když objekt přitáhnete do vzdálenosti, na kterou je nastavená tolerance přitahování. Pokud například nastavíte vodorovnou toleranci přitahování na 18 obrazových bodů (výchozí nastavení), objeví se podél okraje přetahovaného objektu tečkovaná čára, jakmile se objekt dostane přesně do vzdálenosti 18 obrazových bodů od jiného objektu. Pokud zapnete vodorovné zarovnání na střed, objeví se tečkovaná čára podél svislic procházejících vodorovnými středy dvou objektů, jakmile svislice přesně zarovnáte.

 1. Zvolte Zobrazit > Přitahování > Zarovnání s přitahováním. Když je tento příkaz zapnutý, objeví se vedle něj znak zaškrtnutí.

Vytvoření vrstvy vodítek

Chcete-li při kreslení snadněji zarovnávat objekty, vytvořte si vrstvy vodítek a objekty v ostatních vrstvách zarovnejte podle objektů, které si vytvoříte ve vrstvách vodítek. Vrstvy vodítek se neexportují ani se nezobrazují v publikovaném souboru SWF. Vrstvou vodítek může být kterákoli vrstva. Vrstvy vodítek jsou označené ikonou vodítka vlevo od názvu vrstvy.

 1. Vyberte vrstvu, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac) a z kontextové nabídky vyberte Vodítko. Chcete-li vrstvu změnit zpět v normální vrstvu, vyberte volbu Vodítko znovu.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.