Chyba 1603: Došlo k závažné chybě během instalace

Výskyt závažné chyby 1603 během instalace aplikace Acrobat

Chyba 1603 je kódem chyby instalačního programu MSI, který udává obecné selhání, které je však specifické pro počítač. V tomto dokumentu jsou uvedeny možné návrhy řešení této chyby. V následující tabulce jsou uvedeny známé příčiny chyb 1603 při instalaci softwaru společnosti Adobe.

 • [DATE] [TIME] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated : The return Code from Create Process (1603).
 • [TIME] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Action ended [TIME]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Return value 3. Action ended [TIME]: INSTALL. Return value 3.

Kód chyby

Podrobnosti

Řešení

Chyba 1603. Závažná chyba během instalace. (AdobeColorCommonSetRGB)

Instalační program se pokouší nainstalovat profil „sRGB Color Space Profile.icm“ na existující kopii, která je zamknutá.

Přejděte k řešení 1a a 1b.

Chyba 1603. Závažná chyba během instalace. (Google Desktop)

Do cílového systému je instalována aplikace Google desktop.

Přejděte k řešení 2.

Chyba 1603. Závažná chyba během instalace. (složka dvoubajtových znaků)

Máte složku dvoubajtových znaků v operačním systému Windows s jednobajtovými znaky.

Přejděte k řešení 3.

Všechny ostatní chyby 1603 ("#_AdobeError_# 1603")

Výše uvedená řešení nejsou použitelná nebo nefungovala.

Přejděte k řešení 4 a řešením označeným vyššími čísly.

Řešení 1a: Vypnutí položek při spuštění a služeb, které nepochází od společnosti Microsoft

Řešení 1b: Oprava oprávnění ke složce profilů barev systému Windows

 1. Přejděte do umístění C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku Color a v místní nabídce vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 4. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 5. Klikněte na kartu Vlastník.
 6. Pokud není aktuálním vlastníkem skupina Administrators, v seznamu názvů v poli Změnit vlastníka na vyberte skupinu Administrators. 

 7. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.

 8. Klikněte na tlačítko OK.
 9. Pokud se zobrazí zpráva uvádějící, že je nutné znovu otevřít dialogové okno vlastností objektu a teprve poté je možné zobrazit nebo změnit oprávnění, klikněte na tlačítko OK a pokračujte. Pokud se zpráva nezobrazí, přejděte ke kroku 14.

 10. Ve všech zbývajících dialogových oknech klikněte na tlačítko OK, dokud nezavřete dialogové okno Vlastnosti barev.
 11. Pravým tlačítkem klikněte na složku Color a v místní nabídce vyberte příkaz Vlastnosti.
 12. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 13. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 14. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko Upravit.

 15. V seznamu položek oprávnění vyberte skupinu Administrators.
 16. Klikněte na možnost Upravit.
 17. U možnosti Aplikovat na vyberte možnost použití na danou složku, podsložky a soubory.
 18. Ve sloupci povolit vyberte možnost Úplné řízení.
 19. Zaškrtněte políčko nahrazení položek oprávnění ve všech podřízených objektech.

 20. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti barev.
 21. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Poznámka: Pokud se v dialogovém okně Zabezpečení zobrazí výzva k odebrání explicitně definovaných oprávnění, klikněte na tlačítko Ano.

 

Řešení 2: Odebrání aplikace Google Desktop

Je známo, že aplikace Google Desktop může někdy způsobit konflikt s instalačními programy aplikací společnosti Adobe.

  • V systému Windows Vista
   1. Klikněte na nabídku Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na položku Programy a funkce.
   2. Vyberte položku Google Desktop a klikněte na tlačítko Odinstalovat. Odeberte produkt podle pokynů na obrazovce.
   3. Restartujte počítač.
  • V systému Windows XP
   1. V nabídce Start zvolte možnost Nastavení > Ovládací panely a dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
   2. Vyberte položku Google Desktop a klikněte na tlačítko Odebrat. Odeberte aplikaci podle pokynů na obrazovce.
   3. Restartujte počítač.
 1. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 3: Instalace produktu společnosti Adobe do složky jednobajtových znaků

 1. Spusťte instalační program společnosti Adobe.

 2. Podle pokynů na obrazovce přejděte do dialogového okna Umístění instalace.

 3. Klikněte na možnost Procházet a vyberte složku bez dvoubajtových znaků.

  Poznámka: Dvoubajtové znaky nebo znaky rozšířené znakové sady ASCII jsou jakékoli znaky, k jejichž popisu je třeba více než 1 bajt. Většina jazyků založených na piktogramech používá k zobrazení jazyka dvoubajtové znaky, například japonština.

  Příklad: V anglické verzi operačního systému Windows OS nemůžete instalovat složku s názvem .

 4. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 4: Vymazání obsahu uživatelských a systémových složek Temp

 1. Přejděte do umístění C:\Windows\Temp\, vyberte všechny soubory a poté stiskněte klávesu Delete. Potvrďte odstranění souborů.

 2. Odstraňte obsah uživatelského adresáře Temp následujícím způsobem:

  • Windows XP: Zvolte nabídku Start > Spustit.
  • Windows 7/Vista: V nabídce Start vyberte možnost Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte výraz %temp% a poté klikněte na tlačítko OK. V počítači se zobrazí obsah složky Temp.
 4. Vyberte všechny soubory ve složce Temp a poté stiskněte klávesu Delete. Potvrďte odstranění souborů.

 5. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 5: Ověření spuštění Instalační služby systému Windows

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows XP: Klikněte na nabídku Start > Spustit a zadejte výraz services.msc.
  • Windows Vista: Klikněte na nabídku Start a do vyhledávacího pole v nabídce Start zadejte výraz services.msc.
 2. Klikněte dvakrát na službu s názvem Instalační služba systému Windows.

 3. Zajistěte, aby hodnota pole typu spouštění byla nastavena na ruční možnost.
 4. Potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko OK.
 5. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 6: Opakovaná registrace Instalační služby systému Windows

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows XP: Klikněte na nabídku Start > Spustit.
  • Windows Vista: V nabídce Start vyberte možnost Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte výraz „msiexec /unreg“ a stiskněte klávesu Enter.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows XP: Zvolte nabídku Start > Spustit.
  • Windows Vista: V nabídce Start vyberte možnost Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
 4. Do pole Otevřít zadejte výraz „msiexec /regserver“ a stiskněte klávesu Enter.
 5. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 7: Instalace do nezašifrované složky

Šifrované složky jsou chráněny proti dalším změnám, mezi které patří přidání souborů nebo instalace aplikací. Odstraňte šifrování nebo proveďte instalaci do jiné složky.

Poznámka: Složky Program Files a Program Files (x86) nelze šifrovat, i když provádíte instalaci do jiného adresáře. Některé součásti aplikací společnosti Adobe se instalují do složky Program Files operačního systému bez ohledu na to, jaká máte zadána nastavení. 

 1. Spusťte instalační program společnosti Adobe.

 2. Podle pokynů na obrazovce přejděte do dialogového okna Umístění instalace.

 3. Klikněte na možnost Procházet a vyberte složku bez šifrování.

 4. Zkuste přeinstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Řešení 8: Spuštění nástroje Adobe Cleaner

Chcete-li získat nástroj Cleaner a informace o jeho spuštění, přečtěte si článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

Řešení 9: Řešení potíží pomocí protokolů instalace

Pokud se problém stále nedaří vyřešit, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.