Chyba 1603: Došlo k závažné chybě během instalace

Chyba 1603: Došlo k závažné chybě během instalace aplikace Acrobat

Chyba 1603 je chybou MSI, tj. chyba, která je obecná, avšak specifická pro počítač. Tento dokument nabízí možná doporučení vedoucí k odstranění této chyby. Následující tabulka obsahuje známé příčiny chyby 1603 při instalaci softwaru Adobe.

 • [DATE] [TIME] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated : The return Code from Create Process (1603).
 • [TIME] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Action ended [TIME]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Návratová hodnota 3. Akce skončila [TIME]: NAINSTALOVAT. Návratová hodnota 3.

Kód chyby

Podrobnosti

Řešení

Chyba 1603. Při instalaci došlo k závažné chybě. (AdobeColorCommonSetRGB)

Instalátor se pokouší nainstalovat soubor „sRGB Color Space Profile.icm“ přes již existující kopii, která je uzamčena.

Pokračujte k Řešení 1a a 1b

Chyba 1603. Při instalaci došlo k závažné chybě. (Dvoubajtová složka)

V jednobajtovém operačním systému Windows byla zjištěna dvoubajtová složka.

Pokračujte k Řešení 2

Všechny ostatní chyby 1603 („#_AdobeError_# 1603“)

Výše uvedená řešení nejsou použitelná nebo nefungovala.

Pokračujte k Řešení 3 a nižšímu

Řešení 1a: Zakažte položky po spuštění a jiné služby než služby Microsoft

Řešení 1b: Opravte oprávnění ve složce Windows Color Profiles

 1. Přejděte do složky C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku Barva a v rozbalovací nabídce vyberte možnost Vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 4. Klikněte na tlačítko Další volby.
 5. Klikněte na kartu Vlastník.
 6. Pokud aktuální vlastník není ze skupiny Administrators, vyberte skupinu Administrators ze seznamu jmen v poli Změnit vlastníka na. 

 7. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech.

 8. Klikněte na tlačítko OK.
 9. Pokud se zobrazí zpráva, že je před zobrazením nebo změnou oprávnění nutné znovu otevřít dialogové okno s vlastnostmi objektu, klikněte na tlačítko OK a pokračujte. Pokud ne, přejděte ke kroku 14.

 10. Klikněte na tlačítko OK také ve všech zbývajících dialogových oknech, dokud dialogové okno Vlastnosti barvy nezavřete.
 11. Klikněte pravým tlačítkem na složku Barva a v rozbalovací nabídce vyberte možnost Vlastnosti.
 12. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 13. Klikněte na tlačítko Další volby.
 14. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko Upravit.

 15. V seznamu oprávnění vyberte skupinu Administrators.
 16. Klikněte na Upravit.
 17. Změňte možnost Použít u možnosti na „Tato složka, podsložky a soubory“.
 18. Ve sloupci Povolit vyberte možnost Úplné řízení.
 19. Vyberte možnost „Nahradit položky oprávnění u všech podřízených objektů“.

 20. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti barev.
 21. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Poznámka: Pokud se v dialogovém okně Zabezpečení zobrazí výzva k odebrání explicitně definovaných oprávnění, klikněte na tlačítko Ano.

 

Řešení 2: Produkt Adobe nainstalujte do jednobajtové složky

 1. Spusťte instalační program Adobe.

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce až do dialogového okna Umístění instalace.

 3. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku bez dvoubajtových znaků.

  Poznámka: Dvoubajtové nebo rozšířené ASCII znaky jsou jakékoli znaky, jejichž definice vyžaduje více než 1 bajt. Většina jazyků založených na glyfech (například japonština) používá k zobrazení dvoubajtové znaky.

  Příklad: V anglickém operačním systému Windows nelze instalovat do složky s názvem .

 4. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 3: Vymažte obsah z uživatelských a systémových dočasných složek

 1. Přejděte do složky C:\Windows\Temp\, označte všechny soubory a stiskněte klávesu Delete. Potvrďte odstranění souboru.

 2. Následujícím způsobem vymažte obsah z uživatelské složky Temp:

  • Windows XP: Vyberte možnost Start > Spustit.
  • Windows 7/Vista: Vyberte možnost Start > Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
 3. V nově otevřeném okně zadejte příkaz %temp% a klikněte na tlačítko OK. Obsah složky Temp se zobrazí v počítači.
 4. Vyberte všechny soubory ve složce Temp a stiskněte klávesu Delete. Potvrďte odstranění souboru.

 5. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 4: Ujistěte se, že je spuštěna služba Windows Installer

 1. Proveďte jeden z následujících postupů:
  • Windows XP: Otevřete nabídku Start > Spustit a zadejte příkaz services.msc.
  • Windows Vista: Klikněte na tlačítko Start a do pole Spustit hledání zadejte services.msc.
 2. Dvakrát klikněte na službu s názvem Windows Installer.

 3. Ujistěte se, že hodnota v poli Typ spouštění je „Ručně“.
 4. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte nastavení.
 5. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 5: Znovu zaregistrujte službu Windows Installer

 1. Proveďte jeden z následujících postupů:
  • Windows XP: Vyberte možnost Start > Spustit.
  • Windows Vista: Vyberte možnost Start > Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte výraz msiexec /unreg a stiskněte klávesu Enter.
 3. Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Windows XP: Vyberte možnost Start > Spustit.
  • Windows Vista: Vyberte možnost Start > Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
 4. Do pole Otevřít zadejte výraz msiexec /regserver a stiskněte klávesu Enter.
 5. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 6: Proveďte instalaci ve složce, která není zašifrována

Šifrované složky jsou chráněny proti dalším změnám, mezi které patří i přidávání souborů nebo instalace aplikací. Zrušte proto šifrování nebo aplikaci nainstalujte do jiné složky.

POZNÁMKA: Složky Program Files a Program Files (x86) nelze zašifrovat, i když instalujete do jiného adresáře. Některé součásti aplikací Adobe se instalují do složky OS Program Files bez ohledu na nastavení. 

 1. Spusťte instalátor Adobe.

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce až do dialogového okna Umístění instalace.

 3. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku bez šifrování.

 4. Znovu nainstalujte aplikaci Adobe.

Řešení 7: Spuštění nástroje Adobe Cleaner

Nástroj Cleaner Tool a informace o jeho spuštění najdete v tématu Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner Tool.

Řešení 8: Řešení potíží s pomocí protokolů instalace

Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na podporu Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online