Řešení zamrzání a potíží s výkonem aplikace Bridge

Příznaky

Tento dokument vám může pomoci vyřešit pokles výkonu či systémové chyby, ke kterým dochází při použití aplikace Adobe Bridge. Systémové chyby se mohou projevovat mnoha různými způsoby jako například:

 • Prázdné nebo blikající dialogové okno
 • Zamrzlý kurzor nebo obrazovka
 • Chyba oznamující, že došlo k neočekávanému ukončení „neznámé“ aplikace.
Systémové chyby mohou být způsobeny různými činiteli, například konflikty mezi ovladači zařízení, softwarem, hardwarem nebo poškozenými prvky určitých souborů. I když k systémové chybě dochází pouze při používání aplikace Bridge, aplikace Bridge nemusí být vždy její příčinou. Může se například jednat o jedinou aplikaci, která zatěžuje paměť nebo procesor natolik, aby se problém projevil.

Postup řešení potíží

Vyzkoušejte následující kroky v uvedeném pořadí.

1. Aktualizujte aplikaci Bridge na její nejnovější verzi.

Přejděte do nabídky Nápověda > Aktualizace nebo na webovou stránku společnosti Adobe na adrese http://www.adobe.com/cz/downloads/updates.html a stáhněte si nejnovější verzi aplikace Bridge.

2. Obnovte předvolby, obnovte výchozí pracovní plochu a vymažte mezipaměť.

Nevhodné předvolby nebo pracovní plochy mohou být příčinou neočekávaného chování aplikace Adobe Bridge. Vymazáním mezipaměti může dojít k napravení potíží se zobrazením miniatur s náhledem.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Bridge a ihned stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Shift (systém Windows) nebo Cmd+Alt+Shift (systém Mac OS) a podržte je, dokud se neotevře dialogové okno Obnovit nastavení.
 2. Označte všechny tři možnosti (Obnovit předvolby, Obnovit standardní pracovní plochy a Vymazat celou mezipaměť miniatur) a stiskněte tlačítko OK.

 Mezipaměť můžete vymazat také následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Bridge > Předvolby (Mac OS).
 2. Vyberte panel Mezipaměť.
 3. Klikněte na tlačítko Vymazat celou mezipaměť.

Mezipaměť můžete případně vymazat také ručně, a to následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Bridge > Předvolby (Mac OS).
 2. Vyberte panel Mezipaměť.
 3. Prohlédněte si okno Umístění a poznamenejte si cestu ke složce Cache.
 4. V aplikaci Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac OS) přejděte ke složce Cache.
 5. Složku Cache přetáhněte do koše.

Poznámka: Při mazání mezipaměti můžete zachovat některé popisky nebo hodnocení.

Další informace naleznete v tématech Nápověda:

3. Zakažte skripty po spuštění.

Aplikace Adobe Bridge se může zhroutit, případně se vůbec nespustí v případě, že existuje poškozený skript po spuštění. Pokuste se potíže vyřešit zakázáním všech skriptů aktivovaných po spuštění.

 1. V aplikaci Adobe Bridge vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Bridge > Předvolby (Mac OS).
 2. Vyberte možnost Skripty po spuštění.
 3. Klikněte na tlačítko Zakázat vše a poté na tlačítko OK.
 4. Pokud aplikace Adobe Bridge funguje lépe se zakázanými skripty po spuštění, začněte skripty jeden po druhém nebo v malých skupinách povolovat, dokud se vám nepodaří odhalit problémové skripty.

Další informace naleznete v tématu Nápověda:

4. Dočasně zakažte programy, které monitorují nebo spravují činnost disku.

Programy, které monitorují nebo spravují činnost disku, mohou způsobovat konflikt s aplikací Bridge, protože zapisují do souborů v mezipaměti nebo se připojují k internetu. Tyto programy dočasně zakažte a spuštěním aplikace Adobe Bridge vyzkoušejte, jestli ke zhroucení pořád dochází, případně jestli se výkon nezlepší.

 • Mezi programy, které monitorují nebo spravují činnost disku, patří tyto:
 • Software antivirové ochrany (například McAfee, Virex nebo Norton Anti-Virus),
 • Software brány firewall (například ZoneAlarm),
 • Software spravující činnost pevného disku na pozadí (například Norton Utilities),
 • Software uchovávající odstraněné soubory nebo odebírající dočasné soubory ze systému (například Norton SystemWorks).

Informace o tom, jak program zakázat, najdete v jeho dokumentaci. Chcete-li zakázat software brány firewall, obraťte se na správce systému.

5. Spusťte aplikaci Adobe Bridge s vypnutým panelem Složky.

Panel Složky může zpomalovat spouštění aplikace Adobe Bridge. Pokud jej nepoužíváte, panel Složky vypněte.

 • V aplikaci Adobe Bridge klikněte na nabídku Okna a zrušte výběr pole Panel Složky.

6. Vypněte panely Náhled a Metadata.

Panely Náhled a Metadata při vytváření miniatur a během navigace obrazovým materiálem využívá prostředky. Pokud je nepoužíváte, panely vypněte.

 • V aplikaci Adobe Bridge klikněte na nabídku Okna a zrušte výběr pole Panel Náhled a Panel Metadata.

7. Aplikaci Adobe Bridge nastavte tak, aby zpracovávala menší soubory.

Aplikace Adobe Bridge se může při zpracovávání velkých souborů zpomalit. Ve výchozím nastavení aplikace Adobe Bridge automaticky zpracovává miniatury souborů až do velikosti 1 000 MB. Tuto velikost můžete snížit v nabídce Předvolby.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Miniatury (Windows) nebo Bridge > Předvolby > Miniatury (Mac OS).
 2. V části Výkon a zpracování souborů zadejte do pole „Nezpracovávat soubory větší než“ velikost například 100 MB.

Další informace naleznete v tématu Nápověda:

8. (Windows) Ujistěte se, že aplikace Adobe Bridge není spuštěna na pozadí.

V některých případech, když přejdete do jiné složky v době, kdy aplikace Adobe Bridge generuje miniaturu obrázků z dané složky, může dojít k zamrznutí či zhroucení aplikace Adobe Bridge. Před restartováním aplikace Adobe Bridge po zhroucení se ujistěte, že aplikace Adobe Bridge již soubory nezpracovává.

 1. Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete a vyberte možnost Správce úloh.
 2. Klikněte na kartu Procesy.
 3. Vyberte soubor Bridge.exe a klikněte na tlačítko Ukončit proces.

9. Změňte složku, kterou aplikace Bridge otvírá po spuštění.

Ve výchozím nastavení otevře aplikace Bridge poslední složku, která byla otevřena během ukončení aplikace Bridge. Aplikace Bridge se při pokusu o čtení poškozené složky nebo poškozených obrázků ve složce může spouštět pomalu. Změna složky, kterou aplikace Adobe Bridge otvírá, může urychlit spuštění aplikace nebo zamezit zhroucení. Obnovením předvoleb aplikace Adobe Bridge donutíte aplikaci Bridge otevřít plochu. Postup obnovení předvoleb aplikace Bridge naleznete v rámci předchozího Řešení 2.

10. Ujistěte se, že aplikace Bridge není nastavena tak, aby po spuštění otevřela složku z odpojeného síťového disku.

Pokud se složka, která se má po spuštění otevřít, nachází na odpojeném síťovém disku, aplikace Bridge se nemusí spustit. Pokud se aplikace Bridge nespustí a je možné, že příčinou je odpojený síťový disk, můžete její spuštění umožnit obnovením předvoleb aplikace Bridge po spuštění. Aplikace Bridge po obnovení předvoleb otevře plochu. Postup obnovení předvoleb aplikace Bridge naleznete v rámci předchozího Řešení 2.

11. Aktualizujte ovladač grafické karty.

S žádostí o nejnovější ovladač se obraťte na výrobce grafické karty. Výrobce grafické karty určíte podle vlastností grafické karty v nabídce Informace o systému (Mac) nebo Správce zařízení (Windows). Informace o přístupu k těmto nabídkám naleznete v dokumentaci výrobce operačního systému.

12. Využijte pokyny pro řešení potíží se systémem.

Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit za použití řešení v této dokumentaci k aplikaci Adobe Bridge, využijte obecnější řešení potíží zaměřené na systém. Konkrétně se ujistěte, že používáte nejnovější verzi softwaru a že máte nainstalovaný nejnovější ovladač grafické karty. Pokyny naleznete v článku Odstraňování chyb systému a zamrznutí | Software Adobe v systému Windows nebo Řešení systémových chyb a zamrznutí | Software Adobe v systému Mac OS 10.x.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?