Pracovní plochy v aplikaci Adobe Bridge

Pracovní plocha – přehled

Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge se skládá ze tří sloupců (nebo panelů), které obsahují různé panely. Pracovní plochu aplikace Adobe Bridge můžete přizpůsobit přemístěním nebo změnou velikosti panelů. Můžete si vytvořit vlastní pracovní plochy nebo vybrat z několika přednastavených pracovních ploch aplikace Adobe Bridge.

Bridge_Workspace

Následující položky jsou hlavní součásti pracovního prostoru aplikace Adobe Bridge:

Pruh aplikace

Poskytuje tlačítka pro důležité úlohy, jako je publikování do služeb Adobe Stock a Adobe Portfolio, vytváření stránek miniatur PDF, procházení struktury složek, přepínání pracovních prostorů a vyhledávání souborů.

Řádek s cestou

Zobrazuje cestu k zobrazené složce a umožňuje procházet adresářem.

Panel Oblíbené

Poskytuje rychlý přístup k často procházeným složkám.

Panel Složky

Zobrazuje hierarchii složek. Použijte ho k procházení složek.

Panel Filtr

Umožňuje uspořádání a filtrování souborů, které se zobrazují v panelu Obsah.

Panel Kolekce

Umožňuje vytvářet, vyhledávat a otevírat kolekce a kolekce Smart.

Panel Obsah

Zobrazí soubory vybrané pomocí navigačních tlačítek nabídky, řádku s cestou, panelu Oblíbené a panelu Kolekce.

Panel Publikovat

Nahrávejte obsah do služby Adobe Stock a Adobe Portfolio přímo z aplikace Bridge CC. Více podrobností najdete v části Publikování obrazů do služby Adobe Stock a Publikování položek do služby Adobe Portfolio.
Chcete-li tento panel zobrazit v jakémkoli pracovním prostoru, vyberte Okna > Panel Publikovat.

Panel Náhled

Zobrazuje náhled vybraného souboru nebo souborů. Náhledy jsou samostatné a obvykle větší než miniatura obrazu zobrazovaná v panelu Obsah. Změnou velikosti panelu můžete zvětšit nebo zmenšit náhled.

Metadata, panel

Obsahuje informace metadat pro vybraný soubor. Pokud je vybráno více souborů, jsou zde uvedena společná data (například klíčová slova, datum vytvoření a nastavení expozice).

Panel Klíčová slova

Usnadňuje uspořádání obrazů tím, že se k nim připojí klíčová slova.

Panel Výstup

Obsahuje možnosti pro vytváření stránek miniatur PDF. Zobrazí se při výběru výstupní pracovní plochy. Více informací najdete v části Vytvořit stránky miniatur na výstupní pracovní ploše.

Vyhledávání ve službě Adobe Stock

Kromě možnosti hledat položky v aplikaci Bridge nebo na vašem počítači můžete také v poli Rychlé vyhledávání (v pravé části pruhu aplikace) hledat vysoce kvalitní ilustrace, vektorové grafiky a fotografie ve službě Adobe Stock. Při hledání se výsledky zobrazují ve výchozím webovém prohlížeči na webu Adobe Stock. Více informací o službě Adobe Stock , najdete na webu Informace a podpora pro službu Adobe Stock.

Pomocí rozevíracího seznamu v poli Rychlé vyhledávání můžete přepínat mezi prohledáváním Adobe Stock a prohledáváním nápovědy Windows (Win)/Spotlight (Mac).

Bridge_search

Přizpůsobení panelů

Okno aplikace Adobe Bridge můžete přizpůsobit přemístěním a změnou velikosti jeho panelů. Panely však nelze přemístit mimo okno aplikace Adobe Bridge.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Přetáhněte panel za jeho štítek do jiného panelu.
  • Přetáhněte vodorovný oddělovací pruh mezi panely, abyste je zvětšili nebo zmenšili.
  • Přetáhněte svislý oddělovací pruh mezi panely a oblastí Obsah, abyste změnili velikost panelů nebo panelu Obsah.
  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny panely kromě centrálního (vzhled centrálního panelu závisí na zvoleném režimu pracovního prostoru), stiskněte klávesy Tab.
  • Zvolte Okna a název panelu, který chcete zobrazit nebo skrýt.
  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) klikněte na štítek panelu a zvolte název panelu, který chcete zobrazit.

Práce s Oblíbenými

 • Chcete-li nastavit předvolby pro Oblíbené, vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge CC > Předvolby (Mac OS). Klikněte na možnost Všeobecné a vyberte požadované volby v oblasti Oblíbené položkydialogového okna Předvolby.
 • Chcete-li přidat položku do Oblíbených, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte soubor nebo složku na panel Oblíbené z Průzkumníka (Windows), aplikace Finder (Mac OS) nebo z panelů Obsah nebo Složky aplikace Adobe Bridge.
  • V aplikaci Adobe Bridge vyberte soubor, složku nebo kolekci a poté vyberte možnost Soubor > Přidat k oblíbeným.

Poznámka:

Chcete-li položku odstranit z panelu Oblíbené, označte ji a vyberte možnost Soubor > Odstranit z oblíbených. Alternativně klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control a klikněte (Mac OS) na zvolenou položku a v místní nabídce vyberte možnost Odstranit z oblíbených.

Vybírání a správa pracovních ploch

Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge představuje konfiguraci nebo rozvržení panelů. Můžete zvolit buď přednastavenou pracovní plochu, nebo vlastní pracovní plochu, kterou jste si předtím uložili.

Pokud uložíte různé pracovní plochy aplikace Adobe Bridge, můžete pracovat v různých rozvrženích (a rychle mezi nimi přepínat). Můžete například používat jednu pracovní plochu pro třídění nových fotografií a jinou pro práci s video soubory kompozice After Effects.

Aplikace Adobe Bridge nabízí následující přednastavené pracovní plochy:

Základy

Zobrazí panely Oblíbené, Složky, Filtr, Kolekce, Obsah, Náhled, Metadata a Klíčová slova. Toto je výchozí pracovní plocha.

Knihovny

Zobrazuje Knihovnu, Náhled, Složky, Obsah a panely Metadat. Také zobrazuje náhled vybraných položek na panelu Náhled.

Filmový pás

Zobrazí miniatury ve vodorovném pásu, který lze posunovat (v panelu Obsah) spolu s náhledem aktuálně vybrané položky (v panelu Náhled). Zobrazeny jsou rovněž panely Oblíbené, Složky, Filtr a Kolekce.

Výstup

Zobrazuje možnosti pro vytváření stránek miniatur PDF.

Metadata

Zobrazí panel Obsah v zobrazení seznamu a dále panely Oblíbené, Metadata a Filtr.

Klíčová slova

Zobrazí panel Obsah v zobrazení Podrobnosti a dále panely Oblíbené, Klíčová slova a Filtr.

Náhled

Zobrazí velký panel Náhled, úzký svislý panel Obsah v zobrazení Miniatury a dále panely Oblíbené, Složky, Filtr a Kolekce.

Světlá tabulka

Zobrazuje pouze panel Obsah. Soubory se zobrazují v zobrazení miniatur.

Složku

Zobrazí panel Obsah v zobrazení Miniatury a dále panely Oblíbené a Složky.

Poznámka:

V systému Mac OS stisknutím kombinace Command+F5 používané pro načtení pracovního prostoru Klíčová slova spustíte ve výchozím nastavení nástroj voice-over. K načtení pracovního prostoru Náhled pomocí klávesové zkratky je třeba nejprve zakázat zkratku nástroje voice-over v předvolbách klávesových zkratek systému Mac OS. Další pokyny najdete v nápovědě pro Mac OS.

 • Chcete-li vybrat pracovní plochu, vyberte možnost Okna > Pracovní plocha a pak zvolte požadovanou pracovní plochu. Nebo klikněte na některé z tlačítek pracovních ploch na panelu aplikací nástroje Adobe Bridge.

Poznámka:

Přetáhnutím svislého panelu nalevo od pracovního prostoru můžete zobrazit více nebo naopak méně tlačítek. Pořadí tlačítek lze pozměnit jejich přetahováním.

 • Chcete-li uložit aktuální rozvržení jako pracovní plochu, vyberte možnost Okna > Pracovní plocha >Nová pracovní plocha. V dialogovém okně Nová pracovní plocha zadejte název pracovní plochy, vyberte možnosti pracovní plochy a poté klikněte na tlačítko Uložit.
 • Chcete-li odstranit nebo obnovit vlastní pracovní plochu, vyberte možnost Okna > Pracovní plocha a pak zvolte jeden z následujících příkazů:

Odstranit pracovní plochu

Odstraní uloženou pracovní plochu. Zvolte pracovní plochu z nabídky Pracovní plocha v dialogové okně Odstranit pracovní plochu a klikněte na možnost Odstranit.

Obnovit původní pracovní plochu

Dojde k obnovení vybrané uložené pracovní plochy na výchozí nastavení.

Obnovit standardní pracovní plochu

Obnoví výchozí nastavení předdefinovaných pracovních ploch Adobe (Základní, Výstup apod.)

Správa barev

Pokud používáte aplikaci Adobe Creative Cloud, můžete za účelem automatické synchronizace nastavení barev ve všech aplikacích použít nástroj Adobe Bridge CC. Tato synchronizace zajistí, že barvy budou vypadat stejně ve všech aplikacích Adobe se správou barev.

Pokud nastavení barev nejsou synchronizovaná, objeví se v každé aplikaci v horní části dialogového okna Dialog Nastavení barev v jednotlivých aplikacích. Doporučujeme vám, abyste synchronizovali nastavení barev dříve, než začnete pracovat s novými nebo stávajícími dokumenty.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte příkaz Úpravy > Nastavení barev.
  • Stiskněte Control+Shift+K (Windows) nebo Command+Shift+K (macOS).
 2. Ze seznamu vyberte nastavení barev a klikněte na tlačítko Použít.

  Poznámka:

  Zvolte Zobrazit rozšířený seznam souborů pro nastavení barev, abyste seznam rozšířili.

Změna nastavení jazyka

Aplikace Adobe Bridge může zobrazovat nabídky, volby a popisky v různých jazycích. Můžete také nastavit, aby aplikace Adobe Bridge používala určitý jazyk pro klávesové zkratky.

 1. Vyberte příkaz Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Další volby.

 2. Proveďte jeden nebo oba následující úkony:
  • V nabídce Jazyk zvolte jazyk pro zobrazení nabídek, voleb a tipů nástrojů.
  • V nabídce Klávesnice zvolte jazyk, jehož konfigurace kláves bude použita pro klávesové zkratky.
 3. Klikněte na OK a restartujte aplikaci Adobe Bridge.

  Nový jazyk vejde v platnost při příštím spuštění aplikace Adobe Bridge.

Povolení skriptů po spuštění

Skripty po spuštění můžete povolit nebo zakázat v předvolbách aplikace Adobe Bridge. Seznam skriptů se liší podle toho, které součástí sady Creative Suite® jste nainstalovali. Zakažte skripty po spuštění, chcete-li zlepšit výkon, nebo chcete-li vyřešit nekompatibilitu mezi skripty.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Skripty při spuštění.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nebo odznačte požadované skripty.
  • Chcete-li povolit nebo zakázat všechny skripty, klikněte na možnost Povolit vše nebo Zakázat vše.
  • Kliknutím na položku Zobrazit mé startovací skripty se přesunete do složky Adobe Bridge Startup Scripts (Skripty při spuštění aplikace Adobe Bridge) na pevném disku.

Podpora obrazovek HiDPI a Retina

Aktualizováno ve vydání Bridge CC 2015 6.3

Na monitorech HiDPI a Retina společnosti Apple lze zobrazit více obrazových bodů. Aby bylo možné využívat pokroků v technologiích displejů s vysokým rozlišením, zahrnuje aplikace Adobe Bridge CC nativní podporu pro displeje s vysokým rozlišením na systémech Windows a Mac OS X (například na MacBook Pro s displejem Retina).

Aplikace Bridge CC počítá s různým nastavením DPI u monitorů. Při práci na monitoru HiDPI nastaveném na rozlišení DPI 150 % nebo vyšším se nastaví velikost uživatelského rozhraní Bridge automaticky na 200 %, takže můžete i nadále vidět prvky UI ostře a jasně, fonty s čitelnou velikostí a ostré ikony napříč širokou škálou nastavení DPI displeje.

Poznámka:

Aplikace Bridge podporuje minimální rozlišení obrazovky 2560 x 1600. Práce na monitorech HiDPI s rozlišením obrazovky nastaveným pod 2560 x 1600 ořízne uživatelské rozhraní aplikace Bridge a některé z položek se nemusí na obrazovku vejít.

Preference škálování uživatelského rozhraní

Pokud je v systému Windows zapnuta podpora HiDPI, nastaví se uživatelské rozhraní Bridge automaticky na 200 % DPI. Bridge ale také umožňuje ruční nastavení předvoleb škálování:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Uživatelské rozhraní.

 2. V dialogu Předvolby klikněte na část Rozhraní.

  Volba Škálování uživatelského rozhraní v předvolbách Bridge
 3. Vyberte barevný motiv v sekci Vzhled.

  • V sekci Text vyberte velikost textu.
  • V rozbalovacím seznamu Škálování uživatelského rozhraní vyberte jednu z následujících možností škálování:
   • Automatické: (Výchozí) Automaticky škáluje uživatelské rozhraní Bridge na následující procentuální hodnoty, založené na nastavení DPI monitoru:
    • 200 % při DPI >= 150%
    • 100 % při DPI < 150%
   • 100%: Otevře aplikaci Bridge se 100% škálováním. Tuto volbu vyberte, chcete-li se vrátit ke vzhled platnému před nástupem HiDPI.
   • 200%: Otevře aplikaci Bridge se 200% škálováním. Tuto volbu vyberte při práci na HiDPI monitorech.

  Poznámka:

  Tuto volbu vyberte, pokud při práci na monitorech bez HiDPI dochází k ořezu nebo deformaci uživatelského rozhraní.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Spusťte znovu aplikaci Bridge.

  Nová hodnota škálování začne platit při příštím spuštění aplikace Adobe Bridge.

Obnova předvoleb

Mnohá nastavení programů jsou uložená ve složce předvoleb aplikace Adobe Bridge, včetně zobrazení, aplikace Adobe Photo Downloader, výkonu a možností zpracování souborů.

Obnovení předvoleb obnovuje výchozí hodnoty nastavení a často může opravit neobvyklé chování aplikace.

 1. Při spouštění aplikace Adobe Bridge stiskněte a podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo klávesu Option (Mac OS).
  ResetPreferences
  Dialogové okno Obnovení nastavení
 2. V dialogovém okně Obnovit nastavení vyberte jednu nebo více následujících možností:

  Obnovit předvolby

  Obnovuje výchozí hodnoty nastavení předvoleb. Některé visačky a hodnocení mohou být ztraceny. Při spuštění aplikace Adobe Bridge bude vytvořen soubor předvoleb.

  Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti

  Vyčištění celé místní vyrovnávací paměti pomáhá vyřešit problém nesprávného zobrazování miniatur v aplikaci Adobe Bridge. Při spuštění aplikace Adobe Bridge je vyrovnávací paměť znovu vytvořena.

  Reset standardních pracovních ploch

  Obnovuje výchozí hodnoty nastavení konfigurací u předdefinovaných pracovních ploch Adobe.

 3. Klikněte na tlačítko OK nebo na možnost Zrušit, chcete-li otevřít aplikaci Adobe Bridge, aniž byste museli obnovovat předvolby.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online