Problém

Když spustíte aplikaci Bridge CC po její aktualizaci na novou verzi, aplikace se zablokuje a můžete pozorovat následující chování:

 • Na panelu Filtr se zobrazí zpráva Vytváření kritérií.
 • Na stavovém řádku v levém dolním rohu se zobrazí ikona kruhového indikátoru průběhu.

Verze produktů, kterých se tento problém týká

Bridge CC 2018 verze 8.0 a novější

Operační systémy

Windows a macOS

Problém se zablokováním aplikace Bridge CC
V aplikaci Bridge CC se zobrazuje kruhový indikátor průběhu a zpráva o tom, že jsou vytvářena kritéria.

Příčina

Když poprvé použijete aplikaci Bridge CC po její aktualizaci na novější verzi, vytvoří miniatury a náhledy všech souborů. Zatímco aplikace Bridge pracuje na pozadí, aby vytvořila tento nový obsah, jeví se jako zablokovaná.

Řešení

Tento problém byl v aplikaci Bridge CC 2018 verze 8.0.1 odstraněn.

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Aktualizujte aplikaci Bridge na její nejnovější verzi. Chcete-li zkontrolovat aktualizace v aplikaci Bridge CC, vyberte možnost Nápověda > Aktualizace. Informace o postupu při aktualizaci aplikace najdete v článku Aktualizace aplikací Creative Cloud.
 • Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Bridge. Stáhnout si ji můžete na stránce http://www.adobe.com/cz/products/bridge.html. Bude třeba zadat přihlašovací údaje k účtu Adobe ID, aby bylo možné pokračovat.

Alternativní řešení

 1. Spusťte aplikaci Bridge CC.

 2. Na panelu cesty najděte hlavní složku (viz poznámka níže o spuštění ve zkušebním režimu), ve které je uložena většina souborů.

  Jakmile identifikujete hlavní složku na panelu cesty, klikněte pravým tlačítkem (systém Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (systém Mac) na danou složku a v kontextové nabídce vyberte možnost Zobrazit položky podsložek. Případně můžete také kliknout na šipku ukazující vpravo () za složkou a vybrat možnost Zobrazit položky podsložek.

  Poznámka:

  Předtím než provedete níže uvedený postup na hlavní složce, nejprve jej vyzkoušejte na malé složce obsahující menší počet souborů. Na panelu cesty klikněte pravým tlačítkem (systém Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (systém Mac) na malou složku a v kontextové nabídce vyberte možnost Zobrazit položky podsložek. Nyní ponechte aplikaci Bridge CC nečinnou, dokud se nedokončí vytvoření náhledů a miniatur.

  Po jejich úspěšném dokončení proveďte níže uvedený postup na hlavní složce.    

  Možnost Zobrazit položky podsložek
  Možnost Zobrazit položky podsložek
 3. Nyní ponechte aplikaci Bridge CC nečinnou, dokud nezmizí zpráva Vytváření kritérií na panelu Filtr a kruhový indikátor průběhu na stavovém řádku.

K tomuto problému dochází v případě, že v počítači poprvé použijete novou verzi aplikace Bridge CC.

Pokud právě nepoužíváte počítač, doporučuje se ponechat aplikaci Bridge CC po určitou dobu nečinnou, dokud se nedokončí vytvoření všech náhledů a miniatur. Doba potřebná k vytvoření miniatur a náhledů závisí na konfiguraci počítače a množství dat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online