Řešení problémů s konfigurací | Adobe Creative Cloud

Zjistěte, jak vyřešit chyby s konfigurací (chyba 1, 15 nebo 16), ke kterým může dojít při pokusu o spuštění aplikace Creative Cloud.

Postup odstranění chyb konfigurace při pokusu o spuštění aplikace Creative Cloud

Při pokusu o spuštění aplikace Creative Cloud se zobrazí chyba konfigurace (chyba 1, chyba 15 nebo chyba 16), která vás vyzve k odinstalování a opětovné instalaci produktu. 

Chyba konfigurace

K této chybě obvykle dojde v případě, že jsou nesprávně nastavena oprávnění ke složkám aplikace (Adobe PCD a SLStore). Podle následujících pokynů nastavte řádné oprávnění pro příslušný operační systém.

macOS

Nastavte oprávnění pro obě složky – SLStore i Adobe PCD.

 1. Pomocí programu Finder přejděte do umístění Library/Application Support/Adobe/SLStore.

 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.

 3. Rozbalte část Sdílení a oprávnění.

 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. Po zobrazení výzvy zadejte svoje uživatelské jméno správce a heslo a klikněte na tlačítko OK.

 5. Nastavení oprávnění:

  • Systém: Čtení i zápis
  • Správce: Čtení i zápis
  • Členové skupiny Everyone: Čtení i zápis
  Nastavení oprávnění

 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Použít pro položky ve složce.

 7. Zavřete dialog Informace.

 1. Pomocí programu Finder přejděte do umístění Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD.

 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.

 3. Rozbalte část Sdílení a oprávnění.

  Část Sdílení a oprávnění

 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. Po zobrazení výzvy zadejte svoje uživatelské jméno správce a heslo a klikněte na tlačítko OK.

 5. Nastavení oprávnění:

  • Systém: Čtení i zápis
  • Správce: pouze pro čtení
  • Členové skupiny Everyone: pouze pro čtení
 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Použít pro položky ve složce.

 7. Zavřete dialog Informace.

Windows 10

Chcete-li tuto chybu odstranit v systému Windows 10, proveďte všechny níže uvedené kroky.

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů.

 2. Klikněte na kartu Zobrazit a vyberte možnost Skryté položky.

  Skryté položky

Tento postup proveďte dvakrát, jednou pro složku Adobe PCD a jednou pro složku SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32bitová verze): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64bitová verze): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na složku Adobe PCD nebo SLStore a vyberte příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a potom na možnost Upravit a nastavte oprávnění:

  Adobe PCD

  • Správci: Úplné řízení

  SLStore

  • Správci: Úplné řízení
  • Systém: Úplné řízení
  • Uživatelé: Oprávnění ke čtení a speciální oprávnění
  Nastavení oprávnění

 3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Oprávnění.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na tlačítko Upřesnit.

 5. Vyberte možnost Přepsat všechny položky oprávnění podřízených objektů zděditelnými položkami oprávnění tohoto objektu. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Ano.

  Možnost Přepsat všechny položky oprávnění podřízených objektů zděditelnými položkami oprávnění tohoto objektu

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno vlastností složky SLStore nebo Adobe PCD.

Windows 8

Chcete-li tuto chybu odstranit v systému Windows 8, proveďte všechny tři kroky uvedené níže.

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů.

 2. Klikněte na kartu Zobrazit a pak na položku Možnosti.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat průvodce sdílením (doporučeno) v dolní části oblasti Upřesnit nastavení.

  Zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno).

 4. Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

  Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 1. V Průzkumníku souborů přejděte do umístění ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku SLStore a vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů.

Tento postup proveďte dvakrát, jednou pro složku Adobe PCD a jednou pro složku SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32bitová verze): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64bitová verze): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na složku Adobe PCD nebo SLStore a vyberte příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a nastavte oprávnění:

  Adobe PCD

  • Správci: Úplné řízení
  • Systém: Úplné řízení

  SLStore

  • Správci: Úplné řízení
  • Uživatelé Power Users: Vše kromě úplného řízení a speciálních oprávnění
  • Systém: Úplné řízení
  • Users: Číst a Zvláštní

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit a pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů ke zvýšení úrovně oprávnění, přijměte ji.

 4. Klikněte na kartu Vlastník, vyberte možnost Správci a klikněte na tlačítko Upravit.

  Klikněte na kartu Vlastník, vyberte možnost Správci a klikněte na tlačítko Upravit.

 5. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

  Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít.

 6. Vyberte kartu Oprávnění a klikněte na tlačítko Změnit oprávnění.

  Klikněte na tlačítko Změnit oprávnění.

 7. Zaškrtněte políčko Přepsat všechna oprávnění podřízených objektů zděditelnými oprávněními tohoto objektu. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Ano.

  Vyberte možnost Přepsat všechna oprávnění podřízených objektů zděditelnými oprávněními tohoto objektu.

 8. Klikněte na tlačítko OK a pak v dialogovém okně Zabezpečení systému Windows klikněte na tlačítko OK.

 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upřesnit nastavení zabezpečení.

Windows Vista/7

Chcete-li tuto chybu odstranit v systému Windows Vista/7, proveďte všechny tři kroky uvedené níže.

 1. Klikněte na tlačítko Start > Počítač.

 2. Klikněte na tlačítko Uspořádat > Možnosti složky a hledání a pak vyberte kartu Zobrazení.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat průvodce sdílením (doporučeno) v dolní části oblasti Upřesnit nastavení.

  Zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno).

 4. Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

  Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 1. V Průzkumníku Windows přejděte do umístění ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku SLStorea vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů .

Tento postup proveďte dvakrát, jednou pro složku Adobe PCD a jednou pro složku SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32bitová verze): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64bitová verze): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. V Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na složku Adobe PCD nebo SLStore a zvolte příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a nastavte oprávnění:

  Adobe PCD

  • Správci: Úplné řízení
  • Systém: Úplné řízení

  SLStore

  • Správci: Úplné řízení
  • Uživatelé Power Users: Vše kromě úplného řízení a speciálních oprávnění
  • Systém: Úplné řízení
  • Users: Číst a Zvláštní
  Klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit a pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů ke zvýšení úrovně oprávnění, přijměte ji.

 4. Klikněte na kartu Vlastník, vyberte možnost Správci a klikněte na tlačítko Upravit.

  Klikněte na kartu Vlastník, vyberte možnost Správci a klikněte na tlačítko Upravit.

 5. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

  Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít.

 6. Vyberte kartu Oprávnění a klikněte na tlačítko Změnit oprávnění.

  Klikněte na tlačítko Změnit oprávnění.

 7. Vyberte možnost Přepsat všechna oprávnění podřízených objektů zděditelnými oprávněními tohoto objektu. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Ano.

  Vyberte možnost Přepsat všechna oprávnění podřízených objektů zděditelnými oprávněními tohoto objektu.

 8. Klikněte na tlačítko OK a pak v dialogovém okně Zabezpečení systému Windows klikněte na tlačítko OK

Windows XP Professional

Chcete-li tuto chybu odstranit v systému Windows XP Pro, proveďte všechny tři kroky uvedené níže.

 1. Klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely.

 2. Dvakrát klikněte na položku Možnosti složky a pak vyberte kartu Zobrazení.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno) v dolní části oblasti Upřesnit nastavení.

  Zrušte výběr možnosti Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno).

 4. Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

  Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 1. V Průzkumníku Windows přejděte do umístění Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku SLStorea vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

  Zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů.

Tento postup proveďte dvakrát, jednou pro složku Adobe PCD a jednou pro složku SLStore.

SLStore

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32bitová verze): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64bitová verze): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. V Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na složku Adobe PCD nebo SLStore a vyberte příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a nastavte oprávnění:

  Adobe PCD

  • Správci: Úplné řízení
  • Systém: Úplné řízení

  SLStore

  • Správci: Úplné řízení
  • Uživatelé Power Users: Vše kromě úplného řízení a speciálních oprávnění
  • Systém: Úplné řízení
  • Users: Číst a Zvláštní
  Klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit.

 4. Vyberte kartu Vlastník a vyberte možnost Administrators.

 5. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech. Klikněte na tlačítko Použít.

  Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít.

 6. Klikněte na kartu Oprávnění.

 7. Zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Ano.

  Vyberte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

 8. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno vlastností.

 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upřesnit nastavení zabezpečení.

Windows XP Home

Chcete-li tuto chybu odstranit v systému Windows XP Home, proveďte všechny čtyři kroky uvedené níže.

 1. Restartujte svůj počítač.

 2. Během restartu počítače, ale před spuštěním systému Windows, stiskněte a podržte klávesu F8.

 3. V nabídce možností spuštění vyberte položku Nouzový režim.

 4. V každém rohu plochy se zobrazí text „Nouzový režim“. Pokud se text nezobrazí, zopakujte kroky 1–3.

 5. Přihlaste se k systému Windows jako uživatel s oprávněními správce.

 1. Klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely.

 2. Dvakrát klikněte na položku Možnosti složky a pak vyberte kartu Zobrazení.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno) v dolní části oblasti Upřesnit nastavení.

  Zrušte výběr možnosti Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno).

 4. Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

  Vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 1. V Průzkumníku Windows přejděte do umístění Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku SLStore a vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

  Zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů .

Tento postup proveďte dvakrát, jednou pro složku Adobe PCD a jednou pro složku SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32bitová verze): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64bitová verze): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. V Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na složku Adobe PCD nebo SLStore a vyberte příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a nastavte oprávnění:

  Adobe PCD

  • Správci: Úplné řízení
  • Systém: Úplné řízení

  SLStore

  • Správci: Úplné řízení
  • Uživatelé Power Users: Vše kromě úplného řízení a speciálních oprávnění
  • Systém: Úplné řízení
  • Users: Číst a Zvláštní
  Klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit.

 4. Vyberte kartu Vlastník a vyberte možnost Správci.

 5. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít.

  Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít.

 6. Klikněte na kartu Oprávnění.

 7. Zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Ano.

  Vyberte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

 8. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Název_složky – vlastnosti.

 9. Klikněte na tlačítko OK a pak v dialogovém okně Zabezpečení klikněte na tlačítko Ano. Kliknutím na další tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?