Příručka uživatele Zrušit

Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw

 

Vyrovnávací paměť uchovává miniatury a informace metadat (včetně metadata, která nemohou být uložená v souboru, například visačky a hodnocení), aby bylo rychlejší zobrazování miniatur nebo vyhledávání souborů. Vyrovnávací paměť ale zabírá místo na disku. Jakmile vytvoříte vyrovnávací paměť, můžete ji exportovat za účelem jejího sdílení nebo archivace a rovněž můžete zvolit, zda chcete generovat 100% náhledy. Správa vyrovnávací paměti zahrnuje její vymazání a nastavení její velikosti a umístění.

Více informací o sdílené vyrovnávací paměti najdete v části Centrální správa vyrovnávací paměti aplikace Adobe Bridge.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť aplikace Adobe Bridge ukládá v databázi kvůli zlepšení výkonnosti při procházení a hledání souborů miniatury, náhled a metadata. Větší vyrovnávací paměť však zabírá více místa na pevném disku. Pro zajištění spolehlivého výkonu je třeba vyrovnávací paměť pravidelně mazat.

Vyrovnávací paměť lze vymazat kterýkoli z následujících způsobů:

Vymazání celé vyrovnávací paměti

Dialogové okno Resetovat nastavení

Pro vymazání celé vyrovnávací paměti použijte jeden z následujících postupů:

 • Použijte možnost Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti v nabídce Úpravy > Vyrovnávací paměť > Předvolby. Další informace naleznete v tématu Nastavení předvoleb správy vyrovnávací paměti.
 • V dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť vyberte možnost Vyčistit vyrovnávací paměť > Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti. Více informací o sdílené vyrovnávací paměti najdete v části Centrální správa vyrovnávací paměti aplikace Adobe Bridge.
 • V dialogovém okně Obnovit nastavení vyberte možnost Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti. Další informace naleznete v tématu Obnovení nastavení.

Automatické vymazání vyrovnávací paměti

S tím, jak se vyrovnávací paměť zvětšuje, zabírá více místa na disku. Předvolby vyrovnávací paměti můžete použít k dosažení kompromisu mezi výkonem a velikostí vyrovnávací paměti. V předvolbách vyrovnávací paměti umožňuje možnost Komprimovat vyrovnávací paměť při ukončení nastavit automatické čištění vyrovnávací paměti při ukončení aplikace Bridge, pokud velikost databáze překročí 100 MB. Podrobnosti najdete v tématu Nastavení předvoleb vyrovnávací paměti. Pokud není nastavena předvolba pro čištění vyrovnávací paměti a velikost databáze vyrovnávací paměti překročí 100 MB, při ukončování aplikace Bridge se zobrazí následující dialogové okno.

Předvolby mazání vyrovnávací paměti

Bridge optimalizuje vyrovnávací paměť automatickým vyčištěním zastaralých položek v době, kdy je aplikace nečinná. Ve výchozím nastavení je interval čištění nastaven na 30 dní. To znamená, že jakákoli položka vyrovnávací paměti starší než 30 dnů je považována za neplatnou a Bridge ji vymaže.

Interval čištění však můžete upravit a nastavit jakoukoliv hodnotu mezi 1 dnem až 180 dny. Interval čištění se nastavuje v dialogovém okně Předvolby vyrovnávací paměti. Podrobnosti najdete v tématu Nastavení předvoleb vyrovnávací paměti.

Vymazání vybrané vyrovnávací paměti

Pro vymazání vybrané vyrovnávací paměti použijte jeden z následujících postupů:

 • Klikněte na nabídku Nástroje > Spravovat vyrovnávací paměť. Vyberte možnost Vyčistit vyrovnávací paměť. Pokud se chystáte vyčistit sdílenou vyrovnávací paměť, můžete rozhodnout, zda se má odstranit místně nebo u všech. Můžete také použít možnost Vymazat vyrovnávací paměť pro všechny uživatele v dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť. Více informací o mazání sdílené vyrovnávací paměti najdete na stránce Centrální správa vyrovnávací paměti aplikace Adobe Bridge.
 • Klikněte pravým tlačítkem na složku, kterou chcete smazat, a vyberte možnost Vymazat vyrovnávací paměť výběru.

Nastavení předvoleb vyrovnávací paměti

Předvolby vyrovnávací paměti vám pomáhají dostat do rovnováhy výkon a velikost vyrovnávací paměti.

Chcete-li nastavit předvolby vyrovnávací paměti, postupujte takto:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS).

 2. Klikněte na Vyrovnávací paměť.

  Předvolby vyrovnávací paměti
  Předvolby vyrovnávací paměti

 3. Vyberte jednu z následujících možností:

  Velikost vyrovnávací paměti

  Přetažením posuvníku určete větší nebo menší velikost vyrovnávací paměti. Výchozí velikost vyrovnávací paměti je 100 000. Pokud se velikost vyrovnávací paměti blíží svému limitu (500 000 záznamů) nebo pokud je svazek, na kterém je vyrovnávací paměť umístěna, příliš plný, budou z vyrovnávací paměti po zavření aplikace Adobe Bridge vymazány starší položky. Větší vyrovnávací paměť zlepšuje výkon, ale zabírá více místa na pevném disku.

  V nabídce Upravit > Předvolby > Vyrovnávací paměť můžete nyní pomocí posuvníku Velikost vyrovnávací paměti nastavit maximální velikost místa na disku v gigabajtech, které má být použito pro ukládání do vyrovnávací paměti,.

  Komprimovat vyrovnávací paměť při ukončení

  Pokud je možnost zapnuta, je vyrovnávací paměť automaticky komprimována při ukončení aplikace Adobe Bridge, pokud velikost databáze vyrovnávací paměti překročí 100 MB. Doporučuje se zapnout, aby vyrovnávací paměť byla optimalizována. Pokud však předvolba pro čištění vyrovnávací paměti nastavená není a velikost databáze vyrovnávací paměti překročí 100 MB, zobrazí se při ukončování aplikace Bridge následující dialogové okno.

   

  Ponechat 100% náhledy ve vyrovnávací paměti

  100% náhledy zůstanou uchovány ve vyrovnávací paměti, čímž se urychlí použití funkce zoom v prezentaci a náhledech na celou obrazovku nebo při použití lupy. Uchování 100% náhledů ve vyrovnávací paměti však vyžaduje více volného místa na disku.

  Automaticky importovat vyrovnávací paměť ze složky, je-li to možné

  Automaticky importuje vyrovnávací paměť při procházení složky s exportovanou vyrovnávací pamětí. Automatický import vyrovnávací paměti zvyšuje výkon.

  Vymazat položky starší než N dnů, když je aplikace nečinná

  Udává interval čištění (1 den až 180 dnů). Předchozí položky vyrovnávací paměti, které jsou starší než zadaný počet dnů, jsou považovány za zastaralé a jsou automaticky odebrány v době nečinnosti aplikace Bridge.

Nastavení předvoleb správy vyrovnávací paměti

Chcete-li nastavit předvolby správy vyrovnávací paměti, postupujte takto:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS).

 2. Zvolte možnost Správa vyrovnávací paměti.

  Předvolby správy vyrovnávací paměti
  Předvolby správy vyrovnávací paměti

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  Komprimovat vyrovnávací paměť

  Odstraněním zastaralých záznamů snížíte celkový počet záznamů, a tím optimalizujete vyrovnávací paměť.

  Komprimovat vyrovnávací paměť teď

  Optimalizuje vyrovnávací paměť odebráním zastaralých položek a přidružených souborů JPEG. 

  Vymazat vyrovnávací paměť

  Smazáním celé vyrovnávací paměti uvolníte místo na pevném disku.

  Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti

  Vymaže celou vyrovnávací paměť a uvolní místo na pevném disku.

  Umístění

  Určete nové umístění pro vyrovnávací paměť. Nové umístění vejde v platnost při příštím spuštění aplikace Adobe Bridge.

  V této verzi můžete nyní selektivně odstranit 100% vykreslení náhledu uložená ve vyrovnávací paměti aplikace. To je užitečné v případě, že pracovní postup vyžaduje vytvoření 100% náhledů.

  Chcete-li generovat 100% náhledy, klepněte na ikonu kvalita miniatur () v pravém horním rohu panelu obsahu a vyberte 100% náhledy jako možnost Generování náhledů. 100% vykreslení náhledů se ukládají do vyrovnávací paměti aplikace a zabírají část místa na disku.

  Chcete-li odstranit 100% náhledy, přejděte na možnost Upravit > Předvolby > Správa vyrovnávací paměti > Odstranit 100% náhledy ve vyrovnávací paměti.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.