Interpretace sdílených textových zdrojů v aplikaci Illustrator a InDesign

Podle potřeby můžete přidat text z dokumentů do Creative Cloud knihoven a poté je sdílet s ostatními uživateli a mezi aplikacemi. Textové zdroje v knihovně si zachovají znaky a odstavcové styly stejně jako další atributy, které jste u nich původně použili. Textové zdroje můžete znovu používat v knihovnách u dokumentů Illustrator a InDesign. Další informace naleznete v tématu Creative Cloud knihovny – spolupráce, synchronizace a sdílení datových zdrojů.

Pokud použijete textový zdroj z Creative Cloud knihoven, interpretace a sestavení proběhne za pomoci aplikace, ve které data používáte. Pokud například přidáte textový zdroj do Creative Cloud knihoven z aplikace InDesign a použijete ten samý zdroj v aplikaci Illustrator, použije se kompozice textu z aplikace Illustrator. Z toho důvodu může dojít ke vzniku některých rozdílů v kompozici. Získáte tak text v reálném čase s úplně stejnými funkcemi jako z aplikace InDesign. Pokud není v aplikaci Illustrator některá funkce InDesign k dispozici, bude v aplikaci Illustrator vynechána a nedojde k její interpretaci.

Poznámka:

Podle potřeby můžete v aplikaci Illustrator přidávat sdílené textové zdroje, jako jsou grafické datové zdroje, a dosáhnout tak stejného vizuálního vzhledu. Budete-li chtít přidat textový zdroj jako grafický, přidržte při přidávání datového zdroje klávesu Ctrl.  

Textové zdroje InDesign v aplikaci Illustrator: příklady rozdílů v interpretaci

Uvádíme několik příkladů, kde jsou funkce a atributy textového zdroje vytvořené v aplikaci InDesign interpretovány odlišně podle toho, zda je používáte v aplikaci InDesign nebo Illustrator.   

Podtržení

Ve srovnání s aplikací Illustrator nabízí aplikace InDesign více možností podtržení. Možnosti, které nejsou k dispozici v aplikaci Illustrator, budou při použití textového zdroje v aplikaci Illustrator odstraněny.

Podtržení ve stylu White Diamonds v aplikaci InDesign

Podtržení White Diamonds není v aplikaci Illustrator podporováno

Odrážky a číslování

Odrážky a číslování nejsou v aplikaci Illustrator podporovány, a proto budou tyto atributy při používání textového zdroje v aplikaci Illustrator odstraněny.

InDesign

Illustrator

Tabulka

Tabulky nejsou v aplikaci Illustrator podporovány, a proto bude tato funkce při používání textového zdroje v aplikaci Illustrator odstraněna.

InDesign

Illustrator

Zápatí

Zápatí nejsou v aplikaci Illustrator podporována, a proto bude tato funkce při používání textového zdroje v aplikaci Illustrator odstraněna.

InDesign

Illustrator

Textové zdroje InDesign v aplikaci Illustrator: příklady rozdílů v interpretaci (pouze v japonštině)

Při používání textových zdrojů InDesign v aplikaci Illustrator dojde ke ztrátě následujících atributů:

Funkce

  • Ruby
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Přednastavení (jsou odstraněny neobvyklé definice přednastavení)
  • Některá přednastavení Mojikumi
  • Některá přednastavení Kinsoku 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?