Nastavení kreslení určuje chování při přitahování, vyhlazení a narovnání. U každé volby můžete změnit nastavení tolerance a každou volbu můžete buď zapnout, nebo vypnout. Nastavení tolerance jsou relativní a závisí na rozlišení obrazovky vašeho počítače a aktuálním zvětšení scény. Ve výchozím nastavení jsou všechny volby zapnuté a mají nastavenou normální toleranci.

Nastavení kreslení

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh) a vyberte Kreslení.

 2. V kategorii Kreslení máte na výběr následující možnosti:

  pero, nástroj

  Umožňuje nastavit možnosti pro nástroj Pero. Vyberte možnost Zobrazovat náhled pera a zobrazte čáru náhledu od posledního bodu kliknutí do stávajícího umístění ukazatele. Vyberte Zobrazovat plné body a zobrazte řídicí body jako malé plné čtverečky namísto nevyplněných čtverečků. Vyberte Zobrazit přesné kurzory a zobrazte nitkový kříž namísto ikony nástroje Pero, když používáte tento nástroj. Tato možnost umožňuje snadněji sledovat přesný cíl kliknutí.

  Spojovat čáry

  Určuje, jak blízko musí být konec kreslené čáry k existujícímu segmentu čáry, než její koncový bod přeskočí na nejbližší bod takové existující čáry. Toto nastavení také určuje rozpoznávání vodorovných a svislých čar – tedy nakolik musí být kreslená čára vodorovná nebo svislá, aby ji aplikace Animate změnila na přesně vodorovnou nebo svislou. Když je zapnutá volba Přitahovat na objekty, určuje toto nastavení, jak blízko musí být objekty k sobě, aby se na sebe přitáhly.

  Vyhladit křivky

  Určuje míru vyhlazování aplikovanou na zakřivené čáry kreslené nástrojem tužka, když je režim kreslení nastavený na Narovnat nebo Vyhladit. (Snadněji se mění tvar plynulejších křivek, ale ostřejší křivky zase více odpovídají původním tahům.)

  Poznámka: Chcete-li existující zakřivené segmenty ještě více vyhladit, použijte příkaz Změnit > Tvar > Optimalizovat.

  Rozeznávat přímky

  Definuje, do jaké míry se čára nakreslená nástrojem tužka musí blížit rovné čáře, aby ji aplikace Animate rozpoznala jako přímku a nakreslila ji přesně rovně. Pokud je při kreslení volba Rozpoznat přímky vypnutá, můžete čáry narovnat později tím, že vyberete jeden nebo více segmentů čáry a zvolíte Změnit > Tvar > Narovnat.

  Rozpoznat tvary

  Určuje, jak přesně se musí kreslit kružnice, elipsy, čtverce, obdélníky a oblouky zakřivené o 90 nebo 180 stupňů, aby byly rozeznány jako tyto geometrické tvary a přesně překresleny. Volby jsou Vypnuto, Přesné, Normální a Tolerantní. Volba Přesné vyžaduje co nejpřesnější kresbu tvaru; volba Tolerantní znamená, že tvar může být nakreslen jen zhruba a Animate ho překreslí. Pokud je při kreslení volba Rozpoznat tvary vypnutá, můžete čáry narovnat později tím, že vyberete jeden nebo více tvarů (například spojené segmenty čáry) a zvolíte Změnit > Tvar > Narovnat.

  Přesnost kliknutí

  Určuje, jak blízko k určité položce musí ukazatel být, aby aplikace Animate položku rozpoznala.

Volby citlivosti na dotek u nástroje pro výběr, nástroje pro dílčí výběr a nástroje laso

Při vytváření tvarů s použitím režimu kreslení objektu nastavte volby citlivosti na dotek pro nástroj výběr, nástroj dílčí výběr a nástroj laso. Ve výchozím nastavení se objekty vybírají jen v případě, že rámeček výběru nástroje zcela obklopuje celý objekt. Pokud tuto volbu vypnete, budou se celé objekty vybírat i tehdy, když jsou jen částečně obklopeny rámečkem výběru nástroje pro výběr, nástroje pro dílčí výběr nebo nástroje laso.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh).

 2. V kategorii Všeobecné proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat jen objekty a body, které jsou zcela obklopeny rámečkem výběru, odznačte nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek. Body, které leží uvnitř plochy výběru, zůstanou vybrané.

  • Chcete-li vybrat objekty nebo skupiny, které jsou jen částečně obklopeny rámečkem výběru, vyberte nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek.

   Poznámka: Nástroje pro dílčí výběr používají stejné nastavení citlivosti.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online