Příručka uživatele Zrušit

Předvolby kreslení

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

Nastavení kreslení určuje chování při přitahování, vyhlazení a narovnání. U každé volby můžete změnit nastavení tolerance a každou volbu můžete buď zapnout, nebo vypnout. Nastavení tolerance jsou relativní a závisí na rozlišení obrazovky vašeho počítače a aktuálním zvětšení scény. Ve výchozím nastavení jsou všechny volby zapnuté a mají nastavenou normální toleranci.

Nastavení kreslení

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh) a vyberte Kreslení.

 2. V kategorii Kreslení máte na výběr následující možnosti:

  pero, nástroj

  Umožňuje nastavit možnosti pro nástroj Pero. Vyberte možnost Zobrazovat náhled pera a zobrazte čáru náhledu od posledního bodu kliknutí do stávajícího umístění ukazatele. Vyberte Zobrazovat plné body a zobrazte řídicí body jako malé plné čtverečky namísto nevyplněných čtverečků. Vyberte Zobrazit přesné kurzory a zobrazte nitkový kříž namísto ikony nástroje Pero, když používáte tento nástroj. Tato možnost umožňuje snadněji sledovat přesný cíl kliknutí.

  Spojovat čáry

  Určuje, jak blízko musí být konec kreslené čáry k existujícímu segmentu čáry, než její koncový bod přeskočí na nejbližší bod takové existující čáry. Toto nastavení také určuje rozpoznávání vodorovných a svislých čar – tedy nakolik musí být kreslená čára vodorovná nebo svislá, aby ji aplikace Animate změnila na přesně vodorovnou nebo svislou. Když je zapnutá volba Přitahovat na objekty, určuje toto nastavení, jak blízko musí být objekty k sobě, aby se na sebe přitáhly.

  Vyhladit křivky

  Určuje míru vyhlazování aplikovanou na zakřivené čáry kreslené nástrojem Tužka, když je režim kreslení nastavený na Narovnat nebo Vyhladit. (Snadněji se mění tvar plynulejších křivek, ale ostřejší křivky zase více odpovídají původním tahům.)

  Poznámka: Chcete-li existující zakřivené segmenty ještě více vyhladit, použijte příkaz Změnit > Tvar > Optimalizovat.

  Rozeznávat přímky

  Definuje, do jaké míry se čára nakreslená nástrojem tužka musí blížit rovné čáře, aby ji aplikace Animate rozpoznala jako přímku a nakreslila ji přesně rovně. Pokud je při kreslení volba Rozpoznat přímky vypnutá, můžete čáry narovnat později tím, že vyberete jeden nebo více segmentů čáry a zvolíte Změnit > Tvar > Narovnat.

  Rozpoznat tvary

  Určuje, jak přesně se musí kreslit kružnice, elipsy, čtverce, obdélníky a oblouky zakřivené o 90 nebo 180 stupňů, aby byly rozeznány jako tyto geometrické tvary a přesně překresleny. Volby jsou Vypnuto, Přesné, Normální a Tolerantní. Volba Přesné vyžaduje co nejpřesnější kresbu tvaru; volba Tolerantní znamená, že tvar může být nakreslen jen zhruba a Animate ho překreslí. Pokud je při kreslení volba Rozpoznat tvary vypnutá, můžete čáry narovnat později tím, že vyberete jeden nebo více tvarů (například spojené segmenty čáry) a zvolíte Změnit > Tvar > Narovnat.

  Přesnost kliknutí

  Určuje, jak blízko k určité položce musí ukazatel být, aby aplikace Animate položku rozpoznala.

Volby citlivosti na dotek u nástroje pro výběr, nástroje pro dílčí výběr a nástroje Laso

Při vytváření tvarů s použitím režimu kreslení objektu nastavte volby citlivosti na dotek pro nástroj výběr, nástroj dílčí výběr a nástroj Laso. Ve výchozím nastavení se objekty vybírají jen v případě, že rámeček výběru nástroje zcela obklopuje celý objekt. Pokud tuto volbu vypnete, budou se celé objekty vybírat i tehdy, když jsou jen částečně obklopeny rámečkem výběru nástroje pro výběr, nástroje pro dílčí výběr nebo nástroje Laso.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh).

 2. V kategorii Všeobecné proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat jen objekty a body, které jsou zcela obklopeny rámečkem výběru, zrušte výběr nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek. Body, které leží uvnitř plochy výběru, zůstanou vybrané.

  • Chcete-li vybrat objekty nebo skupiny, které jsou jen částečně obklopeny rámečkem výběru, vyberte nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek.

   Poznámka: Nástroje pro dílčí výběr používají stejné nastavení citlivosti.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?