Co jsou Creative Cloud knihovny

Creative Cloud knihovna je sbírka datových zdrojů pro návrh. Do Creative Cloud knihovny lze přidávat několik typů datových zdrojů návrhu. V aplikaci Adobe Illustrator známe několik typů datových zdrojů: Barvy, Barevné motivy, Štětce, Styly znaků, Grafika a Text.

Creative Cloud knihovny pomáhají organizovat, procházet a zpřístupňovat kreativní datové zdroje. Můžete například vytvořit Creative Cloud knihovnu obsahující všechny nejčastěji používané komponenty určitého projektu.

 • Připojené položky: Upravíte na jednom místě a aktualizují se všude.
  Pomocí funkce Připojené položky můžete vždy používat tu nejnovější iteraci nebo verzi svých datových zdrojů. Pokud upravíte kopii položky v knihovně, tak dojde k aktualizování všech vašich projektů touto upravenou položkou bez ohledu na to, kde všude je položka použita. Služba Adobe CreativeSync zajišťuje, abyste používali správné a aktualizované datové typy – při každém opětovném použití datového typu napříč projekty pro počítač i mobilní zařízení.
 • Přístup kdekoliv. Vždy.
  Vaše knihovny jsou dostupné z různých počítačových aplikací sady Creative Cloud, např. Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Creative Cloud Assets, a mobilních aplikací Adobe, např. Comp a Draw – a to i když jste offline.
 • Sdílejte a spolupracujte.
  Datové zdroje a komponenty ze svých knihoven můžete sdílet s ostatními uživateli. Dovolte ostatním pracovat s vašimi položkami ve sdílených knihovnách nebo je sdílet s dalšími uživateli. Zajištění konzistence napříč projekty pomocí společných datových typů, jako je grafika, barvy, znakové styly či vodítka stylů.
 • Integrace služby Adobe Stock
  Nová služba Adobe Stock nabízí přístup k 50 milionům vysoce kvalitních obrazů, videí a grafik. Pomocí panelu Knihovny můžete přecházet k obrázkům a grafikám přímo v aplikaci Illustrator, získávat licence k jejich používání a pracovat s nimi.
 • Uspořádání.
  Zorganizujte komponenty do knihoven vhodných pro vaše pracovní postupy a tvůrčí projekty.
 • Správný datový typ. Vždy.
  Používejte datové typy opakovaně u počítačových i mobilních projektů, aniž byste se museli strachovat, že budete pracovat se špatnou verzí nebo že je omylem odstraníte či přepíšete.
 • Jednoduché ukládání do knihoven Creative Cloud.
  Ukládejte datové typy z aplikací Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro a mobilních aplikací Adobe a služeb, jako je Shape, Brush, Color, Comp a Huem, přímo do svých knihoven. Datové typy jsou automaticky převáděny na správné formáty, aby je bylo možné používat v počítačových či mobilních aplikacích.

Co jsou připojené položky?

V aplikaci Illustrator CC 2014 a starších verzích nebyly grafické položky po přetažení z panelu Knihovny do dokumentu aplikace Illustrator již nijak propojené s původní položkou. Změna původní položky v knihovně tedy neměla žádný vliv na kopii použitou v dokumentu. Položky aplikace Illustrator přetažené z knihovny byly „nepropojené položky“.

Od verze Illustrator CC 2015 je ale položka přetažená z knihovny do dokumentu pomocí funkce Propojené položky takzvanou „propojenou položkou“. Jedná se o výchozí chování. Každá změna provedená v položce v knihovně ovlivňuje všechny propojené kopie použité v dokumentech aplikace Illustrator.

Chcete-li přenést grafiku z knihovny jako nepropojenou položku, stiskněte při přetahování z panelu Knihovny klávesu Alt/Option.

Poznámka:

Všechny datové zdroje použité ve verzi Illustrator CC 2014 jsou nepropojené datové zdroje. Chcete-li použít funkci připojených položek, přetáhněte položku znovu z panelu Knihovny aplikace Illustrator CC 2015.

Přehled panelu Knihovny

Creative Cloud knihovny se zobrazují na panelu Knihovny v aplikaci Illustrator. Pokud vytvoříte knihovny na různých počítačích pomocí stejného Adobe ID, zobrazí se datové zdroje a knihovny na panelu Knihovny.

Chcete-li otevřít panel Creative Cloud knihoven (panel Knihovny), klikněte na Okno > Knihovny. Panel Knihovny můžete používat k následujícím účelům:

 • Vytvoření, zobrazení, přejmenování, odebrání a používání Creative Cloud knihovny
 • Přidání, odebrání, úpravy a přejmenování datových zdrojů v Creative Cloud knihovně
 • Řazení a zobrazení datových zdrojů v Creative Cloud knihovně
Libraries-panel_Ai_2
S Creative Cloud knihovnami můžete pracovat prostřednictvím panelu Knihovny

A. Rozbalovací nabídka Creative Cloud knihoven B. Zobrazovat položky jako ikony C. Zobrazovat položky v seznamu D. Rozbalovací nabídka hledání ve službě Stock E. Datové zdroje F. Ikona Přidat obsah G. Ikona Průběh/Synchronizace H. Ikona Odstranit 

Práce s Creative Cloud knihovnou

Otevření panelu Knihovny

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte na možnost Okno > Knihovny.
 • V panelu Stopy (F5), klikněte na ikonu panelu Knihovny ().

Vytvoření Creative Cloud knihovny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na rozbalovací seznam v panelu Knihovny a poté vyberte možnost Vytvořit novou knihovnu.
  • Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu panelu Knihovny rozbalte nabídku a v ní vyberte Vytvořit novou knihovnu.
 2. Zadejte název a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Odstranění Creative Cloud knihovny

 1. Pomocí rozbalovací nabídky panelu Knihovny vyberte knihovnu.

 2. Klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte příkaz Odstranit.

Přejmenování Creative Cloud knihovny

 1. V rozbalovací nabídce panelu Knihovny vyberte knihovnu.

 2. Rozbalte nabídku a vyberte příkaz Přejmenovat.

Kopírování nebo přesunutí datových zdrojů mezi knihovnami

 1. Vyberte jeden nebo více datových zdrojů v knihovně.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj.

 3. V místní nabídce vyberte příkaz Kopírovat do nebo Přesunout do a poté vyberte knihovnu, do které chcete datový zdroj zkopírovat nebo přesunout.

Spolupráce s uživateli služby Creative Cloud

Svoje knihovny můžete sdílet s jinými uživateli, kteří mohou obsah sdílené knihovny zobrazit, upravit, použít, přejmenovat, přesunout nebo odstranit. Pokud s vámi nějaký předplatitel služby Creative Cloud sdílí knihovnu, můžete tuto knihovnu dále sdílet s dalšími uživateli služby Creative Cloud.

Sdílení knihovny

 1. Na panelu Knihovny vyberte z rozevírací nabídky knihovnu.

 2. Na panelu Knihovny rozbalte nabídku a vyberte možnost Spolupracovat.

 3. Na stránce prohlížeče, která se otevře, uveďte e-mailovou adresu a typ přístupu, který chcete umožnit:

  • Provádění úprav: Pozvaný uživatel má přístup ke zdrojům a má možnost je měnit.
  • Lze zobrazit: Pozvaný uživatel může zdroje z Knihovny pouze používat. Nelze provádět úpravy. Tento přístup umožňuje pouze čtení.
  CC-libraries_collaboration_1
 4. Přidejte volitelnou zprávu pro osobu, s níž byste chtěli knihovnu sdílet.

 5. Klikněte na možnost Pozvat.

Přijetí pozvání

 1. Spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud for Desktop a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Adobe ID.

 2. Pokud s vámi někdo sdílí knihovnu, zobrazí se v horní části aplikace Creative Cloud for Desktop pruh Aktualizace a požadavky. Klikněte na pruh Aktualizace a požadavky.

 3. V části Pozvánky knihoven klikněte na tlačítko Přijmout, nacházející se v každé pozvánce ke spolupráci na knihovně.

Zrušení sdílení

 1. Na panelu Knihovny vyberte v rozbalovací nabídce seznamu název knihovny, kterou již nechcete sdílet.

 2. Na panelu Knihovny rozbalte nabídku a vyberte možnost Spolupracovat.

 3. Otevře se stránka prohlížeče, na které odstraňte jména všech uživatelů, se kterými sdílíte Creative Cloud knihovnu.

Opuštění sdílené knihovny

 1. Na panelu Knihovny vyberte v rozbalovací nabídce seznamu název knihovny, kterou již nechcete používat ke spolupráci.

 2. Na panelu Knihovny rozbalte nabídku a klikněte na možnost Opustit knihovnu.

Odstranění sdílené knihovny

Poznámka: Odstranit můžete pouze knihovnu, kterou vlastníte.

 1. Na panelu Knihovny vyberte v rozbalovací nabídce seznamu název knihovny, kterou chcete odstranit.

 2. Na panelu Knihovny klikněte do rozbalovací nabídky a klikněte na možnost Odstranit knihovnu.

 3. Kliknutím na tlačítko Odstranit akci potvrďte.

Práce s datovými zdroji knihoven

Barvy

Poznámka:

Podržením ukazatele myši na dostupném datovém zdroji barvy si zobrazíte název a hexadecimální kód této barvy.

Přidání barvy

 1. V aktivním dokumentu aplikace Illustrator vyberte datový zdroj.

 2. Na panelu Knihovny klikněte na ikonu Přidat obsah () a v rozbalovací nabídce zvolte možnost Barva výplně.

Přidání barvy (dialog Nové políčko vzorníku)

 1. Na panelu Vzorník (Okno > Políčka vzorníku) klikněte na ikonu Nové políčko.

 2. V dialogu Nové políčko vzorníku definujte název, typ, režim a hodnoty barvy.

 3. Po nadefinování barvy zaškrtněte políčko Přidat do knihovny. Pokud nechcete použít aktuální knihovnu, vyberte jinou knihovnu nebo klikněte na možnost Vytvořit novou knihovnu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání barevného motivu (ze skupin barev)

 1. Na panelu Vzorník (Okno > Políčka vzorníku) vyberte skupinu barev.

  Poznámka:

  Abyste mohli přidat skupinu barev jako barevný motiv, musí skupina barev obsahovat minimálně jednu barvu a maximálně pět barev.

 2. Chcete-li přidat aktuální skupinu barev jako barevný motiv do knihovny, klikněte na panelu Vzorník na ikonu Přidat do knihovny .

Přidat do panelu Vzorník

 • Na panelu Knihovny (Okno > Knihovny) klikněte pravým tlačítkem na barevný motiv a vyberte příkaz Přidat do Vzorníku.

Použití barvy

V dokumentu aplikace Illustrator vyberte objekt a proveďte některý z následujících kroků:

 • Na panelu Knihovny klikněte na barvu v knihovně (barva se použije na aktivní náhled [výplně nebo tahu.]).
 • Chcete-li aplikovat výplň barvou, klikněte pravým tlačítkem na barvu a vyberte příkaz Nastavit barvu.
 • Pomocí náhledu určete, na co se barva použije - na vlastnosti výplně objektu nebo tahu.

Úprava barvy

 1. Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvojitě klikněte na barvu
  • Klikněte pravým tlačítkem na barvu a vyberte příkaz Upravit.
 2. Pomocí dialogu Výběr barvy vyberte barvu a poté klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování barvy

 1. Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvojitě klikněte na název barvy.
  • Klikněte pravým tlačítkem na barvu a vyberte příkaz Přejmenovat.
 2. Napište nový název pro barvu a stiskněte Enter.

Odstranění barvy

Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte barvu a poté klikněte na ikonu Odstranit.
 • Klikněte pravým tlačítkem na barvu a poté vyberte příkaz Odstranit.

Znakové styly

Poznámka:

Když do knihovny Creative Cloud přidáte styl znaků, dojde k uložení více než 50 atributů části textu.

Přidání stylu znaků do knihovny

 1. V aktivním dokumentu aplikace Illustrator vyberte textový objekt. Na panelu Knihovny se aktivuje ikona Přidat styl znaků ().

 2. Klikněte na ikonu Přidat Obsah () a v rozbalovací nabídce zvolte možnost Styl znaků.

Poznámka:

V rámci stylu znaků se zkopírují všechny atributy uvedené v dialogu Volby stylu znaků (Okno > Text > Styly znaků > dvojitě klikněte na styl znaků).

Přidání stylu znaků do panelu Styl znaků

Klikněte pravým tlačítkem na styl znaků v knihovně a klikněte na možnost Přidat ke stylu znaků.

Aplikování stylu znaků

 1. V aktivním dokumentu aplikace Illustrator vyberte textový objekt.

 2. Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na styl znaků.
  • Klikněte pravým tlačítkem na styl znaků a vyberte příkaz Aplikovat styl znaků.

Poznámka:

Pokud styl znaků nemá v lokálním počítači písmo s ním asociované, zobrazí se v pravém spodním rohu miniatury stylu znaků výstražná ikona.

Přejmenování stylu znaků

 1. Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvojitě klikněte na název stylu znaků.
  • Klikněte pravým tlačítkem na styl znaků a poté vyberte příkaz Přejmenovat.
 2. Napište nový název pro styl znaků a stiskněte Enter.

Odstranění stylu znaků

Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte styl znaků a poté klikněte na ikonu Odstranit.
 • Klikněte pravým tlačítkem na styl znaků a poté vyberte příkaz Odstranit.

Poznámka:

Styl znaků můžete použít také v dokumentu (volba Použít v dokumentu), takže jak kopie, tak styl znaků budou vloženy do aktivního dokumentu.

Grafiky

Objekty a datové zdroje ze svého dokumentu můžete uložit do Creative Cloud knihovny. Datové zdroje uložené jako grafika v Creative Cloud knihovně si zachovají vektorový formát. Při opakovaném použití grafiky z Creative Cloud knihovny v jiném dokumentu aplikace Illustrator bude tato grafika ve vektorovém formátu.

Přidání grafiky

S otevřeným aktivním dokumentem aplikace Illustrator proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Přetáhněte kresbu do panelu Knihovny.
 • Vyberte kresbu a na panelu Knihovny klikněte na ikonu Přidat obsah (). Poté z rozbalovací nabídky vyberte možnost Grafika.

Licencování nebo náhled obrazu ze služby Adobe Stock

 1. V panelu Knihovny zadejte do pole Prohledat Adobe Stock klíčové slovo týkající se hledaného obrazu.

 2. Ze zobrazených výsledků vyberte obraz. Fotografii můžete zakoupit nebo si můžete uložit náhled fotografie do aktuální knihovny. Když najedete kurzorem na vybraný obraz, zobrazí se ikony Licencovat a uložit do stažených souborů a Uložit náhled do stažených souborů. Pokud vyberete licencování, zobrazí se následující dialog k potvrzení.

  StockImage_Licensing

Další informace o práci s obrázky služby Adobe Stock ve vašich knihovnách najdete v článku Používání služby Adobe Stock.

Použití grafiky

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pravým tlačítkem klikněte na grafiku na panelu Knihovny a z kontextové nabídky vyberte volbu Umístit kopii.
 • Pravým tlačítkem klikněte na grafiku na panelu Knihovny a z kontextové nabídky vyberte volbu Umístit navázané.
 • V aktivním dokumentu aplikace Illustrator přetáhněte datový zdroj z panelu Knihovny a pomocí umisťovacího kurzoru jej umístěte na kreslicí plátno. V nástroji Umisťovací kurzor také můžete načíst více položek a přidat je do rozvržení.

Úprava grafiky

 1. Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvojitě klikněte na grafiku
  • Klikněte pravým tlačítkem na grafiku a vyberte příkaz Upravit.
 2. Po otevření komponenty v okně dokumentu aplikace Illustrator ji upravte.

 3. Uložte dokument.

  Grafika se aktualizuje v Creative Cloud knihovně a miniatura se také automaticky aktualizuje. Dále, pokud byl datový typ vytvořen v aplikaci Illustrator CC 2015 nebo novější, bude se jednat o Připojené položky a služba Adobe CreativeSync zajistí, že budou aktualizovány na všech místech, kde jsou použity.

Přejmenování grafiky

 1. Na panelu Knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvojitě klikněte na název grafiky.
  • Klikněte pravým tlačítkem na grafiku a vyberte příkaz Přejmenovat.
 2. Napište nový název pro obraz a stiskněte Enter.

Odstranění grafiky

Na panelu Knihovny klikněte pravým tlačítkem na grafiku a vyberte příkaz Odstranit.

Přidat a sdílet textové datové zdroje

Textové objekty můžete přidávat z dokumentu do Creative Cloud knihoven, a pak je sdílet s ostatními uživateli a napříč aplikacemi. Textové datové zdroje v knihovně si uchovávají styly znaků/odstavců a jiné atributy, které na ně byly původně použity. Textové datové zdroje v knihovnách můžete opětovně používat napříč dokumenty aplikace Illustrator či InDesign.

Pokud jsou na textové objekty použity efekty a vzhledy, musíte je pro zachování přidat do knihovny jako grafický datový zdroj.

Přidat textový datový zdroj

V aktivním dokumentu aplikace Illustrator proveďte jeden z následujících kroků:

 • Vyberte úsek textu nebo textový rámeček a na panelu Knihovny klikněte na ikonu Přidat obsah (). Poté z rozbalovací nabídky vyberte možnost Text.
 • Vyberte úsek textu nebo textový rámeček. Klikněte pravým tlačítkem myši na text a vyberte v kontextové nabídce příkaz Přidat do knihovny.
 • Přetáhněte textový objekt na panel Knihovny. Ve výchozím nastavení se tento datový zdroj přidá jako textový datový zdroj do Creative Cloud knihovny.
 • Chcete-li přidat textový objekt jako grafický datový zdroj, stiskněte klávesu Ctrl (Windows) / Command (Mac) při přetahování výběru na panel Knihovny.

Použití textového datového zdroje v dokumentu

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj na panelu Knihovny. Nyní z kontextové nabídky vyberte položku Umístit kopii.
 • Chcete-li do dokumentu umístit text bez toho, aby na něj byly použity jakékoli styly, klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj na panelu Knihovny. Nyní z kontextové nabídky vyberte možnost Umístit bez stylů.
 • Umístěte textový kurzor do textu. Poté v panelu Knihovny klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj a z kontextové nabídky vyberte možnost Umístit vloženě.
 • Přetáhněte z panelu Knihovny jeden nebo více textových datových zdrojů a vložte jej za použití nástroje Umisťovací kurzor do dokumentu. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na textový objekt do něj přidejte textový datový zdroj.
  • Kliknutím na libovolné místo v plátně umístěte textový datový zdroj do odděleného textového rámečku.

Poznámka:

Aplikace Illustrator standardně přenáší textový datový zdroj do dokumentu tak, že zachová jeho styly znaků/odstavců a atributy beze změny. Pokud chcete použít textový datový zdroj v dokumentu jako prostý text bez těchto souvisejících stylů, klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj v panelu Knihovny a z kontextové nabídky vyberte možnost Umístit bez stylů.

Integrace s aplikací InDesign

Textové datové zdroje přidané do knihoven jsou také k dispozici na panelu Knihovny v aplikaci InDesign. Textové datové zdroje můžete upravovat a používat napříč těmito dvěma aplikacemi. V zobrazení Seznam v panelu Knihovny ikona vpravo od textového datového zdroje na panelu Knihovny značí aplikaci, v níž byl vytvořen.

Další informace naleznete v článku Vykreslování sdílených textových datových zdrojů v aplikaci Illustrator a InDesign.

Úprava textového datového zdroje

Na panelu Knihovny postupujte podle následujících kroků:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj, a poté vyberte možnost Upravit.
 2. Po otevření komponenty v dokumentu aplikace Illustrator ji upravte. 
 3. Uložte dokument.

Případně dvakrát klikněte na textový datový zdroj, abyste jej upravili v aplikaci, ve které byl vytvořen.

Textový datový zdroj se aktualizuje v Creative Cloud knihovně a miniatura se také automaticky aktualizuje. Datový zdroj se aktualizuje na všech místech, kde se soubor právě používá.

Přejmenování textového datového zdroje

Na panelu Knihovny proveďte následující úkony:

 • Klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj a poté vyberte možnost Přejmenovat.
 • Napište nový název pro obraz a stiskněte Enter.

Odstranění textového datového zdroje

Na panelu Knihovny klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj a vyberte příkaz Odstranit.

Nalezení obrázků ve službě Stock podobných prvku knihovny

Funkce vizuálního vyhledávání v panelu Knihovny umožňuje rychle vyhledávat obrázky ve službě Adobe Stock, které se podobají některému prvku v knihovně. Postupujte takto:

 • Na panelu Knihovny klikněte pravým tlačítkem na prvek a v kontextové nabídce vyberte možnost Najít podobné.

Výsledky vyhledávání zobrazí aplikace Illustrator vpravo od panelu Knihovny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online