Práce s panelem Obsah v aplikaci Adobe Bridge

Panel Obsah zobrazuje miniatury, detailní miniatury nebo seznam souborů a složek ve vybrané složce. V úvodním nastavení vygeneruje aplikace Adobe Bridge pomocí správy barev miniatury a zobrazí je v panelu Obsah spolu s názvy souborů, složek a s hodnoceními a štítky.

Vzhled panelu Obsah lze upravit tak, že se budou spolu s miniaturami zobrazovat podobné informace nebo budou miniatury zobrazeny jako seznam. Miniatury lze zvětšit nebo zmenšit a také můžete nastavit jejich kvalitu. Chcete-li určit polohu posuvníků, zvolte možnost Vodorovné rozvržení nebo Svislé rozvržení z nabídky panelu Obsah. Pokud vyberete možnost Automatické rozvržení, aplikace Adobe Bridge bude podle potřeby přepínat mezi vodorovným a svislým rozvržením.

Volba režimu zobrazení

 1. Zvolte jeden z následujících příkazů z nabídky Zobrazení:
  • Chcete-li zobrazit soubory a složky jako miniatury s názvem souboru nebo složky s hodnoceními a štítky, zvolte možnost Miniatury.

  • Podrobnosti, chcete-li zobrazit miniatury s dalšími textovými informacemi.

  • Seznam, chcete-li zobrazit soubory a složky v seznamu názvů souborů s příslušnými metadaty ve sloupcovém formátu.

  • Zobrazovat pouze miniaturu, chcete-li zobrazit miniatury bez textové informace, popisků nebo hodnocení.

  Poznámka:

  Klepněte na tlačítka v pravém dolním rohu okna aplikace Adobe Bridge, chcete-li Zobrazit obsah jako miniatury, Zobrazit obsah jako podrobnosti nebo Zobrazit obsah jako seznam.

Nastavení velikosti miniatur

Zmenšete miniatury, chcete-li jich zobrazit více najednou, nebo je zvětšete, abyste v miniaturách viděli podrobnosti.

 • Přetáhněte posuvník Miniatura dole v okně aplikace Adobe Bridge.

Poznámka:

Jestliže změníte velikost okna aplikace Adobe Bridge v režimu Automatické rozvržení, velikost miniatur v panelu Obsah se také změní. Chcete-li tomu zabránit, z nabídky panelu Obsah zvolte Vodorovné rozvržení nebo Svislé rozvržení.

Poznámka:

Pokud se na panelu Obsah nezobrazil název souboru nebo jiná metadata s miniaturou obrazu, tažením posuvníku doprava miniatury zvětšíte.

 • kliknutím na tlačítko Menší velikost miniatur na levém konci posuvníku miniatur zmenšíte počet sloupců v panelu Obsah o jeden. kliknutím na tlačítko Větší velikost miniatur na pravém konci posuvníku miniatur zvětšíte počet sloupců v panelu Obsah o jeden. Aplikace Adobe Bridge automaticky maximalizuje velikost miniatur v závislosti na počtu zobrazených sloupců.

Uzamčení mřížky

Uzamknutím mřížky zajistíte, aby aplikace Bridge vždy zobrazovala v panelu Obsah kompletní miniatury. Při zamknuté mřížce si miniatury zachovávají svou konfiguraci, pokud změníte velikost okna nebo otevřete či zavřete panely.

 1. Vyberte možnosti Zobrazit > Zámek mřížky nebo klikněte na tlačítko Zámek mřížky vedle posuvníku miniatur ve spodní části okna aplikace Adobe Bridge.

Zobrazení dalších metadat u miniatur

Předvolba Předvolba Přídavné řádky metadat miniatury určuje, zda se u miniatur na panelu Obsah mají zobrazovat další informace metadat.

 1. Vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Miniatury.

 2. V části Přídavné řádky metadat miniatury zvolte typ metadat, který chcete zobrazovat. Můžete zobrazovat až čtyři přídavné řádky informací.

Omezení velikosti souboru pro miniatury

Velikost souborů, pro které aplikace Adobe Bridge vytváří miniatury, lze omezit (zobrazování velkých souborů může zpomalit chod aplikace). Pokud aplikace Adobe Bridge nemůže vytvořit miniatury, zobrazí ikonu přiřazenou danému typu souboru. Aplikace Adobe Bridge ignoruje toto nastavení, jestliže zobrazuje miniatury pro videosoubory.

 1. Vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Miniatury.

 2. V okně Nezpracovávat soubory větší než zadejte číselnou hodnotu.

Určení náhledů podle velikosti monitoru

Náhledy podle velikosti monitoru zobrazí náhled v nejvyšší možné kvalitě dané rozlišením monitoru. Je-li možnost Náhledy podle velikosti monitoru povolena, snímky budou i v režimu celé obrazovky ostré.

 1. Vyberte příkaz Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Další volby.

 2. Vyberte možnost Generovat náhledy podle velikosti monitoru.

Určení kvality miniatury

Můžete vybrat, zda bude aplikace Adobe Bridge zobrazovat pro jednotlivé složky snímků miniatury vložené, vysoce kvalitní nebo 1:1.

 • Rychlejšího procházení docílíte, pokud zvolíte složku a kliknete na tlačítko Procházet rychle s upřednostněním vložených obrazů v panelu aplikací programu Adobe Bridge.
 • Chcete-li zvýšit kvalitu zobrazovaných miniatur, klikněte na tlačítko Volby kvality miniatur a Generování náhledů v panelu aplikací programu Adobe Bridge a vyberte jednu z následujících možností:
  • Upřednostnit vložené (rychlejší) – do zdrojového souboru budou vloženy miniatury s nízkým rozlišením. Pro tyto miniatury se nepoužívá správa barev. Tato možnost je ekvivalentem možnosti Procházet rychle s upřednostněním vložených obrázků.

  • Vysoká kvalita na požádání – budou použity vložené miniatury, ale pro účely náhledu vytvoří aplikace Adobe Bridge miniatury se správou barev vygenerované ze zdrojových souborů.

  • Vždy ve vysoké kvalitě – pro všechny obrazy budou vždy vytvořeny miniatury se správou barev. Možnost Vždy ve vysoké kvalitě je výchozím nastavením kvality.

  • Generovat 100% náhledy – na pozadí budou vytvořeny 100% náhledy snímků pro účely funkcí Lupa a Prezentace. Toto nastavení urychluje operace lupy a prezentace, ale vyžaduje více volného místa na disku a počáteční procházení je pomalejší. Více informací najdete v části Použití nástroje lupa a Zobrazení snímků jako prezentace.

Přizpůsobení zobrazení seznamu

Seznam můžete přizpůsobit seřazením a změnou velikosti sloupců a určením kategorií metadat, které chcete zobrazovat.

 1. Vyberte možnosti Zobrazit > Seznam.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • kliknutím na libovolné záhlaví sloupce změňte směr řazení.

  • klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control a klikněte (Mac OS) na nadpis kteréhokoliv sloupce, chcete-li zvolit jinou kategorii metadat, zavřít sloupec, vložit nový sloupec, změnit velikost sloupce nebo se vrátit k výchozí konfiguraci.

  Poznámka:

  Sloupec Název je vždy zcela vlevo.

  • Přetažením svislé oddělovací lišty sloupců změňte jejich šířku.

  • Poklikáním mezi dva nadpisy sloupců automaticky změníte velikost sloupce vlevo.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online