Chyba protokolu instalace „Nepodařilo se otevřít hlavní PCD“ nebo „PCD mezipaměti není zapisovatelné“ | Creative Suite 5, CS5.5

Problém

V souborech protokolu produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5 se objeví jedna nebo více z těchto chyb:

 • Nepodařilo se otevřít hlavní PCD.
 • AMT: Chyba: PCD mezipaměti není zapisovatelné, proto se operace ukončí. (Chyba = 16)

Řešení

Tyto chyby může způsobit spuštění více produktů Creative Suite 5 nebo CS5.5 rychle po sobě. Zkuste mezi spouštěním jednotlivých produktů pár sekund počkat. Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte oprávnění složky PCD podle níže uvedených pokynů.

Windows XP

 1. (Pouze v edici Home) Restartujte počítač v nouzovém režimu stisknutím klávesy F8 při spouštění systému Windows. V nabídce možností spuštění vyberte položku Nouzový režim.
 2. Vyberte položku Start > Tento počítač > Možnosti složky a poté klikněte na kartu Zobrazení.
 3. V části Upřesnit nastavení zrušte zaškrtnutí možnosti Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.
 4. Přejděte do složky \Program Files\Common Files\Adobe\.
 5. Pravým tlačítkem klikněte na složku Adobe PCD a zvolte možnost Vlastnosti.
 6. V části Atributy zrušte zaškrtnutí možnosti Jen pro čtení, klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na volbu OK.
 7. Ujistěte se, zda jsou na kartě Zabezpečení uvedeny skupiny Administrators a System a oprávnění k zabezpečení jsou nastavena na možnost Úplné řízení.
 8. Klikněte na tlačítko Upřesnit a potom na kartu Vlastník.
 9. Vyberte možnost Správci, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech, klikněte na tlačítko Použít a na tlačítko Ano.
 10. Na kartě Oprávnění zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.
 11. Klikněte několikrát na tlačítko OK nebo Ano, dokud se nezavře dialogové okno Vlastnosti složky Adobe PCD.
 12. Restartujte počítač a znovu spusťte aplikaci Adobe.

Windows Vista/Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start > Počítač > Uspořádat > Možnosti složky a hledání a pak klikněte na kartu Zobrazení.
 2. V části Upřesnit nastavení zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte do složky \Program Files\Common Files\Adobe\.
 4. Pravým tlačítkem klikněte na složku Adobe PCD a zvolte možnost Vlastnosti.
 5. V části Atributy zrušte zaškrtnutí možnosti Jen pro čtení, klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na volbu OK.
 6. Ujistěte se, zda jsou na kartě Zabezpečení uvedeny skupiny Administrators a System a oprávnění k zabezpečení jsou nastavena na možnost Úplné řízení. Jestliže tomu tak není, postupujte následovně:
  1. Klepněte na možnost Upravit.
  2. Pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji podle zobrazených pokynů.
  3. Proveďte potřebné změny.
 7. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 8. Na kartě Vlastník klikněte na tlačítko Upravit, a pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji.
 9. V části Změnit vlastníky klikněte na skupinu Administrators.
 10. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko Použít.
 11. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko Upravit, a pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji.
 12. Zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.
 13. Klikněte na tlačítko OK a poté tlačítko Ano, abyste zavřeli dialogové okno Vlastnosti.
 14. Spusťte aplikaci Adobe.

Systém Mac OS X

 1. Přejděte do složky, kterou budete upravovat.
 2. Držte klávesu Control a klikněte na složku a vyberte možnost Informace.
 3. V části Sdílení a oprávnění klikněte na možnost Podrobnosti a zobrazte možnosti vlastníka a skupin.
 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu a po vyzvání zadejte své uživatelské jméno a heslo správce.
 5. Udělte oprávnění ke čtení a k zápisu svému uživatelskému jménu, systému, správci a všem uživatelům.
 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Použít pro položky ve složce.
 7. Zavřete okno Informace.
 8. Spusťte aplikaci Adobe.

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?