Poznámka:

Služba Creative Cloud je nyní jedinou možností, jak zakoupit software Adobe Creative, takže pomocí ní můžete získat nejnovější a nejlepší nástroje. Další informace najdete na stránce Adobe Creative Cloud.

Stažení a instalaci produktů sady Creative Suite 6 lze provést rychle a snadno. Na této stránce jsou uvedeny pokyny ke stažení, instalaci a odinstalaci produktů sady CS6 pro různé operační systémy.

Důležité upozornění: Informace o instalaci aplikací sady CS6 pro uživatele využívající plán členství ve službě Creative Cloud najdete v článku Stažení a instalace aplikací Creative Cloud. Tato stránka se týká pouze instalací sady Creative Suite.

Pokyny ke stažení a instalaci

Než začnete, na stránce Systémové požadavky sady Adobe Creative Suite 6 ověřte, zda váš počítač splňuje systémové požadavky pro aplikace sady Creative Suite 6.

Dále se ujistěte, že máte připravené sériové číslo. Sériové číslo najdete v e-mailu o potvrzení nákupu a v části Plány a produkty na stránce správy účtu na adrese adobe.com.

Další informace o vyhledání sériových čísel nebo o registraci sériového čísla najdete v článku Vyhledání sériového čísla.

Pokud chcete nainstalovat verzi sady Creative Suite 6 nebo samostatný produkt, postupujte podle níže uvedených pokynů pro váš operační systém.

Stažení a instalace v systému Mac OS

 1. Po dokončení nákupu klikněte na Download Your Products. Tak přejdete na stránku Your Downloads.

  Poznámka:

  Stahování proběhne rychleji na zařízeních s kabelovým připojením než na zařízeních s bezdrátovým připojením.

 2. Na stránce Your Downloads naleznete název produktu a sériové číslo zakoupeného softwaru. U stahovaného produktu klikněte na odkaz Akamai Download Manager. Pokud se neotevře žádné okno, zkontrolujte, zda máte vypnuté blokování automaticky otevíraných oken pro celou doménu *.adobe.com. Po vypnutí blokování automaticky otevíraných oken klikněte znovu na odkaz ke stažení.

 3. Pokud se zobrazí dialog s upozorněním, zda je certifikát od společnosti Akamai Technologies, Inc. důvěryhodný, klikněte na možnost Důvěřovat.

 4. V případě, že nemáte ještě nainstalováno rozhraní Akamai NetSession, zobrazí se výzva k jeho instalaci. Klikněte na odkaz Stáhnout instalační program.

  • Po otevření okna Stažení souboru dvakrát klikněte na stažený instalační program.
  • Otevře se složka Akamai NetSession se souborem PKG. Na soubor dvakrát klikněte.
  • Otevře se okno instalačního programu Akamai NetSession. Klikněte na Pokračovat.
  • Přijměte licenční smlouvu kliknutím na možnost Souhlasím. Vyberte umístění, kam chcete rozhraní nainstalovat, a klikněte na tlačítko Pokračovat.
  • Zvolte typ instalace kliknutím na možnost Upgrade.
  • Do počítače bude nainstalováno rozhraní NetSession.
 5. Po zobrazení okna Uložit přejděte do složky, do které chcete uložit stažený soubor. Zvolte umístění, kde lze soubor snadno vyhledat. Klikněte na Uložit. Kliknutím na možnost Zavřít zavřete okno rozhraní NetSession.

 6. V prohlížeči se zobrazí správce Akamai NetSession Download Manager. Začne také stahování souboru DMG. Před začátkem procesu instalace vyčkejte, dokud nedojde k úplnému stažení souboru DMG. Aplikace Download Manager umožňuje pozastavit stahování a pokračovat v něm později. Stahování pozastavíte kliknutím na tlačítko Pozastavit. Stahování obnovíte kliknutím na možnost Spustit v aplikaci Download Manager nebo kliknutím na odkaz ke stažení na stránce se soubory ke stažení.

 7. Po dokončení stahování souboru DMG se objeví dialog s nabídkou spuštění souboru DMG. Klikněte na tlačítko OK. Pokud se dialog neobjeví, přejděte do umístění, kam jste stažený soubor DMG uložili. Dvojitým kliknutím soubor otevřete.

 8. Může se objevit dialog s následujícím oznámením: „[Název produktu Adobe] je soubor stažený z internetu. Zvolte možnost Ano.

 9. Po ověření souboru DMG se zobrazí nové okno s instalačním programem.

 10. Než budete pokračovat v instalaci, ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači včetně dalších aplikací Adobe, aplikací sady Microsoft Office a oken prohlížeče.

 11. Dvojitým kliknutím na ikonu produktu otevřete složku produktu a poté dvakrát klikněte na ikonu Instalovat.

 12. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Stažení a instalace v systému Microsoft Windows

 1. Po dokončení nákupu klikněte na tlačítko Download Your Products. Tak přejdete na stránku Your Downloads.

  Poznámka:

  Stahování proběhne rychleji na zařízeních s kabelovým připojením než na zařízeních s bezdrátovým připojením.

 2. Na stránce Your Downloads naleznete název produktu a sériové číslo zakoupeného softwaru. U produktu který chcete stáhnout, klikněte na odkaz Akamai Download Manager.

 3. V případě, že v počítači nemáte ještě nainstalováno rozhraní Akamai NetSession, zobrazí se výzva k instalaci. Klikněte na odkaz Stáhnout instalační program. Pokud se zobrazí okno Stažení souboru s upozorněním, zda chcete instalační program rozhraní NetSession spustit, nebo uložit, klikněte na možnost Spustit.

  • Pokud se soubor stáhne do počítače, přejděte do adresáře se staženým souborem. Na soubor dvakrát klikněte.
  • Licenční smlouvu přijměte kliknutím na položky Souhlasím a Další.
  • Do počítače bude nainstalováno rozhraní NetSession.
 4. Po dokončení instalace pomocí aplikace Download Manager se zobrazí výzva k uložení stažených instalačních programů softwaru Adobe. Zvolte umístění, kde lze stažené soubory snadno vyhledat. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Zobrazí se okno správce Akamai Download Manager. Některé instalace softwaru Adobe vyžadují dva soubory, soubor EXE a 7Z. Druhý jmenovaný je z těchto souborů větší. Před začátkem procesu instalace vyčkejte, dokud nedojde ke stažení všech souborů uvedených v okně správce Download Manager. Aplikace Download Manager umožňuje pozastavit stahování a pokračovat v něm později. Stahování pozastavíte kliknutím na tlačítko Pozastavit. Pozastavené stahování obnovíte kliknutím na možnost Spustit ve správci Download Manager nebo kliknutím na odkaz ke stažení na stránce Your Downloads.

 6. Po dokončení stahování všech souborů klikněte na možnost Otevřít sadu.

 7. Pokud se instalační program neotevře automaticky, přejděte do složky se staženými soubory a dvojitým kliknutím na soubor EXE tento soubor spusťte.

 8. Může se objevit dialog s následujícím oznámením: „[Název produktu Adobe] je soubor stažený z internetu. Zvolte možnost Ano.

 9. Vyberte složku, do které chcete extrahovat instalační program. Ve výchozím nastavení bude program extrahován do složky s názvem „Název verze název produktu Adobe“ na ploše. Poté zvolte možnost Další. Pokud se nezobrazí výzva k výběru umístění extrahovaného instalačního programu, můžete stažený soubor otevřít z odkazu k otevření sady v prohlížeči. V takovém případě zvolte možnost Ano a vyberte složku, do které chcete sestavení extrahovat.

 10. Po dokončení akce přejděte do umístění, do kterého se instalační program extrahoval.

 11. Než zahájíte instalaci, ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači, včetně dalších aplikací Adobe, aplikací sady Microsoft Office a oken prohlížeče.

 12. Dvojitým kliknutím na soubor Set-up.exe zahajte instalaci. V některých případech se soubor Set-up.exe otevře automaticky.

 13. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Instalace sady CS6 nebo samostatného produktu z disku

Nejprve shromážděte všechna instalační media a sériová čísla.

Než zahájíte instalaci, zavřete všechny aplikace, včetně webového prohlížeče. Zkontrolujte, zda máte oprávnění správce nebo jste jako správce ověřeni.

Při instalaci upgradu vyhledá instalační program v systému platný produkt pro upgrade. Pokud jej nenajde, budete požádáni o zadání sériového čísla produktu, který upgradujete. Lze také nainstalovat zkušební verzi softwaru a potom při spuštění zadat na příslušné obrazovce nové a předchozí sériové číslo.

 1. Do jednotky DVD vložte disk DVD aplikace Adobe Creative Suite 6 nebo samostatného produktu.

 2. Instalaci zahájíte dvojím kliknutím na soubor Set-up.exe (Windows) nebo Install.app (Mac OS).

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení automatického spouštění v systému Windows se soubor Set-up.exe může spustit automaticky.

 3. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

 4. Po zobrazení výzvy k zadání sériového čísla zadejte sériové číslo sady Adobe Creative Suite 6 nebo samostatného produktu a dokončete instalaci.

 5. Chcete-li tento produkt využívat, je třeba přijmout licenční smlouvu a podmínky záruky. Podrobnější informace najdete v článku Licence produktů a podmínky používání. Aby produkt fungoval, je nutné jej aktivovat a registrovat přes internet. Podrobnější informace najdete v článku Nápověda při aktivaci a deaktivaci.

Licence Adobe pro jednoho uživatele umožňuje instalaci jedné licence produktu ve dvou počítačích (například v pracovním počítači a v domácím počítači) za předpokladu, že software bude používat stejná osoba a nikoli současně na obou počítačích.

Poznámka:

Pokud chcete instalovat produkt do třetího počítače, musíte nejprve deaktivovat software v jednom z počítačů. Chcete-li provést deaktivaci, zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat.

Poznámka:

Můžete být požádáni, abyste ukončili konfliktní procesy, aby bylo možné instalaci dokončit. Další informace najdete v článku Chyba: „Chcete-li pokračovat, zavřete následující aplikace“.

Pokud se produkt nachází na více discích, vyčkejte na dokončení instalace prvního disku. Po dokončení disk vyjměte a vložte do stejné jednotky DVD druhý disk.

Podrobnější informace o odstraňování problémů s instalací najdete v článku Nápověda ke stažení a instalaci.

Poznámka:

Chcete-li do původní instalace nainstalovat další součásti nebo aplikaci přeinstalovat, budete potřebovat přístup k původnímu médiu s instalačním programem (na disku DVD nebo staženému souboru (souborům) z webové stránky).

Volba opravy není dostupná.

Odinstalace softwaru

Před zahájením odinstalování ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači (včetně dalších aplikací Adobe, aplikací sady Microsoft Office a oken prohlížeče).

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • V systému Windows XP otevřete Ovládací panely a klikněte dvakrát na panel Přidat nebo odebrat programy. Vyberte produkt, který chcete odinstalovat, klikněte na Změnit nebo odebrat a řiďte se pokyny na obrazovce.
 • V operačním systému Windows 7 otevřete Ovládací panely Windows a dvakrát klikněte na možnost Programy a funkce. Vyberte produkt, který chcete odinstalovat, klikněte na možnost Odinstalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • DŮLEŽITÉ: Systém Mac OS má nové funkce pro odinstalování. NEPŘETAHUJTE aplikace do koše, když je chcete odinstalovat. Chcete-li produkt bezpečně odinstalovat ze systému Mac OS X, klikněte dvakrát na instalační program produktu ve složce Applications\Utilities\Adobe Installers nebo klikněte dvakrát na zástupce Odinstalovat ve složce aplikace. Vyberte možnost Odebrat předvolby, poté ověřte svou totožnost jako správce a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Licence Adobe pro jednoho uživatele umožňuje instalaci jedné licence produktu ve dvou počítačích (například v pracovním počítači a v domácím počítači) za předpokladu, že software bude používat stejná osoba a nikoli současně na obou počítačích.

Poznámka:

Pokud chcete produkt nainstalovat do třetího počítače, je nutné nejprve deaktivovat předchozí instalaci v jednom z původních počítačů. Chcete-li provést deaktivaci, zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat.

Řešení potíží se stahováním a instalací

Informace ke stahování sady Creative Suite 6 naleznete na následující stránce:

Nápověda je k dispozici prostřednictvím fóra stažení, instalace a nastavení. Tato fóra poskytují interaktivní internetové prostředí pro čilou diskuzi týkající se produktů Adobe nebo souvisejících témat. Zde mohou uživatelé softwaru Adobe sdílet otázky, nápady a návrhy a nabízet tipy a triky. Seznam všech dostupných fór najdete na uvítací stránce komunity Adobe.