Řešení obecných problémů s odinstalací | Produkty CS5, CS5.5

Přečtěte si, jak odstranit problémy, ke kterým dochází při odinstalaci produktu Adobe Creative Suite 5 nebo CS5.5.

Systémové chyby mohou být způsobeny různými faktory, například konflikty mezi ovladači zařízení, softwarem a hardwarem nebo poškozenými prvky v souborech. I když k systémové chybě dochází pouze při práci s produktem Adobe Creative Suite 5 nebo CS5.5, neznamená to nutně, že je její příčinou právě tento produkt. Může jít o jedinou aplikaci s takovými nároky na paměť nebo procesor, že se při jejím používání daný problém projeví.

Přípravné kroky

Před provedením pokusů o řešení, která jsou uvedena v tomto dokumentu, si přečtěte článek Řešení potíží s odinstalací | Produkty Adobe Creative Suite 5 a CS5.5. Poté proveďte tyto kroky v uvedeném pořadí. Informace o všech prováděných krocích a jejich výsledcích (včetně chyb či problematického chování) si poznamenejte. Pokud se rozhodnete kontaktovat technickou podporu společnosti Adobe, budou vám moci její pracovníci na základě těchto informací pomoci.

Důležité: Než začnete postupovat podle těchto kroků, zazálohujte si všechny osobní soubory. Pokud dojde k systémové chybě, vždy restartujte počítač, aby se aktualizovala paměť. Budete-li pokračovat v práci bez restartování počítače, může to problém ještě více zkomplikovat.

1. Ujistěte se, že máte oprávnění správce. 

K odinstalaci produktu Adobe Creative Suite 5 jsou potřeba oprávnění správce. V předvolbách okna Účty (macOS) nebo na ovládacím panelu Uživatelské účty (Windows) zjistěte, které účty v počítači mají oprávnění správce. Je nutné, abyste byli přihlášeni jako uživatel s oprávněními správce. Pokud nemáte oprávnění správce nebo nevíte, jak to zkontrolovat, obraťte se na správce systému.

2. Vyhledejte dokumentaci k chybám při odinstalaci ve znalostní databázi.

Pokud se během procesu odinstalace zobrazí chybová zpráva, vyhledejte v této znalostní databázi články týkající se řešení příslušných potíží.

3. Spusťte odinstalační program produktu Adobe Creative Suite 5, přičemž napřed všechny ostatní aplikace ukončete.

Pokud jsou některé aplikace nebo služby spuštěny současně s odinstalačním programem produktu Adobe Creative Suite 5, mohou způsobit systémové chyby nebo zablokování systému. Před spuštěním odinstalačního programu produktu Adobe Creative Suite 5 deaktivujte ostatní aplikace, a to včetně položek a služeb otevíraných při spuštění (položek, které se v systému Windows spustí automaticky).

  • macOS: Pokud se aplikace řádně neukončí, zvolte v nabídce Apple příkaz Vynutit ukončení.
    V systému macOS lze k identifikaci a ukončení procesů, které využívají velké množství systémových prostředků, použít rovněž Monitor aktivity. Pomoc pro práci s Monitorem aktivity získáte na webu podpory společnosti Apple
  • Windows: Klikněte pravým tlačítkem na aplikace na hlavním panelu a zvolte možnost Zavřít. Pokud se aplikace řádně neukončí, stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete otevřete Správce úloh. Vyberte nereagující aplikaci a zvolte příkaz Ukončit úlohu. Nepodstatné procesy můžete zavřít také na kartě Procesy ve Správci úloh.

4. Proveďte spuštění v bezpečném režimu (macOS) nebo čisté spuštění (Windows).

Chcete-li vyloučit potenciální konflikty na spouštěcím svazku, proveďte spuštění v bezpečném režimu (Mac OS) nebo čisté spuštění (Windows). Poté zkuste produkt Adobe Creative Suite 5 nebo CS5.5 znovu odinstalovat.

5. Odinstalujte produkt Adobe Creative Suite 5 z nového uživatelského účtu.

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu a takový uživatelský účet pak neumožní odinstalačnímu programu získat přístup k potřebným souborům a složkám nebo je odstraňovat. Vytvořte účet s oprávněními správce, přihlaste se k němu a poté spusťte odinstalační program znovu.

Nápovědu k vytvoření uživatelského účtu naleznete v článku Vytvoření uživatelského účtu v systému Windows na webu podpory společnosti Microsoft. Případně v článku Nastavte na svém Macu uživatele, hosty a skupiny na webu podpory společnosti Apple. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na správce systému.

6. Prověřte výskyt virů v systému (Windows).

Pomocí aktuálního antivirového softwaru zkontrolujte, zda systém neobsahuje viry, které mohou poškodit software a způsobit systémové chyby.

7. Zbavte se potenciálně problematických souborů.

Odstraňte následující typy souborů a poté zkuste produkt Adobe Creative Suite 5 znovu odinstalovat.

8. Identifikujte soubor, který způsobuje problém.

Protokol instalace produktu Adobe Creative Suite 5 může indikovat další problém, který způsobuje chybu. Pokud chcete zkontrolovat soubory protokolu ručně, podívejte se na téma Řešení potíží s instalací s protokoly instalace CS5 a CS5.5. Případně použijte k analýze souborů nástroj Adobe Support Advisor, který vás v dokumentaci nasměruje ke známým chybám.

9. Spusťte nástroj Adobe CS5 Cleaner Tool.

10. Navštivte uživatelská fóra společnosti Adobe.

Zjistěte na webu komunity, zda mají jiní zákazníci společnosti Adobe podobný problém. Pokud se potvrdí, že se stejné potíže vyskytují i u jiných uživatelů, může podpora společnosti Adobe někdy daný problém lépe reprodukovat a prozkoumat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?